Studioblits

OBS! Blitsene skal ikke brukes som lyskastere. Halogenlampene i blitsene er kun beregnet som innstillingslys ved blitsfotografering.

Vi har et profesjonelt sett med tre kraftige blitshoder, softbox og paraply som kan brukes til studiofotografering. Brukerveiledning Bowens Esprit

Man bør bruke en ekstern lysmåler sammen med studioblitser, vi har en Sekonic L358 .    Brukerveiledning Seconic

For mer informasjon om studiofotografering, se gjerne på noen av de mange Youtube-videoene om emnet.

Hurtigveiledning for Bowen Esprite studioblitser og Sekonic L-358 lysmåler

Sett opp blitsene med følgende instillinger:

 

Med synkkabel (Canon 5d eller ett av de andre med synkkontakt adapter)

 1. Koble ene enden av synkkabelen til lysmåleren, den andre til kameraet og den tredje til den ene blitsen
 2. Still inn lysstyrken (Power) på blitsen. Modelleringslampen settes normalt til samme styrke.
 3. Still inn lysmåleren med mode knappen til blits-symbolet med en C er markert
 4. Still inn lysmåleren til den ISO verdien du ønsker å bruke på kameraet
 5. Still inn lukkerhastighet ved å vri på hjulet. Normal tid for blits-synkronisering er 125
 6. Vri på ringen rundt målekulen så den står ut.
 7. Hold nå lysmåleren ved motivet med målekulen vendt mot kameraet.
 8. Trykk på måleknappen på siden og blitsene skal fyre av
 9. Les av blenderverdien
 10. Still så kameraet på Manuell og still inn lukkertid, blender og ISO

Hvis kameraet ikke har tilkobling for synkkabel, kan vi bruke den innebygde blitsen i kameraet for å fyre av de store blitsene. Eventuelt kan en trådløs fjernkontroll brukes:

 1. Still inn lysmåleren på blits-symbolet uten C
 2. Still forøvrig inn lysmåleren som over
 3. Når man nå trykker på måleknappen på lysmåleren, vil blitssymbolet bli stående å blinke en stund
 4. Fest nå lysmåleren ved motivet (eller la en annen holde den)
 5. Ta ett bilde som løser ut blitsene
 6. Nå kan måleverdien leses av på lysmåleren
 7. Still så kameraet på Manuell og still inn lukkertid, blender og ISO

 

Lyssetting

Vi har fått hjelp av Gunnar Misund som tidligere har vært fotograf til å teste ut studioblitsene. Her er noen av tipsene hans for grunnleggende lyssetting (til portretter):

 1. Velg en passende bakgrunn. Svart, hvit eller grå.
 2. Start med hovedblitsen som normalt settes til venstre. Bruk blitsen med softboks.
 3. Sett den ca 45 grader til venstre og 45 grader opp. Blitsen skal altså stå høyere enn motivet.
 4. Still inn kamera og blits som beskrevet over og ta noen testbilder til lyset ser bra ut. Se spesielt etter at skyggeleggingen er bra.
 5. Nå kan vi sette opp den andre blitsen for å gi utfyllingslys. Denne skal primært myke opp skyggene fra hovedblitsen.
 6. Sett utfyllingsblitsen til høyre for kameraet, men med litt mindre vinkel (nærmere kameraet)
 7. Still styrken på blitsen lavere enn hovedblitsen eller sett den litt lenger unna.
 8. Bruk en paraply som softboks.
 9. Ta noen bilder og juster styrken på utfyllingsblitsen til du er fornøyd.
 10. Ofte blir bilde bedre hvis man bruker ett tredje lys. Dette settes på høyre side og litt over og bak motivet for å gi litt lys på toppen av hodet.
 11. Vi kan bruke Visico blitsen til dette.
 12. Vi kan bruke modelleringslyset til å vurdere lyssettingen hvis vi stiller inn styrken med samme forhold som styrken på blitslyset.

Dette bildet er lyssatt med tre lys som beskrevet over. I tillegg er det brukt en ekstra slaveblits på gulvet som lyser opp bakgrunnen.

Takk til Gunnar Misund og Aleksander Toppe (Medtester og motiv) for hjelp og uttesting av utstyret!

Hans Olav

Utstyr for DMPro studenter