Økonomi, språk og samfunnsfag

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 1350 studenter og over 70 ansatte.  Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier og påbyggingsstudier innen fagområdene språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og administrasjon. Avdelingen har et av landets største tilbud av fremmedspråkstudier, og er eneste høgskole i Norge som i tillegg til engelsk også tilbyr tysk, fransk og spansk – både som årsstudium, påbygging og som del av en lærerutdanning.
OSS_studier.jpg

Du finner full oversikt over aktuelle studier ved HiØ i vår studiekatalog her: https://www.hiof.no/studier#/filter

På siden kan du enkelt foreta filtreringer på de ulike studier ved å klikke i boksene under menyen til høyre. Her kan du filtrere:

  • Type studie
  • Fagområde
  • Organisering av studiene
  • Studiested
  • Oppstartstid

På hvert enkelt studie finner du informasjon om blant annet generelt om studiet, opptakskrav, videre utdanning etter bestått studium samt yrkesmuligheter. Du finner også relaterte nyhetssaker og informasjon knyttet til søknadsfrister, studiepoeng og varighet på studiet.

For å gå mer i dybden på det aktuelle studiet du vurderer å søke opptak på, anbefales det at du leser grundig gjennom studiets:

  • STUDIEPLAN

Dette finner du et stykke ned på siden for det aktuelle studiet, og her beskrives blant annet studiets oppbygging og innhold og ikke minst hvilket utbytte du forventes å tilegne deg i løpet av studiet i forhold til:

  • Kunnskap
  • Ferdigheter
  • Kompetanse

Dette gir deg god innsikt i hva du kan forvente deg av studiet, og for ytterligere informasjon bør du også lese emnebeskrivelser som du finner i tabellen under studiemodell på tilsvarende side. En god start kan være å klikke på de ulike emner som ligger under første semester.