Mappekomponent Modul 7

<<Barns blikk på nærmiljøet>>

Det å gå på oppdagelsesferd i nærmiljøet kan være en fantastisk opplevelse. Her kan det oppdages noe nytt for hvert skritt vi tar, og det er mye vi kan undre oss over. Og nå har vi blitt gode på å dokumentere med bilder og videreutvikle til filmer og at det vi oppdage utvikles til et prosjekt over tid. Digitale verktøy gir oss mange muligheter til dokumentasjons for vårt arbeid på avdeling og får å utvikle barns språk og refleksjoner.

En formiddag med solen som varmet godt spurte jeg i samlingsstunden om vi skulle ta på oss bare jakke og sko, ta med iPad og gå på oppdagelsesferd etter vårtegn? Barna på avdelingen synes det er veldig gøy å bruke iPad til å ta bilder med. Vi tar med telefonen også, sa jeg så kan vi søke opp hvis det er noe vi finner og lurer på hva er.

 

Aktivitet oppdagelsesferd i nærmiljøet:

Utstyr: iPad og telefon.

Hva og hvordan: Vi går på tur i nærområdet. Det er en gruppe på fem barn i alderen 2-3 år og to voksne. Det er barna som får bestemme hvor ferden skal gå. Vi har en skog vi kan gå inn i, og vi kan gå på fortauet langs en vei.  Det er barna skal ta bilder av det de oppdager. Det må rulleres på hvem som skal holde iPaden.  Som det står i rammeplanen under nærmiljø og samfunn: gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 56) Alle de fem barna skal bli hørt og skal få lov til å bestemme hvor vi skal gå og hva som skal dokumenteres på turen.

Hvorfor: I rammeplanen står det: gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 56)

 

Gjennomføring av aktiviteten:

Barna ønsket å gå inn i skogen. Og da vi kom til skogen hørte vi fuglelyder. Barna tittet opp i trærne og ønsket å ta bildet av fuglene vi hørte. Kamerat ble rettet opp mot himmelen. Barnas ideer og synspunkter kan være annerledes enn dem personalet har, men kan bli interessante pedagogiske aktiviteter. (Bølgan 2018 s. 133) På telefonen har vi appen whatbird. I appen er det opptak til fuglelyder og det er flere lyder som er spilt inn. Vi prøvde å ta opp lyden, men fikk ikke noe resultat. Vi hørte på et par av de andre lydene og så bilder av de ulike fuglene i appen før ferden gikk videre.  Det ble tatt mange bilder av ivrige barn. Vi voksene var deltagende med å undre oss sammen med barna over hva det var de tok bildet av. Tror dere det ser annerledes ut når det er kaldt? Vi kan finne bilder og se hvordan det treet ser ut på vinteren og de andre årstidene. Vi snakket om hva vi kan finne ute i naturen og hva som hører hjemme i skogen. Et av barna oppdaget noe som lignet papir. Tok bilde av det og vi ble enige om at det hørte til i søppelkassen. Her gir vi barna en som Bølgan beskriver i boken digital praksis i barnehagen en begynnende forståelse av er min egen rolle i et samfunn? Et samfunn som er i endring. (Bølgan 2018  s.131)

På ettermiddagen satte vi oss ned og så på bildene som hadde blitt tatt tidligere på dagen. Vi la inn bildene i appen iMovie og fikk et bildemanus som viste frem de bildene barna plukket ut og ville fortelle om til de andre på avdelingen. Det er stolte barn som viste frem og fortalte om fugler og søppel i naturen.

Det var en god opplevelse for alle som var med på turen. Vi delte gode samtaler og undrer oss over hva vi finner i vårt nærmiljø. Det er flott at vi kan bruke digitale verktøy for å dokumentere og til å søke opp hvis det er noe vi ønsker å se bilder av eller vite mer om. Det er gøy at dette er noe som har blitt en del av barnas hverdag og som de aktivt ønsker å bruke.

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

App: Imovie og WhatBird

 

Mappekomponent Modul 6

Antall, rom og form

I samlingsstund bruker vi ofte en regle. Det er en regle med bevegelser og det er blant annet en kort, og en lang. På en kort har vi lite mellomrom mellom hendene, mens på stor strekker vi hendene ut til siden. Vi starter ofte samlingen med å telle barna som sitter i ringen. Da tar vi frem tellefingeren og peker på den vi teller og beveger oss videre til neste. Barna er med på å telle og viser stor glede når de selv blir telt. I rammeplanen under fagområdet antall, rom og form står det blant annet at: fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med visualisering, tall og telling. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 53)

Barnehagen har en egen ressursbank på et intranett. I forkant av den planlagte aktiviteten hadde jeg med meg tre barn. Vi gikk inn på intranettet og fant et lottobrett med geometri. Vi skrev det ut og laminerte arkene.

Aktivitet analog:

Hva: finne like geometriske former på brettet og lære begrepene på de ulike geometriske formene.

Hvordan: tre barn i alderen tre år og jeg sitter rundt et bord. Vi trekker et kort etter tur og skal finne den geometriske formen på brettet.  I samspill rundt matematiske aktiviteter i barnehagen, må de voksene være til stede og tilrettelegge for at læringsutbyttet skal bli bra og at det kvalitativt vel anvendt tid. (Carlsen, Wathe og Blomgren 2017)

Hvorfor: forarbeidet til aktiviteten var digitalt. Har valgt å bruke lottobrettet analogt for å få inn begrepslæring og at vi i en senere aktivitet skal bruke iPad til å ta bilder av de ulike geometriske formene i naturen. Etter aktiviteten ser vi på bildene sammen og har samtaler rundt bildene. Ved å samtale etter aktiviteten kan det bidra til at barna sitter igjen med en dypere erfaring til geometriske former. I rammeplanen står det at personalet skal bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 54)

 

Aktiviteten videre med bruk av bilder tatt med iPad kan være til en inspirasjon til å lage et eget lottobrett. Barna bruker sine egne bilder. I denne aktiviteten kommer telling inn, vi teller antall rutet vi skal lage. Vi må redigere bildene så de passer inn i en firkantet boks på brettet. Barna kan velge om det skal være en ramme med farge rundt på spillbrettet. I boken digitale praksis skriver Bølgan at digitale verktøy kan inspirere til logisk og strategisk tenkning. (Bølgan 2018 s.124)

I denne aktiviteten blir pedagogens rolle å ha et tydelig mål med aktiviteten og at den er tydelig og konkret. Det er viktig med den gode samtalen rundt aktiviteten, da dette er med på å fremme språket og refleksjoner. (Carlsen, Wathe og Blomgren 2017)

 

Carlsen, Erfjord, Hundeland og Monaghan (2016) har delt inn pedagogens rolle inn i tre ulike tilnærminger.  De tre er teknologen, medhjelperen og læringsutfordreren. Disse tre rollene bruker man i ulike situasjoner i bruken av digitale verktøy.

Teknologen: En støtter teknologien, en er medhjelpere og en er medforskere/lærlingsutfordrere. «Teknologen» hjelpe barna med det digitale verktøyet for eksempel å starte nettbrettet, appene og gir instruksjoner hvor barna skal trykke. Organiserer aktiviteter der barna jobber to og to.

«Medhjelperen» inntar en mer aktiv rolle og hjelper til att lese i appene og tolker teksten.

«Læringsutfordreren» stiller spørsmål og kommenterer arbeidet med appene så de matematiske ideene og begrepen synliggjøres. (Modul 6.6 pedagogen rolle.)

Gjennom hele aktiviteten med å spille spillet og aktiviteten med å lage et eget spill ved å ta bilder av geometriske former i naturen, er det viktig at jeg er bevist på min rolle. Jeg skal være en støtte som veileder og lar barna prøve ut selv i bruken av digitale verktøy. Jeg skal være en som stiller åpne spørsmål og som gir rom for at barna reflekterer over det de ser og ikke gir de svaret.

Har dessverre ikke fått gjennomført de to aktivitetene med barna, men det skal vi få til å gjøre. Jeg tror det vil være en god aktivitet hvor barna er aktive og undrer seg over geometriske former.

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Carlsen,M. Wathne, Blomgren 2017. Matematikk for barnehagelærere.

pensum_vaar22.pdf: LDIGBHG10221-1 22V Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen (instructure.com)

6.6 Pedagogens rolle: LDIGBHG10221-1 22V Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen (instructure.com)