• Teorien skal være forankret i Lean Construction
  • Prosjektet foregår over perioden 06.01.2016-10.06.2016.
  • Alt skriftlig og muntlig som skal være tilgjengelig for offentligheten skal godkjennes av de involverte partene
  • Fortrolighetsavtale er signert
  • Studentene forholder seg til bedriftenes rettningslinjer

Les om prosjektet HER!

Lean Thoughtbubble