E-bok

 

Modul 8

Produsenter av e-bok

Vårtegn og hvilke blomster som har kommet opp av jorden har vi snakket om i samlingsstund den siste uken. En formiddag tok jeg med meg tre barn som er tre år med på en tur på utsiden av barnehagen. Vi hadde med oss iPad og snakket om at barna kunne ta bilde av hva de ville som vi senere skulle lage en bok av. Book creator er en app vi er godt kjent med på avdelingen og barna er ivrige når det kommer til å sette inn bilder og velge farger og tekst.

Se der er en løvetann, sa ett av barna. Jeg vil ta bildet. Gutten tok flere bilder av løvetannen og han zoomet inn på blomsten. Vi samlet oss rundt blomsten og studerte den sammen. Den er gul sa et av de andre barna. Og den har hår som en løve. Dette var noe vi hadde snakket om i samlingsstunden tidligere. Vi snakket om hvor høyt blomsten hadde vokst opp fra bakken, om den var tørst blant annet. Barna undret seg over løvetannen og kom med egne refleksjoner og tanker. De stilte spørsmål som vi undret oss over. I rammeplan står det at personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 48) Det var flere oppdagelser i naturen som barna ville ta bildet av. Senere på ettermiddagen satte vi oss den for å se på bildene, og sette de inn i e-boken. Barna trykket på bildene og valgte farge og ramme rundt bildet. Barna sa hva teksten under bildet skulle være, og jeg la dette inn. Barna er produsenter.

Å gi barna muligheten til å innta posisjon som produsent fremfor konsument kan skape et engasjement for teknologiens muligheter i en produktiv retning. (Jæger, Sandvik og Waterhouse 2019 s. 98) Dette sier jeg meg helt enig i. Det er den erfaringer jeg har gjort ved å la barna slippe til som produsenter og jeg er ved siden av og veileder og støtter dem. Barna får muligheten til å bruke språket aktivt. Ved å la barna lage sin egen e-bok øker barnas språklige kompetanse. Og når vi sammen leser boken er viktig at personalet stiler åpne spørsmål, det gir barna rom for refleksjon. (Dardanou, Mossin og Simensen 2021 s. 59)

I rammeplanen står det at barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 47-48) Bølgan skriver i boken digital praksis i barnehagen at barna får dette gjennom aktiviteter og at førstehåndserfaringer. Ved hjelp av at personalet gir barna opplevelser med språket som er meningsfulle og ved at bruken av digitale verktøy er sentralt, vil barna få erfare det punktet fra rammeplanen som er nevnt over her. (Bølgan 2018 s. 105)

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Jæger Henriette, Sandvik Margareth, Waterhouse Ann-Hege Lorvik 2019. Digitale barnehagepraksiser- Teknologi, medier og muligheter. Oslo: Cappelen Damm As

Dardanou Maria, Mossin Maria Solberg og Simensen Elin Dybdal 2021. Barnehagens digitale arenaer. Oslo: Universitetsforlaget As

App: Book creator