Tegning i python

 

Denne workshopen gir et lite innblikk i hvordan man kan jobbe ferdige kodeeksempler i python for å lage grafiske uttrykk.

Arbeidsmåten:

Prinsippet i Use-Modify-Create er å bruke ferdige kodeeksempler og utforske temat i disse (Use). Når eleven forstår hvordan koden virker, kan han / hun endre kodeeksemplet , utforske temat videre og lære programmering (Modify). Til slutt kan studenten lage sin egen kode (Create).

Verktøy

I denne oppgaven bruker vi et nettbasert verktøy: replit.com .
Du kan opprette en gratis konto. Det er også mulighet for å lage klasser: https://replit.com/site/teams-for-education

Oppgaver

Vi har laget 5 oppgaver for å utforske tekstbasert programmering for å lage grafiske uttrykk. Hver oppgave har et komplett kodeeksempel i replit.com som kan kopieres og endres. Hver oppgave har eksempelspørsmål som kan brukes til utforskning.

Last ned oppgaver: python_oppgaver

Eksempelkoder:
https://replit.com/@SusanneStigberg/snacka
https://replit.com/@SusanneStigberg/blomma
https://replit.com/@SusanneStigberg/circle
https://replit.com/@SusanneStigberg/randomcircles
https://replit.com/@SusanneStigberg/fun