Papirhåndverk og Microbit

Denne workshopen er basert på  PaperMech (https://www.papermech.net) og Paper Pocket Pets (https://www.instructables.com/Paper-Pocket-Pets/)

Kompetansemål etter 7.trinn:
bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

Kompetansemål etter 10.trinn:
utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter

Teknologi: Microbit + servo

Forslag til opplegg:

Idemyldring: Be barn tegne, planlegge og tegne ideene sine. Hjelp barna med å komme i gang ved å be dem tenke på maskinens bevegelse og hva bevegelsen kan foreslå. Det kan være et dyr, en imaginær skapning, en scene og så videre.

Crank Mechanism Placemat

Konstruksjon: Dele ut ett sett med materialer per prosjekt. Hjelp elevene med å navngi delene og deres formål – en servomotor, en mikrokontroller eller tannhjul. La elevene begynne å sette sammen mekanismen sin.

Crank_AllParts

hentet fra papermech.net

Koding: Minn elevene på å teste mekanismens bevegelse med en mikrokontroller for å feilsøke eventuelle bevegelsesproblemer før de dekoreres.

Kom igång med Microbit: https://www.wevideo.com/embed/#2118950542

Ladde ner koden til din micro:bit: https://www.wevideo.com/view/2120422031

Eksempelkode for servo: https://makecode.microbit.org/_hbrdKH55gLH8

Dekorering: Be elevene dekorere mekanismene først etter at de har testet bevegelsene sine. Be elevene som er ferdige tidlig om å skrive en beskrivelse på et kort.

Deling: Be elevene teste maskinene sine for å se at den beveger seg som forventet. Vis frem kreasjonene deres. Be barna dele hva som inspirerte dem til å lage maskinen; hva var utfordringene de møtte, og hvordan overvunnet de dem? hva kan de endre eller gjøre annerledes hvis de hadde mer tid.

Forslag til to ulike utvidelser av oppgaven: