Bright Performance AS ble etablert i 1987 og er et rådgivningsfirma innenfor strategi, optimalisering av prosesser og restrukturering. De har mellom 20 og 30 oppdrag i året for mellomstore og store bedrifter innen industri, energisektoren, bygg- og anlegg, kapitalvarer og tjenesteytende næring. Deres fagfelt er forretningsstrategi, markedsføring og salg, ledelse, organisering og omstilling, bedriftssalg, samt optimalisering av drift.

For forbedringsarbeid i anleggsvirksomhet, benyttes metodikken Lean Construction som er videreutviklet fra Lean i produksjonsindustrien og tilpasset bygg og anleggsbransjen. De er opptatt av at prosjekteringsprosessen og byggeprosessen er plattformene for planlegging, kommunikasjon, problemløsning og samspill. Og hvor bred involvering og delaktighet er nøkkelen til å sikre flyt i prosjektene.

Se MyBright for mer informasjon      

         Bright Performance