Test

 

 

 • Dette er en test

  Dette er en test

  - Publisert den 23. mars 2018 av ninafla

  På dette nettstedet kan du finne informasjon om det å være veileder.

 • Dramatisk og lærerik praksis hos Arbeiderpartiet

  Dramatisk og lærerik praksis hos Arbeiderpartiet

  - Publisert den 23. mars 2018 av marihel

  Jonas Gahr Støre og Linnea henger ut. Linnea er litt starstruck. Eller Størestruck...:)  Skrevet av: Anniken Heimstøl og Daniela Dahle.

  På et av spisestedene i “Strøget” i Oslo, møter vi Linnea Vollstad (21) som har vært i praksis hos Arbeiderpartiet siden starten av januar. Hun har tidligere vært med i studentpolitikken på HiØ, og det var derfor naturlig å være i praksis hos Ap. Smilende forteller hun at hun kjenner at dette var det riktige valget av praksisplass.

  -Det er et av de største politiske partiene i Norge, det var en no-brainer. Jeg visste at det var mye kommunikasjonsarbeid involvert og at jeg kom til å jobbe med mange forskjellige mennesker, noe jeg elsker å drive med!

  Allerede første praksisdag var hun med på pressekonferanse der hun fikk møte Jonas Gahr Støre. Opplevelsen ga henne både hjertebank og en motivasjonsboost.

  -Jeg ble først og fremst litt “starstruck” og nervøs. Jeg snakket med Jonas og han ønsket meg velkommen på laget og sa at de trengte meg, noe som gjorde at jeg følte meg veldig velkommen og klar for utfordringene som lå foran meg.

  Inne på kontoret til kommunikasjonsavdelingen på Youngstorget, jobber Linnea for det meste med innhold til hjemmesiden og håndtering av innlegg på partiets Facebook-side, men hun har også vært på jobbtur til Kristiansand for å være kursholder og fotograf på ulike arrangement. Hun sier at det tok litt tid å komme i gang med å bruke alt hun har lært gjennom fem semestre på BIK, men at det kommer etter hvert.

  -Som regel vet jeg ikke hva som venter meg når jeg møter opp om morgenen. At ingen dager er like er noe av det jeg liker best med praksisplassen. Et eksempel på det er pressekonferansen jeg deltok på, om Giske-saken. Det førte til mange henvendelser på Facebook som måtte gås gjennom allerede den første uken i praksis.

  En viktig del av det å være i praksis er selvfølgelig å skrive bacheloroppgave, noe Linnea allerede er i gang med. Problemstillingen handler nemlig om nett-troll på Facebook-siden til Arbeiderpartiet (https://www.facebook.com/Arbeiderpartiet/).

  -Det er en del data jeg må gjennom og analysere, men jeg finner mye morsomt underveis! Etter praksisen i Ap er jeg spent på hvor veien leder, men jeg kommer nok til å være litt spontan og prøve meg på noe nytt innenfor kommunikasjon.

 • Utdanningsforskningen ved HiØ er evaluert

  Utdanningsforskningen ved HiØ er evaluert

  Hva skjer'a? - Publisert den 22. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  I 2016 tok Forskningsrådet initiativ til en bred evaluering av utdanningsforskningen i Norge (UTDEVAL), og utnevnte en internasjonal ekspertkomite for å gjennomføre evalueringen. Utvalgets mandat fastsatte at evalueringen skulle vurdere norsk utdanningsforskning med hensyn til kvalitet, forskningskapasitet, strategisk fokus og samarbeid, samt relevans og samfunnsmessig påvirkning. Evalueringen gir også en oversikt over hvordan utdanningsforskning gjør det internasjonalt, og den gir også anbefalinger for å videreutvikle forskningsområdet. Evalueringsapporten ble nylig tilgjengelig - du finner den HER.

  Til sammen deltok 16 institusjoner i UTDEVAL. De dekket 36 forskningsområder og inkluderte 1556 forskere, hvorav 18 forskere var fra HiØ (LU, regner jeg med). Forskerne ved HiØ kommer godt ut av evalueringen når det gjelder siteringer (se figur nedenfor), mens vår institutional score ikke var så bra, se HER. Det bør bemerkes at bibliografiske indekser slik som Scopus ikke gir et komplett bilde av publiseringsaktiviteten (inkluderer bl.a. ikke monografier og antologier).


  • Utvalgt funn og anbefaling i evalueringsrapporten:

  • Norsk utdanningsforskning bidrar til den internasjonale forskningsfronten, men en for stor andel av publiseringen er i nasjonale publikasjonskanaler med begrenset distribusjon. Mer av forskningen bør publiseres i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter.

  • Forskningsrådet bør stimulere til tettere samarbeid mellom utdanningsforskning og lærerutdanning. Det må gjøres mer for å styrke sammenhengen mellom utdanningsforskning og lærerutdanning.


 • Hei,

  Hei,

  sirkulærtplast - Publisert den 22. januar 2018 av expo18

  Bachelor oppgaven min er en del av et stort prosjekt, hovedmål med prosjektet er å øke andelen av gjenvunnet plast i nye produkter med en til 50%. Det er mange partneres som involvert, hver part har sin oppgave i det felles prosjektet. Dem er BIOB, Katoplst AS, CLARIANT, RE.TURN, RPC PROMENS, EKER DESIGN, RAGN SELLS, ROAF Romerike Avfallsforedling IKS, Borg Plast-net, D&D CONSULT AS, Østfoldforskning, Høgskole i Østfold og Grønt Punkt Norge.

  litt om meg 🙂  Mitt navn er Hind Ahmed, 32 år gammel, og studerer bachelor i ingeniørfag, kjemi ved HiØ.

  Oppgaven min går på å gjennomføre flere tester av tre typer av plast, polyamide (PA), polyethylene (PE), polypropylene (PP). Hensikten med disse testene er å finne ut hvilken type av plast som kan gjenvinne og brukes om igjen ved å studere og forsøke materialegenskaper. Hvilket materialkunnskap og hvilke testdata og design tips behøves i designleddet for å legge til rette for valg av gjenvunnet plast for et designkonsept? Er kunnskapsbehovet for designere og produsenter tilstrekkelig oppfylt med materialkunnskapspakker, materialprøver de kan ta på, resultater fra kvalitetssikringstester om materialegenskaper og designråd/tips? Kan partnerbedriftene produsere sine produkter med 50% resirkulert plast? I tillegg til mye andre forskningsspørsmål som skal forskning utføres og diskuteres i prosjektet.

 • Solar collector rig at UPCT

  Solar collector rig at UPCT

  Phase change materials for thermal energy storage - Publisert den 20. mars 2018 av David Alexander Lillevold Skaug

  Here is some photos of the solar collector rig, installed on the roof of one of the university's laboratory buidlings. The energy collected by the panels are taken up by water that is pumped through the panels. The water is then heat exchanged with water in containers/barrels that can also be seen on the pictures. My job in this bachelor project is to find phase change materials (PCMs) that can store more energy than water (within the same temperature interval) taking into account melting temperature, energy density, safety of operation and cost.

   

  Two panels for collecting solar energy. The container (blue barrel) can be seen to the right.  View from the back of the panels.

 • Fronter stenges

  Fronter stenges

  Datahjelp for studenter - Publisert den mars 21, 2018 av pkm

  Fronter er ikke lenger i bruk etter våren 2018


  Studenter som slutter nå til våren må laste ned alle filer som ikke må mistes. Brukernavn og passord slutter å virke 30 dager etter at vitnemålet blir skrevet ut eller etter at studieretten blir avsluttet på annen måte. Etter dette kommer man ikke lenger inn i Fronter.

  Dette er spesielt viktig hvis du tenker å ta eksamen på nytt senere.

  Øvrige studenter, som fortsetter som studenter høsten 2018, anbefales også å laste ned filer så fort som mulig.

  Les mer her.

 • Fronter stenges

  Fronter stenges

  tips & tricks - Publisert den 21. mars 2018 av pkm

  Fronter stenges og våren 2018 er det siste semesteret Fronter er i bruk.


  Etter dette har ikke Høgskolen i Østfold lenger lisens.

  Husk å ta være på innhold du ikke vil skal gå tapt.

  Les mer her.

 • Om oss!

  Om oss!

  - Publisert den 20. mars 2018 av Petter Tingelstad

  For tiden skriver vi bacheloroppgaven for Borregaard AS. Problemstillingen vi skal se nærmere på er om det er mulig å redusere vannforbruket i en av prosessene til Borregaard, uten at det går signifikant utover vaskeprosessen.

  Litt om Gruppen!

  Anders Lind Andersen

  Anders er 26 år gammel, og studerer bachelor i ingeniørfag, kjemi ved HiØ, avd. Kråkerøy. Han har bakgrunn som prosessoperatør ved Blekeriet, Borregaard AS, og er permittert fra sin stilling under utdannelsen. Anders er født, oppvokst, og bosatt i Sarpsborg.

   

   

  Petter Tingelstad

  Petter er 24 år gammel, og studerer bachelor i ingeniørfag, kjemi ved HiØ, avd. Kråkerøy. Han er født og oppvokst på Hvaler, hvor han nå også er bosatt. Petter er en engasjert student som er programtillitsvalgt for sin klasse, og er ansatt ved høyskolen som studentassistent.

   

   Eva Victoria Øygard

  Eva er 23 år gammel, og studerer bachelor i ingeniørfag, kjemi ved HiØ, avd. Kråkerøy. Hun tok fagbrev i kjemiprosess ved Blekeriet, Borregaard AS og ble deretter ansatt som prosessoperatør. Pga. studier har hun er hun nå i permisjon. Eva sitter nå som studentleder ved Høgskolen i Østfold. Hun er både oppvokst og bosatt i Fredrikstad.

   

 • Administrativ støtte til DIN karriereutvikling

  Administrativ støtte til DIN karriereutvikling

  Hva skjer'a? - Publisert den 20. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  Overskriften i dette innlegget er identisk med tittelen på en av parallellsesjonene på NARMA 2018, der en ønsket å se på hvilken rolle administrasjonen har eller kan ha i forskernes karriereutvikling. Selv om mange starter på forskerutdanningen med et ønske om en karriere innen akademia så vil de fleste som har disputert fortsette sin karriere UTENFOR akademia. De som fortsetter som forskere i akademia står ovenfor tøffe krav til innhenting av eksterne forskningsmidler, publisering, ønske om samarbeid, og krav om internasjonal mobilitet.


  • Berit Hyllseth (NFR) presenterte noen fakta fra Norge til ettertanke, bla.:

  • 6 av 10 doktorgradskandidater sier ønsker seg karriere i akademia

  • 3 av 10 med doktorgrad får jobb i akademia

  • 1 av 5 postdoktorer blir professorer


  Ved Universitetet i Bergen har en etablert et talentutviklingsprogram for yngre forskere som ønsker en vitenskapelig karriere. Gjennom programmet får kandidatene tilgang på kompetanse og nettverk for karrierebygging. Ved Universitetet i Agder har Det medisinske fakultetet etablert et tilbud om karriereutviklingsprogram for postdoktorer. Programmet skal vise fram og forberede kandidatene på ulike karriereveier både i og utenfor akademia.

  Høgskolen i Innlandet deltar på TRANSPEER: et internasjonalt ferdighetsprogram som skal gjøre det enklere for forskere å få seg jobb. Utgangspunktet for TRANSPEER er at de fleste forskere har bred kompetanse og egenskaper som etterspørres både innenfor og utenfor akademia. Ved å skaffe seg en god forståelse av hva de har å tilby og hva arbeidsgivere verdsetter, vil forskerne bli bedre til å navigere i arbeidsmarkedet og i større grad oppnå den karrieren de ønsker seg.


  Da karriereplan for forskere ble diskutert i HiØs sentrale FoU-utvalg 10.9 2015, konkluderte en med følgende: FoU-utvalget mener at ansvaret for karriereutvikling for ansatte må ligge i avdelingen, inkludert tiltak for å oppnå den ansattes og institusjonens mål. Avdelingen og de ansatte må sammen sette opp en aktivitetsplan for å oppnå målsettingene, f.eks. i medarbeidersamtalene.

  I 2017 tok FoU-utvalget initiativ til å arrangere et karriereseminar for ansatte med opprykksambisjoner (professor eller dosent). 25 førstekompetente deltok. Seminaret fikk såpass god evaluering at en vil undersøke interessen for å gjenta dette ved en senere anledning (2019?).

  Ved HiØ jobbes det nå med å ta i bruk virkemiddelet Charter & Code (C&C). Arbeidet med C&C ble initiert av FoU-utvalget i 2013 og er først og fremst en bevisstgjøringsprosess som setter forskeres vilkår på agendaen og som gjennom en slik prosess vil bidra til å forbedre forskeres arbeidsvilkår. Les mer om C&C i DETTE innlegget fra januar 2017.

  colourbox.com

 • Om Frankrike i EU etter Brexit på nasjonal konferanse

  Om Frankrike i EU etter Brexit på nasjonal konferanse

  AreaS - Publisert den mars 19, 2018 av fro

  12. februar 2018 holdt Franck Orban et innlegg på "Frankrikekonferansen 2018". denne utdanningskonferanse var rette mot skolerådgivere, fransklærere, skolemyndigheter og skoleledere (kommune og fylkeskommune), samt alle de som jobber med rekruttering til franskfaget og til utdanningsopphold i Frankrike.

  Innlegget tok opp Frankrikes plass og rolle i EU etter Brexit og hadde følgende inndeling.

   


  1. Tilblivelsen av en fransk inspirert europeisk integrasjonsprosess 1950-1990

   1. Interne årsaker

   2. Eksterne årsaker  2. "Det franske Europa" utfordres 1990-2017

   1. Interne årsaker

   2. Eksterne årsaker  3. En ny giv for Frankrike i EU etter Brexit?

   1. Interne årsaker

   2. Eksterne årsaker
   

   

   

 • Kronikk i Aftenposten om norske fremmedkrigere som er fengslet i Syria og Irak

  Kronikk i Aftenposten om norske fremmedkrigere som er fengslet i Syria og Irak

  AreaS - Publisert den mars 19, 2018 av fro
  13. mars 2018 hadde Vibeke Knopp Rachline (tidligere Aftenposten-korrespondent i Paris) og leder for AreaS Franck Orban en kronikk i Aftenposten med følgende tittel: «Bør vi bry oss om fremmedkrigerne?» der man drøftet for og motargumenter for at fremmedkrigere og deres familie skal overlates til domstoler i Irak og Syria.


  Det argumenteres med at det finnes realistiske argumenter for at man i størst mulig grad ikke skal hente disse individene tilbake til Norge.

   

  Man tilføyer at det finnes enda viktigere juridiske, politiske og moralske argumenter for at europeiske regjeringer likevel skal gjøre det.

  Selv om man kan ha stor forståelse for hevnlyst, konkluderes det med at det er viktig at Norge beholder en form for moralsk kompass. Dette er overhodet ikke den letteste veien å gå, men artikkelen mener at våre lands moralske integritet tilsier at fremmedkrigere og deres familie skal hentes for å kunne få en rettferdig dom og eventuelt, gode reintegreringsmuligheter i samfunnet om og når det er mulig.

  Det vedlegges samtidig linken til motsvaret som HRS publiserte samme dag, og som bruker flere argumenter som artikkelforfatterne selv brukte.

  Bør vi bry oss om fremmedkrigerne?

  Mélina Bougedir (27) volder Frankrike og andre land hodepine. 19. februar ble firebarnsmoren fra Parisområdet frigitt av strafferetten i Bagdad. Hun ble dømt til syv måneders fengsel for å ha kommet ulovlig inn i Irak, men det hadde hun allerede sonet. Samtidig ble hun utvist fra Irak og ventes til Frankrike når som helst. Det er da problemene begynner. Mélina sluttet seg til IS i Mossoul i 2015. Mannen skal ha vært kokk, men døde på slagmarken. Selv sier hun å ha vært hjemmeværende. Tre av barna er sendt til Frankrike, den yngste satt på mammas arm i retten. Det kan ha formildet dommerne, for samme rett dømte for noen uker siden en tysk og en tyrkisk kvinne til døden. Mélina kan reise hjem, hvor franske påtalemyndigheter trolig vil stille henne for retten for terrorisme – noe de helst ville unngå. Ifølge Associated Press var Mélina medlem av det moralske IS-politiet, som arresterer kvinner som bryter islamsk lov.

  Mélinas sak reiser spørsmålet om hva vi bør gjøre med fremmedkrigerne og deres familie som er pågrepet i Irak og Syria. Nærmere 40.000 personer dro dit de siste fem årene. Rundt 5000 kom fra Europa. De fleste oppholder seg fortsatt i Midtøsten, i provisoriske leire. Noen er allerede dømt og mange andre venter på rettssak. 5600 av de 40.000 har kommet hjem igjen, hvorav rundt 1200 til Europa. Mottagerlandene er stilt overfor et dilemma, der realisme og moral står opp mot hverandre. De må først avgjøre om disse personene skal få komme hjem eller ikke. Slippes de inn, må det tas stilling til om de skal tas hånd om av institusjoner som fengsler, rehabiliteringssentre, fosterhjem eller tilbakeføres til det åpne samfunn. Ingen opsjon er problemfri.

  Hensynet til sikkerhet tilsier at de ikke må komme tilbake. Dette er mennesker som forlot hjemlandet sitt, ofte i hat mot sitt eget land og Vesten. I tillegg støttet de IS’ totalitære kalifat. Mange deltok i kriminelle- og/eller terrorhandlinger. Noen er desillusjonerte og angrer. De kan vinnes tilbake. Men hva med de andre? Hva med veteraner som kan ha lagt ned våpnene, men fortsatt kan radikalisere ungdommer? Hva med krigere som frivillig eller ufrivillig kom hjem igjen like radikaliserte og som kunne gjenoppta kampen? Flere av gjerningsmennene bak terrorangrepene i Paris og Brussel var hjemvendte fremmedkrigere. Hva med agenter som har fått ordre om å infiltrere, bygge opp kapasitet og slå til?

  Usikkerheten gjelder også kvinner og barn som er hjernevasket av IS-regimet og som er psykisk skadet. Kan våre samfunn leve med tikkende bomber og med faren for at dagens ofre kan bli morgendagens mordere? Enhver form for langvarig institusjonalisering vil i tillegg utgjøre en betydelig utgiftspost. En fornuftig løsning er dermed å overlate dem til «eksterne aktører» og slutte å bry oss.

  Er det virkelig så enkelt? Terroreksperter understreker at fremmedkrigerne sitter på uvurderlig informasjon som kan lede til pågripelser i våre land og til at nye terrorangrep avverges. De tilføyer at rømningsfaren er større «der de er» enn i hjemlandene. Slike personer er for øvrig fremdeles «én av oss» for å sitere Åsne Seierstad, selv om de en dag kastet passet på bålet. Vi har et ansvar for at de ikke skal begå terror i andre land når de slippes ut. Å overlate muslimske europeere til domstoler i stater truet av oppløsning kan dessuten sende et signal om at vi ikke bryr oss om europeiske muslimers skjebne. Det vil kunne forsterke følelsen av urettferdighet og utenforskap som disse gruppene opplever og skape mer polarisering. Hensynet til rettferdig rettslig behandling og moral tilsier også at vi bør hente våre medborgere, selv om de har valgt å bli våre fiender. Gamle demokratier som Frankrike, Storbritannia eller Norge, der dødsstraff er avskaffet, kan ikke leve med tanken på at landsmenn kan bli dømt til døden. Menneskerettighetsforkjempere tviler på at jihadister og deres familie vil kunne få en rettferdig rettssak i Irak, Syria eller kurdisk dominerte områder. Vår integritet som fungerende rettsstater settes her på spill.

  På samme måte som man prinsipielt ikke kan utvise en utenlandsk innsatt, en flyktning eller en asylsøker fra Norge som kan bli utsatt for dårlig behandling, tortur eller henrettelse i sitt opprinnelsesland, kan vi moralsk sett ikke forsvare en ansvarsfraskrivelse ved at noen dømmes uten tilstrekkelig forsvar eller bevis eller verre, at samme person utsettes for umenneskelige soningsforhold, tortur eller drap.

  USA vil ha sine jihadister hjem for å dømme dem og oppfordrer andre allierte til å gjøre det samme, blant annet for ikke å overbelaste «lokale» domstoler. Enkelte europeiske land som sliter med stort antall jihadister velger å snu hodet bort og håpe på det beste, dvs. at færrest mulig kommer levende hjem. I oktober 2017 slo Frankrikes forsvarsminister Florence Parly fast at det var best om franske jihadister døde i kamp. Den britiske forsvarsminister Gavin Williamson påpekte i desember 2017 at en død terrorist ikke ville skade Storbritannia. Norge går ikke like langt, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, sier også nei til å hente dem, selv om det dreier seg om adskillig færre individer. En slik tilbakeholdenhet kan forstås, men ikke forsvares.

  Våre myndigheter bør føle seg forpliktet til å sikre norske jihadister og deres familie en rettslig behandling etter norsk standard og en mulighet til reintegrering i samfunnet hvis og når det er mulig.

 • Fra utvekslings-mareritt til drømmepraksis

  Fra utvekslings-mareritt til drømmepraksis

  - Publisert den 16. mars 2018 av marihel

  Skrevet av: Daniela Dahle og Anniken Heimstøl

  Vi møter Martin Skjøldberg Sagholen (24) utenfor en restaurant ved bryggene i Halden. Martin har vært i praksis hos Nasjonalmuseet i snart to måneder og trives svært godt. Men før han fikk praksisplassen så det mørkt ut, etter et semester i Newcastle, England. I motsetning til mange av de andre klassekameratene sine, trivdes ikke Martin så godt på utveksling.

  -Utvekslingen var litt demotiverende for meg. Jeg hadde valgt fag før jeg dro, som alle de andre, men da jeg kom fram fikk jeg vite at 4 av de 5 fagene jeg valgte ikke fantes. Dette gjorde at jeg måtte velge nye fag, og da var det ikke så mye igjen å ta av og jeg endte opp med en del fag jeg ikke ville ha.

  Videre forteller Martin at han slet litt med å komme i kontakt med de andre studentene og ting så ganske mørkt ut en periode. Det var aldri et spørsmål om å gi opp, men han hadde mistet litt lysten til å fortsette.

  -Motivasjonen var ganske langt nede da jeg kom tilbake til Norge og fokuset mitt var veldig skiftende. Det var først da vi kom i gang med fag igjen her, at jeg fikk motivasjonen tilbake. Semesteret jeg kom tilbake til Norge var vel det semesteret jeg gjorde det best.

  Drømmepraksis

  Gnisten kom for alvor tilbake da Martin fikk praksisplass på Nasjonalmuseet. Han maler selv og har alltid hatt lyst til å jobbe med noe innenfor kunst. Han liker jobben som praktikant og trives godt med arbeidsoppgavene han har fått tildelt.

  -Jeg synes det er gøy. Jeg er for det meste på sosiale medier og da helst facebook, som er hovedplattformen for kommunikasjon. Jeg jobber veldig mye med å legge ut arrangementer på facebook og hjemmesiden deres. Det er alt fra utstillinger til omvisninger. Jeg har også fått i oppgave å skrive en blogg for Nasjonalmuseet, noe jeg gleder meg veldig til.

  Selv om Martin trives med alle arbeidsoppgavene, er det én ting som skiller seg ut, nemlig et forskningsarbeid med Munchs «Skrik».

  -Nå er det sånn at jeg ikke utførte selve arbeidet. Det var det et forskerteam som gjorde, men jeg fikk være med og dokumentere begivenheten ved å ta masse bilder for museets Instagram (https://www.instagram.com/nasjonalmuseet/?hl=nb). Vi fikk også sett baksiden av «Skrik», noe ikke mange kan si at de har gjort. Det stod noe på baksiden, men det kan jeg ikke røpe. (Han smiler lurt).

  Martin har altså funnet inspirasjonen til å fortsette. Han er oppe tidlig hver dag for å pendle fra Halden til Oslo, og selv om det er tungt, er han alltid motivert til en ny dag.

  Her ser vi forskere i arbeid med Munchs "Skrik".

 • Nå kommer MISSIONS (IMPOSSIBLE?)

  Nå kommer MISSIONS (IMPOSSIBLE?)

  Hva skjer'a? - Publisert den 15. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  På NARMA-konferansen 2018 var en av parallellsesjonene viet orientering om FP9, rammeprogrammet som kommer etter Horisont 2020. EU-kommisjonen forventes å legge frem sitt forslag til nytt rammeprogram i første halvdel av 2018. På konferansen kom det fram en del nytt om FP9 i forhold til DETTE blogginnlegget fra desember 2016.

  MISSIONS er ordet man først som sist må lære seg. Mens fyndordet i Horisont 2020 var Societal Challenges (samfunnsutfordringer), vil ditto for FP9 være missions for å løse disse utfordringene, fortalte Tom Espen Møller fra Forskningsrådet. Og fortsatte: "Kjernen i rammeprogrammet er transnasjonale og tverrsektorielle samarbeidsprosjekter. Missions skal være et redskap for å forklare nytten av forskning og innovasjon, noe som skal sørge for økt legitimitet og folkelig støtte." Ikke småtteri, altså.

  Prof. Mariana Mazzucato er engasjert  av Kommisjonen for å  videreutvikle konsept, kriterier og strategier for å implementere missions i FP9. 21. februar publiserte hun rapporten: Mission-oriented research & innovation in the European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth, med høringsfrist 6. april. Mazzucato er forøvrig medlem at det nylig oppnevnte international advisory board i Forskningsrådet, noe som en kan håpe på blir et konkurransefortrinn for Norge.

  Sannsynligvis vil FP9 bestå av følgende 5 tematiske områder: 1) Naturressurser, 2) Helse, 3) Klima, energi og mobilitet, 4) Inkluderende og motstandsdyktige og sikre samfunn, og 5) Innovativ og bærekraftig digital industri. Hvert av disse vil ha egne missions.

  Norge er som kjent en viktig økonomisk bidragsyter til rammeprogrammene, og forventes også å bli det i FP9. Vårt, dvs. Forskningsrådets forslag til tematiske prioriteringer i FP9 er: 1) Green innovation and competitive low carbon energy, 2) Blue Growth - Oceans, 3) Societal security, resilience and social cohesion, og 4) Digitalisation

  Når det gjelder tidsplan så forventer en at de første missions er klare høsten 2019, og at det nye arbeidsprogrammet vedtas på slutten av 2020. De første utlysningene vil trolig komme i januar 2021.

  Bildet er hentet fra Tom E. Møllers presentasjon på NARMA

 • CO2 som fremtidens kuldemedium i maritim sektor - Publisert den 15. mars 2018 av Kristian Sæverud

  Hei og velkommen til vår hjemmeside!


  Her kan du følge med på vårt prosjekt om CO2 som kuldemedium i maritim sektor! CO2 er et fremtidsrettet kuldemedium med GWP-verdi på 1. Mange av dagens kuldemedier har svært høy GWP-verdi, altså stor miljøbelastning, noe som fører til høye avgifter og store utgifter. Målet er at mindre miljøskadelige medier som CO2 skal sørge for en utfasing av disse miljøfarlige mediene.

  Oppgaven skrives i samarbeid med Teknotherm Marine i Halden.

 • Prosjekt oppstart!

  Prosjekt oppstart!

  Prosjektering og ombygging av krysset ved fylkesvei 119*118 i Moss-Melløskrysset - Publisert den 15. mars 2018 av expo18

  Hei, og velkommen til vår Blogg.

  Vi er fire studenter fra Høgskolen i Østfold, som har valgt å skrive bacheloroppgave innen veiplanlegging.

  Vi er nå i gang med vår bacheloroppgave, og vår foreløpige problemstilling er «Hvordan kan Melløskrysset utbedres for å tilrettelegge for kollektivtransport».

  Prosjektet våres blir utført i samarbeid Statens Vegvesen, og strekker seg til 7. juni 2018.

   

   

 • Hei bloggen!

  Hei bloggen!

  OBD2-løsning for Paxster - Publisert den 15. mars 2018 av Alexander Karlsen

  Statusoppdatering: Nå er nettsiden oppe, og vi er godt på i gang med både forprosjektet, og rapporten.

  Arbeidet så langt: Vi har siden oppstart av prosjektperioden vært i flere møter med Paxster AS, og har sammen med dem kommet frem til den konkrete oppgaven vi skal løse, samt en (foreløpig) problemstilling.

  Videre har vi satt oss inn i hvilke automotive MCUer (MicroConroller Unit) samt andre relevante utstyr og komponenter som finnes på markedet og hvilke som vil fungere best til denne oppgaven.

 • NARMA 2018 - Open Science og bursdagsfeiring

  NARMA 2018 - Open Science og bursdagsfeiring

  Hva skjer'a? - Publisert den 14. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  NARMA -  Norsk nettverk for forskningsadministrasjon - arrangerte sin årlige konferanse  6. og 7. mars på Lillestrøm.  Konferansen er et "must" for forskningsadministratorer i Norge, og i år var det rekordstor deltakelse med  nesten 400 påmeldte fra 50 forskningsinstitusjoner.

  Flere fra HiØs forskningsenhet deltok og sørget for at undertegnedes bursdag (67 faktisk!) ble behørig feiret med alkoholfritt sprudlevann (sjefen har vært på AKAN-kurs), og gaveoverrekkelse på et hotellrom på kvelden 6. mars.

  Det overordnete tema for konferansen var denne gangen Open Science, et tema som også ble tatt opp i et innlegg på denne bloggen i forrige uke (Åpenhet kan være skumle greier!)

  Hvorfor er Open Science så viktig? Jean-Francois Dechamp fra EU-kommisjonen hevdet at: Det er bra for vitenskapen, bra for økonomien, og bra for samfunnet. Det er forøvrig sannsynlig at Open Science vil bli støttet på alle nivåer i det neste rammeprogrammet (FP9), iflg. Dechamp. "Open Science is: Just science done right!". Den enkle delen av Open Science er Open Access. Litt vanskeligere er Open Data, fordi der et det så mange ting man må ta hensyn til, jfr. nevnte blogginnlegg. EU-kommisjonens målsetting er å tilby alle som får støtte fra H2020 gratis og rask  Open Access-publisering av fagfellevurderte artikler. Det vil bli utlyst anbud på dette i løpet av våren 2018. Nedenfor er lenker til foredragene til alle de tre Open Science-innlederne.


  1. The European Research and Innovation Systems in transformation – Incentivising the transition to Open Science, Jean-François Dechamp, European Commision

  2. The Governance of Open ScienceDavid Budtz Pedersen, professor, Aalborg University

  3. Challenges and opportunities when embracing Open Science in a researchers daily work, Michela Bertero, The Centre for Genomic Regulation (CRG), Barcelona


  Det vil etter hvert bli lagt ut drypp fra noen av foredragene i parallellsesjonene på denne bloggen.

  Noen glimt fra NARMA 2018 Foto: K©K

 • Velkommen

  Velkommen

  Bachelorprosjekt Giraffe 8A - Publisert den 14. mars 2018 av Eivind Folkenborg

  Giraffe 8A montert på kjøretøy. ©Saab Technologies  Hjertelig velkommen til vår nettside!

  Vi er godt i gang med vårt bachelorprosjekt der vi jobber med å utvikle en foldemekanisme til Saabs nye radarsystem, Giraffe 8A.

  På denne siden vil vi legge ut oppdateringer om prosjektet utover i prosessen, og vi gleder oss til å dele det med dere.

 • Kronikk i Aftenposten : bør vi bry oss om fremmedkrigerne?

  Kronikk i Aftenposten : bør vi bry oss om fremmedkrigerne?

  DIXIT TACITUS - Publisert den 13. mars 2018 av fro

  13. mars 2018 hadde min gode kollega Vibeke Knopp Rachline og undertegnede en kronikk i Aftenposten med følgende tittel: "Bør vi bry oss om fremmedkrigerne?" Vi drøfter for og motargumenter for at fremmedkrigere og deres familie skal overlates til domstoler io Irak og Syria.

  Dette er ikke noe lett tema. Vi argumenterer med at det finnes realistiske argumenter for at man i størst mulig grad ikke skal hente disse individene tilbake til Norge. Vi tilføyer at det finnes enda viktigere juridiske, politiske og moralske argumenter for at europeiske regjeringer likevel skal gjøre det.

  Selv om man kan ha stor forståelse for hevnlyst, konkluderer vi med at det er viktig at vi beholder en form for moralsk kompass. Dette er overhodet ikke den letteste veien å gå, men vi mener at våre lands moralske integritet tilsier at fremmedkrigere og deres familie skal hentes for å kunne få en rettferdig dom og eventuelt, gode reintegreringsmuligheter i samfunnet om og når det er mulig.

  Jeg vedlegger samtidig linken til motsvaret som HRS publiserte samme dag, og som bruker flere argumenter som vi selv kom med uten å gi tilfredstillende svar. Merk at tittelen på artikkelen antyder at vi skal ha et venneforhold til muslimer (bruken av tegnene ".." sier mye uten å si noe åpent), noe som er HRS' vanlige triks for å diskreditere artikkelforfattere.

  Det er uansett viktig å ta en debatt om dette isteden for å snu hodet andre veien. Som vanlig vedlegger jeg teksten i originalversjon og uten mellomtitler. Sistenevnte er ikke vårt ansvar. Hovedtittelen vår beholdt derimot Aftenposten.

  Bør vi bry oss om fremmedkrigerne?

  Mélina Bougedir (27) volder Frankrike og andre land hodepine. 19. februar ble firebarnsmoren fra Parisområdet frigitt av strafferetten i Bagdad. Hun ble dømt til syv måneders fengsel for å ha kommet ulovlig inn i Irak, men det hadde hun allerede sonet. Samtidig ble hun utvist fra Irak og ventes til Frankrike når som helst. Det er da problemene begynner. Mélina sluttet seg til IS i Mossoul i 2015. Mannen skal ha vært kokk, men døde på slagmarken. Selv sier hun å ha vært hjemmeværende. Tre av barna er sendt til Frankrike, den yngste satt på mammas arm i retten. Det kan ha formildet dommerne, for samme rett dømte for noen uker siden en tysk og en tyrkisk kvinne til døden. Mélina kan reise hjem, hvor franske påtalemyndigheter trolig vil stille henne for retten for terrorisme – noe de helst ville unngå. Ifølge Associated Press var Mélina medlem av det moralske IS-politiet, som arresterer kvinner som bryter islamsk lov.

  Mélinas sak reiser spørsmålet om hva vi bør gjøre med fremmedkrigerne og deres familie som er pågrepet i Irak og Syria. Nærmere 40.000 personer dro dit de siste fem årene. Rundt 5000 kom fra Europa. De fleste oppholder seg fortsatt i Midtøsten, i provisoriske leire. Noen er allerede dømt og mange andre venter på rettssak. 5600 av de 40.000 har kommet hjem igjen, hvorav rundt 1200 til Europa. Mottagerlandene er stilt overfor et dilemma, der realisme og moral står opp mot hverandre. De må først avgjøre om disse personene skal få komme hjem eller ikke. Slippes de inn, må det tas stilling til om de skal tas hånd om av institusjoner som fengsler, rehabiliteringssentre, fosterhjem eller tilbakeføres til det åpne samfunn. Ingen opsjon er problemfri.

  Hensynet til sikkerhet tilsier at de ikke må komme tilbake. Dette er mennesker som forlot hjemlandet sitt, ofte i hat mot sitt eget land og Vesten. I tillegg støttet de IS’ totalitære kalifat. Mange deltok i kriminelle- og/eller terrorhandlinger. Noen er desillusjonerte og angrer. De kan vinnes tilbake. Men hva med de andre? Hva med veteraner som kan ha lagt ned våpnene, men fortsatt kan radikalisere ungdommer? Hva med krigere som frivillig eller ufrivillig kom hjem igjen like radikaliserte og som kunne gjenoppta kampen? Flere av gjerningsmennene bak terrorangrepene i Paris og Brussel var hjemvendte fremmedkrigere. Hva med agenter som har fått ordre om å infiltrere, bygge opp kapasitet og slå til?

  Usikkerheten gjelder også kvinner og barn som er hjernevasket av IS-regimet og som er psykisk skadet. Kan våre samfunn leve med tikkende bomber og med faren for at dagens ofre kan bli morgendagens mordere? Enhver form for langvarig institusjonalisering vil i tillegg utgjøre en betydelig utgiftspost. En fornuftig løsning er dermed å overlate dem til «eksterne aktører» og slutte å bry oss.

  Er det virkelig så enkelt? Terroreksperter understreker at fremmedkrigerne sitter på uvurderlig informasjon som kan lede til pågripelser i våre land og til at nye terrorangrep avverges. De tilføyer at rømningsfaren er større «der de er» enn i hjemlandene. Slike personer er for øvrig fremdeles «én av oss» for å sitere Åsne Seierstad, selv om de en dag kastet passet på bålet. Vi har et ansvar for at de ikke skal begå terror i andre land når de slippes ut. Å overlate muslimske europeere til domstoler i stater truet av oppløsning kan dessuten sende et signal om at vi ikke bryr oss om europeiske muslimers skjebne. Det vil kunne forsterke følelsen av urettferdighet og utenforskap som disse gruppene opplever og skape mer polarisering. Hensynet til rettferdig rettslig behandling og moral tilsier også at vi bør hente våre medborgere, selv om de har valgt å bli våre fiender. Gamle demokratier som Frankrike, Storbritannia eller Norge, der dødsstraff er avskaffet, kan ikke leve med tanken på at landsmenn kan bli dømt til døden. Menneskerettighetsforkjempere tviler på at jihadister og deres familie vil kunne få en rettferdig rettssak i Irak, Syria eller kurdisk dominerte områder. Vår integritet som fungerende rettsstater settes her på spill.

  På samme måte som man prinsipielt ikke kan utvise en utenlandsk innsatt, en flyktning eller en asylsøker fra Norge som kan bli utsatt for dårlig behandling, tortur eller henrettelse i sitt opprinnelsesland, kan vi moralsk sett ikke forsvare en ansvarsfraskrivelse ved at noen dømmes uten tilstrekkelig forsvar eller bevis eller verre, at samme person utsettes for umenneskelige soningsforhold, tortur eller drap.

  USA vil ha sine jihadister hjem for å dømme dem og oppfordrer andre allierte til å gjøre det samme, blant annet for ikke å overbelaste «lokale» domstoler. Enkelte europeiske land som sliter med stort antall jihadister velger å snu hodet bort og håpe på det beste, dvs. at færrest mulig kommer levende hjem. I oktober 2017 slo Frankrikes forsvarsminister Florence Parly fast at det var best om franske jihadister døde i kamp. Den britiske forsvarsminister Gavin Williamson påpekte i desember 2017 at en død terrorist ikke ville skade Storbritannia. Norge går ikke like langt, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, sier også nei til å hente dem, selv om det dreier seg om adskillig færre individer. En slik tilbakeholdenhet kan forstås, men ikke forsvares.

  Våre myndigheter bør føle seg forpliktet til å sikre norske jihadister og deres familie en rettslig behandling etter norsk standard og en mulighet til reintegrering i samfunnet hvis og når det er mulig.

 • Det digitale samfunn - ph.d. ved HiØ i 2021?

  Det digitale samfunn - ph.d. ved HiØ i 2021?

  Hva skjer'a? - Publisert den 12. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  13. mars skal HiØs styre behandle forslaget til fagområde for en ph.d.-satsing. Det aktuelle området er Det digitale samfunn - DDS. Iflg. saksunderlaget er målet å søke NOKUT om akkreditering senest i 2021. I finalen sto det mellom DDS og "språk".

  DDS-forslaget kommer fra IT-miljøet, men vil ha flere faglige “spisser” som er forankret i de ulike fagmiljøene. Fordypninger og forskningsområder innenfor DDS, som involverer FoU ved de ulike avdelingene er f.eks.:


  • Digitalisering av nærings- og samfunnsliv (ØSS, HV, LU, IR)

  • Samspillet mellom organisasjoner og IKT (ØSS, HV, LU, IT)

  • Digitale klasserom og digital pedagogikk (LU, HV, ØSS, IR, IT)

  • Smarte bygninger (IR)

  • Helse- og omsorgsteknologi (HV, IR, IT)

  • Digital tjenesteyting (HV, ØSS, IT)

  • Digitalisering av profesjonene (LU, HV, ØSS, IT)

  • Arbeidslivsforskning, digitalisering av arbeidsplasser (ØSS, HS)

  • Digitale medier (AS, IT, LU, ØSS)

  • Design og innovasjon (AS, ØSS, IR, IT)

  • Embedded systems (IR, IT)

  • Programmering og IKT i skolen (IT, LU)

  • Big data, maskinlæring og samfunnskonsekvenser (IT, ØSS, HV, LU)

  • Cyberfysiske systemer/Internet of things (IT, IR)


  En viktig årsak til valget er at DDS er det området en mener har  størst potensial for å skaffe ekstern forskningsfinansiering. Det forutsettes at den vitenskapelige produksjonen for DDS dreies mer mot fagdisipliner som ikke er rendyrkede IKT-disipliner, men som baseres på fagområder for HiØs profesjonsutdanninger.

  DDS er per i dag ikke er robust nok til å søke om akkreditering av en ph.d.-utdanning. For å komme i posisjon til dette må HiØ bruke nødvendige strategiske midler. Strategisk disponering av stipendiathjemler (16) og målrettet arbeid for å styrke tverrfaglige koblinger mellom aktuelle miljø blir også viktig.

  En potensiell "konkurrent" for vårt program er ph.d.-programmet NTNU er i ferd med å starte innenfor digitaliseringsforskning. De skal finansiere 40 stipendiater med interne midler til dette. Siden NTNU er selvakkrediterende trenger de ikke å søke NOKUT.


  colourbox.com

 • Forskning med døden til følge?

  Forskning med døden til følge?

  Hva skjer'a? - Publisert den 7. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  Uredelighet i forskning har eksistert til alle tider. Det har vært flere "juksesaker" i Norge, men den mest spektakulære er vel Sudbø-saken som overrasket alle norske forskningsmiljøer i 2006. Oppstusset rundt Sudbø blir likevel for småtteri å regne sammenlignet med Paulo Macchiarini-saken.

  Følgende avsnitt hører muligens ikke hjemme på denne bloggen, men fristelsen ble for stor: I tillegg til forskningsjuks var Macchiarini kjent for å være en kvinnebedårer. Han fikk en den anerkjente NBC-journalisten Benita Alexander på kroken med sin sjarm + løgner og bedrag. Han påsto at han hadde behandlet både Bill og Hillary Clinton, Barack Obama, og den japanske keiseren Akihito. Det var meningen at paret skulle gifte seg katolsk i Italia, selv om dette var "umulig" siden de begge var skilt. Dette hadde Macchiarini ordnet etter en 4 timer lang samtale med paven, der paven dessuten hadde lovt at han selv skulle vie dem på sin sommerresidens. Bruden skulle til og med få bruke pavens egen vogn. Gjestelisten i bryllupet inkluderte bla. Bill og Hillary Clinton, Barack og Michelle Obama, Vladimir Putin, Nicolas Sarkozy, Kofi Annan, Russel Crowe, Elton John, og Kenny Rogers. Historien begynte å slå sprekkeer da det viste seg at paven skulle på tur til Sør-Afrika samtidig som bryllupet skulle stå. Les mer om dette i Vanity Fair.

  Så til uredeligheten: 31. januar januar besluttet tidligere rektor ved UiO, og nå rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, å felle Macchiarini og hans medforfattere for uredelighet i forskning. Avgjørelsen gjelder artikkelen Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Respiration i 2015.

  Artikkelen omhandler en pasient med akutt lungeskade som først fikk såkalt ECMO-behandling, og deretter eksperimentell cellebehandling. ECMO brukes å for å tilføre oksygen på pasienter med sterkt nedsatt lunge- eller hjertefunksjon. Den lungesyke mannen døde i forbindelse med den eksperimentelle behandlingen som aldri hadde vært testet på verken mennesker eller dyr. I artikkelen henvises til dyreforsøk som ble gjort først etter at pasienten døde.

  En ekspertgruppe har tidligere behandlet saken, og også de kritiserte forskerne for mangel på etisk forhåndsgodkjenning, og for å ha gjennomført behandlingen uten godt teoretisk grunnlag og adekvate dyreforsøk, ifølge Dagens Medicin. Gruppen mente imidlertid at siden det ikke var snakk om forskning, kun pasientbehandling, kunne de derfor ikke konkludere med at det var forskningsjuks.

  Rektor Ottersen var imidlertid av en annen oppfatning. Han mente at behandlingen var av eksplorativ forskningskarakter som kan sidestilles med preklinisk forskning utført på mennesker, ifølge Dagens Medicin.

  Får dette noen rettslige konsekvenser for Macchiarini og medforfatterne? Det gjør det neppe, fordi selv om han har handlet uaktsomt, må det, for å få en rettskraftig dom, kunne bevises at det er en årsakssammenheng mellom behandlingen og virkningen av behandlingen (døden).

  Les mer om Macchiarini-saken i Forskningsetikk: Stjernekirurgen som falt til jorden

  colourbox.com

 • Tverrfaglige prosjekter er (fortsatt) løsningen!

  Tverrfaglige prosjekter er (fortsatt) løsningen!

  Hva skjer'a? - Publisert den 9. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  1. mars ble Forskningsrådets årlige konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken som vanlig arrangert på Hotell Bristol i Oslo. Temaet denne gangen var Grenseløst - Innovativt samarbeid på tvers. Det å løse samfunnsutfordringene gjennom mer tverrfaglig forskning var en rød tråd gjennom hele konferansen. Undertegnedes erfaring fra søknadsbehandling i Forskningsrådet (1996-2004) var at tverrfaglige prosjekter sjelden fikk finansiering fordi det ofte var sprik i evalueringen fra fagekspertene, noe som dro gjennomsnittskarakteren ned. Men nå skal alt bli så meget bedre!

  Sektorprinsippet i norsk forskning betyr at alle de 15 departementene bidrar med en skjerv til forskningsfinansieringen, i den hensikt å sørge for forskning på eget ansvarsområde. Det meste av pengene kanaliseres til Forskningsrådet som sørger for utlysning og tildeling av midler. Problemet har i mange (alle?) år vært at dette prinsippet i seg selv ikke understøtter finansiering av tverrfaglige prosjekter. Det er imidlertid opplest og vedtatt, nasjonalt og internasjonalt, at tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for å løse de kommende samfunnsutfordringene. Det nærmeste en kom løsning på hvordan en skal få i gang slikt samarbeid var NFR-leder John-Arne Røttingens forslag om å  etablere noen nye virkemidler:


  • Regjeringen finansierer eksperimentelle satsinger på utvalgte samfunnsutfordringer.

  • Regjeringen utvikler en sektorovergripende finansieringsmekanisme: en slags handlingsregel for KDs post 53.

  • Forskningsrådet ser sine virkemidler i sammenheng med andre initiativ/forutsetninger for å oppnå ønskede resultater.

  • Forskningsrådet legger enda bedre til rette for bred involvering av aktører på tvers av sektorer og disipliner, inkludert interessenter og brukere som berøres av de aktuelle utfordringene.


  Forskningsrådet må dessuten: 1) Identifisere de beste ideene, 2) Støtte de beste samarbeidene, og 3) Bli en bedre rådgiver

  På konferansen fikk vi stifte bekjentskap med 2 nye norske ministre, en av dem er riktig nok resirkulert. Den ene var "vår" minister, Iselin Nybø (minister for forskning og høyere utdanning), og den resirkulerte var Torbjørn Røe Isaksen (næringsminister). Nybø slo fast at det ikke er på gang noen endring i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med Venstre i Regjering. Hennes bidrag var derfor stort sett å nevne de viktigste punktene i denne langtidsplanen, på en forfriskende måte, vil jeg si. Isaksen er alltid flott å høre på, selv om hans tidligere statssekretær, Bjørn Haugstad, brukte å være enda et hakk vassere. Denne gangen tok Isaksen til orde for å dekke et stort hull i linjen fra grunnforskning til arbeidsplasser: Testmuligheter. Mer om det en annen gang, kanskje.

  Målet om når 3 prosent av BNP skal gå til forskning og utvikling har vært flyttet på mange ganger. Nå er det 2030 som gjelder. Da skal også offentlige bevilgninger til FoU være økt til 1 prosent av BNP.

  Noen kjente fjes på konferansen, John-Arne Røttingen (NFR), Kristin Halvorsen (Cicero), Anne Husebekk (UiT), Torbjørn Røe Isaksen (ND), Iselin Nybø (KD), Rebekka Borsch (KD), Gunnar Bovim (NTNU). Foto K©K

 • Studentlivet på Remmen - mer enn du tror

  Studentlivet på Remmen - mer enn du tror

  - Publisert den 8. mars 2018 av marihel

  Tekst: Sigrid Synnøve Øberg

  For oss som kommer langveis fra eller for de som ikke ønsker å pendle, er studenthyblene på Remmen et godt alternativ. Høgskolen ligger ca. en halvtimes gåtur fra sentrum, men vil man heller sove den halvtimen er det greit å være nabo med skolen og korte ned gåturen til bare et par minutter. Man kan velge å bo alene, i par-bolig, eller i 8, 13 eller 16 manns- kollektiv. Det høres kanskje litt slitsomt ut å bo med 15 andre, men det er noe man blir vant til, og så lenge man går inn med riktig innstilling, og blir enige om oppgaver og renhold, så går det som oftest bra.

  Rommene ved studentboligene er ikke store, men man kan få det koselig allikevel!  Flere av oss som bor her har ikke tilgang til bil og kommer oss dermed ikke like lett rundt om i Østfold for å finne på ting, og da er det bra at både studentene, SiØ (studentskipnaden) og HSS (Halden studentsamfunn) har gjort tiltak for at vi skal trives her vi er. For de som liker å trene og være i aktivitet har vi et fint lite treningsrom på skolen og flere klubber som ledes av studenter, blant annet innebandy, svømming, frisbeegolf, brettspill, film, volleyball... ja, you name it. Det er mye å velge mellom, og det beste er at du ikke nødvendigvis trenger å ha vært borti noe av dette før. Du kan prøve ut litt av hvert samtidig som du er sosial og utvider nettverket ditt.

  Frisbeegolf i Rødsparken i Halden.  SiØ har flere tilbud for studenter, blant annet suppekurs! Foto: SiØ  Nydelig utsikt fra festningen i Halden.  Er du mer av den festglade typen, er det karaokeonsdag på Dickens i sentrum og quiz både på skolen og Halden Mikrobryggeri enkelte onsdager. Flere utesteder gjør det også mulig å dra ut på byen i helgene for de som ønsker det. To ganger i semesteret kjører HSS på med tema-fester. Der er det mye god stemning og en fin måte å bli kjent med andre studenter på!

  Quiz i regi av HSS. Her kan du delta på quizen eller prøve deg som quizmaster! Sist var det BIK-student og fadderleder Emma som ledet showet.  Fest og moro er det mye av. Dette bildet er fra en oktoberfest i et av kollektivene ved høgskolen. God stemning og en fin arena til å bli kjent med nye!  Det er veldig fint å være student i Halden. Det er mye å utforske og man sitter igjen med mange gode minner og opplevelser. Hva venter du på?

 • Første uka i Brizzy

  Første uka i Brizzy

  - Publisert den 26. februar 2018 av marihel  Etter langt om lenge, og lengre enn langt, er vi endelig klare for å dele litt om vår foreløpige oppfatning av Brisbane. Natt til mandag 5. februar møtte tre trøtte og slitne mennesker opp på Gardermoen flyplass, klokken 04.30. Vi skulle fly fra Oslo til Australia for et semester ved Queensland University of Technology i Brisbane. Det var meg (Marte), Kamilla og Jan Kristian, en klassekamerat av oss.

  Siden vi dro fra vinter-Norge midt på natta, bikket nok gradene godt under -10. Dermed var veggen av +30 grader som møttes oss i Brisbane litt av et sjokk. Så da stod vi der; tre forvirrede og vinterbleke nordmenn, klare for å innta Australia.

  Vi bodde første uka på et backpacker-hostell. Stedet var veldig fint, eneste minuset var å leve ut av en koffert i flere dager, og å stadig måtte bytte rom pga dårlig planlegging fra vår side – ved at vi bestilte rom dagen før vi reiste. Det ble også en fuktig natt på meg, da jeg våknet midt på natten av at aircondition lakk vann rett ned i senga mi. Var altfor trøtt til å gjøre noe med det, så sov videre og ba om nytt rom neste dag. Heldigvis er nesten alle her i Australia noen av verdens snilleste, så det løste seg på et blunk!

  Kamilla ble også nesten spist opp av en hai, allerede første dagen på hostellet. 

  Kamilla blir spist av hai.JPG

  Første dagen tok Siri (medstudent som har vært her et semester alt) oss med på sightseeing, og viste oss hva byen har å by på. Hun forteller at folk fra Australia synes Brisbane er en “koselig og liten by”, men når vi har gått på Høgskolen i Østfold og bodd i Halden, var det en STOR forandring. I Brisbane bor det godt over 2 millioner innbyggere, i kontrast til til Haldens 30.000 innbyggere. Siri fortalte at man ikke lenger kan bade i elven som renner gjennom Brisbane, etter stort funn av okse-haier. Derfor er det laget en egen city-beach, hvor vi fikk tatt en rask pust i bakken og en dukkert vi aldri ville forlate.

  Her er utsikten fra Beergarden på South Beach, by-stranden. 

  Southbeach

  Vi har også fått deltatt litt på O-week, som er en orienteringsuke ved QUT. Her var det satt opp flere forskjellige boder, hvor studentorganisasjoner, klubber og lignende stod og delte ut informasjon til nye studenter. Vi fikk bare sveipet en tur innom, fordi vi heller endte på en by-vandring med andre norske studenter. Siden denne vandringen ikke var helt planlagt, ble det noen vannblemmer under føttene, og de neste dagene ble tilbragt i ro ved bassenget.

  Litt avsluttende syns jeg/vi det er verdt å dele noen bilder fra campuset som ligger i sentrum, og hvordan det ser ut om kvelden. På grunn av at flere har følt seg utrygge i mørket, har de satt opp stativer med knapper over hele campus, hvor du får øyeblikkelig assistanse hvis du føler deg utrygg. De har også fylt opp trær rundt på campus med lyslenker. Så selv om det ser veldig vakkert ut, er det faktisk ment som en betryggende gest for studentene.

  Nå er klokken 16.00 her, og vi skal snart møte noen norske studenter. På mandag er første skoledag, så vi vil etterhvert oppdatere litt mer om hverdagen vår, og prøve å ta litt mer bilder av byen, campus og stedet vi bor!

  -Marte-


 • Between the lines - temporary exhibition for the 8th March.

  Between the lines - temporary exhibition for the 8th March.

  Artistic Research in Østfold University College - Publisert den 7. mars 2018 av HiØ-NTA  Some new artworks to be found around HIOF this week.. we’ve brought part of the exhibition ‘BETWEEN THE LINES’ from the Academy of Fine Art in Oslo- initiated by a temporary working group focused on mobilizing intersectional solidarity in the wake of the historical moment brought about by the #MeToo-campaign. A big thanks to all the artist’s involved for sharing their works here at HIOF.

  BETWEEN THE LINES is a group exhibition with contributions by more than one hundred artists connected to the Norwegian art scene. A wide spectrum of very established artists to young art students have contributed to the project. The exhibition has come together as an open call process accepting all contributions invested in raising awareness of the problematic power dynamics still at play in society and its institutions. Together the works address structural issues related to sexism, racism, homophobia, and class conflicts and seek to inspire and enlighten our mutual pursuit of change.

  The posters are printed on a risograph and the project is inspired by See Red Women’s Workshop operating in the UK from the early 70’s to 1990 with a focus on defying the sexist images of women and creating positive and strong alternatives.

  BETWEEN THE LINES is one out of hopefully many initiatives that will discuss and take part in documenting the stories of our time, voicing change and imagine a more constructive and fair model of power distribution, both within the field of visual art, interpersonal relationships, and society at large.

  Artistlist for 118 contributions to BETWEEN THE LINES:
  Elise Adamsrød, Hedda Amundsen, Andrea Arroyo, Marie Askeland, Katharina Barbosa,
Amelia Beavis-Harrison, Eyolf Befring & Øyvind Johansen Lind, Hanan Benammar, Johan Urban Bergquist, Emilie de Rohan Birkeland, Ragna Bley, Peter Brandt, Jennie Bringaker, Aurora Bratli Brunvoll, Liv Bugge, Brynhild Bye-Tiller, Zane Cerpina, Dorothy Cheung
, Jeanette Christensen, Sara Christensen, Kristian Øverland Dahl, Kajsa Dahlberg, Line Solberg Dolmen, A K Dolven, Lisa Edetun, Anders Eiebakke, Ørjan Elias Ebbesen Eikemo, Linda Bournane Engelberth, Marthe Ramm Fortun & Andrea Galiazzo, FRANK (Sille Storihle & Liv Bugge), Marketa Garai, Espen Gleditsch, Helga Gmelin Hussels & Felix Gmelin, Ane Graff, Thomas Grødal, Tarje Eikanger Gullaksen, Emil Gustavsson, Ane Hjort Guttu, Elna Hagemann, Sofie Hagen, Maj Hasager, Elin Glærum Haugland, Sunniva Havstein, Marianne Heier, Berenice Hernández, Saskia Holmkvist, Ellen Synøve Holtskog, Henrik Plenge Jakobsen, Marte Johnslien, Tina Jonsbu, Line Skywalker Karlström, Karin Keisu, Melanie Kitti, Kristin Knapstad, Ane Thon Knutsen, Anne-Liis Kogan, Søren Krag, Kaja Krakowian, Ulf Kristiansen,
Kamilla Langeland, Yngvar Larsen, LOCUS (Thale Fastvold & Tanja Thorjussen), Lotte Konow Lund, Njål Lunde, Camilla Løken, Pierre Lionel Matte, Andreas Meinich, Clémence Mérouze, Araiz Mesanza, Eline Mugaas, Therese Myran,Terje Nicolaisen, Louise Vind Nielsen, Vibeke Luther O ́Rourke, Amalie Vestergaard Olsen, Linn Olsson, Ina Otzko, Oxymoron (Linda Hærnes & Ida Immonen), Gabrielle Paré, Henriette Pedersen, Kate Pendry, Niels Munk Plum, Martine Poppe, Pål Rees, Vilde Rolfsen, Sara Rönnbäck, Anna Roos, Julija Rukanskaitė, Amina Sahan, Vessna Scheff, Yang Shen, Evelin Sillén, Magnus Sjöbleke, Ingrid Granrud Skaaret, Sigmund Skard, Martin Skauen, SPACEGIRLS, Cesilie Irene Steinaa, Anne Lise Stenseth, Maria Storm-Gran, Elise Storsveen, Linn Svensson, Tegneklubben, Constance Tenvik, Josefine Thuresson, Magnus Tomt, Helene Torp, Linn Cecilie Ulvin Magnus Vanebo True Solvang Vevatne Petrine Vinje Vilde von Krogh Gelawesh Waledkhani Synnøve G. Wetten Jessica Williams, wlkr, Tzi Li Wong, Lill Yildiz Yalcin.


  Working group: Hanan Benammar, Liv Bugge, Ane Graff, Stine Hebert & Marianne Heier


  I kjølvannet av #MeToo-kampanjen har Kunstakademiet i Oslo etablert en arbeidsgruppe med fokus på å mobilisere interseksjonell solidaritet. Så langt har det ikke kommet noe samlet initiativ fra det norske billedkunstfeltet i forbindelse med dette historisk viktige øyeblikket. Som et beskjedent utgangspunkt for det vi håper vil bli en bredere bevegelse, lanserer vi derfor plakatprosjektet BETWEEN THE LINES.

  BETWEEN THE LINES er en gruppeutstilling med bidrag fra over hundre kunstnere tilknyttet den norske kunstscenen. Blant bidragsyterne finnes både svært etablerte navn og unge kunststudenter. Bidragene er svar på en åpen invitasjon til å sende inn bidrag som tar sikte på bevisstgjøring rundt problematiske uttrykk for maktdynamikk som fortsatt eksisterer både i samfunnet og i kunstinstitusjonene. Sett samlet retter bidragene søkelyset på problemstillinger som sexisme, rasisme, homofobi og klassekonflikt, og søker dermed å inspirere og opplyse vårt felles ønske om endring.

  Plakatene er alle trykket som risografier, i én farge og i samme format. Initiativet er inspirert av See Red Women’s Workshop som opererte i England fra begynnelsen av 70-tallet og fram til 1990. Gjennom produksjon og distribusjon av plakater med positive og sterke kvinnebilder, utfordret de sexismen i media og i samfunnet generelt.

  BETWEEN THE LINES er ett av forhåpentligvis mange initiativer som vil diskutere og dokumentere historiene fra vår egen tid, og dermed fremme endring i retning av mer konstruktive og rettferdige modeller for makt distribusjon, både i det visuelle kunstfeltet, i mellommenneskelige relasjoner, og i samfunnet generelt.

  Kunstnerliste over 118 bidrag til BETWEEN THE LINES:
  Elise Adamsrød, Hedda Amundsen,Andrea Arroyo, Marie Askeland, Katharina Barbosa,
Amelia Beavis-Harrison, Eyolf Befring & Øyvind Johansen Lind, Hanan Benammar, Johan Urban Bergquist, Emilie de Rohan Birkeland, Ragna Bley, Peter Brandt, Jennie Bringaker, Aurora Bratli Brunvoll, Liv Bugge, Brynhild Bye-Tiller, Zane Cerpina, Dorothy Cheung
, Jeanette Christensen, Sara Christensen, Kristian Øverland Dahl, Kajsa Dahlberg, Line Solberg Dolmen, A K Dolven, Lisa Edetun, Anders Eiebakke, Ørjan Elias Ebbesen Eikemo, Linda Bournane Engelberth, Marthe Ramm Fortun & Andrea Galiazzo, FRANK (Sille Storihle & Liv Bugge), Marketa Garai, Espen Gleditsch, Helga Gmelin Hussels & Felix Gmelin, Ane Graff, Thomas Grødal, Tarje Eikanger Gullaksen, Emil Gustavsson, Ane Hjort Guttu, Elna Hagemann, Sofie Hagen, Maj Hasager, Elin Glærum Haugland, Sunniva Havstein, Marianne Heier, Berenice Hernández, Saskia Holmkvist, Ellen Synøve Holtskog, Henrik Plenge Jakobsen, Marte Johnslien, Tina Jonsbu, Line Skywalker Karlström, Karin Keisu, Melanie Kitti, Kristin Knapstad, Ane Thon Knutsen, Anne-Liis Kogan, Søren Krag, Kaja Krakowian, Ulf Kristiansen,
Kamilla Langeland, Yngvar Larsen, LOCUS (Thale Fastvold & Tanja Thorjussen), Lotte Konow Lund, Njål Lunde, Camilla Løken, Pierre Lionel Matte, Andreas Meinich, Clémence Mérouze, Araiz Mesanza, Eline Mugaas, Therese Myran,Terje Nicolaisen, Louise Vind Nielsen, Vibeke Luther O ́Rourke, Amalie Vestergaard Olsen, Linn Olsson, Ina Otzko, Oxymoron (Linda Hærnes & Ida Immonen), Gabrielle Paré, Henriette Pedersen, Kate Pendry, Niels Munk Plum, Martine Poppe, Pål Rees, Vilde Rolfsen, Sara Rönnbäck, Anna Roos, Julija Rukanskaitė, Amina Sahan, Vessna Scheff, Yang Shen, Evelin Sillén, Magnus Sjöbleke, Ingrid Granrud Skaaret, Sigmund Skard, Martin Skauen, SPACEGIRLS, Cesilie Irene Steinaa, Anne Lise Stenseth, Maria Storm-Gran, Elise Storsveen, Linn Svensson, Tegneklubben, Constance Tenvik, Josefine Thuresson, Magnus Tomt, Helene Torp, Linn Cecilie Ulvin Magnus Vanebo True Solvang Vevatne Petrine Vinje Vilde von Krogh Gelawesh Waledkhani Synnøve G. Wetten Jessica Williams, wlkr, Tzi Li Wong, Lill Yildiz Yalcin.

  Arbeidsgruppe: Hanan Benammar, Liv Bugge, Ane Graff, Stine Hebert & Marianne Heier

 • Three accepted papers to HCI International

  Three accepted papers to HCI International

  Interaction Design Group - Publisert den 6. mars 2018 av Susanne Stigberg

  The interaction design group is part of the 20th international conference in human-computer interaction (HCII) this summer with three accepted full papers. All three papers will appear afterwards in Springer Lecture Notes in Computer Science (LNCS).

  Harald Holone in cooperation with Trenton Schulz and Jo Herstad from Oslo University wrote a paper about "Privacy at Home: an Inquiry into Sensors and Robots for the Stay at Home Elderly".

  The elderly in the future will use smart house technology, sensors,
  and robots to stay at home longer. Privacy at home for these elderly
  is important. In this exploratory paper, we examine different
  understandings of privacy and use Palen and Dourish’s framework to
  look at the negotiation of privacy along boundaries between a human
  at home, the robot, and its sensors. We select three dilemmas:
  turning sensors on and off, the robot seeing through walls, and
  machine learning.  We discuss these dilemmas and also discuss ways
  the robot can help make the elderly more aware of privacy issues and
  to build trust.
  Susanne Stigberg  submitted an invited paper with the title "Music at your Fingertips: Designing Mobile Interaction Interfaces for Runners".

  The paper presents a technique to simplify the making of mobile interaction
  interfaces. We often use smartphones while moving, resulting in non-optimal or even unsafe mobile interactions. Better interactions need to be created with locomotion in mind and experienced in context. Consequently interactive behavior of mobile devices cannot be sketched, but must be made to be experienced. Making mobile prototypes is time-consuming and requires programming literacy. It often involves the making of an input artifact; establishing a connection between artifact and mobile phone; and implementing an application on the mobile phone for exploring the interactive behavior. The use of commercial smartphone automation tool eliminates the need for reimplementing available smartphone functionalities, and invites non-programmers into the process of making mobile interaction interfaces. To illustrate the proposed technique I present a case study of a wearable prototype to control music on the mobile phone by tapping one’s fingertips.
  Klaudia Carcani in cooperation with Oslo University submitted a paper on "Exploring Technology Use in Dance Performances".

  The objective of the paper is to critically reflect on how research through design (RtD) can be used to gain knowledge of a new design context within HCI. We use the design research triangle presented by Fallman [1] as the framework for analyzing and to reflect upon the RtD process. The design context to which this new knowledge was applied to is within the area of dance and technology. Our design inquiry, therefore, using the term we coined – addhance, seeks to either add a sort of novel experience, or enhance a dance performance. We, thus, taking an RtD approach, explored how the dancers could compose music by moving their bodies. We designed a Kinect based system that captures dancer’s movements and translates them into music. Intending to addhance the choreography, enlighten dancers’ movements and bring a new disrupted workflow of both creating and enjoying a dancing performance.

   

 • Åpenhet kan være skumle greier!

  Åpenhet kan være skumle greier!

  Hva skjer'a? - Publisert den 5. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  Stephen Lewandowski (University of Bristol) holdt et glitrende innlegg på den åpne delen av årsmøtet for de forskningsetiske komiteene 28. februar. Han fikk undertegnede til å se lyset når det gjelder fordeler og ulemper med åpen tilgang til forskningsresultater.


  Først: Open Science refererer til ulike tiltak for å gjøre vitenskapelige resultater tilgjengelig for alle. Den omfatter praksis som Open Access og Open Data. Åpenhet er et grunnleggende etisk prinsipp i forskning, noe som er viktig for etterprøving og/eller kvalitetssikring. Det bidrar også til at forskningsresultater kan utnyttes av samfunnet og til å fremme en bred offentlig debatt om forskning og teknologisk utvikling. Samtidig er det noen etiske utfordringer som følge av åpenhet, spesielt knyttet til interessekonflikter og misbruk av forskningsresultater. I det følgende vises noen eksempler på at åpenhet være problematisk, ja, faktisk kan det stoppe/hindre/forsinke utnyttelse av forskningsresultater.
  • Eksempler

  • Tobakksindustrien sponset amerikansk lovgivning for å få bedre tilgang på data om tobakksforskning, med sikte på å forsinke eller forhindre helsemessige tiltak.

  • For et par år siden ble det foretatt rettslig skritt for å få utlevert data fra en amerikansk statlig etat, selv om dataene var offentlig tilgjengelig på Internett. Den som sto bak var leder for en komite i det amerikanske representantskapshuset, en mann som forøvrig i mange år hadde vært sterkt kritisk til klimaforskere. Hensikten hans var rett og slett å gi inntrykk av at noen hadde til hensikt å skjule data, slik at han kunne bruke det for å argumentere for sitt syn.


  Åpenheten utnyttes altså av motstandere som ønsker å hindre «ubehagelige» forskningsresultater. De henter gjerne ut bare deler av forskningsresultatene og sørger for at analysene passer til det falske budskapet de ønsker å forfekte. Dette kan generere så mye støy omkring resultatene at det gode budskapet forsinkes, eller i verste fall forsvinner. Slike angrep/kampanjer kan være utfordrende for forskerne fordi dette er ikke noe de er vant til å håndtere.

  Løsning: Lewandowski har identifisert "ti røde flagg" som kan bidra til å skille mellom sunn debatt, problematisk forskningspraksis og kampanjer som utgir seg for å være vitenskapelig forespørsler. Disse flaggene finner du HER. Ingen av flaggene er i seg selv avgjørende, men en overvekt av "dårlige tegn" kan hjelpe til med å respondere fornuftig.

  Foto: K©K

 • Forskjellige typer fagfellevurderinger

  Forskjellige typer fagfellevurderinger

  Hva skjer'a? - Publisert den 2. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  En vitenskapelig publikasjon må iht. rapporteringsinstruksen oppfylle disse kriteriene:


  • Presentere ny innsikt

  • Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning

  • Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den

  • Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"


  Det er tre typer fagfellevurdering:

  • Ved enkel blind fagfellevurdering vet den som vurderer publikasjonen hvem forfatterne er.

  • Ved dobbelblind fagfellevurdering kjenner verken den som vurderer publikasjonen eller forfatteren hverandres navn.

  • Åpen fagfellevurdering blir gradvis vanligere. Slik vurdering kan innebære ulike grader av åpenhet, fra at navn på den som vurderer publikasjonen er kjent for forfatterne til at både navn og selve fagfellevurderingen er åpent tilgjengelig på nett. Et alternativ er også at artikler legges ut på nett før publisering, en slags pre-publisering, og at det er fritt fram for fagfolk og andre interesserte å komme med kommentarer og vurderinger.


  colourbox.com

 • Personvern i forskning

  Personvern i forskning

  Hva skjer'a? - Publisert den 1. mars 2018 av Kjell Ove Kjølaas

  Tirsdag 20. mars inviterte NSD (Norsk senter for forskningsdata) høgskolene de er personvernombud for til et møte for å forberede til EUs nye personvernforordning (GDPR) som trer i kraft i mai 2018. Trine Eker Christoffersen, Lars Erik Aas og Solveig Vitanza deltok fra HiØ. Hva er GDPR? The General Data Protection Regulation, er en europeisk forordning som skal implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den vil gjelde for alle organisasjoner som lagrer personlig informasjon. Loven har som formål å gi innbyggere i Europa større kontroll over sine egne personopplysninger og harmonisere regelverket i Europa.

  Den nåværende personopplysningsloven i Norge fastslår at behandling av personopplysninger for forskningsformål er unntatt meldeplikt til Datatilsynet, dersom institusjonen utpeker et personvernombud. HiØ har avtale med NSD som personvernombud for forskning, og melder dermed sine forskningsprosjekter direkte til dem. NSD som personvernforbud fritar ikke HiØ for ansvaret med personvern. Det er forskningsinstitusjonen som er ansvarlig for at forskningsobjektenes rettigheter ivaretas og at rutiner for informasjonssikkerhet og avvikshåndtering blir håndhevet.

  For forskningssektoren gir den nye loven kontinuitet, men det blir noen få viktige endringer. På møte med NSD redegjorde de for hvilke krav de mener det nye regelverket stiller til forskningsinstitusjonene og behandling av forskningsdata som inneholder personinformasjon. Kort fortalt vil NSD fortsette med forhåndskontroll og etterkontroll av hvert forskningsprosjekt som behandler personopplysninger, men tilpasse saksbehandlingen for å ivareta kravene i nytt regelverk.

  I tillegg vil NSD styrke veiledningen til institusjonene på systemnivå, slik at de bedre kan bistå i arbeidet med kvalitetssystem, håndtering av avvik og ved kontroller fra Datatilsynet. NSD er i gang med å lage et helhetlig opplæringstilbud for forskningsinstitusjonene bestående av kurs, nettverkssamlinger og digitale ressurser tilpasset ulike organisasjonsnivåer - både for ledelse, forskningsadministrasjon og forskere/studenter.

  Les mer om NSD og GDPR.

  General Data Protection Regulation GDPR . The text with the EU flag in the background of men with personal identification data for facial recognition

 • Kommentar om Marine Le Pens usikre skjebne i Aftenposten

  Kommentar om Marine Le Pens usikre skjebne i Aftenposten

  DIXIT TACITUS - Publisert den 24. februar 2018 av fro

  23. februar 2018 hadde jeg en kommentar om nasjonal Front i artikkelen skrevet av avisens Europa-korrespondant Øystein Kløvstad Langberg. I mars er det landsmøte i Nasjonal Front og partiet sliter fortsatt i meningsmålingene etter et katastrofalt utfall ved presidentvalget i fjor. Ikke fordi Nasjonal Front og Marine le Pen tapte valget - det var lite sannsynlig at hu skulle vinne -, men fordi hun tapte ansikt og fremstod for mange som en kandidat som var udugelig og dårlig forberedt.

  Lykken for MLP og NF er for øvrig at det er full kaos i retten av det politiske landskap i Frankrike, med unntak av Macrons parti Republikken Fremad! Ingen potensiell konkurrent for Macron har klart å etablerte seg som troverdig alternativ.

  Mélenchon, Wauquiez eller marine Le Pen leder partier som dessuten enten splittet internt (Republikanerne, Nasjonal Front) eller ubetydelig i Nasjonalforsamlingen, der opposisjon skulle ha spilt en rolle (Mélenchon, Le Pen, Wauquiez)

  Men lykken snur fort i politikk. I dag kan Macron kjøre reformer i Frankrike uten særlig motstand, verken av opposisjonspartiene eller av fagforeninger som er splittet. Veksten er tilbake i økonomien og ledigheten går ned. Dette kan fort endre seg.

  Til tross for et gunstig utgangspunkt forblir president Macron upopulær. Frankrike er kjent for kronisk sosial uro som plutselig kan kaste flere millioner individer ute på gata og lamme landet fullstendig. Opposisjonens avmakt er en fordel for Macron.

  Det er lenge siden en fransk president kunne gjennomføre politikken han ble valgt for uten å bli hindret. Men slik frihet tvinger også ham til å levere raske resultater..

     Hun var en fanebærer for Europas ytre høyre. Nå har Marine Le Pen store problemer.  «Et rungende nederlag».


  Slik omtaler Jean-Marie Le Pen datterens prestasjon i presidentvalgkampen i memoarene Fils de la Nation (Sønn av nasjonen), som blir publisert neste uke. Her kommer han også med et forsvar for Vichy-regimet som samarbeidet med Hitler under andre verdenskrig, og han forsvarer bruken av tortur mot algeriske rebeller, ifølge franske medier.Jean-Marie Le Pen skriver også at han synes synd på datteren, som fikk ham ekskludert fra partiet.

  – Forsøkene hennes på å fremstille meg som avleggs, slo feil, skriver han.

  Farens memoarer er likevel bare toppen av et fjell av problemer for Marine Le Pen idet partiet hun leder, Nasjonal Front, gjør seg klar for landsmøte. Siden presidentvalget i mai i fjor har oppslutningen hennes rast fra 26 til 17 prosent, ifølge de månedlige målingene til Kantar TNS. På det meste, i oktober 2013, fikk hun støtte fra 31 prosent.

  Katastrofal debatt


  – Nedturen startet egentlig i debatten mot Emmanuel Macron mellom første og andre omgang i presidentvalget. Opptredenen var en katastrofe for hennes egen troverdighet. Hun viste at hun ikke kunne noen ting om økonomi, sier Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

  For selv om Le Pen ledet partiet inn til det beste valgresultatet noensinne med 34 prosent av stemmene, var mange i partiet dypt skuffet.

  Ved valget til nasjonalforsamling en måned senere fikk partiet åtte av 577 seter i parlamentet. Også det var ny rekord for Nasjonal Front, men de var likevel milevis unna målet om å etablere seg som det viktigste opposisjonspartiet til president Macron.

  Brøt ut og startet eget parti


  Situasjonen ble forverret da den avgåtte nestlederen Florian Philippot i september brøt ut og startet sitt eget politiske parti, Les Patriotes, med andre avhoppere fra Nasjonal Front.

  Philippot var hovedarkitekten bak strategien om å forene tradisjonelle Nasjonal front-velgere på ytre høyre side med venstrevelgere som var skeptiske til nedbygging av velferdsstaten, frihandelsavtaler og økonomisk liberalisme gjennom EU.

  Men denne linjen skapte splid innad i partiet, understreker Orban. Særlig ideen om å kvitte seg med euroen, viste seg å skremme mange under presidentvalgkampen.

  – Partiet har lenge stått på to ben, men med Philippots avgang har det ene blitt kuttet av. Nå styrkes de kreftene som vil tilbake til en tradisjonell verdikonservativ og identitær linje der innvandring og sikkerhet vil stå sentralt, sier Orban.


  Marine Le Pen, lederen for Nasjonal Front, vil at partiet skal bytte navn under landsmøtet i mars. Et alternativ er «Ny Front».


  De konservative vil rappe velgerne


  Dette linjeskiftet kan imidlertid komme til å skape ytterligere problemer. For det første henvender partiet seg til et smalere velgersegment. For det andre er konkurransen om velgerne på den ytre høyresiden i ferd med å bli langt tøffere.

  For også det konservative partiet i Frankrike, Les Républicains, som ble grundig slått av Macron i presidentvalget, har tatt noen lange skritt mot høyre under sin nye leder Laurent Wauquiez.

  – Målet hans er å vinne Marine Le Pens velgere. De to partiene begynner å få ganske like ideer og et ganske likt program, men slik det ser ut nå, er ikke en allianse særlig aktuelt, sier Orban.

  Utfordreren er i USA


  Han tror Marine Le Pen sitter trygt inntil videre, men mener at posisjonen hennes er vesentlig svekket. Hovedutfordreren i partiet er niesen Marion Maréchal Le Pen, som er mer religiøs og verdikonservativ enn tanten.

  Formelt trakk Marion seg fra politikken i fjor, men torsdag var hun for alvor tilbake i rampelyset da hun gjestet den årlige Conservative Political Action Conference i USA. På scenen under den republikanske konferansen står også visepresident Mike Pence og president Donald Trump.
  – Hun bygger nettverk og venter på en anledning til å gjøre comeback. Mange vil mene at hun er rett person til å ta over, men på grunn av sitt konservative verdisyn, er det vanskelig å se hvordan hun skal kunne gjøre Nasjonal Front til et masseparti, sier Orban.

  I tillegg til fallende oppslutning, interne stridigheter og angrep utenfra, er Nasjonal Front også under etterforskning for misbruk av EU-midler. Orban vil likevel ikke avvise at partiet kan slå kraftig tilbake.

  – Ser man bort fra Macrons parti ligger hele det politiske landskapet i Frankrike fortsatt i ruiner ti måneder etter presidentvalget. Alt er i bevegelse, og i politikk kan ingenting utelukkes. ​

 • Alumni meeting

  Alumni meeting

  Artistic Research in Østfold University College - Publisert den 27. januar 2018 av HiØ-NTA  WHAT: The very first NTA-alumni meeting in Oslo

  WHO: Former and current students of NTA / Akademi for Scenekunst

  WHY: To gather and get to know each other, discuss the potentials and possibilities of an alumni organization, concrete offers and collaboration with the academy on teaching, community- building, residencies and future projects.

  WHEN: Sunday 28.th january 2018 15.00-18.00

  WHERE: Soria Lab, Vogts gate 34, Oslo (Entrance behind the building of the Torshov Teater)

   

  AGENDA:

  Presentation of the work done by the alumni organization so far, what that means for you and open up for discussion and plans for future work.

  Building on the very first meeting we had in the spring 2017, plans for 2018 have already been initiated and we are looking forward to sharing this as well as brainstorm further.

  Hope as many as you in Oslo can make it!
  We appreciate the emails from those of you who live other places and apologize the inconvenience and short notices - any input is very welcome by email!

  Please let us know. If you have any questions, do not hesitate to call or write to Nela Kornetová or Marina Popovic! or Ivar Furre Aam!

  Spread the word to you alumni friends and colleagues and see you sunday 28.th!

 • International Women

  International Women's Day 2018 Østfold University College

  Artistic Research in Østfold University College - Publisert den 22. februar 2018 av HiØ-NTA

  This year the Women's Day will be arranged in HIOF. This will be our second Women's Day event. Last year our event was well met with warm interactions and this year it is happening again!

  We will be looking at radical tenderness, allyship, and how to be an ally to women. We will also address the impact of the online #MeToo campaign and the ongoing fallout.

  International Women's Day ​​(March 8) is a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievement of women.

  It will be a panel dialogue and food event with inter-sectional speakers, putting weight on not just cisgendered, feminism, but opening up a whole and broad spectre of what it means to be a woman today in Norway and beyond.'

  Allyship definition: an active, consistent, and challenging practice of unlearning and re-evaluating, in which a person of privilege seeks to work in solidarity with a marginalized group.
  More event details to be announced soon

  photos: Duduzile Ginger Mathonsi

 • Tuesday Lecture (week 9) 27.2.2018: John Hanse

  Tuesday Lecture (week 9) 27.2.2018: John Hanse

  Artistic Research in Østfold University College - Publisert den 20. februar 2018 av HiØ-NTA

  With the performance Violence & Learning and the current project Body & Punishment as my starting point, I intend to point out the development of a pedagogical performance method for a theatre that is to be performed rather than watched. By setting up scenarios in the field of political and social activism, we can prepare ourselves physically for a discussion about political means and ends. This is done with methods from contemporary performance but also methods used by the police to prepare for public order management and social movement theory about repertoires of contention.

  John Hanse is currently doing an Artistic PhD at Malmö Theatre Academy. The focus of the research is to investigate how a combination of theatre practice and different levels of physical participation of the audience can be used to perform, examine and discuss collective action.

 • SEMINAR 24 nov: Hvordan får jeg publisert forskningen min?

  SEMINAR 24 nov: Hvordan får jeg publisert forskningen min?

  SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning - Publisert den 19. oktober 2017 av mhh

  Åpent Seminar i regi av SkUL på Høgskolen i Halden med Professor Tone Kvernbekk, UiO
  Tid: 24 NOVEMBER, på Remmen.
  Professor Kvernbekk vil snakke om krav og rammer for en artikkel, og hvordan reviewer arbeider/tenker.Det vil legges opp til at noe av arbeidet gjøres i en worksop, med utgangspunk i konkrete tekster.

  Registrer påmelding elektronisk her
  Frist for påmelding: 21 November

  PROGRAM seminar:
  Hvordan får jeg publisert forskningen min?
  eller : Publish or Perish ?

  Fredag: 24. November 2017
  Kl: 11:00 – 15:00
  Rom: E1-041

  Professor Tone Kvernbekk UiO, Institutt for Pedagogikk og Medredaktør i: Scandinavian Journal of Educational Research tonekv
  Hun vil se på artikler fra forfatter-, reviewer- og redaktør-perspektiv, snakke om tidsskriftprosessen, fortelle hva ‘papere’ (innsendte artikler) som regel ryker ut på (og som man derfor må passe på), og har masse tips til struktur og skrivemåte.

  11:00 – 13:00: Forelesning
  13.00 – 13:30: Pause, med mat og drikke
  13:30 – 15:00: Workshop. Vi ser på to artikler og drøfter dem i lys av hva som kan gjøres for å få dem publisert

  Vel Møtt!

  NB! Vær vennlig å melde deg på hvis du ønsker å delta (nødvendig for matbestilling og for å få materiell i forkant til workshop delen)
  Evt. spørsmål kan rettes til: marit.h.hoveid@hiof.no

 • Møte SKuL tirsdag 26. september kl 1330-1500

  Møte SKuL tirsdag 26. september kl 1330-1500

  SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning - Publisert den 4. september 2017 av fca

  Møteplan
  1330-1345: Oppsummering fra foregående år og kort referat fra møtet med SKuL 11. sept. v/Fred
  1345-1415: Innspill og forslag til dette året v/alle
  1415-1435: The School Leader as Ideal Type How to reconcile Max Weber with the concept of school culture v/Roger.
  1435-1500: Elevmedvirkning i skoleutvikling v/Roald (og Roger)

  Vel møtt!
  Fred

 • SKuL seminar - presentasjons av arbeider i satsingsområdet

  SKuL seminar - presentasjons av arbeider i satsingsområdet

  SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning - Publisert den 16. mai 2017 av Hilde Wågsås Afdal

  Hvert halvår arrangerer SKuL et seminar hvor deltakere i satsingsområdet presenterer pågående arbeider. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

  Tid: 13. juni 2017, kl. 09.00 -14.00, det serveres lunsj!

  Rom: D1-058

  Påmelding: Innen 9. juni HER

  PROGRAM:

  09.15-09.45:  Sanna Forsström: Programmering i matematikkundervisning, - en litteraturgjennomgang

  09.45- 10.15: Karine Stjernholm: Nyere talemålsutvikling i Østfold

  PAUSE

  10.30-11.00: Gro Anita Myklevold & Camilla Bjørke: Det var en gang i et klasserom… –  om bruk av litteratur i begynneropplæringen i engelsk.

  11.00- 11.30: Roger Sträng: The School Leader as Ideal Type

  LUNSJ

  12.00-12.30: Maja Michelsen: Kunsten å være vektløs – identitetskonstruksjon og metaforer i tre barnebøker om seksuelle overgrep

  12.30-13.00: Inger Martine Mosfjeld: Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk

  13.00-13.30: Fred Carlo Andersen: The Sami Experience and Facilitating the Education of Recent Minorities

  VEL MØTT!

   

 • SKuL seminar: Hvordan gjøre og skrive en systematisk"literature review". 25.04, 11.30-15

  SKuL seminar: Hvordan gjøre og skrive en systematisk"literature review". 25.04, 11.30-15

  SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning - Publisert den 11. februar 2017 av Hilde Wågsås Afdal

  Hvordan gjøre og skrive en systematisk "literature review"?

  Tid:  Tirsdag 25. april, kl. 11.30-15, lunsj blir servert!

  Sted: E1-042

  Påmelding: innen 21. april: HER

  Seminarinnhold:

  I dette seminaret blir det fokusert på ulike typer litteraturreview og hvordan disse konkret kan gjennomføres. Ulike eksempler på reviews fra utdanningsfeltet blir diskutert:

  Noen av disse vil være:

  Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of educational research83(1), 70-120.

  Keelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik. 52, 220-237. 18 s.

  Mausethagen, S. (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9(1), 16-33.

  Prøitz, T. S. (2010). Learning outcomes: What are they? Who defines them? When and where are they defined? Educational assessment, evaluation and accountability22(2), 119-137.

  Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review. Vol. 15, 17-40. 24 s.

  Kursholdere: Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (HIOA)

  og

  førsteamanuensis Tine Prøitz (HSN)

 • Seminar om forskningsetikk

  Seminar om forskningsetikk

  SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning - Publisert den 13. januar 2017 av Hilde Wågsås Afdal

  Tid: Tirsdag 21.mars, kl. 12-15. Vi starter med felles lunsj kl. 11.30

  Rom: E1-062

  Påmelding innen 15. mars: https://goo.gl/forms/i6XhnWme55l3MTGH2

  Kursinnhold: Dette kurset gir en kort innføring i hva forskningsetikk kan være og hvordan man som forsker kan legge til rette for en etisk god forskningspraksis.

  Etikk dreier seg om visjonen om det rette og det gode liv. På samme måte dreier forskningsetikk seg om visjonen om den gode forskningen. Begrepet «forskningsetikk» viser til et sett av verdier og normer som skal bidra til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Forskningsetikk omhandler god forskningsskikk og relasjonen forskere imellom. Det handler også om relasjonen mellom forskere og andre mennesker. I tillegg inkluder forskningsetikk krav knyttet til forskerens samfunnsansvar.

  Kursholdere: Espen Schjetne og Hilde Afdal

 • “Sustainability” within the arts - Welcome to NORTEAS Seminar hosted by NTA

  “Sustainability” within the arts - Welcome to NORTEAS Seminar hosted by NTA

  Artistic Research in Østfold University College - Publisert den 5. februar 2018 av HiØ-NTA

  Norteas Network International Seminar


  Feb 7, 2018 from 16.00 to 19.00


  “Sustainability” within the arts is often discussed generally from universal, dominant cultural and institutional perspectives. In this meeting we will enter sustainability as something singular, as questions emerging from artists’ unique environments, subjectivities and practices. Specificity within discussions on sustainability is crucial: our practices are vulnerable because of unique histories, these three speakers will share their experiences, practices and challenges to provoke our thinking further. Each speaker will present 30 minutes with a short period after for questions and reflections. We will break into groups after this for one hour with brief sharing of common reflections at the end. The aim through the group discussions following the talks will be to reflect further on how we might name, frame and enter topics of sustainability as educators given the input of these speakers (they will not themselves address solutions or answers but present their challenges and practices.)

  16.00 Short introduction by Steinunn Knútsdóttir and Karmenlara Ely

  16.10 -18.00 Guest Speakers

  Eleonora Fabião - MOVIMENTO HO / HO MOVEMENT

  In this encounter I will introduce the HO MOVEMENT, a collaborative action conceived by me and performed by many in the city of Rio de Janeiro on November 2016. During 7 days, 4.700 bricks, a group of collaborators, gallery visitors, staff members, 3 books and 1 truck, among many other things, moved each other based on 7 specific propositions; moved one another through varied spaces, tangible and affective matters, and performative dimensions. The action majorly occurred at the Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica and surroundings (Municipal Art Center Hélio Oiticica, located in downtown Rio), and ended with the delivery of the bricks and the books for the construction of the Casa das Mulheres da Maré (Women’s House at Maré, located in one of the city’s major conglomerates of slums). This performance asks itself and asks us: what forces, matters and affects are transformed in what other kinds by means of the HO MOVEMENT? What are its technologies, poetics, politics, and alchemies? What is production in this system? What is being produced? What is being counter-produced? What values are being generated? Which ones are being trans-valuated? The HO MOVEMENT argues for an “ethics of the thing”.

  Eleonora Fabião is an artist who performs actions. Since 2008 she performs in the streets. She is interested in the poetics and ethics of the strange, the encounter and the precarious. She works with diverse subjects: human and non-human, visible and invisible, light and heavy, aesthetic-political. She is a postgraduate professor in Performance Arts (coordinator of the research line Experiences of the Scene: Artistic Training) and the Theatre Direction Course, School of Communication, Federal University of Rio de Janeiro. She holds a PhD in Performance Studies (New York University), a Master’s Degree in Performance Studies (New York University) and a Master’s Degree in Social History of Culture (PUC-RJ).

  Varste Mathæussen - RECOVERING AS A TRANSFORMATIVE METHOD FOR CONTEMPORARY PERFORMANCES

  At Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia (The Greenlandic School of Acting) we are engaging in a context of loss. Where we are recovering our knowledge and values that are embodied in our cultural forms and practices such as the mask- & drum- dance. We apply those principals to the cultivation of contemporary performances forms. Therefore, we develop ways of memorizing, preserving and to pass down our performance. We recognize as well as resist western theatrical forms and it´s epistemologies, as we constantly strive to ground our work in our own methods and memory. The intention is to build bridges between our young generations and their political and historical grounds. We want to make them aware of their past, values, and knowledge and perceive it as a transformative method of exploring contemporary performances forms and addressing issues of their time.

  Varste Mathæussen is Artistic Director/ Principal of the National Theatre School, Greenland and freelance artist. She was educated in acting at Tuukkaq Theatre in 1990-1993, Fjlatring, Danmark and specializes in Uaajeerneq/Grennlandic Maskdance and Greenlandic drum dance. Freelancer since 1993, Varste has toured extensively internationally as a performer and artist.

  Juli Apponen - ADAPTING TO THE ADAPTATION OF ADAPTABILITY - PERFORMANCE IN CRISIS

  This talk will reference her solo performances based on autobiographical material and self- portraits. Apponen’s highly personal work deals with trauma, exhaustion and transformation, pain and language, weakness and resilience. As an unavoidable consequence and perspective of her transgendered and damaged body, her work has been formed by her physical restrictions and the constant confrontations with normative existences and structures. These limitations are incorporated as artistic potentialities, as in her choreography based on slowness, performance lecture dealing with excessive physical pain and a solo she directed of a visually impaired dancer.

  Juli Apponen is an artist who works in several different configurations as performer, choreographer and director. She tours internationally with acclaimed performances such as Life is hard and then you die – part 3, a text-based performance reading. As well as the choreography Everything Remains in a duo collaboration JULI/JON. She studied at the Norwegian Theatre Academy.

  18.00-19.00 Group discussions and plenum

  Discussion groups will be formed by taking a number (like was done in Iceland last year) and gather for around 35 minutes discussion period. We hope the groups will come with comments or questions for us as educators, emerging from what was stimulated in listening to the speakers. These points could include values we want to affirm, alternative approaches to critique, or new vocabulary which can initiate further thinking on how a sustainable practice can be imagined "in context" using the experiences and examples of the invited speakers. The last part of the hour will be used to share highlights from the group discussions in plenum with each other. There is no intention to resolve the issues in a single discourse but to stimulate self-awareness and creative thinking. We might do this first with examples from current experience researching sustainability as a focus within the network, through open critical thinking and provocative ideas. We start in our talks from a challenge towards tendencies within sustainability discourses generally to forget the impact of context or singular experiences on defining the threats to our students and colleagues practices.

  Questions for this discussion could be, for example: Is the key to educating sustainable artists today something that can only be addressed locally? Is it culturally specific? Is care for sustainability in the arts a set of values unique to each artistic practice and impossible to achieve when seeing them as cultural industries instead of peoples? If so, what then?

   

  Juli Apponen Photo credit: Saara Autere


 • Om fransk rolle i EU etter Brexit på nasjonal språkkonferanse

  Om fransk rolle i EU etter Brexit på nasjonal språkkonferanse

  DIXIT TACITUS - Publisert den 13. februar 2018 av fro

  12. februar 2018 ble jeg spurt om å holde et innlegg på "Frankrikekonferansen 2018". denne utdanningskonferanse var rette mot skolerådgivere, fransklærere, skolemyndigheter og skoleledere (kommune og fylkeskommune), samt alle de som jobber med rekruttering til franskfaget og til utdanningsopphold i Frankrike. Målet med denne samling var å gi informasjon om hvilke studiemuligheter som er tilgjengelige for elever og studenter som velger fransk og hvilke arbeidsmuligheter dette kan gi på sikt både nasjonalt og internasjonalt. Konferansen skulle også inspirere til økt utdanningssamarbeid med Frankrike. Arrangørene for konferansen var SIU og Fremmedspråksenteret , dette på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Samlingen var en markering for 100-årsjubileet for etableringen av den norske seksjonen ved Lycée Pierre Corneille i Rouen.

  Konferansen ble åpnet av Harald Nybølet, direktør ved SIU og Jean-François Dobelle, Frankrikes ambassadør til Norge.

  Innledere:


  • Iselin Nybø,  Forsknings- og høyere utdanningsminister

  • Nils Lindgren, tidligere seksjonsleder i Rouen

  • Hege Moe Eriksen, utenriksjournalist, NRK

  • Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

  • Solfrid Skilbrigt, HR-direktør i Sopra Steria

  • Trygve Thorson, feltarbeider i Leger uten grenser

  • Lorelou Desjardins, blogger, Frosk i fjorden


  Mitt bidrag handlet om Frankrikes plass og rolle i EU etter Brexit. Innlegget, som ble fremført på fransk, hadde følgende inndeling.

  1. Tilblivelsen av en fransk inspirert europeisk integrasjonsprosess 1950-1990

   1. Interne årsaker

   2. Eksterne årsaker  2. "Det franske Europa" utfordres 1990-2017

   1. Interne årsaker

   2. Eksterne årsaker  3. En ny giv for Frankrike i EU etter Brexit?

   1. Interne årsaker

   2. Eksterne årsaker
  Hovedbudskapet mitt i innlegget var at et opportunitetsvindu ser ut til å være åpent for en forsterket fransk rolle i EU. Dette skyldes både interne årsaker (Macron valgt til president i 2017 og hans hittil sterke presidentskap, en reformprosess som gjør det mulig for Frankrike både å forsterke sitt maktgrunnlag, men også å fremstå som et potensielt eksempel for andre land) og eksterne årsaker (et Storbritannia på vei ut av EU, et tysk lederskap i EU som fremstår som mindre dominerende etter Merkels gjenvalg, et amerikansk diplomati på vei mot en ny isolasjonistisk periode, ny russisk aktivisme i Europa og til slutt en uavklart politisk situasjon i land som Spania, Italia, ny økonomisk vekst i Europa).

  Et annet budskap som sentralt i mitt innlegg var at en slik opportunitet er midlertidig og ikke minst ganske skjør. Skal Macron og Frankrike spille en rolle som er i tråd med landets historiske bidrag til integrasjonsprosessen, må to ting forenes. For det første må omfattende strukturelle reformer gjennomføres. Det vil ikke skje uten politisk og sosial motstand. Den må overkommes for at landet skal komme på beina igjen. For det andre må Frankrike opptre som en "naturlig leder" i EU, noe som innebærer en revitalisert tysk-fransk motor i Unionen og en kapasitet både til å foreslå dyptgående endringer av måte EU fungerer på og til å overkomme andre medlemslands skepsis.

   

  Et ytterligere punkt som jeg tok opp var spørsmålet om hvorvidt Storbritannia etter Brexit vil opptre som en partner for EU eller som en konkurrent. Utfallet av forhandlingsprosessen mellom Storbritannia og EUs forhandler, Michel Barnier, vi avgjøre om man kan snakke om "hard" eller "soft" Brexit. Min magefølelse sier at britene ikke vil kunne nøye seg med et dårlig resultat, og i hvert fall ikke med et resultat som vil føre til et mer integrert EU med et marginalisert Storbritannia og en sterk fransk-tysk kjerne. Dette er noe som britene både har fryktet i flere århundre og noe som de har vært utrolige flinke til å bekjempe gjennom en godt gjennomtenkt "divider et imperia" strategi. Mye kan dermed tyde på at britene ikke vil godta å bli "parkert" i marginen. De vil reaktivere det britisk-vennlige Europa mot det de vil fremstille som en tysk-fransk trussel. Vi kunne dermed få en "back to the future" situasjon hvor splittelsen mellom de 7 fra EFTA og de 6 fra EEC fra slutten av 1950-årene og begynnelsen av 1960-årene får nytt liv.

  I dette spillet kan de nordiske landene regnes som "naturlige" allierte for britene med tanke på et ønske om begrenset integrasjon, liberalt marked og frykt for et tysk-fransk lederskap. Hans Wallmark, konservativ politiker og parlamentsmedlem i Sverige og ikke minst rådsmedlem av Det nordiske råd, snakket ikke om noe annet nylig da han slo fast at "I think we are going to see even more and closer UK-Nordic co-operation as a result of Brexit and I think that is also what the UK understands because we are very like each other. I mean, sharing lots of common values."  Britene kan også regne med potensiell støtte fra spanjolene og portugiserne, for ikke å glemme østeuropeere som frykter spilt mellom USA og dem og som trenger at britene kan spille rollen som brobygger mellom Washington og EUs østflank.

   

  En dimensjon som jeg ikke fikk tid til å ta opp, og som bl.a. var sentral i min doktoravhandling fra 2009, var forholdet mellom akkumulasjon av maktmidler og projisering av makt. Reformprosessen som venter president Macron i dag er på høyde med hva Charles de Gaulle måtte foreta seg da han kom tilbake til makten i mai 1958. En feil som franske ledere ofte har gjort i fortiden er å overse det tette forholdet mellom akkumulasjon av makt og projisering av makt. Enklere sagt kunne dette føre til at en form for deklamatorisk politisk stil hvor store ord ble brukt og mye ble lovet, uten at man i ettertid "leverte varene". Dette skyldtes først og fremst at franske ledere skjøt over mål og ikke hadde midlene til den politikken som de forfektet. Gapet mellom intensjon/lovnad og virkeligheten kunne i sin tur føre til at fransk diplomati kunne betraktes som useriøst. Man kan f.eks. ikke ta opp en kamp med tyskerne om EUs fremtidige økonomiske og monetære politikk når man samtidig ikke kan ha orden på egen økonomi.

  Emmanuel Macron ser ut til å være oppmerksom på et slikt gap mellom intensjon og handling og har gjort det klart og tydelig at Frankrike ikke kan påberope seg noen lederrolle i EU eller internasjonalt uten at man i første omgang rydder hjemme. Det er en stor forskjell fra tidligere franske statsleder, som hadde en sterkt tendens til å tro at Frankrikes lederrolle nærmest var naturgitt. Slik er det overhodet ikke lenger. Man må overbevise på hjemmebanen og på bortebanen. En annen nyhet er at Macrons tilnærming til nødvendige endringer i EU ser ut til å være langt mer koherent enn hans forgjengere (Chirac, Sarkozy og Hollande). 26. september 2017 detaljerte han sitt program for å forandre EU og skape mer aksept for Unionen blant EU-borgere. Det er kanskje en meget ambisiøs plan, men den finnes i alle fall og fremstår som et godt utgangspunkt for å skape ny tillit for EUs integrasjon før valget i EU-palrlamentet i 2019.

  Oversikt over Makrons forslag for en ny reformprosess for EU, 26. september 2017

  A sovereign Europe


  The six keys to European sovereignty
  1. A Europe that guarantees every aspect of security


  • In defence, Europe needs to establish a common intervention force, a common defence budget and a common doctrine for action. We need to encourage the implementation of the European Defence Fund and Permanent Structured Cooperation as quickly as possible, ant to supplement them with a European intervention initiative enabling us to better integrate our armed forces at every stage.

  • In the fight against terrorism, Europe needs to ensure closer ties between our intelligence services by creating a European Intelligence Academy.

  • Every aspect of security needs to be ensured, collectively: Europe needs a common civil protection force.


  2. A Europe that addresses the migration challenge


  • We need to create a common area for border management, asylum and migration, in order to effectively control our borders and receive refugees in decent conditions, genuinely integrating them and returning those who are not eligible for asylum.

  • We need to create a European Asylum Office that will speed up and harmonize our procedures; establish interconnected databases and secure biometric identification documents; gradually establish a European border police force that ensures rigorous management of borders and the return of those who cannot stay; and finance a large-scale European programme to train and integrate refugees.


  3. A Europe looking to Africa and the Mediterranean


  • Europe needs an external policy focused on a few priorities: firstly, the Mediterranean and Africa.

  • It needs to develop a new partnership with Africa, based on education, health and the energy transition.


  4. A Europe exemplary in sustainable development


  • Europe needs to be the spearhead of an efficient and equitable ecological transition.

  • It needs to foster investment in this transition (transport, housing, industry, agriculture, etc.) by fixing a fair price for carbon: through a significant minimum price within its borders; and through a European carbon tax at its borders to ensure a level playing field between its producers and their competitors.

  • Europe needs to establish an industrial programme to support clean vehicles and the required infrastructure (charging stations, etc.).

  • It needs to ensure its food sovereignty, by reforming the Common Agricultural Policy (CAP) and establishing a common inspection force to guarantee food safety for Europeans.


  5. A Europe of innovation and regulation adapted to the digital world


  • Europe needs to lead and not undergo this transformation, by promoting its own model in globalization, combining innovation and regulation.

  • It needs to establish an Agency for breakthrough innovation, jointly funding new fields of research, such as artificial intelligence, or those that have yet to be explored.

  • It needs to ensure equity and confidence in the digital transformation, by rethinking its tax systems (taxation of digital companies) and regulating the major platforms.


  6. A Europe standing as an economic and monetary power


  • We need to make the eurozone the heart of Europe’s global economic power.

  • In addition to national reforms, Europe needs the instruments to make it an area of growth and stability, including a budget allowing it to fund common investments and ensure stabilization in the event of economic shocks.


  A united Europe


  1. Concrete solidarity through social and tax convergence


  • We need to encourage convergence across the whole EU, setting criteria that gradually bring our social and tax models closer together. Respect for these criteria needs to be a precondition for access to European solidarity funds.

  • Where tax is concerned, we need to define a “corridor” for corporation tax rates; in social affairs, we need to guarantee a minimum wage for all, adapted to the economic realities of each country, and regulate social contribution competition.


  2. The cement of culture and knowledge


  • Creating a sense of belonging will be the strongest cement for Europe.

  • We need to step up exchanges, so that all young Europeans spend at least six months in another European country (50% of each age group by 2024), and all students speak two European languages by 2024.

  • We need to create European Universities: networks of universities that enable students to study abroad and attend classes in at least two languages. In high schools, we need to establish a process of harmonization or mutual recognition of secondary education diplomas (as in higher education).


  A democratic Europe


  Europe’s overhaul cannot be achieved away from the people, but only by involving them in this roadmap from the very outset.
  1. The need for debate: democratic conventions


  • For six months, national and local debates will be organized in 2018 in all EU countries that volunteer, on the basis of common questions.


  2. Strengthening the European Parliament: transnational lists


  • Starting in 2019, using the quota of seats of departing British MEPs, we need to create transnational lists that allow Europeans to vote for a coherent, common project.


  What Europe for 2024?


  1. The European Union, our common framework


  • The European Union provides our common basis, founded on (i) common democratic values that are non-negotiable; (ii) a simpler, more protective single market, along with an overhauled trade policy (in three directions: transparency in the negotiation and implementation of trade agreements; social and environmental standards; and reciprocity, with a European trade prosecutor responsible for ensuring our competitors’ respect for the rules and rapidly sanctioning any unfair practices).

  • If it enables ambitious differentiations, this EU could gradually expand to include the Western Balkan countries.

  • That will require reform of EU institutions, with a smaller Commission (15 members).


  2. Differentiation through ambition


  • Within this EU, those who want to go further and faster need to be able to do so unhindered. Cooperation will always be open to all, based on the sole criterion of the level of shared ambition, with no predefined format.


  3. The Franco-German engine


  • Faced with these challenges, the Franco-German engine will be decisive. “Why not, for example, set ourselves the goal of totally integrating our markets by 2014, applying the same rules to our businesses, from business law to bankruptcy law.”

  • This pioneering and concrete spirit is that of the Élysée Treaty. France proposes to undertake a review of the Treaty showing renewed common ambition.


  4. Group for overhauling Europe


  • All States who share this ambition can take part in the launch of a “group for overhauling Europe in the coming weeks”.

  • This group will include representatives of each participating Member State and will involve European institutions.

  • Until summer 2018, it will work to clarify and propose measures that will implement this ambition, drawing on the debates held in the democratic conventions. Theme by theme, the tools required for the overhaul (enhanced cooperation, eventual treaty changes, etc.) will be examined.


   

   

 • Kalde grader og varme hjerter i Canada

  Kalde grader og varme hjerter i Canada

  - Publisert den 12. februar 2018 av marihel

  Å dra til Canada er noe jeg alltid har hatt lyst til, og dette utvekslingssemesteret på BIK ga meg muligheten til å oppleve noe jeg ikke hadde hatt mulighet til om jeg gikk på et annet studium!

  Da jeg endelig ankom Halifax kom det som litt av et sjokk at det var minus 15 grader. Jeg visste jo allerede at det kom til å være kaldt, og tenkte at kulda går greit det, men -15 i Norge versus -15 her er det stor forskjell på, da Halifax er en havneby og det blåser en del. Ett eksempel på dette er da jeg skulle ta bussen for første gang, og endte opp med å vente ganske lenge fordi jeg ikke kunne bussrutene enda, og vannet jeg hadde med meg endte opp med å fryse i vannflaska!

  Saint Mary's University, skolen Amanda går på. Bildet til høyre er en gang i kjelleren der studenter har malt fine bilder på veggene.  En ting jeg synes har vært rart, er å måtte snakke engelsk hele tiden, da det ikke er noen andre nordmenn på skolen dette semesteret. Er mange ganger da jeg har begynt en setning på norsk helt ubevisst og de jeg har snakket med bare ser rart på meg, hehe.

  Et lite kultursjokk jeg har opplevd er at alle prøver er flervalgs- og true/false-spørsmål og dette er jeg ikke vant til fra skole i Norge. Her er det viktigere for dem at vi husker alt vi har lest og hørt i timene, istedenfor at vi forklarer hva vi kan om temaet.

  Føler iblant at jeg heller ville reist sammen med personer jeg kjenner, da jeg ikke er den mest sosiale personen. Dette hadde gjort det enklere for meg. Men så tenker jeg at når jeg er her alene, må jeg ut av komfortsonen min og knytte nye kontakter selv. Og tror ikke det skal bli så vanskelig, alle jeg møter virker veldig åpne og interesserte i andre. Hadde hørt på forhånd at canadierne er hyggelige. Og de ER så hyggelige som ryktene sier!

   

 • Tuesday Lecture (week 5) 30.01.2018 - Camilla Eeg-Tverbakk

  Tuesday Lecture (week 5) 30.01.2018 - Camilla Eeg-Tverbakk

  Artistic Research in Østfold University College - Publisert den 30. januar 2018 av HiØ-NTA

  This lecture will make a short introduction to the most central theoretical aspects connected to participatory art practice (Bishop and Miwon Kwon). I will then continue to speak about participation as a relational concept, elaborating on the concept of the ‘theatre-ting’; its theoretical platform and how it questions practices of dramaturgy and the role of the audience.

  Dr. Camilla Eeg-Tverbakk is Professor in Dramaturgy and Performance at NTA/ Østfold University College. She is a practicing dramaturg collaborating with directors and choreographers as well as conducting her own projects on documentary performance. She is teaching and lecturing nationally and internationally, as well as tutoring MA and PhD projects. She has studied theatre with Jacques Lecoq (1990-92), holds an MA in  Performance Studies from New York University, MA in theatre science from the University of Oslo, and a PhD from Roehampton University. She has almost 30 years of experience from the performance field as a performer, director, curator and dramaturg. Eeg-Tverbakk has published essays and articles for magazines, books and periodicals. She edited the book “Dans i samtiden” (Spartacus 2006), co-edited “Performance Art by Baktruppen – first part” (Kolon 2009) and “Responsive Listening” (Brooklyn Arts Press 2014).

 • Etienne Guillotteau - Presentation

  Etienne Guillotteau - Presentation

  Artistic Research in Østfold University College - Publisert den 5. februar 2018 av HiØ-NTA

  I will speak about why and how my artistic trajectory led into the frame and topic of this fellowship at NTA. This research crystallizes concerns that have been ‘floating around’ my work for years. It started with a solo involving the questions of memory, layers and heterogeneity within the self (mainly through the body), and then unfolded and expanded to apply to the performer and audience surrounding (space and sounds). I chose a music piece of Luigi Nono, «Io, frammento da Prometeo» , as a thread for the research. This specific work through its content and very specific setting for the audience and performers, raise questions and problems that I want to address in my work.

   

  Etienne was born in 1976 in Poitiers, France. After a couple of years at the conservatory of Poitiers, he joined P.A.R.T.S. in 1998, and finished his studies in 2002 with the solo Love me two times, which toured internationally. He immediately started his collaboration with wp Zimmer in Antwerp, where he made the duets Skènè (2004), with Claire Croizé, and La Magnificenza (2006). Etienne likes to question the interaction of the various elements that compose theatre performance and representation, trying to grasp the chemistry that transforms those elements into possible narration, meaning, evocation, remembrance.

  During the 2010 Kunstenfestivaldesarts, he premiered Tres Scripturae, a piece for three dancers, a pianist (Alain Franco) and a light technician (Hans Meijer). His more recent creations are The Gyres (2013), commissioned by the TDT (Toronto Dance Theater); his love duet Synopsis of a Battle (2013); and Feu (2015), and a solo for the talented argentine dancer Cecilia Lisa Eliceche with live music by the electric guitar quartet ZWERM. His last creation together with Claire Croizé, Mer-, a piece for 5 dancers and 5 singers, was premiered in Concertgebouw Brugge in September 2017. Etienne and Claire Croizé are artists in residence at the Concertgebouw for the period 2017-2021. Since October 2017 Etienne is Fellow researcher at NTA-HiØ/Norway.

 • Møtt med åpenhet i en ”lukket” bransje

  Møtt med åpenhet i en ”lukket” bransje

  - Publisert den 5. februar 2018 av marihel  Tekst: Marte Hembre og Iselin Chantelle Karlsen

  Etter nesten tre uker i praksis har Sebastian Haarbye (22) bare gode ord å si om Swedish Match. Sebastian har vært så heldig å få praksisplass hos verdens eldste snusprodusent. Han har allerede fått sin egen plass, med PC og jobbtelefon.

  -Jeg trodde denne bransjen var mer «bak lukkede dører», så jeg ble positivt overrasket over åpenheten til Swedish Match. De er åpne for å snakke om alt snusrelatert, også utfordringene, sier Sebastian.

  Han er veldig fornøyd med oppfølgningen han får hos Swedish Match, og føler seg inkludert i arbeidet de gjør. Han får også en god del ansvar. På nettsiden deres snusinfo.no har han fått som oppgave å skrive artikler, i tillegg hjelper han til med presentasjoner.

  -Jeg får mye tilbakemeldinger på det jeg gjør, i tillegg sender kollegaene mine arbeidet sitt til meg, og spør om mine meninger og tanker, sier han.

  Før praksisen startet visste Sebastian lite om Swedish Match, mens nå har han mye kunnskap om det han driver med. Han kan blant annet fortelle om porsjonssnusens opprinnelse:

  -Mange av dem som bodde på gamlehjem før og brukte snus, klarte ikke å bake selv. Personalet på gamlehjemmet kunne hjelpe til å bake snusen, men å ta ut brukt snus var ikke noe de hadde så lyst til å gjøre. Derfor kom porsjonssnusen.

  Det er forskrifter mot å reklamere for snus. Fra 1. juli kommer snus i standardiserte forpakninger, som vil si at alle snusbokser blir nøytrale. I tillegg selges snus fra lukka skap. Så det er altså en utfordring å markedsføre det. Til tross for utfordringer, er det et stort marked. I Norge er det nå for første gang flere forbrukere av snus enn røyk.

   

 • Om kriserammede fengsler i Frankrike i Forskning.no

  Om kriserammede fengsler i Frankrike i Forskning.no

  AreaS - Publisert den februar 2, 2018 av fro

  2. februar 2018 hadde Franck Orban en kronikk om den pågående krisen i franske fengsler. Kronikkens nettversjon kan hentes der.
  Ukebladet Le Point hevdet nylig at Philippe-regjeringen i Frankrike tar skade av krisen i landets fengsler. Mangelen på respons kunne svekke president Emmanuel Macrons troverdighet.
  Den franske fengselskrisen har fire kjennetegn: et stort antall fengselsdommer, overbefolkning blant innsatte, lav bemanning blant ansatte og en voldsspiral som gjør fengsler til steder hvor verken innsatte og ansatte burde være.

  Stadig flere fengsles

  Franskmenn utgjør et unntak i europeisk sammenheng. Over alt går antall innsatte ned, mens det øker i Frankrike.

  En studie av Europarådet fra mars 2017 viste en nedgang på 6,8 prosent i innsatte i europeiske fengsler i 2015, noe som ble hyllet av rådets generalsekretær Thorbjørn Jagland. Per 1. februar 2017 huset franske fengsler 69 077 innsatte, det er en en økning på over fem prosent i forhold til 1. september 2015. Toppen ble nådd i april 2017 med over 70 000 innsatte.

  Ser vi på trenden over tid, økte antall innsatte med 88 prosent mellom 1980 og 2018. Det er heller en eksplosjon enn en økning. Paradokset er at dette skjer samtidig som franske myndigheter har forsøkt å utforske alternative soningsformer for å lette på trykket i fengsler og unngå verre tilbakefallstall (over 60 prosent i Frankrike, rundt 20 prosent i Norge).

  Det er ikke uten videre bare politikerne som kan klandres for en slik trend. Franske dommere har også vært svært ivrige med å ilegge fengselsstraff i stedet for å prøve andre løsninger. Resultatet skremmer. Med et gjennomsnitt på 98,3 innsatte per 100 000 innbyggere fengsler Frankrike mer enn andre vesteuropeiske land som Tyskland (77 per 100.000), Nederland (53 per 100 000) eller Italia (86 per 100 000). Franskmenn ligger likevel fortsatt bak andre land som Belgia (113/100 000), Spania (137/100 000) eller Storbritannia (147/100 000). Kun Frankrike opplever derimot en markant oppgang i denne gruppen på syv land de siste årene.

  For mange innsatte

  Fengselssystemet klarer ikke å fordøye en så rask økning av antall innsatte: 20 000 flere mellom 2002 og 2017. Det er 40 prosent på bare 15 år. Ulike regjeringers harde linje i kampen mot kriminaliteten endte opp med en strengere rettspraksis og flere dommer. Det gjorde panikktilstanden verre. I oktober 2017 var det 68 000 innsatte for kun 59 000 plasser i franske fengsler. I gjennomsnitt er det 117 innsatte for 100 fengselsplasser.

  Situasjonen er langt verre i varetektsfengsler, som huser to tredjedeler av innsatte i landet. Der snakker vi om 140 innsatte for 100 plasser. Ved landets største fengsel - Fleury-Mérogis - er ratio 150 innsatte for 100 fengselsplasser.

  4300 individer må leve i et fengsel som var opprinnelig bygd for 3000. Ved fengslene i Bois d’Arcy, Meaux, Nîmes eller Évreux har man dobbelt så mange innsatte enn plasser. Mange må sove på gulvet. Det var 1300 madrassplasser på gulvet i gjennomsnitt i 2017. Dette fordømmes med jevne mellomrom av det internasjonale observatoriet for fengsler. Hver gang det bygges nye fengselsplasser, øker antall dommer tilsvarende, noe som holder trykket gående i hele systemet.

  For få ansatte

  I desember 2017 var det 39 414 ansatte for landets 186 fengsler. To tredjedeler er betjenter. Sammenligner man tallene for hvor mange innsatte hver betjent har ansvar for over de siste 14 årene, ser ikke tallene så verst ut. Det var i gjennomsnitt 2,46 innsatte per betjent i 2017. Men tallene lyver.

  Mange stillinger dekkes ikke i hverdagen. Det fører til press om å jobbe raskere og «mer effektivt», noe som går på bekostning av innsattes livskvalitet.

  Mindre bemanning betyr mindre lufting, færre muligheter til å dusje, mindre aktiviteter og mer innlåsing. Det genererer frustrasjon, angst og aggresjon. Fagforeninger hevder at minst 1400 stillinger mangler. Samtidig virker ikke betjentyrket så attraktivt lenger. En nyutdannet betjent tjener i gjennomsnitt 16 000 kroner i måneden etter skatt, inkludert tillegg. På slutten av karrieren kan en forvente opp til 23 000 kroner.

  Arbeidspresset fører til at flere betjenter slutter pga. stress og frykt for egen sikkerhet. Sykefraværet er høyt og uerfarne betjenter må ofte steppe inn. Verst av alt: en studie fra 2015 viser at selvmordsraten blant mannlige fengselsansatte ligger 21 prosent høyere enn blant øvrig befolkning.

  Volden øker

  Fanger er sårbare. Nesten halvparten har ingen diplom. 80 prosent har skolegang til opp til 16 år. 96,5 prosent er menn. De er i gjennomsnitt 31,7 år. Én prosent er mindreårige, per januar 2017. Over en fjerdedel av alle rammes av psykiske lidelser. En følge av dette er at selvmordsraten blant innsatte i Frankrike er dobbelt så høy som i resten av Europa.

  To særtrekk preger denne populasjonen.Det ene er at utenlandske innsatte utgjør 20 prosent av alle innsatte. De er ikke mer eller mindre kriminelle enn franske innsatte, men de er yngre, har flere menn blant seg og har enda mindre skolegang enn andre. De er også dømt til varetekt nesten fem gang oftere enn franske borgere. Et annet trekk er antallet innsatte med bakgrunn fra Nord-Afrika. De med nord-afrikansk far er ti ganger oftere representert i alderen mellom 19 til 30 år enn andre innsatte.

  Det er også flere fanger som sitter inne for vold og grov vold, noe som fører til at volden blant fanger øker. En rapport av det franske senatet fra 2014 kom fram til en økning på 53 prosent for vold med våpen, 43 prosent for seksuell vold og 10 prosent for voldsepisoder fra 2011 til 2014. I 2017 var det 3923 fysiske angrep ved landets fengsler, noe som tilsvarer 11 angrep per dag. 19 drap fant sted siden 2011.

  Volden rammer også ansatte. Fagforeningen DAP snaker om 4000 angrep mot betjenter per år. Terrorfaren kommer på toppen av dette og gjør betjenter til levende skiver for fengslende jihadister eller radikaliserte innsatte. I desember 2017 var det 504 varetektinnsatte eller domfelte knyttet til terrorisme. Ytterligere 1200 var flagget i fengselssystemet for radikalisering.

  Hastesak

  Betjentstreiken kommer etter alvorlige hendelser i januar 2018. 11. januar ble tre betjenter angrepet med kniv av en innsatt ved Vendin-le-Vieil-fengslet i Nord-Frankrike. 15 januar angrep en annen innsatt syv betjenter ved Pémégnan de Mont-de-Marsan-fengslet i Sør-Vest.

  Dagen etter angrep en innsatt en kvinnelig betjent ved Tarascon-fengslet i Sør-Øst.  19. januar ble to betjenter angrepet ved fengslet i Borgo på Korsika. Situasjonen er uholdbar.

  26. januar 2018 undertegnet landets største fagforening for fengselsansatte Ufap-Unsa en avtale med justisminister Nicole Belloubet, mens to andre fagforeninger (FO og CGT) nektet å undertegne. Streiken avtar i intensitet etter to uker preget av nærmest full stans. Justisministeren lovet en tettere oppfølging av jihadister og av radikaliserte innsatte, bedre sikkerhetsutstyr for betjenter, flere fengselsplasser, samt flere ansatte og mer penger, dette i løpet av de neste fem år.

  President Macron varslet på sin side endringer som på flere måter kan minne om hva norsk kriminalomsorg gjør i dag. Bedre sent enn aldri. Men tiden løper ut. • Kronikk: Derfor er fransk kriminalomsorg i dyp krise

  Kronikk: Derfor er fransk kriminalomsorg i dyp krise

  DIXIT TACITUS - Publisert den 2. februar 2018 av fro

  2. februar 2018 hadde jeg en kronikk om den pågående krisen i franske fengsler. Kronikkens nettversjon kan hentes der.
  Ukebladet Le Point hevdet nylig at Philippe-regjeringen i Frankrike tar skade av krisen i landets fengsler. Mangelen på respons kunne svekke president Emmanuel Macrons troverdighet.
  Den franske fengselskrisen har fire kjennetegn: et stort antall fengselsdommer, overbefolkning blant innsatte, lav bemanning blant ansatte og en voldsspiral som gjør fengsler til steder hvor verken innsatte og ansatte burde være.

  Stadig flere fengsles

  Franskmenn utgjør et unntak i europeisk sammenheng. Over alt går antall innsatte ned, mens det øker i Frankrike.

  En studie av Europarådet fra mars 2017 viste en nedgang på 6,8 prosent i innsatte i europeiske fengsler i 2015, noe som ble hyllet av rådets generalsekretær Thorbjørn Jagland. Per 1. februar 2017 huset franske fengsler 69 077 innsatte, det er en en økning på over fem prosent i forhold til 1. september 2015. Toppen ble nådd i april 2017 med over 70 000 innsatte.

  Ser vi på trenden over tid, økte antall innsatte med 88 prosent mellom 1980 og 2018. Det er heller en eksplosjon enn en økning. Paradokset er at dette skjer samtidig som franske myndigheter har forsøkt å utforske alternative soningsformer for å lette på trykket i fengsler og unngå verre tilbakefallstall (over 60 prosent i Frankrike, rundt 20 prosent i Norge).

  Det er ikke uten videre bare politikerne som kan klandres for en slik trend. Franske dommere har også vært svært ivrige med å ilegge fengselsstraff i stedet for å prøve andre løsninger. Resultatet skremmer. Med et gjennomsnitt på 98,3 innsatte per 100 000 innbyggere fengsler Frankrike mer enn andre vesteuropeiske land som Tyskland (77 per 100.000), Nederland (53 per 100 000) eller Italia (86 per 100 000). Franskmenn ligger likevel fortsatt bak andre land som Belgia (113/100 000), Spania (137/100 000) eller Storbritannia (147/100 000). Kun Frankrike opplever derimot en markant oppgang i denne gruppen på syv land de siste årene.

  For mange innsatte

  Fengselssystemet klarer ikke å fordøye en så rask økning av antall innsatte: 20 000 flere mellom 2002 og 2017. Det er 40 prosent på bare 15 år. Ulike regjeringers harde linje i kampen mot kriminaliteten endte opp med en strengere rettspraksis og flere dommer. Det gjorde panikktilstanden verre. I oktober 2017 var det 68 000 innsatte for kun 59 000 plasser i franske fengsler. I gjennomsnitt er det 117 innsatte for 100 fengselsplasser.

  Situasjonen er langt verre i varetektsfengsler, som huser to tredjedeler av innsatte i landet. Der snakker vi om 140 innsatte for 100 plasser. Ved landets største fengsel - Fleury-Mérogis - er ratio 150 innsatte for 100 fengselsplasser.

  4300 individer må leve i et fengsel som var opprinnelig bygd for 3000. Ved fengslene i Bois d’Arcy, Meaux, Nîmes eller Évreux har man dobbelt så mange innsatte enn plasser. Mange må sove på gulvet. Det var 1300 madrassplasser på gulvet i gjennomsnitt i 2017. Dette fordømmes med jevne mellomrom av det internasjonale observatoriet for fengsler. Hver gang det bygges nye fengselsplasser, øker antall dommer tilsvarende, noe som holder trykket gående i hele systemet.

  For få ansatte

  I desember 2017 var det 39 414 ansatte for landets 186 fengsler. To tredjedeler er betjenter. Sammenligner man tallene for hvor mange innsatte hver betjent har ansvar for over de siste 14 årene, ser ikke tallene så verst ut. Det var i gjennomsnitt 2,46 innsatte per betjent i 2017. Men tallene lyver.

  Mange stillinger dekkes ikke i hverdagen. Det fører til press om å jobbe raskere og «mer effektivt», noe som går på bekostning av innsattes livskvalitet.

  Mindre bemanning betyr mindre lufting, færre muligheter til å dusje, mindre aktiviteter og mer innlåsing. Det genererer frustrasjon, angst og aggresjon. Fagforeninger hevder at minst 1400 stillinger mangler. Samtidig virker ikke betjentyrket så attraktivt lenger. En nyutdannet betjent tjener i gjennomsnitt 16 000 kroner i måneden etter skatt, inkludert tillegg. På slutten av karrieren kan en forvente opp til 23 000 kroner.

  Arbeidspresset fører til at flere betjenter slutter pga. stress og frykt for egen sikkerhet. Sykefraværet er høyt og uerfarne betjenter må ofte steppe inn. Verst av alt: en studie fra 2015 viser at selvmordsraten blant mannlige fengselsansatte ligger 21 prosent høyere enn blant øvrig befolkning.

  Volden øker

  Fanger er sårbare. Nesten halvparten har ingen diplom. 80 prosent har skolegang til opp til 16 år. 96,5 prosent er menn. De er i gjennomsnitt 31,7 år. Én prosent er mindreårige, per januar 2017. Over en fjerdedel av alle rammes av psykiske lidelser. En følge av dette er at selvmordsraten blant innsatte i Frankrike er dobbelt så høy som i resten av Europa.

  To særtrekk preger denne populasjonen.Det ene er at utenlandske innsatte utgjør 20 prosent av alle innsatte. De er ikke mer eller mindre kriminelle enn franske innsatte, men de er yngre, har flere menn blant seg og har enda mindre skolegang enn andre. De er også dømt til varetekt nesten fem gang oftere enn franske borgere. Et annet trekk er antallet innsatte med bakgrunn fra Nord-Afrika. De med nord-afrikansk far er ti ganger oftere representert i alderen mellom 19 til 30 år enn andre innsatte.

  Det er også flere fanger som sitter inne for vold og grov vold, noe som fører til at volden blant fanger øker. En rapport av det franske senatet fra 2014 kom fram til en økning på 53 prosent for vold med våpen, 43 prosent for seksuell vold og 10 prosent for voldsepisoder fra 2011 til 2014. I 2017 var det 3923 fysiske angrep ved landets fengsler, noe som tilsvarer 11 angrep per dag. 19 drap fant sted siden 2011.

  Volden rammer også ansatte. Fagforeningen DAP snaker om 4000 angrep mot betjenter per år. Terrorfaren kommer på toppen av dette og gjør betjenter til levende skiver for fengslende jihadister eller radikaliserte innsatte. I desember 2017 var det 504 varetektinnsatte eller domfelte knyttet til terrorisme. Ytterligere 1200 var flagget i fengselssystemet for radikalisering.

  Hastesak

  Betjentstreiken kommer etter alvorlige hendelser i januar 2018. 11. januar ble tre betjenter angrepet med kniv av en innsatt ved Vendin-le-Vieil-fengslet i Nord-Frankrike. 15 januar angrep en annen innsatt syv betjenter ved Pémégnan de Mont-de-Marsan-fengslet i Sør-Vest.

  Dagen etter angrep en innsatt en kvinnelig betjent ved Tarascon-fengslet i Sør-Øst.  19. januar ble to betjenter angrepet ved fengslet i Borgo på Korsika. Situasjonen er uholdbar.

  26. januar 2018 undertegnet landets største fagforening for fengselsansatte Ufap-Unsa en avtale med justisminister Nicole Belloubet, mens to andre fagforeninger (FO og CGT) nektet å undertegne. Streiken avtar i intensitet etter to uker preget av nærmest full stans. Justisministeren lovet en tettere oppfølging av jihadister og av radikaliserte innsatte, bedre sikkerhetsutstyr for betjenter, flere fengselsplasser, samt flere ansatte og mer penger, dette i løpet av de neste fem år.

  President Macron varslet på sin side endringer som på flere måter kan minne om hva norsk kriminalomsorg gjør i dag. Bedre sent enn aldri. Men tiden løper ut. • Knivstikking og snusmangel

  Knivstikking og snusmangel

  - Publisert den 28. januar 2018 av intkomm

  Tekst: Amalie E. S. Berger og Robin Horvath.

  På BIK-studiet har man et obligatorisk utenlandsopphold i et engelsktalende land. Vi har snakket med Sander (21) fra Drammen og Vegard (20) fra Vågstranda som skal til Newcastle og California. De drar begge med nerver og åpent sinn.

  -Jeg har ikke så mange forventninger. Jeg vil ikke bli skuffet når jeg er der, og velger heller å dra dit med åpent sinn. Men jeg har hørt mye bra. Newcastle blir gøy, sier Sander.

  Vegard, på den andre siden, har valgt å dra til USA. Han syntes England ble litt for kjedelig, og valgte derfor California hvor han tror han vil få et kultursjokk på både godt og vondt.

  -Jeg hadde egentlig lyst til å dra til Australia, men det var mye dyrere. England var uaktuelt, så da ble det California. Man blir jo litt nervøs, det står så mye i media om diverse ting som skjer i USA, men jeg tror det skal gå bra. De har jo heldigvis snus der borte, sier Vegard og smiler lurt.

  Fordelen med et utvekslingsopphold i utlandet er at man har tilgang til flere fag enn i Norge, de fleste skolene har et større utvalg og mer variasjon. Vegard skal ta Service marketing, Community building, Principles of management og Cinematic arts foundation. Sander skal ta Modern politics, Creative and critical thinking og Introduction to PR.

  -Valgfagene spilte ikke så stor rolle for hvor jeg ville dra, jeg tror at selve utvekslinga er viktigere enn fagene man velger. Men jeg er fornøyd med valgene mine og synes de er veldig relevante for BIK, sier Sander.

  De har begge valgt ett semester, hovedsakelig på grunn av pengenes skyld, men de angrer litt på at de ikke tok et helt år.
  -Jeg tenkte at jeg heller ville velge ett semester og oppleve mye, enn å velge et helt år og oppleve lite, men jeg merker nå at jeg undervurderte lånekassa. Man får mer enn man tror. Jeg kommer nok til å angre når det er over og jeg har fått opplevd mindre enn jeg tenkte, sier Vegard.

  Sander, på den andre siden, syntes tanken om utveksling var skummelt. Han hadde i utgangspunktet ikke tenkt å dra på utveksling i det hele tatt, og han trengte mye overtaling. Nå gleder han seg bare, og tror det blir deilig med forandring.

  -Jeg har en sånn subtil frykt om å bli knivstukket. Nord-England har en litt sånn grov og bøllete kultur, så jeg skal passe på å ikke yppe med noen. Jeg tror ikke at jeg er så knivstikkbar, sier Sander og ler.

  -Noe annet som er negativt, er at det blir vanskelig å finne snus i Newcastle, så mamma er fornøyd. All tøys til side, så vet jeg at så fort jeg kommer ned dit forsvinner skrekken. Jeg skal prøve å mingle med så mange lokale som mulig og bli godt kjent med miljøet.

  Sander tror at i England vil han møte et litt mer kjent miljø enn det han ville gjort noe annet sted. Vegard, derimot, tror at det blir mange regler og normer som han ikke er vant til. Han tenker at i USA må man være mer forsiktig med hva man sier og gjør. Han har hørt at man blant annet må snakke til lærere på en helt annen måte enn det vi gjør i Norge, som at man gjerne må bruke etternavnet deres når man snakker til dem.

  Alt i alt, tror de begge at det blir en spennende og lærerik opplevelse de kan ta med seg resten av livet. De begge gleder seg mer og mer for hver dag, og teller ned dagene til den store avreisen.

  -Jeg tror det blir kjempegøy og gleder meg veldig! Har bare hørt mye positivt. Det blir et opplevelsesrikt semester, sier Sander.

 • Møt gutta som promoterer Haldens kjekkaser

  Møt gutta som promoterer Haldens kjekkaser

  - Publisert den 22. januar 2018 av marihel

  (Her ser vi våre håndball-promotører: Gaute Paulsen og Donatas Kolstad:)

  Gaute Paulsen (22) og Donatas Kolstad (22)  går sitt siste år på bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon, og har nettopp startet praksisen sin i Halden Topphåndball. De har som mål å skaffe håndballgutta flere følgere på sosiale medier, og for å klare det kommer håndballguttas utseende godt med, tror de.

  Halden Topphåndball spiller i eliteserien, og de er det eneste laget i eliteserien som har for liten hall til at kampene deres kan bli sendt på TV. Dermed får de ikke like mye oppmerksomhet som resten av lagene i eliteserien, og det er synd, ettersom Halden Topphåndball gjør det så bra. Donatas og Gaute skal de neste månedene sette håndballgutta i rampelyset.

  De har nettopp startet praksisen og trives veldig godt så langt.
  -Jeg hadde lyst til å jobbe med sport, så jeg er veldig glad jeg fikk jobbe med det jeg ønsket meg, sier Gaute.
  Guttene tenker å teste ut forskjellige teorier for å finne ut hva som skaffer flere følgere, og de er spente på å finne ut om det de har lært på BIK fungerer i praksis. Spesielt med tanke på at de ikke har fått noe budsjett.
  -Vi har fått veldig mye tillit og frihet til å teste det vi vil, og det er kjempegøy, sier Donatas.

  Mange av håndballgutta tilbringer mye tid foran speilet før kamp, og det med god grunn i følge Donatas og Gaute.
  -Mange av spillerne er veldig kjekke og dette er en fordel på f eks Instagram, sier Donatas.
  De planlegger å spille på utseendet til kjekkasene og tror at dette kan være med på å skaffe dem flere følgere og likerklikk.
  I 2020 får håndballguttene en ny hall som har plass til 2 500 tilskuere. Det er en stor forandring sammenlignet med Remmenhallens 400 tilskuere. Derfor har Donatas og Gaute fått oppdraget å lokke flere tilskuere til topphåndballen i Halden. Spesielt vil de lokke flere unge til å komme å se på kampene.

  Så hvis du ble fristet til å se disse kjekkasene, så følg gjerne Halden Topphåndball på Facebook og Instagram for å bli bedre kjent med laget!

  Tekst og bilde: Marte Hembre og Iselin Chantelle Karlsen.

 • André Avias på P2

  André Avias på P2

  AreaS - Publisert den januar 12, 2018 av Andre

  Hei,

  et kort innsalg for å nevne at 22.12.2017 ble jeg "vikar" for Franck i NRK radio. Tema var språk og EU etter brexit. Jeg måtte improvisere en del, men fikk frem noen punkter at fransk og tysk kommer til å få større plass i fremtiden.
  Jeg nevnte også en teori jeg deler med noen forskere om at fransk kan ha en stor fremtid som internasjonalt språk...

  Jean-Claude Junker sa også i en konferanse i Milano, og på fransk, at engelsk nå var på vei nedover. Han fikk stor applaus for det. Presidenten Macron på turné i Afrika sa også nylig at fransk kan bli det største språket i verden rundt 2050. Det finnes prognoser om det, men de er avhengig av at en del faktorer får et positivt gjennomslag, som utdanning f.eks. Så mye positivt om fransk for tida. I tillegg har Merkel mer enn nok å styre med hjemme akkurat nå slik at han er snart den eneste "store" som kan representere EU.

  For de som vil høre klikk på den:

  https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRV20020417/21-12-2017#t=57m24s

 • Ingen skam å gi brukte gaver

  Ingen skam å gi brukte gaver

  - Publisert den 18. desember 2017 av intkomm

  Nå nærmer jula seg med stormskritt og mange har begynt å ordne julegaver allerede. Emma Johannessen Østvik (20) er en av dem, og hun kommer med noen tips til andre studenter som ikke helt vet hva de skal gi bort.

  Mange av oss har gjerne mye liggende hjemme som vi ikke lenger har bruk for, og noe av dette
kan gis bort. Emma, som studerer Internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold, nevner at hvis du for eksempel har en bok du har lest ferdig, så kan dette være en utmerket julegave.

  -Folk burde ikke være redd for å gi bort noe de allerede har liggende hjemme. Alt for mange tenker de trenger å kjøpe noe nytt, men brukte gaver er bra for både lommeboka og miljøet, sier hun.

  Er du av den kunstneriske typen kan du lage et maleri og gi bort. Dette kan være en super gave til mamma eller pappa, og det har et personlig preg.

  -Det er ikke gaven som teller, det er kjærligheten som er sendt med den, sier Emma.

  En fin gave til kjæresten kan være hjemmelagede kuponger. Der kan det for eksempel stå «frokost på senga» eller «jeg lager middag». Til venninner kan du enkelt lage en kroppsskrubb ved å blande sukker og kokosolje. Hvis du er en gruppe med venner kan det være en fin idé å ha «Secret Santa». Da blir alle tildelt en i vennegjengen man ordner gave til. Slik vil alle motta en gave og gi en gave.

  -Husk også at du ikke må gi bort gaver, noe som er minst like koselig er å finne på noe sammen, sier Emma.

  Du kan avtale med kompisen eller venninna di at dere drar på restaurant, kino eller en konsert. Slik deler man en fin opplevelse sammen, i stedet for å bruke pengene på en julegave.

  En av tre norske studenter oppgir at de i stor grad er bekymret for sin økonomiske situasjon i en undersøkelse gjennomført av Sentio for studentavisa Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO). Situasjonen blir ikke noe bedre av å måtte kjøpe en haug med julegaver, så til alle studenter der ute: vit at det er helt greit med hjemmelagde og brukte gaver!

  Tekst skrevet av Marte Hembre,
  student ved Bachelor Internasjonal Kommunikasjon


 • Ola & Henrik Make America Great Again. Del 3

  Ola & Henrik Make America Great Again. Del 3

  - Publisert den 15. desember 2017 av marihel

  Nettene har blitt lange, og kulda har satt inn. Det hører vi at skjer hjemme, i alle fall. Her er varmen fortsatt tilstede mellom 12:00 og 16:00. Ellers begynner det å bli kjølig. Vi ser begge fram til våren, da vi alle kan dra på stranda og bade. Etter mange lange uker med skolearbeid, fikk vi vår første ferie, noe vi trengte sårt. Thanksgiving break kaller de det. Vi så vårt snitt til å reise rundt og utforske de vestlige statene. Fra Las Vegas til Grand Canyon og ned igjen til Los Angeles. En utrolig reise med bil der vi skulle få se og oppleve svært mye, på bare en uke.

   

  Desert highway.

  Vi sto opp tidlig for å hente leiebilen vår. Jeg brukte mine finpussede forhandlingsevner til å få med resten på å leie en SUV, så jeg ikke får blodstans i beina mens vi kjører i 8 timer.

  Vår mektige SUV - Korean for scale.  Noe vi så fram til på reisen var å kjøre gjennom ørkenen i Death Valley. Da vi krysset fjellene, åpnet et enormt landskap seg. Ørken og sand så langt øyet kunne se, med enorme fjell i det fjerne. Det fantes ikke annet enn vei der, noe som virket rart for oss, da vi er vant med by og menneskeliv der vi bor.

  Vi begynte å nærme oss byen, og kunne se lyskasterne til Las Vegas i det fjerne. Noe vi alle merket fort er at selv om det er en ørken, er det ikke varmt. Vinden er kraftig og man blir fort kald om man ikke kler på seg. Både jeg og Ola endte med å kjøpe oss mere klær for å holde ut kulden i Las Vegas. Vi bodde to netter i byen, og prøvde ut både gambling og nattklubber. Vi klarte til og med å gå ut fra casino med mere penger enn da vi gikk inn.

  Obligatorisk Las Vegas gruppebilde - Alle fire i finklær foran hotellet.  Vi reiste sent til et motell vi skulle bo i, en time sør for Grand Canyon. Da vi parkerte bilen, hadde vi krysset tre stater på tre dager.

  Grand Canyon var utrolig. Alle har sett bilder av hvordan dalen ser ut, men bilder beskriver virkelig ikke hvor enorm den er. De røde klippene strekker seg så langt øyet kan se, og dalen er så dyp at man kan ikke høre elven på bunnen. Man blir nesten sliten i øyene av å se ut, da man plukker opp så utrolig mange detaljer. Med sterk frykt for høyder våget jeg meg ut på klippene for å se ned i avgrunnen. Ola spretter rundt på steinene som en ung fjellgeit med null innsikt i hvor nære han er i å falle. Hans argument. «Det ble noen gode bilder». Og bilder ble det.

  Living on the edge - Ola ligger på kanten ved Grand Canyon.   

  Henriks nyeste boyband-cover - Henrik, Jules og Kim tatt med froskeperspektiv.  Som en gruppe med asiatiske turister gikk vi rundt og tok bilder til solen gikk ned over fjellene. Vi stoppet innom en restaurant på vei hjem, hvor en cowboy spilte banjo mens vi spiste middag! Dette finner jeg ikke opp. Og flink var han.

  Henrik rehydrerer på en lokal tysk restaurant ved Route 66.   

  Solnedgang ved Santa Monica Pier - sier seg selv.  Vi bestemte oss for å stå opp svært tidlig, for å kjøre til LA. Stjernehimmelen var helt utrolig over ørkenen mens vi kjørte. Det tok rundt 7 timer å kjøre fra Grand Canyon til LA, men vi fikk se soloppgangen over ørkenen, noe som sitter i oss for alltid. I Los Angeles, koste vi oss i varmen, og så på byen, som de turistene vi er. Vi valgte å ta toget og bussen hjem til Monterey, så vi kunne slappe av og sove. Å leie bil i USA er svært dyrt, og man blir sliten etter en stund. Da vi kom fram, hadde vi glemt at på Thanksgiving er alt stengt, selv pizzakjeden vi har utviklet et kjærlig forhold til her nede. Det ble en sulten avslutning på vår reise, men det var en reise der vi alle hadde kost oss.

   

  Eksamen i statene.

  Eksamen har tatt oss med storm her nede. Biblioteket er nesten fullt fra åtte om morgenen til fire om natten. De siste tre ukene har vært stille da alle har vært så fokusert på å studere. Ola og jeg måtte stifte et band, skrive sang og fremføre for klassen vår der vi konkurrerte mot 90 mennesker. Som de kjekke, talentfulle karene vi er, så vant vi. Vi måtte også lage en dokumentar hver, som vi skal vise for klassen, så det har vært hektisk.

  Mens jeg skriver dette går vi inn i vår siste uke på CSUMB, dette semesteret. Det har gått utrolig fort her nede, og vi har møtt utrolig mange flotte mennesker, som vi dessverre må si adjø til. Vi kan bare håpe på at neste semester vil bringe flere vi kan bli kjent med, sammen med våre egne klassekamerater fra BIK. Jeg avslutter med å ønske alle en god jul fra både meg og Ola, og vi håper alle får et godt nyttår, og at eksamen gikk bra for alle.

  God jul.

  Et romantisk juleøyeblikk - Henrik og Jules (franskmannen i briller) holder hender.   

   

 • Formidlingsprisen 2017!!!

  Formidlingsprisen 2017!!!

  DIXIT TACITUS - Publisert den 12. desember 2017 av fro

  1. desember 2017 fikk jeg tildelt HiØs årlige formidlingspris. For meg var dette en stor ære og en like stor glede. Jeg kunne dessverre ikke være tilstede for å ta imot prisen, men AreaS nestleder Elin Strand Larsen gjorde dette med glans. Det har vært et spennende år preget av valgkampthriller og politisk jordskjelv både i Frankrike og i flere andre europeiske land. Spenningen kommer ikke til å bli mindre neste år, noe som krever at man fortsatt retter blikket utover.

  Herved følger min "takketale", hvor jeg bl.a. takket alle mine kolleger fra den franske seksjonen på ØSS og AreaS-medlemmene for å gi meg inspirasjon og motivasjon.

  "Det er en stor ære for meg å få årets formidlingspris. Jeg ønsker å trekke fram to dimensjoner i forbindelse med denne prisen.

  Den ene er at formidling av forskning fortjener sannelig et slikt fokus. Nyere tall på publisering av forskningsartikler og kronikker, men også på deltagelse i ulike fora som radiokanaler og TV-programmer, viser at stadig flere av oss bruker mer av sin tid i media for å fortelle hva de – og dermed hva høgskolen i Østfold -, driver med. Et slikt aktivitetsnivå styrker skolens legitimitet utad og bidrar til at den blir synlig på et kunnskapsmarked som til enhver tid preges av høy konkurranse. Spredning av vår forskning og av vår kompetanse ivaretar ikke minst et annet viktig mandat. Vi skal være premissleverandør for samfunnsdebatten. Forskning og folkeopplysning går dermed hånd i hånd. Dette settes heldigvis pris på ved vår høyskole. Fremover bør dette fortsatt vektlegges og belønnes, slik at enda flere ønsker å være med.


  Den andre dimensjonen jeg vil påpeke er kollegialitet. I mitt formidlingsarbeid har jeg kunne regnet med solid støtte av ledelsen, min egen avdeling og infoavdelingen. Jeg vil trekke fram franskseksjonen som har gjort høgskolen til et unikt sted for å lære om fransk språk, kultur og politikk. Mine kolleger fra forskergruppen AreaS har også stor ære for denne prisen. AreaS startet for litt over ett år siden og har etablert seg som et viktig miljø for tverrfaglig samarbeid innen områdekunnskap og som en relevant aktør i samfunnsdebatten. AreaS deler derfor denne prisen med meg.

  En stor takk til alle!"

 • Franck Orban fikk Formidlingsprisen 2017

  Franck Orban fikk Formidlingsprisen 2017

  AreaS - Publisert den desember 2, 2017 av elinsla

  Førsteamanuensis og AreaS-leder Franck Orban  AreaS-leder, Franck Orban, fikk Formidlingsprisen 2017 ved Høgskolen i Østfold. AreaS gratulerer! Gjennom sitt utstrakte formidlingarbeid har Franck satt både forskergruppen og høyskolen på kartet.

  Juryen har fremhevet i sin utvelgelse at Orban har tatt initiativ til å formidle sin kunnskap i samarbeid med andre forskningsmiljøer utenfor Østfold og for fulle hus på arenaer som Litteraturhuset i Oslo og på frokostmøte hos tankesmien Civita.

  Ved et søk i mediearkivet Atekst, finner vi omlag 160 treff i media på Orban hittil i år. Mange av hans formidlingsarbeider i 2017 er i regional og nasjonal presse, både på nett og i papir-aviser og i etermedier. Han deltatt flere ganger på dagsaktuelle debatter i Dagsnytt 18, samt gjestet Urix som ekspertkommentator. Han har også flere formidlingsarbeider i utenlandske aviser i 2017.

  – Franck er svært opptatt av å formidle sin forskning til et bredt publikum. Han er en etterspurt ekspertkommentator innenfor sitt fagområdet, fortalte prorektor ved overrekkelsen av prisen. I takketalen valgte Franck å trekke frem to dimensjoner - viktigheten av å drive forskningsformidling og sine gode kolleger ved HiØ. Formidlingsprisen valgte han å dele med AreaS.

  Les hele takketalen her:

  Det er en stor ære for meg å få årets formidlingspris. Jeg ønsker å trekke fram to dimensjoner i forbindelse med denne prisen.

  Den ene er at formidling av forskning fortjener sannelig et slikt fokus. Nyere tall på publisering av forskningsartikler og kronikker, men også på deltagelse i ulike fora som radiokanaler og TV-programmer, viser at stadig flere av oss bruker mer av sin tid i media for å fortelle hva de - og dermed hva høgskolen i Østfold -, driver med. Et slikt aktivitetsnivå styrker skolens legitimitet utad og bidrar til at den blir synlig på et kunnskapsmarked som til enhver tid preges av høy konkurranse. Spredning av vår forskning og av vår kompetanse ivaretar ikke minst et annet viktig mandat. Vi skal være premissleverandør for samfunnsdebatten. Forskning og folkeopplysning går dermed hånd i hånd. Dette settes heldigvis pris på ved vår høyskole. Fremover bør dette fortsatt vektlegges og belønnes, slik at enda flere ønsker å være med.

  Formidlingsprisen 2017  Den andre dimensjonen jeg vil påpeke er kollegialitet. I mitt formidlingsarbeid har jeg kunne regnet med solid støtte av ledelsen, min egen avdeling og infoavdelingen. Jeg vil trekke fram franskseksjonen som har gjort høgskolen til et unikt sted for å lære om fransk språk, kultur og politikk. Mine kolleger fra forskergruppen AreaS har også stor ære for denne prisen. AreaS startet for litt over ett år siden og har etablert seg som et viktig miljø for tverrfaglig samarbeid innen områdekunnskap og som en relevant aktør i samfunnsdebatten. AreaS deler derfor denne prisen med meg.

  En stor takk til alle!

 • Mobile Ubiquitous Multimedia 2017

  Mobile Ubiquitous Multimedia 2017

  Interaction Design Group - Publisert den 29. november 2017 av Susanne Stigberg

  Over the last three days I attended the 16th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM17) in Stuttgart, Germany. MUM is a small single-track conference with lots of interesting presentations, posters, demos and art tracks. It is a SIGCHI conference in cooperation with ACM.   

  I really enjoyed the keynote speakers. The opening keynote speaker on Monday was Dr. Shengdong Zhao, Assoc. Professor in Computer Science at National University of Singapore. He talked about the new interaction paradigm and focused on a human-centric design process. He imagines interaction with technology through two devices a head device and a hand device. Similar to my research he believes that accessories for input and output can be used to interact with the central hub (right now the "mobile phone") to deliberate us from looking down at the technology and focus more on the world around us.   

  Dirk van den Boom,  a German Science-Fiction-author, consultant, journalist and extraordinary professor for political science at the University of Muenster, was the closing keynote speaker on Wednesday and talked about the implications of social media in mainstream knowledge and politics. He explained how technology helped to spread non-facts or fake news and distresses the need for educating how to "think critically" in schools. He believes that we cannot argue with idiots, but we can try to prevent others to become idiots through using sarcasm, making fun of their fake news and theories.  On Tuesday I really enjoyed the presentation from Wolfgang Hochreiter et al. with the title  No Need to Stop - Exploring Smartphone Interaction Paradigms While Cycling. He talked about the same problems I experienced in my research, the "stop-to-interact" paradigm and how to allow interaction in motion. Ashley Colly presented Investigating Drone Motion as Pedestrian Guidance , reminding me at the work from Florian Müller about Jogging over a Distance. The idea is that users have personal navigation drones helping them to find their way in unknown locations. An intriguing idea to have a small hover-able robot that helps me finding my way!  Last but not least I really enjoyed the demos and art tracks Monday evening. My three personal favorites:
   

  I presented a poster about the A Critical Review on Participation in Mobile Interaction Design Research on Tuesday morning and won the Best Poster Award. Woohoo!

   

 • Kommentar om Erna Solberg til Radio France International

  Kommentar om Erna Solberg til Radio France International

  DIXIT TACITUS - Publisert den 17. september 2017 av fro

  17. september 2017 hadde den fransktalende radiokanalen Radio France International et innlegg som tok opp utfallet av årets stortingsvalg og mer spesifikt Erna Solberg som person, politisk leder og statsminister. Jeg deltok i denne sendingen sammen med den Paris-baserte frilansjournalisten og gode kollega Vibeke Knopp Rachline. Sendingen ble dessverre for kort etter vår mening. En viktig dimensjon som forsvant underveis er Høyres dilemma med håndteringen av FrP.

  På den ene siden har Erna Solberg spilt en rolle i å integrere ytterligere FrP i dagens norsk politikk ved å gjøre partiet til et fungerende regjeringsparti. På denne måten ble FrP definitivt normalisert i norsk politikk. For bare fem år siden kunne en regjering med FrP virke utenkelig. I dag er det derimot tanken om at en høyrekoalisjon kunne settes på bena uten FrP som har blitt lite realistisk.

  På den andre siden kan det virke som Høyre har hatt problem med å balansere FrPs tyngde i regjeringskoalisjon. Kritiske stemmer vil hevde at Høyre har blitt farget av FrPs diskurs på områder hvor avstanden mellom de to partiene tidligere var krystallklar. Det er dessuten ikke bare Høyre som har blitt påvirket av FrPs retorikk. Den sistnevnte virker på godt og ondt å ha fått fotfeste i hele den norske høyresiden.

  Dette minner til en viss grad om begrepet "lepenisering" som ble brukt i Frankrike på 1990- og 2000-tallet for å beskrive hvordan flere av Nasjonal Fronts tradisjonelle og nye fanesaker ble tatt opp i og integrert av andre partier, både på venstre- og høyresiden.

  Innlegget kan hentes her.

 • Kronikk i Libération: Macron og den skandinaviske modellen

  Kronikk i Libération: Macron og den skandinaviske modellen

  DIXIT TACITUS - Publisert den 7. august 2017 av fro

  2. august skrev Vibeke Knopp Rachline og jeg en kronikk i den franske dagsavisen Libération om hvorvidt Macrons økonomiske politikk er inspirert av den såkalte "skandinaviske modell." Artikkelen gir en historisk oversikt over denne modellen, eller for å være mer presis over den "svenske modellen," før man ramser opp likheter og ulikheter mellom Macrons program og en nordisk versjon av en kompromissløsning mellom markedskapitalisme og velferdsstat.

  Vi glemmer selvsagt ikke å nevne at det er Norge, og ikke Sverige, som nå står for det som kan forstås som en skandinavisk modell i tradisjonell forstand, dette på godt og ondt.

  Kronikken i E-utgaven finner dere her. Papirversjonen følger nedunder.

  Emmanuel Macron vient de recevoir le Premier ministre suédois à Paris et voit dans le modèle scandinave une «inspiration». Mais les particularités des champions du social-libéralisme semblent en contradiction avec la vision macroniste.


  Emmanuel Macron voit dans le modèle suédois «une véritable source d’inspiration». «La Suède a su faire évoluer son modèle social sans jamais le trahir et en conciliant un modèle de compétitivité et une vraie exigence de justice sociale», a-t-il déclaré en recevant le Premier ministre suédois le 31 juillet. En Suède et dans les pays voisins, cette approche sous-entend une protection pour tout citoyen garantie par l’Etat providence, y compris l’accès à la formation, la santé, la retraite de base, la sécurité et même les crèches. Tout cet arsenal social est financé par l’impôt, non pas par les cotisations comme en France. La version macroniste semble jusqu’ici privilégier la formation professionnelle, la flexisécurité et la transformation de la retraite en un système unique. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, pilote la réforme et a déjà entamé des réunions avec les partenaires sociaux – donnant au projet un air scandinave. La suite l’est nettement moins, puisque la réforme sera adoptée par ordonnances, chose impensable en Scandinavie. Là-bas, rien ne se fait sans débat parlementaire où, pour assurer un résultat durable, on doit dépasser les clivages politiques pour aboutir à un projet acceptable par tous.

  Quand on parle de modèle scandinave, on songe d’abord à la Suède. Le modèle suédois a reposé sur la croissance continue de l’Etat providence soutenue par des interventions publiques sur le marché du travail. Au début des années 90, les voyants sont progressivement passés au rouge. La production s’effondre et la dette publique explose. Le gouvernement réagit alors à la hauteur de l’enjeu. Grâce au dialogue social, il entame une refondation de l’Etat providence avec les syndicats et se serre la ceinture pour réduire le déficit. La Suède va mieux, maintenant. Le pays a renoué avec la croissance, le chômage diminue et la dette publique a été réduite à 40% du PIB. Mais au prix de la fin de son «exceptionnalisme scandinave». Ces mesures ont eu un impact profond sur la société suédoise. Des «hordes» de jeunes ont franchi la frontière du nouvel eldorado scandinave : la Norvège.

  Moins connue du public français, c’est elle qui réussit le mieux depuis plusieurs décennies en dépit de la baisse de la rente pétrolière. La Norvège occupe le troisième rang mondial en termes de produit intérieur brut par habitant. Opulente, elle vient de s’installer en tête des pays les «plus heureux du monde», selon le World Happiness Report. Elle a la moyenne la plus élevée dans plusieurs domaines, comme la gouvernance, la santé ou encore la moralité. Les Norvégiens expliquent un tel succès par leur sentiment d’appartenir à une communauté partageant l’idée du bien commun. Effet pervers, à côté, le débat politique paraît monotone. La campagne des législatives de septembre 2017 présente ainsi une offre politique limitée à deux pôles assez semblables et prônant un choix «heureux».

  Cette culture du consensus repose sur un contrat social mariant confiance et transparence. Ceci exige l’existence de partenaires sociaux avec lesquels l’Etat, au niveau national, et les dirigeants d’entreprises, au niveau local, entretiennent un dialogue permanent pour parvenir au compromis. Un taux élevé de syndicalisation (52-70%) contribue à son émergence et à sa pérennité. Au niveau national, ce dialogue permet de donner aux réformes structurelles (âge de la retraite, durée et conditions des allocations chômage, grilles des salaires) une large légitimité qui prévient le risque de blocage. En Scandinavie, les salaires minimums sont négociés par des conventions collectives (syndicats et employeurs), et non imposés verticalement par le pouvoir politique. Le haut niveau de syndicalisation limite le risque de démobilisation des salariés et celui de dérive autoritaire de l’entreprise. En France, à peine 11% des salariés sont syndiqués.

  Un tel modèle ne saurait exister sans une éthique protestante, absente chez des Français de culture catholique. Aux notions d’universalité et d’égalité, la culture scandinave ajoute celle de responsabilisation. L’augmentation des cotisations individuelles, le durcissement des conditions d’ouverture des droits et la dégressivité du montant des indemnités de chômage suivent une double logique : économique, car les gouvernements doivent maîtriser les dépenses publiques, et morale, car la communauté nationale ne peut récompenser l’oisiveté, tout comme elle ne peut accepter qu’une minorité leste la majorité d‘un fardeau supplémentaire. L’individu peut donc compter sur l’Etat, mais il sait qu’on attend beaucoup de lui. La proposition du candidat Macron, en février, de créer une assurance chômage universelle tout en exigeant que celle-ci soit conditionnée aux efforts de recherche et sa suspension en cas de deux refus d’offre d’emploi, relève donc assez bien d’une vision nordique du modèle social à la fois paternaliste et individualiste.

  Vibeke Knoop Rachline Journaliste norvégienne à Paris , Franck Orban Maître de conférences à Oslo


   

 • Kronikk Aftenposten : Franskmennene lever i konstant terrorfare

  Kronikk Aftenposten : Franskmennene lever i konstant terrorfare

  DIXIT TACITUS - Publisert den 13. juli 2017 av fro

  13. juli 2017 skrev min gode kollega Vibeke Rachline og jeg en kronikk om terroren i Nice ett år senere. Kronikken finner du her.

  Vi gir status for etterforskningen og for dagens terrorfare i Frankrike. Etter Nice ble Europa rammet av flere tragiske angrep som brukte Nice-oppskrift, dvs. rambukk angrep (London, Berlin, Stockholm). Også i Norge preger risikoen for terror samfunnsdebatten med tanke på generell sikring (veisperringer i forbindelse med 17. mai-feiring i år) og behovet for en permanent bevæpning av politiet og ikke minst den såre balansegangen mellom frihet og sikkerhet. I Frankrike blir deler av tiltakene som ligger under dagens unntakstilstand innlemmet i den nye antiterrorloven, tross hard motstand fra Senatet. Hva vill skje i Norge fremover når det gjelder den generelle håndteringen av terror og mer spesielt i tilfellet et nytt terrorangrep?

  Etter Nice-angrepet på nasjonaldagen 14. juli i fjor er rambukkmetoden med lastebil kopiert en rekke byer.

  For ett år siden tok det Mohamed Lahouaiej-Bouhlel bare fire minutter og 17 sekunder å drepe 86 personer i Nice. Fredag er det Frankrikes første nasjonaldag siden infernoet. Ofrene er i alles hjerter. Samtidig står mange spørsmål ubesvart.

  For Nice-elskere vil årets feiring bli trist, selv om byen er vakrere enn noensinne. Drømmebildet tok en brå slutt da Bouhlels meide ned familier på vei hjem fra fyrverkeriet med sin digre lastebil. Ekspertene strides om tragedien skal kalles attentat eller massemord. Bouhlel virket mer som en alvorlig forstyrret person enn en IS-soldat. Men det ene utelukker ikke det andre. Han var påvirket av IS-ideologi og radikaliserte seg selv foran PC-en. Ideologi kan ha gitt sykdommen næring og begrunnelse for vold. Fremgangsmåten for angrepet fant Bouhlel ikke på selv da han brukte en lastebil som drapsvåpen. Det anbefalte Al Qaida allerede i 2010. IS-talsmann Abu Muhammad al-Adnani oppfordret til det samme i september 2014, dersom man ikke kunne drepe vantro på annet vis. Etter Nice-angrepet har rambukkmetoden blitt kopiert, blant annet i Berlin, to ganger i London og Stockholm. For dem som ikke kan arabisk, kryr det av fransktalende tilretteleggere i Syria som oppfordrer franske muslimer til å drepe sivile og militære. En av dem var Rachid Kassim fra Roanne i Loire-dalen, som ble drept i nærheten av Mosul i februar 2017. En annen er den karismatiske Syria-fareren Omar Diaby (alias Omsen) fra Nice. Flere titalls muslimer fra Rivieraen ble radikalisert av ham og havnet i Diabys fransktalende brigade i Syria.

  Sør-Frankrike et arnested for jihadister
  De siste årene har fransk etterretning fulgt Nice med argusøyne. Ingen oppdaget likevel Bouhlel i juli i fjor. Han var ikke flagget av fransk PST og kunne dermed gå under radaren frem til han slo til. Noe som ryster mange franskmenn, særlig dem fra sør, er at folk flest ikke har hatt noen anelse om hvor smittet av jihadistisk salafisme Alpes-Maritimes-fylket og Nice har vært over tid. En av ti jihadister kommer fra dette fylket, og ikke mindre enn 515 individer var regnet som radikalisert eller på vei mot radikalisering i september 2016. Dette er det verste resultatet på landsbasis. Ifølge den franske journalisten og jihadi-spesialisten David Thomson sendte Nice alene over 100 individer til Syria. Flere terrorangrep ble avverget i Alpes-Maritimes og Nice før juli 2016, og et stort terrornettverk fra Cannes og Torcy utenfor Paris ble rullet opp så tidlig som i 2012. Gruppen planla flere angrep mot sivile og militære mål i hele Frankrike, men gjennomførte bare et angrep mot en jødisk butikk i Sarcelles utenfor Paris. I februar 2014 planla Ibrahim Boudina, en ung fransk-algerier som nettopp hadde vært i Syria i 15 måneder, å angripe Nices berømte karneval med eksplosiver etter Boston-oppskrift. I februar 2015, dvs. bare én måned etter angrepet mot Charlie Hebdo, angrep Moussa Coulibaly, en «wanna-be jihadist», tre soldater med kniv foran et jødisk senter i Nice sentrum. Det har vært mellom 70 og 80 saker knyttet til radikalisering og terrorisme siden juli 2016. En dokumentar fra TV-kanalen FR3 fra september 2016 hevder at fem potensielle angrep ble avverget. Seks ulovlige bønnesteder ble stengt.

  Krangelen om ansvaret fortsetter

  Hva har franske myndigheter gjort for å hindre terror? Mange hevder at det enorme sikkerhetsopplegget under fjorårets EM i fotball var optimalt. Det ble ingen angrep mot publikum eller spillerne. Derimot fikk Bouhlel full anledning til å planlegge sitt angrep nøye. Han prøvekjørte ruten langs Promenade des Anglais mer enn ti ganger, og til og med på nasjonaldagen, selv om den var forbudt for store lastebiler. Prøvekjøringene ble fanget opp av byens mange tusen overvåkingskameraer og sett av politiet. «Vi trodde den hadde spesialtillatelse, det er det så mange leverandører som har», forklarte politiet et år senere. Og hvorfor ble tillatelsen til å øke politibemanningen inndratt 14. juli? Hvorfor sto ikke den lille politistyrken som var der, langs hele promenaden? Helt siden dramaet har staten og byen Nice kranglet om hvem som har ansvaret for det som skjedde og beskyldt hverandre for forsømmelse. Innbyggerne i Nice føler at deres egen sikkerhet ble nedprioritert. Samtidig er det omtrent umulig å sikre et så enormt område. Promenade des Anglais er syv kilometer lang. Full sikring av strekningen ville ha krevd enorme ressurser i en periode med unntakstilstand og flere store sportsarrangementer. Politikapasiteten var sprengt. Terrorister angriper alltid svake punkter.

  Permanent frihetsinnskrenkning

  Selv om politi og etterretning er blitt mye bedre, er faren dessverre ikke over. Ifølge Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb har minst syv store potensielle angrep vært avverget hittil i år, ett av dem i Marseille. To menn ble pågrepet med et våpenarsenal fem dager før landets presidentvalg. Senest 9. juli ble en franskmann og to belgiere pågrepet like før de slo til. Derfor er unntakstilstanden forlenget til 1. november, og etter det skal de fleste av tiltakene skrives inn i en ny terrorlov. Franskmenn har måttet venne seg til permanent terrorfare og frihetsinnskrenkning. I Norge er ikke faren like overhengende, men PST justerte nylig opp risikoen fra «mulig» til «sannsynlig». Ikke av frykt for organiserte grupper og heller ikke for fremmedkrigere som kommer hjem fra Syria. Nei, det PST faktisk frykter, er nettopp Nice-scenarioer, der Bouhlel-typer blir radikalisert alene foran PC-en til å drepe egne borgere under festivaler, høytider og merkedager. Faren for rambukk-angrep og/eller soloaktører førte til skjerpet vakthold i flere norske byer 17. mai, og en mer permanent bevæpning av norsk politi vurderes mer og mer. Norge har, som Frankrike vært rammet av grusom terror, men bevisstheten om overhengende terrorfare er en helt annen i Frankrike. Det er ikke akkurat noe å hige etter i et demokrati, men det kan spare liv.

   

 • Oppsummering av valgperioden i Dagbladet

  Oppsummering av valgperioden i Dagbladet

  DIXIT TACITUS - Publisert den 13. juli 2017 av fro

  28. juni hadde jeg en oppsummering av valgperioden i Frankrike i Dagbladet. Du finner den her.

  En lang og utmattende valgperiode er nå over i Frankrike. Landets nye president Emmanuel Macron fikk et solid flertall i nasjonalforsamlingen etter andre omgang av parlamentsvalget 18. juni. Det er på tide å rette blikket både bakover for å forstå hva som egentlig skjedde under årets valgkabal og fremover for å se hvilket Frankrike inntar sin plass i EU og i verden.

  Det faktum at Frankrike har fått en tilsynelatende solid president med et komfortabelt flertall i nasjonalforsamlingen kan anses som et mirakel når man husker hvordan valgperioden har forløpt. Primærvalgene som ble avholdt av høyre- og venstresiden i november 2016 og januar 2017 skulle demokratisere det politiske landskapet og gi velgerne anledning til å plukke ut sine kandidater til presidentvalget. Prosessen endte med at samtlige forventede vinnere forsvant.

  Utrenskningen rammet De grønne (Cécile Duflot), Republikanerne (Alain Juppé) og sosialistene (Manuel Valls). Vinnerne som overlevde slaktingen var enten outsidere (Fillon, Hamon) eller utbrytere som holdt seg unna primærvalg (Le Pen, Macron, Mélenchon). Velgernes vrede skylte deretter bort president Hollande i desember 2016. Han ble den første sittende president siden 1958 som ikke våget å stille opp til gjenvalg grunnet sviktende popularitet.

  Våren 2017 så også katastrofescenarier komme til liv. Fillon lå lenge an til å vinne presidentvalget, før han ble dratt inn i skandaler som knuste hans rykte som ærlig politiker på noen få uker. Hamon vant primærvalget på venstresiden, men ble systematisk dolket i ryggen av andre kolleger i sosialistpartiet som ikke godtok velgernes dom. Spesielt urovekkende for fransk demokrati var det faktum at det måtte til en nykommer for å stanse Nasjonal Fronts vei til makten. Verken sosialistpartiet eller Republikanerne var lenger i stand til å påta seg en slik oppgave. To skandalepregede politiske fløyer var dermed lagt i ruiner allerede før valginnspurten kom i gang og måtte overlate scenen til en Macron som mot alle odds lyktes med sitt enmannsprosjekt En Marche. Sistenevnte vant valgets første omgang med 24 % av stemmene og andre omgang med 66 % mot en Marine Le Pen som fremstod som inkompetent.

  Før presidentvalget lurte man på hvilket maktgrunnlag den nyvalgte presidenten kunne få i nasjonalforsamlingen. Hans handlekraft var avhengig av at han hadde et ubestridt flertall. Et tap ved parlamentsvalget ville bety avmakt for ham og et politisk samboerskap med en eller annen opposisjon i løpet av hele hans mandatperiode. En mindre overbevisende seier ville også bety at Macrons nystiftede parti Republikken i bevegelse (La République en marche - LREM) ikke hadde flertall og måtte inngå allianser med andre politiske grupper, enten på fast basis eller sak per sak. Enkel logikk tilsa at de eneste som kunne få et flertall blant de 577 mandatene var Republikanerne og sentrumsmoderatene fra UDI. De tapte presidentvalget men hadde en relativt stor gruppe i nasjonalforsamlingen fra før med solid lokal forankring. Situasjonen var verre for sosialister, som satt med regjeringsansvar i fem år og hadde hatt full kontroll over presidentembetet, nasjonalforsamlingen, senatet og de alle fleste regioner og kommuner.

  Etter presidentvalget lå de med brukket rygg og var i reel fare for å forsvinne fra nasjonalforsamlingen. Mélenchon gjorde på sin side et godt presidentvalg, men stilte til parlamentsvalget med et nytt parti (Det opprørske Frankrike) og uten fast allianse med kommunister. Le Pen kunne heller ikke få flertall pga. forventet motstand blant et flertall av velgerne og manglende allianser med andre partier. Macron kunne derimot klare det, men de aller fleste analytikere - inkludert undertegnede, tenkte at det kunne bli en for stor oppgave for et nyetablert parti hvor et flertall av kandidatene var helt nye i politikk og manglet lokal forankring.

  Igjen tok man feil. Dynamikken under presidentvalget for En Marche ble bekreftet under parlamentsvalget. Velgerne ønsket fremfor alt forandring og økt effektivitet, noe som både straffet etablerte partier (sosialistpartiet og Republikanerne) og flankepartier (Nasjonal Front og Det opprørske Frankrike).

  Macrons parti vant en overlegen seier ved parlamentsvalget. LREM fikk 49 % av stemmene og 350 mandater av 577 hvis man tar med støttepartiet MoDem. LREM fikk til og med absolutt flertall uten MoDem, noe som gir større handlefrihet for å vedta lovtekster. Alliansen mellom Republikanerne og sentrumsliberale fra UDI ble landets største opposisjonsgruppe med 26,9 % av stemmene og 136 mandater. Sosialistpartiet og allierte unngikk kollaps med 7,49 % av stemmene og 45 mandater. De to flankepartiene klarte ikke å gjøre valget til en omkamp av presidentvalget. De lyktes heller ikke i å bli landets største opposisjonsgruppe hver for seg. Med 8,7 % kapret frontistene tredjeplassen og åtte mandater, hvorav lederne Marine Le Pen, Louis Aliot og Gilbert Collard. Et slikt resultat er foreløpig ikke tilstrekkelig til å få egen gruppe. Minimumskravet ligger på femten mandater. Men NFs resultat utgjør en firedobling i antall mandater i forhold til 2012.

  Mélenchons parti får 4,8 % og 17 mandater og har fått egen gruppe uten støtte av kommunister. Sistnevnte fortsetter sitt historiske forfall med 1,2 %. Den nye nasjonalforsamlingen har dermed to kjennetegn. Det ene er LREMs tyngde. Aldri før under den femte republikk har et parti alene fått så mange mandater. Tidligere har et stort flertall som regel vært et resultat av koalisjon mellom flere partier på venstre eller høyre (1958, 1993). Man kunne også enes om å trekke seg for hverandre (1968, 1981). LREMs valgskred vil gjøre det svært vanskelig for opposisjonspartiene å påvirke utformingen av lovtekster.

  Det andre kjennetegnet er opposisjonens fragmentering. Sosialistpartiet på den ene siden og Republikanerne og UDI på den andre er langt mindre enn det de var for fem år siden (henholdsvis delt på ti og to). De splittes i tillegg hver i to grupper hvor den ene er i opposisjon mot Macron-linjen, mens den andre er villig til å drøfte sak-per-sak samarbeid med LREM. Det samme gjelder for Mélenchon og Le Pen. De er utvilsomt dyktige retorikere som vil skape liv i nasjonalforsamlingen og vil yte motstand mot regjeringens reformplaner og EU-politikk hver gang anledningen vil by seg. Men det blir retorisk og ikke reell makt.

  President- og parlamentsvalget produserte litt av et paradoks. Macron ble valgt til president med den nest største oppslutning siden 1965 etter Jacques Chirac i 2002 (med 82 %). Charles de Gaulle fikk 78,5 % i 1958, men da var franske presidenter ennå ikke direkte valgt av folket. Det kom først i 1965. Macrons valgtriumf bør likevel nyanseres med tanke på en rekordlav valgdeltagelse. Han fikk 24 % ved første omgang av presidentvalget med bare 77,7 % av velgerne som stemte. Dette tallet gikk ned til 74,5 % ved andre omgang. For første gang siden 1958 gikk valgdeltagelsen mellom to omganger av et presidentvalg dermed ned og ikke opp, slik det pleier å være. Det skjedde i en situasjon hvor Nasjonal front var motkandidat. Forrige gang dette skjedde i 2002 var langt flere franskmenn motivert til å stemme mot frontistene.

  Lav valgdeltagelse slo også ut under parlamentsvalget. LREM og MoDem fikk over 32 % av stemmene ved første omgang, men bare 48,70 % av velgerne stemte. Ved andre omgang gikk dette tallet tilbake til 42,6 %. Aldri før har en presidentkandidat fått så stor oppslutning med så få velgere. Aldri før har i tillegg en nyvalgt presidents maktgrunnlag vært så sterkt og svakt samtidig i nasjonalforsamlingen. Det virker dermed som to Frankrike lever side om side. «Det påmeldte Frankrike» består av individer som fortsatt stemmer ved valg og føler at de kan påvirke samfunnsvalg. Et flertall blant disse støttet forandring gjennom Macron i år, mens et betydelig mindretall forholdt seg mer skeptisk overfor ham. «Det avmeldte Frankrike» orker derimot ikke lenger å stemme ved valg og tror ikke lenger på at politikk kan forandre livet. Denne gruppen er i ferd med å dominere fransk politikk, noe som ikke er noe godt tegn på at franske velgere føler seg ivaretatt.

  Macrons seier kan altså ikke tolkes som noen fullmakt gitt av et flertall. Mange stemte ikke på ham og mange stemte ikke. Macron ga uttrykk for at han var klar over dette dilemma og at dette ville gjenspeiles i hans politikk. Ved parlamentsvalget opptrådte velgerne kanskje mer rasjonelt enn forventet. Et solid flertall til Macrons parti gjør reformpolitikken mulig uten å gå så langt som å gi LREM - og dermed Macron -, all makt. Flankepartiene og de konservative gjorde det dermed bedre enn forventet. Sosialistene må derimot behage seg med ventetid i skjærsilden. Valgutfallet i president- og parlamentsvalget nyanserer uansett oppfatningen om at det nå blåser en grenseløs optimisme over Frankrike. Man bør heller snakke om forsiktig optimisme. Franske velgere tok en «Trump» hver gang de fikk anledning til å uttale seg i løpet av det siste halvåret: først med primærvalgene, så med president- og parlamentsvalget. En hel generasjon etablerte politikere er borte og en gammel politisk elite er byttet ut med en ny. Nå venter folk på å se hva Macron og Edouard Philippe- regjeringen kan gjøre for å bedre deres levekår og Frankrike tilstand.

  En viktig lærdom av denne valgperioden i Frankrike er at det ikke ligger noen determinisme i at populistiske kandidater skal vinne. For et halvt år siden fryktet mange at det som hadde skjedd med Brexit i Storbritannia og med Donald Trump i USA skulle gjenta seg i flere EU-land. Høyrepopulistene trodde selv på det i januar i år da de møtes i Koblenz og varslet om at 2017 skulle bli «patriotenes år». Flere nasjonale valg i Østerrike, Nederland og Italia satt en foreløpig demper på en slik optimisme. Det virker nesten som populistene ikke klarer å levere realistiske alternativer når de blir presset opp i et hjørne. De kan nærme seg makten, men siste trinn på podiet virker fortsatt utenfor rekkevidde.

  Det betyr ikke at utfordringen knyttet til populistiske partier er over. Langt ifra. Hofer i Østerrike, Wilders i Nederland og Le Pen i Frankrike gjorde gode valg hvis man tenker på deres oppslutning (Grillo i mindre grad i Italia). Macrons seier mot Le Pen er en god illustrasjon på dette, selv om mange vil hevde at han også er en slags «top-down» populist. Skulle han mislykkes, er det usikkert om det vil finnes en venstre- eller høyreside som kan overta makten om fem år. Men dette er bare kvalifisert gjetting. Fransk politikk kan produsere nye overraskelser frem til 2022.

  Macrons suksess har ikke minst betydning utenfor Frankrike. Hans profil som erklært europeer gir andre politikere håp om at det går an å vinne valg uten å måtte være EU-kritisk, eller mot EU. Det er viktig for et EU-system som de to siste årene har levd i konstant frykt for kollaps. Det er dermed lov å være forsiktig optimistisk når en nyvalgt fransk president snakker godt engelsk, støtter EU-integrasjonen, sier at Unionen er det beste forsvaret mot illiberale demokratier og autoritære regimer og erkjenner at ukontrollert liberalisme kan skape mer ubalanse og ulikhet. Macron vet ikke minst at Brexit vil kunne føre til økt tysk-fransk innflytelse i EU hvis de to landene blir samkjørt. Han er også klar over at Trumps kaotiske mandat, Putins geopolitiske ambisjoner og Midtøstens usikre fremtid gir et proaktivt fransk diplomati nye muligheter. I sitt intervju til åtte europeiske aviser 22. juni antydet Macron at han har sitt grunnleggende prinsipp i gaullismen, nemlig at økt innflytelse utad ikke kommer uten at man først har blitt sterkere og sunnere innad. En slik innstilling er i seg selv en revolusjon i fransk sammenheng. Snart får vi se i hvilken grad den evner til å sette Frankrike og EU i marsj.

   

 • Til Dagens Næringsliv og Aftenposten om utfallet av parlamentsvalget

  Til Dagens Næringsliv og Aftenposten om utfallet av parlamentsvalget

  DIXIT TACITUS - Publisert den 19. juni 2017 av fro

  19. juni ble jeg spurt om gi en første kommentar om utfallet av andre valgomgangen for parlamentsvalget. Dagens Næringsliv er  interessert i taperne og mer spesifikt i fremtiden til Nasjonal Front og Marine Le Pen. Kommentaren finner du her.

   

  På selve valgkvelden spurte Aftenposten om hvilket utgangspunkt Macron nå har for få gjennomført sitt reformprogram. Kommentaren finner du her.

 • It

  It's Showtime

  Interaction Design Group - Publisert den 15. november 2017 av Susanne Stigberg   

  ITs first year master students have worked hard all semester long and are keen to show off their prototypes for you. They present different examples of innovative interaction design for everyday things. Come and see 10 diverse interaction design projects. We will have 4 hours of demonstrations, talks and poster exposition. We will start at 12 o'clock with poster exposition outside the Rapid Prototyping Lab downstairs. We will start with 10 minute presentations at 12:30.

  Presentation Schedule


  12:30 FoodOS - Collaborative Eating with Common Artifacts

  12:45 Interface for manual registration of deviations from an automated RFID-based waste management system

  13:00 ViboBand: A Vibration Based Device for Deaf Dance Moves

  13:15 An Interactive Message Board for Students

  13:30 INO: A Computer-Assisted Educational System Designed for Children with Autism Spectrum Disorders

  13:45 Pause

  14:00 World connects - Momento Vase

  14:00 Implicit Language Learning using Augmented Reality

  14:15 EV Easy - Smart Electric Car Charging Application

  14:30 HIOF Indoor Wayfinder

  14:45 Border Control

  FoodOS - Collaborative Eating with Common Artifacts


  In this day and age everything is made easier by adding some technology to it. The project involves the planning of weekly dinners of a share living space and how to optimize it and make it easier to execute. This is made possible with the help of a micro processor and 3d printing to make a whiteboard with common artifacts.

  Interface for manual registration of deviations from an automated RFID-based waste management system


  The Norwegian municipally of Halden have an interest in solving problems connected to the collection of waste. In the spring of 2017, a bachelor’s project was conducted by students at Østfold University College. The students reviewed various kinds of sensors to automatically register the emptying of waste bins. This was done by using RFID scanners on the waste collection vehicle and tags on the household bins. After the installation of the scanner-andtag system, it became clear that it was a need for a back-up system to handle various problems and unseen circumstances. This paper explains the process of creating a solution, as well as the forming and programming of a digital artifact used in the solution. The artifact lets the waste collectors press buttons to register different statuses; leading to a manual back-up registration system. Implementing this system will result in a more complete overview than what is provided by the existing RFID system.

  ViboBand: A Vibration Based Device for Deaf Dance Moves


  To develop a device for the training purpose of the body movements using technology for deaf people. As it’s difficult for them to take part in a fast-paced class and require more time and effort from instructor. Not only this, student lose confidence level too. This prototype is designed so that they will simply wear the band and follow the instructions given by the instructor. As the instructions are in the form of vibration which are programmed on lily-pad Arduino. The feedback showed that our device successfully managed to guide deaf person to know when and which hand to move while dancing. Moreover, it gives chance to deaf learners to feel at home in dance class. Additionally, encourage deaf people towards dance activity and to give them chance to socialize more openly in the society.  An Interactive Message Board for Students


  This paper presents a design study of an interactive message or display board for helping student sharing their information and helps them in collaboration. As of now, we can see that student share their idea and information through the different medium like different Facebook group and traditional notice board. We propose a specific interactive design prototype for users which can be i) accessible ii) available. To ground our design, we used design thinking as a guideline process. We evaluated the prototype using qualitative analysis of interview data. The findings show that the prototype provides people accessibility of various information at one place and the section help them to access specific information easily. This paper offers three main offerings. Firstly, we identify the user's difficulty in accessing information or data. Secondly, we proposed a new design to address the problems. Thirdly, we applied design thinking as a design method to solve problems that related to information sharing and collaboration

  INO: A Computer-Assisted Educational System Designed for Children with Autism Spectrum Disorders


  This paper describes the design and prototyping of an educational computer system aiming to provide an alternative way of developing basic vocabulary and arithmetic skills in children diagnosed with Autism Spectrum Disorders. The system is comprised of a physical control interface, a single-board computer, and a customized software solution forming a unified visual learning system as a whole. By applying gamification techniques, and focusing on creating an expressive and tangible interface, the aim is to support core learning processes while also providing a fun and attention grabbing digital environment for education to take place. The associated software has been preeminently developed for use by children in the age range of 5 to 8 years, though this range could be shifted either up or down by developing additional software. During the design and development, the focus has been on creating a system which has a high grade of portability, while also being compatible with devices such as smartphones, tablets and computers for displaying the GUI of the software. Two different pieces of software have been developed for prototyping purposes: 1) a variant of the classic game “Snake” with added functionality intended to develop vocabulary skills, 2) a memory game intended to strengthen retention and recollection.

  World Connects - Momento Vase


  Creating a way to trigger memories with smells in dementia patients, where the "momento vase" is in focus so that the user can interact with it. By doing a literature review of that other people had done on the subject we got and overview of where we could start, then by doing a open interview and a fieldtest have we figured out that different kinds of smells is associated with different kinds of memories, and that the dementia patients manages to pick up some different memories form the different types of smells.

  Implicit Language Learning using Augmented Reality


  This paper presents an augmented reality (AR) tool for implicit foreign language vocabulary training.  By using a participatory design approach we attempt to determine if AR can be used to create frameworks for foreign language training where a larger part of the vocabulary training is moved to the implicit tasks, much in the same way people are learning their first tongue. Based on interviewing students from lower secondary school we have prepared a prototype which we have evaluated.

  EV Easy - Smart Electric Car Charging Application


  Norway is global forerunner with the highest electric mobility and battery electric vehicle market share. The purpose of this study is to find the actual problem faced by electric vehicle owners during the parking situations. The main goal behind this research is to help them alleviate the problems through the application which can help them find parking space, put a user in a charging que, find real time information about the battery level through mobile phone and other features. There were total 50,875 plug in electric vehicle registered in 2016 which is definitely increasing in years to come with high benefits given from governments. The findings from the online survey determined problems that were addressed in our project. 25% of the participants agreed that there were no free charging space and 30.6 % weren't able to charge because of the parking space was being occupied with a fully charged electric vehicle. As the battery is the only energy level of the car so, we developed an application with queue system. This allows all the charging port integrated to one system and will be prioritized as first come first service possibility. The paper prototype user testing helped us to achieve the good user interface design and user-friendly experience.

  HIOF Indoor Wayfinding


  This paper takes a look at indoor wayfinding, the process of navigating from point a to point b inside a house or building. When an individual is not familiar with the interior, a navigation tool may be helpful. Research by Hengshan Li & NIcholas A Giudice concluded that 2D maps were preferable to 3D world representations of buildings, but the study did not include a free movement tool which could make 3d world representations more useful. We created a 2D map and a 3D world representation of the university campus and measured the time test participants used to reach five chosen destinations. Two groups of five participants were used, one group using the 2D map and the other group using the 3D world representation. Participants were given five minutes to get familiar with the navigation tool before they were assigned to find 5 chosen designations. The results from our tests can indicate which navigation model is more useful for indoor wayfinding.

  Border Control


  In 2014 there were 147 people who lost their lives in Norawy's traffic. although this seems like a low number, we cannot accept that so many people lose their lives in the traffic every year. Therefore, Statens Vegvesen systematically works with road safety against a vision of 0 killed and 0 hard injured in traffic. Nasjonal transportplan 2014-2023 aims that their in 2024 should be less than 500 killed and severely injured in road traffic. This is an ambitious goal that assumes that all road safety actors contribute targeted efforts. With the sector responsibility for road safety, Statens Vegvesen is a key player in this work.

 • Bokbad med Fanny Duckert: I medienes søkelys

  Bokbad med Fanny Duckert: I medienes søkelys

  AreaS - Publisert den oktober 19, 2017 av elinsla

  Elin Strand Larsen og Fanny Duckert. Foto: Franck Orban  Tirsdag 17. oktober besøkte Fanny Duckert biblioteket på HiØ for å snakke om sin nye bok: I medienes søkelys. Nestleder i AreaS, Elin Strand Larsen, ledet samtalen.

  Opptaket fra boksamtalen finner du her

  Duckert er norsk psykolog og professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Hennes forskningsfelt er innen organisasjonspsykologi og rusbruk. Sammen med psykolog og forfatter Kim Edgar Karlsen, har Duckert nylig gitt ut boken: «I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring».

  For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes opplevelser ved kritisk medieomtale.

  Denne boken er resultatet av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Psykologiske dybdeintervjuer gir innsikt i mediaeksponertes opplevelser av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene og omgivelsene rundt.

  Nestleder i AreaS, Elin Strand Larsen, ledet samtalen hvor de tok for seg opplevelse av å bli hengt ut i mediene, strategier i møte med journalistene, hvilken rettigheter man har knyttet til medieeksponeringen og betydningen av sosiale medier når det stormer som verst. Strand Larsen har selv forsket på kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler.

 • Flyktninger har fortsatt rettigheter

  Flyktninger har fortsatt rettigheter

  Wenstøbske betraktninger - Publisert den 18. oktober 2017 av admin


  Når enkeltmennesket blir objekter for vrangforestillinger om etnisitet og religion
  må vi som sosialarbeidere ta ansvar. Sosialarbeidere må delta mer i samfunnsdebatten
  med sin kunnskap om sosiale utfordringer for asylsøkere og innvandrere.


  Vi har en humanistisk arv og tradisjon i Norden som er verdt å ta vare på. Norge må se enkeltmennesket der andre ser flyktningstrømmer. Norge må ivareta rettsikkerheten
  der andre velger raske løsninger. Norge må tenke langsiktighet der andre stenger grensene.

  Det finnes ingen streng og rettferdig flyktningpolitikk. Men det finnes en flyktningpolitikk basert på internasjonale konvensjoner. Derfor er det viktig at Norge som nasjon følger opp sine internasjonale forpliktelser.

  Kvinner og barn er mest utsatt for ydmykende handlinger i krise- og krigsområder. Samtidig har verdenssamfunnet både vedtatt menneskerettighetserklæringen og barnekonvensjonen for å ivareta deres rettsikkerhet. Derfor er det så viktig at de nordiske landene står opp for barn som utsettes for krenkelser.

  Svært få ønsker å flykte fra sine hjem. Å flykte fra sitt hjemland er siste utvei. For mindreårige er det ekstremt utfordrende. For mange er reisen fra hjemlandet en reise med mange prøvelser. Noen når aldri fram og dør underveis.

  Å være flyktning i dagens Europa er annerledes enn etter andre verdenskrig. Den gang var det et uttrykt ønske om å lage en ny verdensorden som skulle hindre nye kriger. FN ble etablert, og vi fikk erklæringen om menneskerettigheter.

  Et av de viktigste områdene FN arbeider med er utfordringer knyttet til flyktninger og deres hverdag. Dette arbeidet er forankret i FNs flyktningkonvensjon vedtatt på 1950- tallet.

  Vi ser i dag et utfordrende verdensbilde der menneskerettighetserklæringens artikkel 2 blir prøvet. Artikkelen legger tydelig vekt på at «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, for eksempel på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet».

  Når enkeltmennesket blir objekter for andres vrangforestillinger om etnisitet og religion må vi som sosialarbeidere ta ansvar. Sosialt arbeids tradisjon handler om å arbeide mot sosial urett. Både i Norge og internasjonalt. Derfor er det så viktig at sosialarbeidere deltar i samfunnsdebatten med sin kunnskap om sosiale utfordringer for mindreårige asylsøkere og voksne innvandrere. Det er ikke mange som gjør nettopp det.

  I Norge har vi bekjempet fattigdom gjennom å bygge sosiale sikkerhetsnett for de som faller utenfor vårt samfunn. Nå er det flyktningene i Norge som kan bli de nye fattige om vi ikke tar deres utfordringer på alvor. Spesielt innen arbeidsliv og skole.

 • Visiting FabLab in Moss

  Visiting FabLab in Moss

  Interaction Design Group - Publisert den 5. oktober 2017 av Susanne Stigberg

  This Tuesday Joakim and I visited Verket FabLab in Moss.  Fab labs provide widespread access to modern means for invention. They began as an outreach project from MIT’s Center for Bits and Atoms (CBA), and became into a collaborative and global network. There are five Fablabs in Norway so far. At Verket we met Hanna, the lab manager. She showed us around the premises with several rooms for making. And we got a lot of inspiration for our own Makerspaces. And we should take a list on their inventory list when stocking our new rapid prototyping space.

  Verket FabLab in Moss

  Verket FabLab in Moss  Hanna introduced us to the FabAcademy, a online course that provides instruction and supervises investigation of the mechanisms, applications, and implications of digital fabrication. Fab Academy is where many new fab lab managers, gurus and teachers get their training in digital fabrication. The concept is not yet accredited  by the Norwegian Kunnskapsdepartementet. It would be interesting for our students (or ourselves ;)) when  the course is legitimate for ECTS credits.

  Verket FabLab in Moss

  Joakim inspects the light table @Verket FabLab in Moss   

   

 • Foredragsrekke om kvinner, makt og politikk

  Foredragsrekke om kvinner, makt og politikk

  AreaS - Publisert den september 27, 2017 av elinsla

  Mandag 25. september gikk forskergruppene «Politikk, Økonomi og Filosofi» og «Områdestudier–AreaS» sammen om foredragsrekken Kjønnsmakt og politikk på Litteraturhuset i Fredrikstad. To uker etter Stortingsvalget gav medieviter Elin Strand Larsen (HiØ), historiker Elisabeth Lønnå og statsviter Rania Maktabi (HiØ) tre ulike innfallsvinkler til temaene kvinner, makt og politikk.


  Elin Strand Larsen stilte spørsmålet: Hvorfor går langt flere kvinnelige statsråder av som følge av politiske skandaler? Strand Larsen har intervjuet åtte kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler i Skandinavia mellom 1978 og 2010, og spurt de om hvordan de opplevde mediedekningen, deres retoriske forsvar og betydningen av kjønn.

   

  Elisabeth Lønnå gav oss et historisk innblikk i kvinners indirekte makt på 1950-tallet. Gjennom sine nettverk og utstrakt lobbyvirksomhet var de med på å fremme kvinners sak i det offentlige rom. Lønnå benyttet samskatten som et eksempel på kvinners indirekte makt.

   

  Rania Maktabi tok oss med til Kuwait og viste oss hvordan og hvorfor mannlige islamister ble motvillige feminister i møte med kvinners tilstedeværelse i parlamentet. Islamistene fremmet kvinnevennlige forslag, især i perioden da fire kvinnelige parlamentarikere ble valgt inn mellom 2009 – 2011.

   

  De tre korte foredragene ble etterfulgt av spørsmål fra salen og vi fikk en spennende diskusjon i plenum. Arrangementet var en del av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

   

   

   

   

 • Greetings from Atlanta

  Greetings from Atlanta

  Interaction Design Group - Publisert den 29. juni 2015 av Susanne Stigberg

  Being a master student at HIOF is more than just taking courses and passing exams. Our master students learn to investigate and solve problems in a scientific way and are prepared to be researchers. We encourage our master students to submit successful project work to research conferences.

  From our 2014 interaction design class we had so far two out of four projects that got published at a conference. Our master students Nhan, Hai, Hoa and Tai wrote a paper about the ”Interactive Fridge: A Solution for Preventing Domestic Food Waste” and presented their work at the ICOST 2015 in Geneva, Switzerland. ICOST is an international conference on smart homes and health telematics. You can find their paper in the journal on ”Inclusive Smart Cities and e-Health” available from Springer. The second project that got published from last years interaction design class was carried out by Christopher and Natalia. They explored tangible music collaboration and designed a tangible music player inspired by the marble answering machine. They presented were paper at the 2015 International Conference on Collaboration Technologies and Systems in Atlanta, Georgia, USA. You will find their work at IEEE XPLORE soon.

  Here is what Christopher says about his trip to Atlanta:

  Being someone who barely travels abroad, it was a daunting prospect when we were given the opportunity to publish and present a paper in the US. Yet going there, to the 2015 CTS Conference, has been one of the most memorable experiences i've had.

  As stated by the conference organizers,the paper presentation part was the main event, even though it was just a small part of the schedule. Experiencing the locations, the people and the food, both on my own and with the excursions hosted by the conference organizers, are what really made this trip worthwhile.

  Also, with CTS being an international conference, it is a lot of fun to meet people that have come from all over the world, and seeing them present their work. It wasn't too bad presenting our work either, it was actually quite fun (in retrospective)!

  I cannot speak for other conferences (though i assume they also provide great experiences), attending the CTS conference was amazing. It is something that i would highly recommend to anyone given the opportunity. Though if you are traveling to somewhere as far away as the US, definitely check the quality of the airline before going! SAS was great, and you definitely want that for such a long flight!

  I do want to attend CTS again some day. It is the sort of thing you get addicted to!

  Cheers Christopher!

   

 • Playful Laundry: A Gamified Laundry Booking System

  Playful Laundry: A Gamified Laundry Booking System

  Interaction Design Group - Publisert den 4. mars 2016 av Susanne Stigberg

  We are happy to announce yet another published student paper: "Playful Laundry: A Gamified Laundry  Booking System". An Tran Thien and An Lam, two of our master students in applied computer science wrote a paper about their interaction design project, a gamified laundry booking system. The paper was accepted to SiDeR, the Student Interaction Design Research conference. SIDeR 2016 will take place on the 1st and 2nd of April, 2016 and will be held at Malmö University, Sweden. You can find the paper in the conference proceedings afterwards.

  Here is what they say about their project:

  Presentation Playful LaundryUsing communal laundry rooms , in which all students share a limited number of washing machines is a ubiquitous situation at most dormitories. This poses much troublesome experience for students such as wasting their time since they have to go to the laundry room , check for availability and then wait their turns. Sometimes , some students forget to pick up their clothes and then have them left out by others , which makes their laundry experience uncomfortable. In addition to that , due to the arbitrary routines of doing laundry, the machines are not used with their highest capacity. There are moments when the vast majority of students come and do their laundry at the same time whereas the washing machines are being left unused at other times.

  With those aforementioned problems of an example of "The tragedy of the commons" at student dormitories , we have implemented a system to solve them. The system supports observing the status of washing machines and booking available ones. It also sends notifications to students to remind them of their booking and picking up the clothes. Furthermore , usage statistics are provided to students so that they can choose appropriate times to do the laundry, which, in turn, will leverage the washing machines' capacities. As well as that , we have gamified the application by awarding virtual points to those students who are often punctual for their laundry for the sake of promoting users' engagement and user experience.

  Interested in joining our master program? Read more about the program on our website.

 • Probing Privacy in Practice

  Probing Privacy in Practice

  Interaction Design Group - Publisert den 28. april 2016 av Susanne Stigberg

  This week Joakim and Susanne attended the ACHI conference in Venice. Here we presented our project about running and sharing instant video to social media. You can read more about the project in Norwegian from an article at Elektronikknett.

  For the project we used a mobile phone strapped to the runner in a neoprene sport belt, that was remotely controlled by a sport glove detecting hand gesture for recording and sharing video. This scenario was inspired by the demand of semi-professional and advanced amateur runners  for new technologies supporting recall and close contact with supporters throughout running events. And of course the interest of social media in live video, as seen by popular applications such as Periscope and Facebook Live.

  Susanne presenting at ACHI 2016

  Susanne presenting at ACHI 2016  Joakim was a session chair at ACHI

  Joakim was a session chair at ACHI
  However our goal was not to test a new prototype, rather to investigate how users participating in running events experience such a technology for instant sharing of video especially in regards to their privacy. To be able to explore privacy we designed a technology probe,that should feel as real as possible for the users. We had to make both design choices regarding technology and social context.

  The Technology Probe: a mobile phone strapped to the body & adapted sport gloves detecting hand gestures.  We used available technology such as:

  - Mobile phones with functionality for instant video sharing to social media
  - Lilypad, an Arduino micro controller to develop the gesture sport glove
  - A bluetooth module enabled communication between phone and glove.

  For the social context we made the following design choices:
  - Placement of the phone should support wearability
  - Hidden technology increased social acceptance
  - Red lights on the glove provide easy accessible feedback
  - Hand gestures for meaningful interactions.

  We deployed our probe at two running events one in Strömstad, Sweden and one in Wolfen, Germany. You can read more about our work and our findings in the article Probing Privacy in Pratice available from ThinkMind Digital Library. 

 • Greetings from MobileHCI in Vienna

  Greetings from MobileHCI in Vienna

  Interaction Design Group - Publisert den 7. september 2017 av Susanne Stigberg

  This week I visited MobileHCI in Vienna. Its the 19th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services under the umbrella of the ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI).

  Simplifying the Making of Probes, Prototypes and Toolkits in Mobile Interaction Research using Tasker  I presented my work on Simplifying the Making of Probes, Prototypes and Toolkits in Mobile Interaction Research using Tasker. This paper presents a technique to support the making of mobile interaction interfaces for controlling the smartphone. We often use smartphones while moving, resulting in non-optimal or even unsafe interactions. Better mobile interactions need to be created with locomotion in mind and experienced in practice. But making and testing new interaction interfaces is time-consuming. It often involves the making of an input device; establishing a connection between device and smartphone; and implementing an application on the phone for testing interactions with the input device. This paper reports from three ongoing projects on how a commercial available automation tool called Tasker can be used for coupling phone functionalities to new input devices, eliminating the need for implementing a complete phone application, and enabling flexible, reusable, and easy making of interaction interfaces for smartphones.

  My favorites from MobileHCI2017

  My favorites from MobileHCI2017  MobileHCI is a rather small community and I was happy to meet some familiar faces. At the same time  I got some really nice ideas for future projects.  EMS, electrical muscle stimulation seems to be the next big think. There was a demo on FootStriker - An assistance system for real-time running style correction using EMS by Wiehr et al. It seems to do its job, I just wonder if their proposed optimal running style really is optimal for everyone? I have friends that got injured of too much forefoot running. Tim Duente presented Zap++: A 20-Channel Electrical Muscle Stimulation System for Fine-Grained Wearable Force Feedback and showed how he could control his hand through muscle stimulation, a bit spooky if you ask me. My best price for effort in making goes to Michael Ortega for his EXHI-bit: a Mechanical Structure for Prototyping EXpandable Handheld Interfaces. Really cool to listen to him explain how their design process developed and how they iterated their prototype. I wish there was more of these types of papers. And one big applause for the organizers. Both keynote speakers were women. There are lots of competent women out there, if anyone doubted. Tomorrow I will travel back to Halden with lots of new ideas and plans for the time after my PHD, if there will such a time?

 • Hvordan åpne stengt rom i Fronter

  Hvordan åpne stengt rom i Fronter

  tips & tricks - Publisert den 24. august 2017 av pkm

  Dersom du leter etter et rom i Fronter men ikke finner det, så kan det hende at rommet er stengt.

  Slik gjenåpner du rommet:

  1) Gå til romlista.

  2) Trykk på stengte rom

  3) Marker kryss foran rommet du vil åpne

  4) Klikk på åpne rom  Du kan klikk på bildet for å se større versjon.

 • Hvordan stenge rom i Fronter?

  Hvordan stenge rom i Fronter?

  tips & tricks - Publisert den 23. august 2017 av pkm

  Under migrering til Canvas vil fortsatt emne fortsatt bli laget i Fronter.

  Dette betyr at studenten kan bli forvirret. Har du et emne i Canvas bør du derfor stenge fronterrommet.

   

  1) Hvis du ikke har åpnet rommet i Fronter så stenger du det slik:  Velg "Close room", klikk deretter på "Lagre".

   

   

   

  2) Et rom som allerede er åpnet stenger du slik:   

  Gå inn på ikonet som skal forestille en dør. Det kan hete "Rom", "Meldinger" eller som her "Raum".

  Velg så "Stenge" i nedtrekksmenyen øverst til høyre.

   

   

   

 • Designing Interactive Systems

  Designing Interactive Systems

  Interaction Design Group - Publisert den 13. juni 2017 av Susanne Stigberg

  This week I visited DIS 2017 in Edinburgh. DIS stands for Designing Interactive Systems and is an annual conference owned by the ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI). DIS brings together  designers, artists, psychologists, user experience researchers, systems engineers, and many more,  to debate and shape the future of interactive systems design and practice.

  Poster presentation at DIS 2017

  Poster presentation at DIS 2017  I presented a poster called Mobile Hand Gesture Toolkit: Co-Designing Mobile Interaction Interfaces. This poster presents a mobile hand gesture toolkit enabling the co-design of mobile interaction interfaces for runners. Runners are using smart phones for exercising more than ever before. However previous research has shown that mobile devices are not suitable for interactions in motion. This poster presents a method to probe such interactions for and with runners using a participatory design approach. We demonstrate in a pilot design workshop how participants can tell their mobile interaction story, make their own mobile hand gesture interface, and enact their story using their created artifacts. These artifacts are functional and used in the participants’ everyday workouts. The participants can revise them as an ongoing practice of design-in-use.

  Exploring Interactions and Perceptions of Kinetic Wearables

  Exploring Interactions and Perceptions of Kinetic Wearables  Touchomatic: Interpersonal Touch Gaming In The Wild

  Touchomatic: Interpersonal Touch Gaming In The Wild  Conferences are always a good place to get inspired. For me the most futuristic talk on Monday was Exploring Interactions and Perceptions of Kinetic Wearables hold by Cindy Hsin-Liu Kao, MIT Media Lab. They explored the role of accessory-like kinetic wearables in relation to personal style: What does it mean to wear kinetic accessories and why would one be motivated to do so? They developed Kino, a kinetic accessory system which enables both aesthetic and functional clothing-specific design possibilities. On Tuesday I really enjoyed listening to Joe Marshall about Touchomatic: Interpersonal Touch Gaming In The Wild. In his talk, he describes a long term, in-the-wild study of a two-player arcade game which is controlled by gentle touching between the body parts of two players. It reminded me a lot about the work of Florian 'Floyd' Müller on Bodily Games and Exertion Games. Tomorrow I will travel back to Halden with lots of new ideas and plans for the fall 🙂

 • Trådløst nett - eduroam - ikke bare på campus

  Trådløst nett - eduroam - ikke bare på campus

  Datahjelp for studenter - Publisert den august 18, 2015 av pkm

  Det trådløse nettverket HiØ bruker heter eduroam.

  Se instruksjonsvideo for hvordan man kobler til eduroam, 1min55sek.

  Eduroam er et internasjonalt samarbeid der man ved å ha tilgang på et sted kan bruke nettverket på flere steder.

  Sjekk her for steder i Norge som støtter eduroam.

   

  Brukernavn - må IKKE forveksles med epostadresse

  For å få til at du kan bruke eduroam utenfor campus må du skrive brukernavnet ditt på formen:
  brukernavn@hiof.no
  Du legger altså til "@hiof.no" bak brukernavnet.

  Dette er IKKE din epostadresse. Din epostadresse er på formen:
  fornavn . eventuelt_første_bokstav_i_mellomnavn . etternavn@hiof.no

  Passordet er ditt FEIDE-passord, som er det vanlige passordet som brukes av alle de andre systemene også, eksempelvis som på Fronter.

   

  Installere eduroam

  Den raskeste måten å installere eduroam på er å gå til:
  hiof.no/wlan
  Da får du automatisk ned de sertifikatene du trenger.

  wlan004

  PC- og Mac-brukere skal trykke på eduroam, se rød pil.
  Da lastes et lite program ned som legger til eduroam. Hvis du har en håndholdt enhet som spør om PIN-kode, så er det PIN-koden du har på enheten din som skal skrives inn.

  For å følge denne oppskriften trenger du altså nettverk på maskinen din.
  Du kan bruke en tp-kabel for å koble maskinen din til nett for å laste ned installasjonsprogrammet for eduroam.

  tp-kabel

  En slik grønn nettverkskabel, CAT6 Patch, kan lånes i Bibliotekene i Fredrikstad og i Halden. Denne kabelen takler gigabitsoverføring.
  Ved IT-vakta i Fredrikstad og i Halden er det lagt ut kabler som du kan plugge maskinen din til.

  Ved IT-vakta har vi også et åpent trådløstnettverk som heter:
  Cat
  Du kan gjerne koble deg til dette med maskin eller håndholdt enhet for å spare mobildata når du gjør denne operasjonen.

  Brukere med jobbPC som har et annet brukernavn og passord

  Dersom du får koblet til eduroam men ikke kommer på nett, så kan dette skyldes at maskinen din har et annet brukernavn og passord fra før. Dette skjer gjerne med jobb-maskiner fra kommune og fylkeskommune.

  Løsningen er at du endrer et lite felt, en egenskap, på nettverket eduroam.
  Slik at maskinen ikke logger på med jobbens brukernavn og jobbens passord.

  wifi03Trykk på bildet for å se større versjon.

  For å få opp menyen kan du høyreklikke på eduroam eller gå via:
  Kontrollpanel > Nettverk og Internett > Nettverks- og delingssenter
  For så å trykke på:
  Wi-Fi (eduroam)

   

   

 • Notes

  Notes

  Blind Spot: Staring down the Void - Publisert den 13. januar 2017 av HiØ-NTA

  Optics, from the concrete meaning — to the metaphorical and open
  Space that has been emptied, deserted
  Migrant — structure of society — infrastructure
  Hunter and hunted
  Shadow and light - seen and unseen
  Devices and instruments
  Representations
  Waiting — orientation — voyeurism
  Waiting — hunting — shadow — monster
  Doubt — acceptance


  We live in a bow and arrow season era,
  current order will break down at some point.


  Bow and arrow season as title, direction, pre-apocalyptic,
  has tension and suspense, is scar

 • Bow and Arrow Season

  Bow and Arrow Season

  Blind Spot: Staring down the Void - Publisert den 17. januar 2017 av HiØ-NTA

  Waiting — Hunting — Shadow — Monster

  Field work at Wolletzsee outside Berlin during the workshop proved to be particularly productive. A former hunting ground for the DDR Stasi elite, this field trip produced compelling imagery and sound recordings with rich metaphorical resonances, including the stark contrasts between the peaceful landscape and the violent act of killing that it affords, silence and explosions, hunter and the hunted, surveillance, spying, voyeurism, fencing in and out at the edges and borders between fields and forests, etc.

 • Writing exercises

  Writing exercises

  Blind Spot: Staring down the Void - Publisert den 13. januar 2017 av HiØ-NTA

  She is...

  She is sitting in the sports hall on a bench.
  She is exhausted after hours of cleaning. They will arrive
  in a couple of hours, in a bus, from the south. They might
  have travelled for more than three weeks.
  She is sitting on the bench and taking of her rubber gloves.
  She is drawing in her calendar while listening to a podcast
  about Portuguese cooking.
  She is drawing small patterns without really giving form to
  anything.
  She’s drawing in her calendar. It is the 4th of July 2016.
  She is soon of on holidays.
  She is online.
  She is considering where to go.
  She is googling travels to Angola and parallel watching a
  Netflix series about the Colombian mafia.
  She is lying on the sofa watching the news. A car crashes
  on the street.
  She is online, again.
  She is measuring her shadow: in the morning, at noon, in
  the early evening. It is summer.
  She is writing a letter to her grandmother. She is writing
  an email to her grandmother.  He looks at...

  He looks at the recorder, checking settings. Is it
  recording at all channels, as supposed to?
  No.
  Shit.
  Do I have to wade through all hundred and four sub-menues
  in order to reset this?, he thinks. This is fucking useless.
  The recorder is really nice when it works, but setting it
  up is a nightmare. Designed by engineers. Designed by a
  pedantic technical mind that starts out by systematically
  listing and then displaying all configuration options that
  were ever added to the firmware, including the useless
  features invented in a late Friday afternoon haze.
  And of course, the one tiny detail missing, the one they
  never got to, was a simple stupid preset storage. Why would
  you want that?
  Five furious minutes later. The LEDs are finally blinking
  as supposed to. As far as he can tell it is now configured
  correctly. But the place itself has been deconfigured in
  the process.
  The state that he has to bring himself into in order to do
  recordings that he can engage with later on, is gone.
  Depending on his mood, the world has more or less colours.
  Now the light is harsh, and erase the colours, leaving only
  white and bleak shades of gray and beige.
  The cables has gotten entangled. Can we please invent
  wireless electricity? Like now? Thanks.
  The perception of the place, shadowed by technology and
  bad-tempered moods.  She looks at...

  A huge box with holes in it
  He thinks it is a mountain because of the dust covering it
  She wanders what’s in the box
  But he doesn’t care for a mountain is only a mountain
  Another woman is standing there, she walks a little and
  then climb the mountain and sit on the dusty box
  Without warning
  As soon as she sat, the box mountain strangely and
  imperceptibly disappeared SHE
  But after a while she saw that it was still there but more
  to the right
  No more dust but papers seemed to be filling it
  He didn’t even notice it had changed place and had some
  kind of content
  He thought it was some kind of new construction , maybe a
  supermarket he thought
  Because he wasn’t giving it any attention, so he didn’t
  notice all the papers
  The woman who first sat walk again, whistling and went into
  this without warning  But what she doesn't see...

  But what she doesn't see is black, pink, green and the
  dirty leaves of sound floating up from the trashcan where
  it all began. the startup and its wonderful, wonderful
  wonderful greasy, greasy, greasy greasy green grey blue
  white song of gentle insistence. But what she didn't see
  was herself nor did she see the others nor did she see the
  city, the trucks, the planes overhead or the worms sliming
  creeping underneath the newspaper screaming screaming
  screaming the computer humming humming humming the doors
  slamming slamming creaking and slamming the dust spreading
  all over in a grey brown red cloud growing, growing,
  growing steadily and covering, blanketing coughing away the
  green leaves. But what she didn't see was flat, square,
  round, she only saw the stripy, green, dustbrown can,
  container on the other side of what she thought and din't
  see. But what she didn't see and did see at once was some
  pile of melon on an icy frosty cold november day piled by
  caucasian men who drove thousands of watermelon in old grey
  brown trucks all the way from georgia to violently smash
  them on the wide open square of taganskaja station. what
  she didn't see was berlin the suburb of moscow.  They look at...

  They look at each other and they didn't knew where to start
  They were in pairs, they were in Paris
  They looked at each other and realize how difficult it was
  to loose the ownership of their own bodies
  They didn't even look
  They though they were looking and decided to describe They
  saw it together
  They didn't payed attention
  How awful is to be tricked by your own reflection They
  looked and they are still looking.
  I stop looking, because they are looking at me
  So we can look at this without having the same eyes, is
  that what you saying?
  They looked again at each other and hoped somebody would
  save them from their own wills
  They had no patient and no wish to keep looking at that
  perfect white wall
  They knew all the time, and they never said it out loud
  They look and by not finding they assumed it existed
  They looked and looked and looked and looked, until they
  got sleepy
  They were dreaming that they have seen it somewhere They
  forgot what they have seen
  They were we shortly after one of them left the room
  The space...
  The space seems to hide the only thing that makes it
  visible The space seems to avoid speaking about what we
  don't see
  As we proceed without vision The space seems to unlearn us
  while we think we've seen enough
  We are at the beginning, The space seems to invite us to be
  audience although we are on stage, although we keep
  convincing ourselves that shadows are only in relation to
  illuminated things
  The space seems a to unthink, unlearn, unknown, unbelieve,
  unhunt at all
  The space seems a hunting cabin, a treat, and then it
  doesnt, specially after yesterday when i experienced the
  same cabin in the middle of Alexanderplatz
  The space seems to bring my eyes closer to myself, it
  borrows other lenses showing light as negative, like the
  negative effect in photoshop
  The space seems to invade other space, and pervert it,
  because it is obsessed by shaping its own shadow
  The space seems to be a waiting room, that builds
  expectations on how much time we can still pretend we are
  the audience
  In the end The space seems to lack shadows but the show
  goes on

 • On the Sociological Psychology of the Hole

  On the Sociological Psychology of the Hole

  Blind Spot: Staring down the Void - Publisert den 13. januar 2017 av HiØ-NTA

  "The most important things are done through tubes. Proof: genitals, pens, and guns." - Lichtenberg

  The hole is a permanent companion of the non-hole;

  I'm sorry, but there is no such thing as a hole by itself.

  If there were something everywhere, there would be no holes, but there wouldn't be any philosophy either, not to mention religion, which is holey in origin.

  A mouse couldn't exist without a hole, nor could man. It is the final salvation for both when they are hard-pressed by matter.

  A hole is always a Good Thing.

  The strangest thing about a hole is its edge.

  It's still part of the Something, but it constantly overlooks the Nothing—a border guard of matter.

  Nothingness has no such guard; while the molecules at the edge of a hole get dizzy because they are staring into a hole, the molecules of the hole get... firmy?

  There's no word for it. For our language was created by the Something people; the Hole people speak a language of their own.

  The hole is static.

  There are no traveling holes.

  Almost not .

  Holes that are marrying each other become one of their own.

  Separate the partition between two holes, does the right edge then belong to the left hole, or the left to

  the right, or everybody to itself, or everybody to everybody ?

  I’d like to have my worries.

  When a hole is filled up, where does it go ?

  Will it push itself to the side, right into the material ?

  Or will it run to see another hole and tell him about his misery ?

  Where does the filled hole remain ?

  Nobody knows.

  Here, our knowledge ... has one.

  Where something is, nothing else can be.

  Where one hole is , can there be another one ?

  And why aren’t there any half-holes ?

  Some things lose value because of a single small hole:

  because in a part of them there is a “no-thing”, all the rest isn’t worth anything anymore.

  Example: a ticket, a virgin, a balloon.

  The thing itself still has to be looked for:

  the hole itself already is.

  One that would be with one foot in a hole and the other foot with us, this one alone would be truly wise.

  But no one has been able to achieve this yet.

  Some megalomaniacs pretend that the hole is a negative thing. That is not right!

  The human being is a not-hole and the hole is primary.

  Do not laughole! The hole is the only premonition of paradise down here. When you're dead, you'll first realize what life is about.

  Kurt Tucholsky 1931

 • The Panorama

  The Panorama

  Blind Spot: Staring down the Void - Publisert den 9. januar 2017 av HiØ-NTA

  The panorama seeks to present everything: the sum of all possible details to be seen, while at the same time keeping an overview, giving a general impression of that which is represented. But evermore accessible information cannot patch over the quintessential misunderstanding, that information accessible is not equal to filtering, reading, understanding, let alone acting upon that information.

  panorama-11
  panorama-05
  panorama-06
  panorama-07
  panorama-08
  panorama-09
  panorama-10

  The panorama will be an important audio-visual element in the production, drawing on previous work with panoramic image and video in collaborations between Karen Kipphoff and Trond Lossius, making use of non-standard wide screen video formats and immersive surround sound serving as auditive scenography.

  https://vimeo.com/13773876

  Staged Bodies, media installation (2005-06)
  by Karen Kipphoff & Trond Lossius

 • Hvordan se tilbakemelding fra lærer.

  Hvordan se tilbakemelding fra lærer.

  Datahjelp for studenter - Publisert den september 15, 2016 av pkm

  Dersom faglærer har rettet oppgaven din med kommentarer så kan du lese de kommentarene. (Du må ha Word eller en tekstbehandler som kan lese word-format på din datamaskin.)

  Gå inn på det samme stedet der du leverte oppgaven din.

  tilbakemelding01

  Klikk på trekanten foran oppgaven slik figuren ovenfor viser.

  tilbakemelding02

  Her velger du "Les kommentar", se pila ovenfor.

  tilbakemelding03

  Nå kan du klikke på dokumentet som ligger til høyre for "Kommentar", og woala du får sett lærerens retting av din oppgave.

 • Hvordan opprette prøve med tilfeldig utvalg av spørsmål?

  Hvordan opprette prøve med tilfeldig utvalg av spørsmål?

  tips & tricks - Publisert den 19. april 2016 av pkm

  Dette baseres på at du allerede har tilgang til en spørsmålsbank.

   

  prove01

  Det første du må gjøre er å opprette en mappe der du skal opprette prøven i. Dette er viktig fordi du får enda et nivå med kontroll slik at prøven ikke blir tilgjengelig for studenter før frist.

  prove02

  Når du står inne i mappen og der du vil opprette prøven, gå til Opprett og deretter klikk på Prøve.

   

  prove03

  Gi prøven et godt navn slik at studenter som skal gjennomføre prøven blir sikre på at de starter riktig. Klikk så på Lagre.

   

  prove04

  Velg, Hent spørsmål, som du finner nederst i venstre kolonne.

   

  prove05

  Her får du en rekke valg. Husk at du må velge riktig spørsmålsbank. Klikk på Neste.

   

  prove06

  Her merker du av for antall spørsmål, Du kan også sortere ut spørsmål basert på type. Det kan hende at spørsmålsbanken har flere kategorier å velge i. Klikk på Opprett.

   

  prove07

  Gå inn på prøven du nettopp har opprettet. Klikk deg helt ut igjen hvis du ikke finner riktig med en gang.
  På prøven velger du arkfanen Innstillinger. Det er under Innstillinger du setter varigheten for prøven.

   

   

   

   

 • E-post og kontoer

  E-post og kontoer

  tips & tricks - Publisert den 13. april 2016 av pkm

  Hvis Outlook ikke starter må du starte E-postinnstillingene fra Kontrollpanelet.

  Bytt fra Kategorivisning og til Ikonvisning i Kontrollpanelet, og klikk på ikonet som heter E-post.

   

  Klikk på bildet for større visning.

  07epostOutlook

   

   

 • Innstillinger for Outlook

  Innstillinger for Outlook

  tips & tricks - Publisert den 13. april 2016 av pkm

  Slik sjekker du at innstillingene for Outlook er korrekte.
  Dette gjelder for de ansatte som ikke har mottatt PC fra IT-drift eller har mottatt en PC som ikke har IT-drift' standardoppsett.

  Hvis du ikke får startet Outlook, se her, og så fortsett på punkt iii).

   

  i) Start Outlook og gå til Fil

  01epostOutlook

  ii) Klikk på Kontoinnstillinger og velg Kontoinnstillinger fra nedtrekksmenyen.

   

  02epostOutlook

   

  iii) Velge Endre på kontoen.

  Hvis du har flere kontoer i Outlook må du markere kontoen med mailen fra Høgskolen i Østfold før du trykker på Endre.

  03epostOutlook

   

  iv) Serverinnstillinger

  I dette vinduet kan det være lurt at å sette opp at du vil beholde alle e-poster frakoblet.
  Gå videre inn på Flere innstillinger.

  04epostOutlook

  v) Microsoft Exchange

  Se til at det er huket av for bruk av Koble til med Microsoft Exchange ved hjelp av http.
  Her klikker du på arkfanen Tilkobling og klikker på Proxy-innstillinger for Exchange.

  05epostOutlook

   

  vi) Proxy-innstillinger for Microsoft Exchange

  Sjekk at du har satt opp innstillingene som vist nedenfor:

  1) epost.hiof.no

  2) I raske nettverk kobler du først til ved hjelp av HTTP ...

  3) I langsomme nettverk kobler du først til ved hjejlp av HTTP ...

  4) Bruk NTLM godkjenning.

  vii) Når du er ferdig klikk på OK og så på Bruk, og så må du restarte Outlook for at innstillingene skal effektueres.

  06epostOutlook

   

   

   

   

 • Tilpasse hvilke rom du mottar meldinger i fra

  Tilpasse hvilke rom du mottar meldinger i fra

  tips & tricks - Publisert den 23. november 2015 av pkm

  Feederen i Fronter sender deg bekjed om hva som er nytt fra rom basert på at du ligger som medlem i rom.

  For en del lærere kan de være lurt å være litt selektiv her.

  rom01

  a) Trykk på Tilpass Dagens

  rom02

  b) Gå videre inn på Vis fra Rom

  Standarden er at det er hake foran alle rom du er medlem i. Når du fjerner en hake foran et rom så vil du ikke lenger se oppdateringer fra det rommet på Dagens, men du må gå inn i rommet for å se det.
  Husk at alle endringer skal bekreftes med Lagre. Den knappen ligger nederst til høyre.

   

  Enringene skal tre i kraft neste gang du logger inn. Hvis du ser gamle meldinger der så klikk på en som ikke skulle vært der. Da oppdateres cashen på nettleseren og meldinene blir fjernet fra Dagens.

   

   

   

   

 • Lese e-post i Fronter

  Lese e-post i Fronter

  Datahjelp for studenter - Publisert den oktober 23, 2015 av pkm

  Fronter er ikke god på e-post.
  Anbefaler heller studenter å bruke https://mail.stud.hiof.no/src/login.php

  Når du logger inn på Fronter med FEIDE så ser aldri Fronter passordet ditt. Det er bare resultatet av autentiseringen som blir presentert for Fronter. Derfor må du skrive inn passord hver gang til skal bruke e-post fra Fronter.

  Hver gang du skal sende e-post fra Fronter må du skrive inn ditt passord. Passordet er det samme som får å logge inn på Fronter.

  epost01

  Start med å klikke på Verktøy.

  Se på bildet over og gå inn på a) E-post.
  Så velger du b) E-post - Innstillinger
  Så klikker du på c) Endre

  epost02Utvid Tjenerinnstillinger ved å trykke på trekant-ikonet.
  Her skal brukernavnet være uten @hiof.no.
  (Ansatte som benytter Exchange-server skal ha med @hiof.no)

  Det viktige her er at du fjerner påloggingspassordet mitt i Fronter og krysser av for Spør etter det ved behov.

  Du må også tillate sprettvinduer i nettleseren din for passordboksen.

   

   

   

   

 • "Authorization failed"

  "Authorization failed"

  Datahjelp for studenter - Publisert den august 31, 2015 av pkm

  "Authorization failed"

  Hvis du ser denne meldingen før du skriver inn brukernavn og passord tyder det på at maskinen din husker feil brukernavn og passord. Dette kan oppstå i situasjoner der hvor flere bruker samme maskin eller i miljøer hvor maskinen er tilpasset en bestemt jobbsituasjon.

  Hvis du bruker FEIDE-tjenester i jobb-sammenheng, så blir det krasj mellom jobb-bruker og HiØ-bruker. I veiledningen nedenfor vises det hvordan du logger ut av FEIDE-tjenesten med din HiØ-bruker. Det kan hende at du også må logge ut av FEIDE-tjenestene med din jobb-bruker. I så fall er det jobb-bruker og jobb-passordet du skal skrive inn.

  En måte å omgå dette problemet på er å:
  a) Bruke en annen PC når du er student.
  b) Bruke en annen nettleser når du er student.

  ... eller må du ...

  logge ut av FEIDE slik at du blir bedt om brukernavn og passord på nytt.

  1) Gå til https://idp.feide.no

  2) Trykk på Innsyn

  feide013) Velg tilhørighet til Høgskolen i Østfold og skriv inn ditt FEIDE brukernavn og passord. Ditt vanlig brukernavn (uten @hiof.no) og passord for HiØ.

  feide024) Gå til arkfanen eller tab'en "Samtykke".

  feide035) Trekk samtykke tilbake fra tjenesten du vil ut av.
  Her eksemplifisert med Fronter. Knappen for å trekke tilbake samtykke er helt nederst på listen.

  feide04

  6) Prøv å logge inn på nytt. Nå skal du ikke lenger få "Authorization failed".

   

 • Logge inn på Fronter

  Logge inn på Fronter

  Datahjelp for studenter - Publisert den august 5, 2015 av pkm

  1. Man logger på fronter ved å gå til hiof.no/fronter.
  2. Velg tilhørighet "Høgskolen i Østfold".
  3. Skriv inn ditt FEIDE brukernavn og passord.

  Du kan også finne lenken ved å gå via høgskolens nettsider og så trykke på student. Der finner du knapp til Fronter.

  verktøymeny

  Prosessen er forklart i video (1min19sek).

   

   

 • Nedlastning av filer

  Nedlastning av filer

  Datahjelp for studenter - Publisert den juni 26, 2015 av pkm

  Å laste ned en og en fil er det enkleste, da bare høyreklikker (command + click for Mac) og velger "lagre lenke som".

  Å laste ned filer fra Fronter er viktig. Fronter er ikke noe bra filarkiv fordi filer kan bli slettet når som helst. (Faglærer kan slette filer, rommet blir arkivert, man har bare tilgang så lenge man er student osv.).

  Jeg anbefaler å bruke nettleseren Firefox for nedlastning. Dette fordi Firefox har den beste støtten for Java.

  Kortversjonen er:

  Kan bare brukes på filer og ikke på mapper, må derfor laste ned innhold i mapper hver for seg.
  1) Bruk Firefox
  2) Huk av for filene som skal lastes ned
  3) Trykk på «Last ned»- knappen nederst til høyre
  4) Velg egnet mappe på din maskin

  Massenedlastning av filer fra Fronter

  4min 55sek: Massenedlastning av filer fra Fronter