Veiledning i teknologirike omgivelser

Veiledning spiller en viktig rolle for mestring, trivsel og motivasjon. Forskere både innen veiledningsfeltet og vurderingsfeltet har vært opptatt av hva som kan bidra til god veiledning, utdanning av veiledere og deres forhold til rollen sin. Dosent Petter Mathisen fra Universitetet i Agder var på besøk på Høgskolen i Østfold for å snakke om veiledning i teknologirike omgivelser. Invitasjon til seminar 7.sept. 2017

Uansett hvilke modeller eller teorien en legger til grunn for veiledningen, så handler god veiledning om en pedagogisk prosess med utgangspunkt i et møte. Grunnlaget for møtet er kommunikasjon, verbalt, kroppslig og på andre måter, og det å kunne lytte forutsetter kunnskap, varhet og emosjonell involvering. I september 2017, var vi så heldig å få dosent Petter Mathisen fra Universitetet i Agder på besøk på Høgskolen i Østfold. Mathisen har lang erfaring som veileder og mentor i offentlige og private virksomheter og har gjennom arbeid som foredragsholder, programansvarlig og forsker bred erfaring med veiledning i utdannings- og yrkessammenheng.

På seminaret adresserte han følgende spørsmål, Hva skjer når digital teknologi og tradisjonell veiledning møtes? Hvilke nye veiledningspedagogiske spørsmål reiser seg? Hvordan kan den digital teknologien se ut i en veiledningssammenheng, og hvilke tilleggsverdier får vi ved bruk av digital teknologi i veiledningsarbeidet?

 

 

Kristine Høeg Karlsen

 
%d bloggere liker dette: