Bright Performance AS er oppdragsgiver, bidragsyter og mentor for dette prosjektet. Bedriften arbeider med Park & Anlegg AS, hvor oppdraget er å innføre Lean Construction i deres arbeid i vei-prosjektet RV.110 Ørebekk-Simo. Kontaktpersonen til prosjektgruppen har vært Tore M. Bossum, daglig leder ved Bright Performance AS.

I samarbeid med Bright Performance AS vil vi bistå Park & Anlegg AS med å finne fakta om Muda (sløsing) som finner sted i Ørebekk-Simo prosjektet. Vår jobb vil være å finne Muda på anleggsplassen og formidle dette til Park & Anlegg for å bidra til bevisstgjøringen av sløsing i bygg- og anleggsbransjen. Med sløsing mener vi enhver aktivitet som forbruker ressurser uten å skape verdi.

Vår påstand er at denne rapporten er viktig fordi den vil vise faktabaserte eksempler på hendelser som kan oppstå i anleggsbransjen og hvordan man kan finne disse ut ifra vår tolkning.

Park & Anlegg har i tillegg hatt et ønske om at en lettere granskning for bruken av rapporteringsverktøyet under prosjektarbeidet. Dette innebærer å gjøre undersøkelser for å finne ut om de som rapporterer for stopp på anleggsplassen er fornøyde med og forstår verktøyet.

Denne oppgaven vil bli presentert og framvist på EXPO den 9. og 10. Juni på Høgskolen i Østfold. Om du ønsker å lese rapport sammendraget Se Her.

Brosjyrer