BACHELOROPPGAVE – WILDMILL

Denne bacheloroppgaven utarbeides av J. Jørgen F. Sæves

Høsten 2022 var jeg i bedriftspraksis hos Creation Creates as.

Våren 2023 viderefører jeg dette arbeidet til en bacheloroppgave.

 

Følg meg på veien!