Flytskjema

 

Dagens oppgaver:
(beregnet tid i parantes. Start med å lese alle punktene hver dag før dere setter i gang)

Mandag

Velkommen til gruppa og lykke til med 1. dag i gruppearbeidet!

1.     Alle presenterer seg: navn, hva du har søkt, hva du ønsker å få ut av uka, og hvilken erfaring du har med gruppearbeid (ca 15 min). Lag navnelapper.

 1. Arbeidet i gruppa er avhengig av alles innsats. Som nevnt i forelesningen tidligere i dag, foreslår vi at dere fordeler noen funksjoner/roller som har vist seg å være gode verktøy for godt gruppearbeid. Disse er:
Ordstyrer Passer på at de som ønsker ordet, får det. Særlig viktig at alle kommer til orde, og at man holder seg til saken!
Tidtaker Holder et øye med tiden en har til rådighet iflg dette flytskjemaet. Lett å snakke seg bort!
Referent Trenger ikke notere alt som skjer, men det en blir enige om.
Oppmuntrer Hver dag skal en av dere gi oppmuntrende meldinger til gruppa: «Nå synes jeg vi er på sporet av noe», «så fint at alle deltar» osv.

En god idé er å fordele disse oppgavene for mandag til og med torsdag,   så slipper en å bruke tid hver dag. Sett dette opp på et ark (10 minutter) og gå videre til neste punkt:

 1. Lag en kort avtale/kontrakt om hvordan gruppen skal arbeide sammen. For eksempel tre prinsipper for samarbeidet, og som dere mener vil gjøre arbeidet i gruppa bedre (10 minutter). Kan settes på et ark og legges i mappa. Da er dere klare for oppgaven!
 2. Legg bildene utover bordet. Se litt på dem og ta en runde der alle sier noe de forbinder med bildet (ca 10 min)
 3. Bli enige om hvilket bilde dere vil bruke (ca 10 min).
 4. Hva kunne være en problemstilling på bakgrunn av bildet? La alle komme med et forslag. Skriv opp forslagene (10 min)
 5. Bli enige om en problemstilling som gruppa vil bruke (ca 10 min). Forberedelse til i morgen kan være å tenke på hvordan en kan finne fagstoff til problemstillingen.

Ta en runde hvor alle sier kort hvordan de synes første dag i gruppa har vært (ca 5 min).

 

Tirsdag

1.     Velkommen til 2. dag med gruppearbeid! Se på oversikten dere lagde i går mht hvem som har hvilke roller.

 1. Jobb videre med problemstillingen fra i går. Hvordan kan den konkretiseres med fagstoff for at spørsmålet dere har stilt kan bli belyst på en god måte?  Notér ned hva dere skal søke opp fagstoff om (ca 30 minutter).
 2. Fordele arbeidet dere imellom. Hvem skal finne fram hva? Kan godt skje i mindre grupper (ca 30 m). Er det en idé å orientere seg på biblioteket, for eksempel etter dagens program
 3. Ta en runde som mandag, hvordan har du hatt det i gruppen i dag? (10 min).

Onsdag

1.     Velkommen til dag 3 med gruppearbeid! Ta en runde hvor alle sier hva de har tenkt eller funnet av fagstoff til problemstillingen (ca 30 minutter).

 1. Vurdér det dere har samlet – begynner det å bli nok til å gi et svar på problemstillingen dere har valgt? Hvis ikke, hva trenger dere å hente inn i tillegg (ca 15 minutter)?
 2. Når dere får en oversikt over det dere har funnet fram, er det tid for å tenke på hvordan skal det presenteres for de andre? Ta en runde så alle kan komme med sine tanker (ca 15 minutter). Dette blir hovedtema i morgen, men fint å starte idémyldringen allerede.
 3. Til slutt: hvordan har gruppearbeidet vært for deg?

Torsdag

1.     Velkommen til dag 4 av grupperarbeidet!

 1. Jobbe med presentasjonen av fagstoffet dere kan kommet fram til. Hvordan vil dere legge dette fram? Lag presentasjonen og bestem dere for hvem som gjør hva.
  Nb! her er det viktig å huske at dette først og fremst er en øvelse, det er ingen grunn til panikk eller prestasjonsangst. Har dere kommet dere helt hit er det kjempeflott! Og husk at siden dere har funnet fram fagstoff om problemstillingen, har dere fått kunnskap som også vil være interessant for de andre å høre på.
 2. Dersom dere trenger spesielt utstyr av noe slag er det fint om vi får vite det nå! Snakk med Marianne eller send henne en mail: marianne.k.nass@hiof.no
 3. Avslutning: Hvordan har dagens gruppearbeid vært for deg?

Fredag

1.     Velkommen til avslutning av gruppearbeidet i plenum! Det blir laget et program som viser når de ulike gruppene skal legge fram, og hvem som gir tilbakemelding til framleggene.