Presentasjon av prosjektet

Nå er det under en uke til vi skal levere vår bacheloroppgave. Vi har allerede blitt invitert til å presenter vår oppgave for ledelsen hos Nortura Sarpsborg. Dette blir en spennende generalprøve for EXPO, og vi gleder oss til å se ledelsens reaksjon på arbeidet vi har lagt ned. Mye av funnene vi har gjort er nok kjent, men vi håper på å kunne overraske noe. Dere er hjertelig velkomne til å delta på EXPO på Høgskolen i Østfold den 14. og 15. juni. hvor vi skal legge frem arbeidet vårt både for sensorer og allmenheten.

Velkommen!

Hei!

Vi er to ivrige studenter ved navn Simen-Oliver Kobbevik og Simen Iversen, som studerer på Høgskolen i Østfold på studiet Innovasjon og prosjektledelse. Vår avsluttende bacheloroppgave skal vi gjøre i samarbeid med påleggsprodusenten Nortura i Sarpsborg.  Bachelorprosjektet vårt går ut på å kartlegge planprosessen på fabrikken til Nortura i Sarpsborg.

Vi har allerede jobbet med bachelorprosjektet og hatt et godt samarbeid med Nortura de siste to månedene. Arbeidet er på god vei og vi gleder oss til å kunne dele vår kunnskap rundt dette spennende prosjektet med dere alle!