I februar 2016 ble vi i prosjektgruppen sponset av Bright Performance AS  til å være med på Bygg & Anleggs konferansen: BA-2015 i Oslo.

På konferansen var det mange presentasjoner av store bedrifter som viste hvordan de taklet de forskjellige aspektene i markedet. Det var mye diskusjon rundt effektivisering av bygging og planlegging ettersom mange land utenfor Norge har trukket foran i utviklingsarbeidet og trenger mindre penger for det samme arbeidet. For ikke å bli utkonkurrert i framtiden ble det anbefalt å tenke på hvordan man skal kan trappe oss sin egen utvikling og forbli sterke i markedet. Vi var glade for å se at Lean filosofien var et alternativ flere ønsket å snakke om og implementere. Vi tenker at Lean vil bli mer populært i byggebransjen og gjøre at både metoden og bedriftene kan bli bedre.

http://www.metier.no/ba2015

konferansen