Hovedoppgave modul 4

Kunstnerisk uttrykk

Torsdag formiddag var uteområdet i barnehagen dekket av snø. Før påkledningen startet hadde vi en samling. Her ble temaet snø og om hvilke farge snøen har, og hva vi kunne lage i snøen.

Det var en ivrig gjeng som kledde på seg og skulle ut å leke i snøen. Planen var å bygge en snømann.

Snøen var bløt, og det ble utfordrende for oss å lage en snømann. Så vi hentet maling og ga snøen farge. Snøen ble til et kunstverk med masse ulike farger.

Ved lunsjen kom temaet snømann opp og at det ikke hadde blitt noe snømann. Jeg foreslo at vi kunne lage en snømann inne senere på dagen.

Hva:

Vi skal lage en snømann på et ark. Så skal vi ta bildet av snømannen og legge til effekter i appen ChatterKid og redigere bildet.

Hvordan:

En gruppe på fire barn i alderen 2-3 år får utdelt et svart ark så snømannen kommer tydelig frem.

Vi blander lim og barberskum sammen for å få en fluffy konsistens. Barna får utdelt hver sin pensel og starter å male.

Utstyr:

Barberskum og lim

Pensler og ark

iPad

Telefon med appen ChatterKid.

Hvorfor:

I rammeplanen står det: gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker ulike tekniker, materialer, verktøy og teknologier til å uttrykke seg estetisk. (Kunnskapsdepartementet 2017.51)

Gjennomføringen:

Barna malte og koste seg med malingen. Praten gikk i snø og snømann, hvilken form en snømann hadde og hva en snømann gjorde. En gutt sa: jeg vil ha øyne på snømannen så han kan se meg. Det var alle enige om. Så da hentet jeg øyne, og de ble plassert på snømannen. Personalet skal samtale med barna om deres og andre kunstneriske og kulturelle uttrykk. (Kunnskapsdepartementet 2017.51)

Da barna hadde malt ferdig sin snømann, hengte vi arket til tørk. Vi ble enige om at det måtte tørke til dagen etter. Så dagen etter tok vi i bruk appen ChatterKid. Appen hadde jeg tidligere ikke brukt. Det var en medstudent som tipset om denne. Jeg hadde i forkant gjort meg kjent med den og viste hvilke funksjoner appen hadde. Snømennene fikk et nytt uttrykk ved at vi satte på stickers. Appen har en funksjon hvor vi kan lage en munn og spille inn noe som da snømannen sier. Dette synes barna var veldig gøy. Det var mest gøy å rope høyt hallo.

 

 

I denne aktiviteten ønsket jeg å legge til rette for at barna kunne erfare det å gi et nytt uttrykk til det de hadde malt. Målet var at aktiviteten skulle oppmuntre og legge til rette for kreativitet med bruk av digitale verktøy. I barns møter med kunst settes den sanselige kroppen i spill, og det blir derfor viktig å være i dialog med barns kroppslige uttrykk for å få innsikt i barns kunstopplevelser (Jæger 2019 s. 121). Barna var veldig konsentrerte da de valgte ut objekter og tenkte lenge før de plasserte de på bildet. Da de så resultatet smilte de og ville gjerne at vi skrev ut bildet de hadde laget. Her var det barna som var produsenter og som skulle skape et nytt uttrykk på det de hadde malt.

Dette var en introduksjon til å endre uttrykk på noe og det kan utvikles videre til for eksempel en animasjonsfilm en annen gang.

 

 

Kilder:

Henriette Jæger, Margareth Sandvik og Anne-Hege Lorvik Waterhouse (2019) Digitale barnehagepraksiser-Teknologier, medier og muligheter. Oslo: Cappelen damm as

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

stinehol