Inntrykk fra fagsamling på Farris bad november 2017

15.11 og 16.11. deltok jeg som representant fra Veilederutdanningen ved HiØ på et veiledningsseminar i regi av «Ny som lærer», et regionalt samarbeid mellom UH- institusjonene Høgskolen i Sørøst Norge og Høgskolen i Østfold. Seminaret ble avviklet på Farris Bad i Larvik og til sammen var vi 25 stk disse to dagene. Temaer som ble løftet opp, presentert og til dels drøftet var bl.a.:

Hva skjer i arbeidet med de nasjonale retningslinjene for «Veiledningsordningen». Eva Bjerkholt (HSN) er observatør i et partssammensatt arbeidsutvalg som skal utvikle innspill til nye nasjonale retningslinjer for Veiledningsordningen og hun ga en statusrapport. Utvalget står overfor formidable utfordringer da representantene fra dept. og KS ser for seg en ordning som er «intensjonsorientert» men representantene fra veilledningsfeltet og Utdanningsforbundet er opptatt av en tilnærming til som er retningsgivende og forskriftsfestet. Det er en målsetting at arbeidet ferdigstilles i løpet av 1.halvår 2018. På seminaret drøftet vi hva de nye retningslinjene kunne bety for de lokale veiledningsordninger i kommuner/fylkeskommuner og for de lokale veilederutdanningene.

Fokus på veilederutdanningene. Flere forhold ble belyst. Fra HiØ la jeg vekt på at vi er i ferd med å revidere nåværende studieplan med tilhørende emnebeskrivelser for studiet «Pedagogisk veiledning», det «nye» studiet skal hete «Profesjonsrettet veiledning» og målgruppa utvides til også å omfatte praksisveiledere for studenter ved helse- og sosialfaglige studieretninger i UH-sektoren. Studiet opprettes som resultat av et nært samarbeid mellom Avd. for helse og velferdsfag og Avd. for lærerutdanning ved HiØ.

Veiledningsfeltet i endring Eva Bjerkholt og jeg, som forfattere/redaktører, innledet til diskusjon med utgangspunkt i de nye fagbøkene «Profesjonsveiledning» og «Veiledning og oppdagelse» hvor jeg valgte å legge vekt på hvilken måte vi kan trekke filosofi og filosofisk tankegang inn i veiledningsfeltet.

På slutten av seminaret drøftet vi bl.a. forskning og veiledning, veiledning som læringsstrategi i grunnutdanninger ved UH-institusjoner og veilederutdanning på master nivå.

 

Geir

 
 

Geir Luthen

 
%d bloggere liker dette: