Program

Du finner program for årets Studieforberedende uke HER.

Slik så programmet ut for 2017:

Mandag  

 

19. juni Program
08.30-09.00 Registrering og kaffe
09.00-09.15 Velkommen! Presentasjoner og introduksjoner v/ Marianne K. Næss
09.15-10.00 Bli kjent med høgskolens studier
Avdeling for Informasjonsteknologi v/ Harald Holone / Monica Kristiansen

Økonomi v/ Asbjørn Pedersen

Akademi for scenekunst v/ Pea Hov

10:00-10.15 Pause
10.15-10.45 Å være student: 

Innhold i studentrollen. Deltakernes forventninger. Betydningen av studieforberedende uke v/ Marianne K. Næss

 
10.50-11.20
 
Fokus på gruppearbeid i studier og presentasjon av ukas gruppeoppgave. Gruppeinndeling og gjennomgang av materiale til gruppeoppgaven   v/ Marianne K. Næss
11.30-12.40 Gruppearbeid og oppstart gruppeoppgaven
12.45-13.00 Oppsummering i plenum v/ Marianne K. Næss
13.00-13.15

13:15-14:30

Etter dagen: Spør om hva du vil

Studieverkstedet holder åpent

Tirsdag

20. juni

Program
09.00-09.05  Velkommen v/ Tommy Payne
09.05-09.20 Å være student: 

Interkulturell kompetanse som basis for kommunikasjon v/ Anne Skumsnes

09.20-10.00 Bli kjent med bibliotek, fagstoff og forskning v/ Nita Ørmen og Anne-Lise Eng
10.00-10.10 Pause

 

10.10-11.25 Å være student:

Mini-seminar om å forstå og gjøre seg forstått. Vilkår for samarbeid v/ Anne Skumsnes

11.30-12.40 Gruppearbeid: samarbeid om gruppeoppgaven
12.45-13.00

 

Oppsummering i plenum v/ Marianne K. Næss
13.00-13.15

 

13:15-14:30

Etter dagen: spør om hva du vil

 

Studieverkstedet holder åpent

Onsdag

21. juni

Program
09.00-09.05 Velkommen v/ Tommy Payne
09.05-10.00 Å være student: Mini-seminar om å skrive fagtekster, med fokus på skriveprosessen v/Anne Skumsnes
10.00-10.10 Pause
10.10-10.25 Å være student:

Være på forelesning – ta notater. Gjøre forelesningen relevant v/ Anne Skumsnes

10.25-10.55 Bli kjent med høgskolens studier

Avdeling for Ingeniørfag v/ Kjetil Novang Gulbrandsen

Barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen v/ Tone Skråning

11.05-11.35 Å være student:                                                                   Hva kjennetegner fagtekster, hvordan skapes kunnskap?    v/ Anne Skumsnes
11.40-12.40  Gruppearbeid: samarbeid om gruppeoppgaven
12.45-13.00 Oppsummering i plenum v/ Tommy Payne
 

13.00-13.15

 

13:15-14:30

Etter dagen: spør om hva du vil

 

Studieverkstedet holder åpent

Torsdag

22. juni

Program
09.00-09:05 Velkommen v/ Tommy Payne
09.05-09.40 Bli kjent med høgskolen og studentsamskipnaden: Studenthåndbok, studieplaner og studenttjenester v/ Irene H. Sørsdahl og Marianne K. Næss
09.40-10.00 Å være student:                                                                                             

Hva forventes av høgskolestudenters IKT – kompetanse? v/ Arild A. Flobak

10.00-10.10 Pause
10.10-10.30 Informasjon fra opptakskontoret v/ Tine Sundeby
10.30-11.00 Bli kjent med høgskolens studier

Avdeling for helse- og sosialfag v/ Mette Hansen, Beate Sætern, Nita Ørmen, Kari Baardseth og Tove Guldbrandsen

11.00-11.20  Å være student:

Muntlig presentasjonsteknikk v/ Marianne K. Næss

 

11.30-12.40

 

12.45-13.00

 

13.00-13.15

 

13:15-14:30

Gruppearbeid: samarbeid om gruppeoppgaven

 

Oppsummering i plenum v/ Tommy Payne

 

 

Etter dagen: spør om hva du vil

 

Studieverkstedet holder åpent

Fredag

23. juni

 

Program

09.00–09.05

 

09.05-13.30

Velkommen v/ Marianne K. Næss

 

Presentasjon: Arbeidet med gruppeoppgavene avsluttes i plenum (rom A-421).

Vi spanderer lunch!
13.30-14.00 Oppsummere og evaluere kurset i plenum. Takk for nå!
14.00-14.30 Etter dagen: Spør om hva du vil