Arbeidsmåten

Arbeidsmåter for programmering i matematikken

Hvordan arbeide med programmering i matematikken på ungdomstrinnet slik at det ikke blir for tidkrevende og at elevene kan nå kompetansemålene i matematikk?

Dette var et vesentlig spørsmål da vi startet utprøvingen sammen med lærerne. I tillegg var det viktig å få fram sammenhengene mellom matematikk og programmering i matematikkfaget. 

Vi tenker oss tre ulike arbeidsmåter: 

  1. Tutorials er ferdige programmeringsopplæringen med trinnvise instruksjoner som studentene kan følger med for å forstå materialet. Et eksempel på tutorials er kodetimen.
  2. Utforsking: Mange, spesielt blokkbaserte programmeringsspråk, gir programmeringsgrensesnitt med mange ferdige kodeblokker som studentene kan kombinere fritt for å utforske deres effekter. Denne tilnærmingen er ofte knyttet til en «prøving og feil» tankegang og fokuserer ofte ikke på presise mål slik tutorials. For eksempel brukes Scratch ofte for denne typen tilnærminger.
  3. Use – Modify – Create er måten vi har jobbet mest med i prosjektet vårt, og som vi vil forklare i detalj nedenfor. Du finner eksemplene våre under undervisningsopplegg.

Use-Modify – Create 

Prinsippet i UMC er å bruke ferdige kodeeksempler og utforske matematikken i disse (Use). Når eleven forstår hvordan koden virker, kan han / hun endre kodeeksemplet , utforske matematikken videre og lære programmering (Modify). Til slutt kan studenten lage sin egen kode (Create).

Use Modify Create Modell

I våre utprøvinger med lærerne på ungdomstrinnet begrenset vi oss ofte til å bruke Use og Modify.  Nedenfor presenterer vi funnene våre som en video.

Disse artiklene beskriver studier med bruk av UMC: 

  • Lee, I., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J., Malyn-Smith, J., & Werner, L. (2011). Computational thinking for youth in practice. Acm Inroads, 2(1), 32–37. 
  • Lytle, N., Cateté, V., Boulden, D., Dong, Y., Houchins, J., Milliken, A., Isvik, A., Bounajim, D., Wiebe, E., & Barnes, T. (2019). Use, Modify, Create: Comparing Computational Thinking Lesson Progressions for STEM Classes. Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 395–401.  
  • Martin, F., Lee, I., Lytle, N., Sentance, S., & Lao, N. (2020). Extending and Evaluating the Use-Modify-Create Progression for Engaging Youth in Computational Thinking. Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education, 807–808.