Presentasjon av prosjektet

Nå er det under en uke til vi skal levere vår bacheloroppgave. Vi har allerede blitt invitert til å presenter vår oppgave for ledelsen hos Nortura Sarpsborg. Dette blir en spennende generalprøve for EXPO, og vi gleder oss til å se ledelsens reaksjon på arbeidet vi har lagt ned. Mye av funnene vi har gjort er nok kjent, men vi håper på å kunne overraske noe. Dere er hjertelig velkomne til å delta på EXPO på Høgskolen i Østfold den 14. og 15. juni. hvor vi skal legge frem arbeidet vårt både for sensorer og allmenheten.