Mappekomponent Modul 7

<<Barns blikk på nærmiljøet>>

Det å gå på oppdagelsesferd i nærmiljøet kan være en fantastisk opplevelse. Her kan det oppdages noe nytt for hvert skritt vi tar, og det er mye vi kan undre oss over. Og nå har vi blitt gode på å dokumentere med bilder og videreutvikle til filmer og at det vi oppdage utvikles til et prosjekt over tid. Digitale verktøy gir oss mange muligheter til dokumentasjons for vårt arbeid på avdeling og får å utvikle barns språk og refleksjoner.

En formiddag med solen som varmet godt spurte jeg i samlingsstunden om vi skulle ta på oss bare jakke og sko, ta med iPad og gå på oppdagelsesferd etter vårtegn? Barna på avdelingen synes det er veldig gøy å bruke iPad til å ta bilder med. Vi tar med telefonen også, sa jeg så kan vi søke opp hvis det er noe vi finner og lurer på hva er.

 

Aktivitet oppdagelsesferd i nærmiljøet:

Utstyr: iPad og telefon.

Hva og hvordan: Vi går på tur i nærområdet. Det er en gruppe på fem barn i alderen 2-3 år og to voksne. Det er barna som får bestemme hvor ferden skal gå. Vi har en skog vi kan gå inn i, og vi kan gå på fortauet langs en vei.  Det er barna skal ta bilder av det de oppdager. Det må rulleres på hvem som skal holde iPaden.  Som det står i rammeplanen under nærmiljø og samfunn: gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 56) Alle de fem barna skal bli hørt og skal få lov til å bestemme hvor vi skal gå og hva som skal dokumenteres på turen.

Hvorfor: I rammeplanen står det: gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 56)

 

Gjennomføring av aktiviteten:

Barna ønsket å gå inn i skogen. Og da vi kom til skogen hørte vi fuglelyder. Barna tittet opp i trærne og ønsket å ta bildet av fuglene vi hørte. Kamerat ble rettet opp mot himmelen. Barnas ideer og synspunkter kan være annerledes enn dem personalet har, men kan bli interessante pedagogiske aktiviteter. (Bølgan 2018 s. 133) På telefonen har vi appen whatbird. I appen er det opptak til fuglelyder og det er flere lyder som er spilt inn. Vi prøvde å ta opp lyden, men fikk ikke noe resultat. Vi hørte på et par av de andre lydene og så bilder av de ulike fuglene i appen før ferden gikk videre.  Det ble tatt mange bilder av ivrige barn. Vi voksene var deltagende med å undre oss sammen med barna over hva det var de tok bildet av. Tror dere det ser annerledes ut når det er kaldt? Vi kan finne bilder og se hvordan det treet ser ut på vinteren og de andre årstidene. Vi snakket om hva vi kan finne ute i naturen og hva som hører hjemme i skogen. Et av barna oppdaget noe som lignet papir. Tok bilde av det og vi ble enige om at det hørte til i søppelkassen. Her gir vi barna en som Bølgan beskriver i boken digital praksis i barnehagen en begynnende forståelse av er min egen rolle i et samfunn? Et samfunn som er i endring. (Bølgan 2018  s.131)

På ettermiddagen satte vi oss ned og så på bildene som hadde blitt tatt tidligere på dagen. Vi la inn bildene i appen iMovie og fikk et bildemanus som viste frem de bildene barna plukket ut og ville fortelle om til de andre på avdelingen. Det er stolte barn som viste frem og fortalte om fugler og søppel i naturen.

Det var en god opplevelse for alle som var med på turen. Vi delte gode samtaler og undrer oss over hva vi finner i vårt nærmiljø. Det er flott at vi kan bruke digitale verktøy for å dokumentere og til å søke opp hvis det er noe vi ønsker å se bilder av eller vite mer om. Det er gøy at dette er noe som har blitt en del av barnas hverdag og som de aktivt ønsker å bruke.

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

App: Imovie og WhatBird

 

stinehol