Veiledning i teknologirike omgivelser

Veiledning spiller en viktig rolle for mestring, trivsel og motivasjon. Forskere både innen veiledningsfeltet og vurderingsfeltet har vært opptatt av hva som kan bidra til god veiledning, utdanning av veiledere og deres forhold til rollen sin. Dosent Petter Mathisen fra Universitetet i Agder var på besøk på Høgskolen i Østfold for å snakke om veiledning i teknologirike omgivelser. Invitasjon til seminar 7.sept. 2017

… 

 

Inntrykk fra fagsamling på Farris bad november 2017

15.11 og 16.11. deltok jeg som representant fra Veilederutdanningen ved HiØ på et veiledningsseminar i regi av «Ny som lærer», et regionalt samarbeid mellom UH- institusjonene Høgskolen i Sørøst Norge og Høgskolen i Østfold. Seminaret ble avviklet på Farris Bad i Larvik og til sammen var vi 25 stk disse to dagene. Temaer som ble løftet opp, presentert og til dels drøftet var bl.a.: …