Studentsamskipnaden

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) deltar aktivt i arbeidet med å skape et best mulig helhetlig læringsmiljø ved Høgskolen i Østfold (HiØ). SiØ er studentenes velferdsorganisasjon og ledes av et styre med studentflertall.

Studentsamskipnaden i Østfold sørger for:

Her kan du også lese om ulike tips som SiØ gir til nye studenter.