Mappekomponent modul 5

Naturfenomener vann og lys

Vann er et fasinerende fenomen. Blant de yngste på avdelingen er det å komme seg frem til vasken ute på badet en fryd. Der kan de stå lenge og kjenne på vannet og plaske i vannet.  Også vannet som er i drikkeflasken er så fasinerende, og når det helles ut på bordet og det plaskes i vei.  Lys er et annet fenomen som er spennende å utforske. Lyset skrus av og lyset skrus på. Det blir mørkt, og det blir lyst. Blikket blir festet opp i taket på lampene som henger der.

 

Kan vi undre oss og utforske sammen med disse to fenomenene vann og lys?

I rammeplanen står det: barnehagen skal legge til rette for at barna skal forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 52)

www.forskerfrø.no fant jeg en aktivitet som heter hvordan ser lys ut i vann? Aktiviteten er et forsøk som inneholder praktisk arbeid. Det går ut på at vi skal se hvordan lys oppfører seg i vann. Med denne aktiviteten ønsker jeg å skape en nysgjerrighet og at vi skal gjøre erfaringer med ulike redskaper og at vi kan bruke digitale verktøy til å se på aktiviteten sammen senere og reflektere.

Hvordan ser lys ut i vann?

Utstyr:

  • En klar ildfast form
  • En mugge med vann
  • En lommelykt
  • Maling/konditorfarge
  • Et hvit ark
  • iPad

 

Utføring av aktiviteten:

Hell muggen med vann i den ildfaste formen. Slå av lyset på avdelingen.

Så slå på lommelykten og lys oppi formen med lommelykten.

Her skal vi se på endringene som skjer når man beveger lommelykten i ulike posisjoner. Som frem og tilbake eller sirkler.

Observere hvordan lyset beveger seg gjennom vannet.

Tilsett farge i vannet.

Endrer fargen seg i lyset? Hvor langt når lyset nå?

I rammeplanen står det: gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover. (Kunnskapdepartementet 2017s. 52)

(Bildet tatt av meg for å illustrere en del av aktiviteten)

Jeg støtter meg til det som Sandvik og Tandberg vektlegger fra modul 5.7 didaktiske konsepter og prinsipper. Hensikten med aktiviteten er å øke forståelsen hos barna av fenomenene vann og lys. I aktiviteten skal barn være aktive, og barns refleksjoner skal bli møtt med anerkjennelse. Vi voksne skal bidra så barna forstår aktiviteten vi gjennomfører.  (5.7 Didaktiske konsepter og prinsipper) I rammeplanen står det: personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 53). Dette avsnittet i rammeplanen tydeliggjør viktigheten av kompetente voksene som er til stede i aktiviteten sammen med barna.

Vi dokumenterer prosessen underveis med å ta bilder med iPaden. Den digitale teknologien benyttes som et verktøy til å se, undersøke og oppdage nye egenskaper ved det som ble undersøkt. (Jæger, Sandvik og Waterhous 2019 s. 158)

Vi tar bilder og vi bruker appen Zing studio for å lage en film av aktiviteten. I appen tar vi bilder og det blir satt sammen til en film. Vi har erfaring med denne appen fra tidligere aktiviteter. Det er barna selv som tar bildene i aktiviteten. Tidligere er erfaringer med dette er at barna får et eierskap til bildene og de er stolte over eget arbeid. Dette bidrar til å gi barnet en god mestringsfølelse.

 

Ved å dokumentere aktiviteten beskrevet over gir dette muligheter for videre utforskning og refleksjoner i etterkant. Det er samtalene som vi får som avgjør verdien av bruken av digitale verktøy. Vi fikk dessverre ikke tid til å gjennomføre denne aktiviteten nå. Men det er noe som skal prioriteres innen kort tid. Denne aktiviteten tror jeg vil gi oss mange gode refleksjoner og gode spørsmål vi sammen skal finne svar på. Vi kan bruke internett til å søke opp eventuelle svar på hvordan det er. Det er så gøy å se hvordan barna er nysgjerrige og undrer seg over hva som skjer. Ved hjelp av denne aktiviteten skal det skape en nysgjerrighet rundt det naturfaglige fenomenene vann og lys. Som nevnt tidligere så gjør barna erfaringer ved å bruke digitale verktøy ved å eksperimentere og utforske. (Bølgan 2018 s.119-120).

Et begrep som blir nevnt i boken digitale barnehagepraksiser-teknologi, medier og muligheter gryende naturfagkompetanse. I boken beskrives det med at det er ikke å lære begreper og fakta som er hensikten, men det er det at barna skal fremme sin naturfaglige forståelse. Innunder begreper kommer også barnets språk og holdninger til det naturfaglige. Gjennom et felleskap utforsker barna et fenomen. (Jæger, Sandvik og Waterhous 2019 s.162)

 

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan,Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Henriette Jæger, Marareth Sandvik og Ann-Hege Lorvik 2019. Digitale barnehagepraksiser.Teknologier, medier og muligheter. Oslo: Cappelen Damm AS.

www.forskerfrø.no

Støtteark 5.7 Didaktiske konsepter og prinsipper.