Under prosjektet fikk vi anledning til å møte med en av leverandørene på anleggsmaskiner på Park & Anlegg. Det som var ekstra spesielt var at disse gravemaskinene var ‘smarte’. Leverandøren Pon CAT AS. har nemlig gravemaskiner (og andre store anlegg-maskiner) som kan loggføre nyttig informasjon. De har små datamaskiner på innsiden som tar data fra den daglige bruken, i.e. hvor mye maskinen er brukt, når, hvor og hvordan. Dette gjør at kan se om det blir unødvendig tomgangskjøring eller at maskinen gjør for krevende oppgaver som kan skape rask slitasje. Programmet heter VisionLink og kan brukes fra en vanlig datamaskin. Med noen få trykk kunne vi med Park & Anlegg sin tillatelse kunne se all den informasjonen en trenger for å kunne kartlegge for bruken av anleggsmaskin.

Vi ser at dette kan være et flott og nyttig verktøy til å kartlegge Muda (sløsing) i framtiden

Stock - Shadow concstruction