Om tilbudet

STUDIEFORBEREDENDE UKE er et gratis tilbud til søkere som har en bachelorutdanning ved HiØ som førsteprioritet gjennom Samordna opptak, samt for de som har takket ja til studieplass på forkurs, Y-vei eller TRESS for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Målet er å gi søkere en bedre oversikt over hva det innebærer å være student, hvilke arbeidsformer som brukes og hvordan studiene er organisert.

Uken inneholder presentasjon av ulike studier, mini- forelesninger om hvordan man bør forholde seg til pensum, om å være på forelesninger og om hvordan ta notater. Deltakerne lærer også om akademisk skriving og kommunikasjon.

Gruppearbeid er en av de mest brukte arbeids- måtene i bachelorstudiene, derfor inneholder Studieforberedende uke også mye relevant praktisk gruppearbeid.

Denne bloggen fungerer som et felles nettsted for tilgang til informasjon og ressurser som kan være nyttig for kursets deltakere.