Home

Foto- og Videoutstyr

Her er oversikt over utstyr som lånes ut til DMPro studenter. Se i menyen for detaljert oversikt.

Mesteparten av utstyret er kjøpt inn til DMPro studiet, men også andre IT-studenter kan låne utstyr når det er ledig.

Vi har begrenset mengde med utstyr for utlån, derfor er det viktig at dere planlegger oppgaven dere skal gjøre slik at dere ikke trenger utstyret så lenge om gangen.

Utstyret kan lånes fra verkstedet i underetasjen eller hos Hans Olav.

Intro til utstyr i kurset videoproduksjon.

Generelle utlånsregler:

  • Alt utstyr skal kvitteres ut
  • Sørg for at utstyret blir levert til rett tid og at det blir krysset av i kvitteringslisten
  • Ikke lån utstyret videre til andre uten avtale

For kamera og lydrecordere:

  • Lever utstyret i den stand dere ønsker å finne når dere selv låner det
  • Lad opp batteriet
  • Sett tilbake endringer dere har gjort på utstyret, f.eks. manuell fokus, lydnivå osv.
  • Sørg for at ekstrautstyr som kabler o.l. er ryddig
  • Meld fra om problemer eller feil når dere leverer tilbake

 

Utstyr for DMPro studenter