Dekomp 1.samling: Programmering i Kunst & Håndverk

Onsdag den 13. oktober och fredag den 15. oktober var oppstarten på Dekomp: Programmering i Kunst & Håndverk.

Presentasjonen fra dagen finner dere her: dekomp 1 samling

Papirverksted finner dere her: Papirhåndverk og Microbit

Siden dette kurs er helt nytt ønsker vi å få tilbakemeldinger av deg på hvordan du opplevde denne dagen. Hele evalueringen tar 3 minutter, og vi håper du tar deg tid.

https://nettskjema.no/a/218503