Mappekomponent Modul 6

Antall, rom og form

I samlingsstund bruker vi ofte en regle. Det er en regle med bevegelser og det er blant annet en kort, og en lang. På en kort har vi lite mellomrom mellom hendene, mens på stor strekker vi hendene ut til siden. Vi starter ofte samlingen med å telle barna som sitter i ringen. Da tar vi frem tellefingeren og peker på den vi teller og beveger oss videre til neste. Barna er med på å telle og viser stor glede når de selv blir telt. I rammeplanen under fagområdet antall, rom og form står det blant annet at: fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med visualisering, tall og telling. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 53)

Barnehagen har en egen ressursbank på et intranett. I forkant av den planlagte aktiviteten hadde jeg med meg tre barn. Vi gikk inn på intranettet og fant et lottobrett med geometri. Vi skrev det ut og laminerte arkene.

Aktivitet analog:

Hva: finne like geometriske former på brettet og lære begrepene på de ulike geometriske formene.

Hvordan: tre barn i alderen tre år og jeg sitter rundt et bord. Vi trekker et kort etter tur og skal finne den geometriske formen på brettet.  I samspill rundt matematiske aktiviteter i barnehagen, må de voksene være til stede og tilrettelegge for at læringsutbyttet skal bli bra og at det kvalitativt vel anvendt tid. (Carlsen, Wathe og Blomgren 2017)

Hvorfor: forarbeidet til aktiviteten var digitalt. Har valgt å bruke lottobrettet analogt for å få inn begrepslæring og at vi i en senere aktivitet skal bruke iPad til å ta bilder av de ulike geometriske formene i naturen. Etter aktiviteten ser vi på bildene sammen og har samtaler rundt bildene. Ved å samtale etter aktiviteten kan det bidra til at barna sitter igjen med en dypere erfaring til geometriske former. I rammeplanen står det at personalet skal bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 54)

 

Aktiviteten videre med bruk av bilder tatt med iPad kan være til en inspirasjon til å lage et eget lottobrett. Barna bruker sine egne bilder. I denne aktiviteten kommer telling inn, vi teller antall rutet vi skal lage. Vi må redigere bildene så de passer inn i en firkantet boks på brettet. Barna kan velge om det skal være en ramme med farge rundt på spillbrettet. I boken digitale praksis skriver Bølgan at digitale verktøy kan inspirere til logisk og strategisk tenkning. (Bølgan 2018 s.124)

I denne aktiviteten blir pedagogens rolle å ha et tydelig mål med aktiviteten og at den er tydelig og konkret. Det er viktig med den gode samtalen rundt aktiviteten, da dette er med på å fremme språket og refleksjoner. (Carlsen, Wathe og Blomgren 2017)

 

Carlsen, Erfjord, Hundeland og Monaghan (2016) har delt inn pedagogens rolle inn i tre ulike tilnærminger.  De tre er teknologen, medhjelperen og læringsutfordreren. Disse tre rollene bruker man i ulike situasjoner i bruken av digitale verktøy.

Teknologen: En støtter teknologien, en er medhjelpere og en er medforskere/lærlingsutfordrere. «Teknologen» hjelpe barna med det digitale verktøyet for eksempel å starte nettbrettet, appene og gir instruksjoner hvor barna skal trykke. Organiserer aktiviteter der barna jobber to og to.

«Medhjelperen» inntar en mer aktiv rolle og hjelper til att lese i appene og tolker teksten.

«Læringsutfordreren» stiller spørsmål og kommenterer arbeidet med appene så de matematiske ideene og begrepen synliggjøres. (Modul 6.6 pedagogen rolle.)

Gjennom hele aktiviteten med å spille spillet og aktiviteten med å lage et eget spill ved å ta bilder av geometriske former i naturen, er det viktig at jeg er bevist på min rolle. Jeg skal være en støtte som veileder og lar barna prøve ut selv i bruken av digitale verktøy. Jeg skal være en som stiller åpne spørsmål og som gir rom for at barna reflekterer over det de ser og ikke gir de svaret.

Har dessverre ikke fått gjennomført de to aktivitetene med barna, men det skal vi få til å gjøre. Jeg tror det vil være en god aktivitet hvor barna er aktive og undrer seg over geometriske former.

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Carlsen,M. Wathne, Blomgren 2017. Matematikk for barnehagelærere.

pensum_vaar22.pdf: LDIGBHG10221-1 22V Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen (instructure.com)

6.6 Pedagogens rolle: LDIGBHG10221-1 22V Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen (instructure.com)

 

stinehol