Om bloggen

Ann-Kristin Johansen og Stine Torp Løkkeberg om vold i nære relasjoner, alvorlig syke og døende, kommunikasjon, emosjoner, den vanskelige samtalen og den gode dialogen.