Seminarene – Veiledernettverk Østfold

Gjennom videreutdanningsstudiet Pedagogisk veiledning, og programmet «Ny som lærer» ble «Veiledernettverk Østfold» etablert høsten 2012. Prosjektet ledes av en styringsgruppe der undertegnede sammen med Geir Luthen representerer høgskolen. Videre består gruppa av representanter fra barnehage, grunnskole og videregående skole.

Prosjektets formål:

  • Veiledernettverk Østfold skal bidra til en bærekraftig veiledning i praksisfeltet som styrker læringsmiljøet til barn, unge og voksne i barnehage, grunnskole og videregående skole
  • Veiledernettverk Østfold skal bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom utdanning, forskning og praksisfeltet når det gjelder veiledning

Et viktig satsingsområde i prosjektet er seminarene som er ment som ideverksted for utvikling av gode systemer for veiledning. Seminaret er et multiprofesjonelt forum i samarbeid mellom høgskole og praksisfelt, og er en arena der eiere, ledere, ansatte, veiledere og nyutdannede i barnehager og skoler kan møtes. Seminarene er ment å være et inspirasjonsforum når det gjelder veiledning for ulike målgrupper. Her foregår erfaringsdeling fra ulike former for veiledning, og fra ulike forsknings- og utviklingsarbeid i barnehager og skoler.

I artikkelen “Sustainable mentoring in kindergartens and schools, an equal partnership (Jensen, Karlsen & Luthen 2015) diskuterer forfatterne hvordan multiprofesjonelle veiledningsnettverk kan bidra til læring om veiledning. Av interessante funn opplever deltakerne seminarene som svært motiverende både som møteplass med likesinnede fagkolleager, men også gjennom deltakernes fornyede tro på seg selv og troen på å kunne implementere veiledning i egen virksomhet. Seminarene åpner også opp for en bredere forståelse av veiledning som fenomen. Funn når det gjaldt flerstemmighet viser at stemmene fra seminarene i høy grad er samstemte og samtidig utfyller hverandre. Andre sentrale kjennetegn er at deltakerne tilstreber likeverd, dialog og samhandling.
Artikkelen konkluderer med at mulitprofesjonelle veiledningsnettverk er gode virkemidler for å dele kunnskap og erfaringer som bidrar til læring og utvikling i profesjoner.

 

 

Magne Skibsted Jensen

 
%d bloggere liker dette: