Veiledning i teknologirike omgivelser

Veiledning spiller en viktig rolle for mestring, trivsel og motivasjon. Forskere både innen veiledningsfeltet og vurderingsfeltet har vært opptatt av hva som kan bidra til god veiledning, utdanning av veiledere og deres forhold til rollen sin. Dosent Petter Mathisen fra Universitetet i Agder var på besøk på Høgskolen i Østfold for å snakke om veiledning i teknologirike omgivelser. Invitasjon til seminar 7.sept. 2017

…