Inntrykk fra fagsamling på Farris bad november 2017

15.11 og 16.11. deltok jeg som representant fra Veilederutdanningen ved HiØ på et veiledningsseminar i regi av «Ny som lærer», et regionalt samarbeid mellom UH- institusjonene Høgskolen i Sørøst Norge og Høgskolen i Østfold. Seminaret ble avviklet på Farris Bad i Larvik og til sammen var vi 25 stk disse to dagene. Temaer som ble løftet opp, presentert og til dels drøftet var bl.a.: …