Hiof2 sparta_25262335481

Pressemelding

Bedriften Park & Anlegg AS er i disse dager i full gang med et stort veiprosjekt i Østfold, og i den anledning har tre studenter ved Høgskolen i Østfold utført et bachelorprosjekt innenfor Lean Construction med hovedfokus på Muda (“sløsing”) knyttet til dette prosjektet. Studentene har i sitt prosjekt avdekket og bekreftet en del tidligere funn innenfor feltet og funnet noen nye nyanser av kjente problemer. Prosjektet er med på å dokumentere erfaringer og fremheve fakta innenfor fagfeltet Lean Construction, noe som bidrar til videreutviklingen av dette relativt nye fagområdet.

Fra januar 2016 har studentene Linda Marie Bang, Nora Marie Evensen og Tord Jardar Håkonsen fordypet seg i fagfeltet Lean Construction som er et utspring fra Lean Production tilpasset bygge- og anleggsbransjen. Studentene har spesifikt sett på ett område innenfor Lean Construction som omhandler «sløsing». Internasjonale studier* viser til at så mange som 98 prosent av alle storprosjekter overskrider budsjett med over 30 prosent, og 77 prosent av prosjektene forsinkes med 40 prosent eller mer. Store tall blir enda større når gjennomføringen sklir ut (Changali, S., Mohammad, A., Nieuwland, M. 2015)*

Studentene deltok på BA2015 konferansen for å få et innblikk om hvilke tanker som rører seg i bygge- og anleggsbransjen. Her ble det lagt mye vekt på at BAE-bransjen (Bygge-, Anleggs- og Eiendomsbransjen) ikke har hatt en tilsvarende økning i produktivitet som andre næringer, snarere tvert imot. Flere av foredragsholderne uttrykte at det er flere faktorer som bidrar til dette, men følgende områder er viktige bidragsytere til dårlig produktivitet dersom de ikke håndteres riktig: Organisasjon, kommunikasjon og planlegging. Disse faktorene har vist seg å være toneangivende i studentenes funn.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Prosjektleder for studentgruppen, Linda Marie Bang:

Mobil: +47 46470898, e-post: lindamabang@gmail.com

 

Reserve talsperson for studentgruppen, Nora Marie Evensen:

Mobil: +47 95060962, e-post: noramarieev86@hotmail.com

 

 

Prosjektet presenteres på EXPO 2016 den 10. og 11. juni på Høgskolen i Østfold avd. Kråkerøy Besøksadresse:

Kobberslagerstredet 5,

1671 Kråkerøy

Se studentenes hjemmeside https://blogg.hiof.no/tordjh/

Les mer om Park & Anlegg AS her http://park-anlegg.no/

*Kilde: Changali, S., Mohammad, A., Nieuwland, M. (2015) The construction productivity imperative. McKinsey Productivity Sciences Center


Denne pressemeldingen er sendt til:

Byggfakta – Publisert artikkel
Teknisk Ukeblad
Fredrikstad Blad
Sarpsborg Arbeiderblad
Våre veger
Bygg.no