Test

 

 

 • Maktkamper i UH-sektoren

  Maktkamper i UH-sektoren

  Hva skjer'a? - Publisert den 21. mai 2019 av Kjell Ove Kjølaas

  Maktkamper, konflikter og intriger er utbredt i akademia, skal vi tro arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. I årene 2013-2015 har over 12000 ansatte ved 17 høyskoler og universiteter besvart en rekke spørsmål om arbeidsmiljøet der de jobber, iflg. denne to år gamle artikkelen i Forskerforum.

  Vår egen Jo Ese har nettopp disputert ved Karlstads universitet. Hans avhandling går nettopp inn på disse problemstillingene, nærmere bestemt på spenningen mellom ledelse og administrasjon på den ene siden, og de vitenskapelig ansatte på den andre siden. Hans funn er bl.a. at de ansatte opplever at deres akademiske frihet stadig utarmes pga. ledelsens (velmente?) styring av arbeidet og pålegg om å utføre nye (ikke-akademiske) oppgaver. Tipper mange av dere forskere som leser dette nikker gjenkjennende nå.

  Avhandlingen til Jo inneholder mange eksempler på mottiltak forskerne iverksetter for å «vinne» i slike konflikter. Bak linkene nedenfor er et par eksempler som sikkert kan gjøre at noen trekker på smilebåndet (kanskje har du gjort noe lignende?).

  Eksempel 1; Pretending to be dumb

  Eksempel 2: Hiding

  Jo Ese i aksjon på disputasen i Karlstad. Foto: Frode Haaland

 • 17. mai-feiring på utveksling

  17. mai-feiring på utveksling

  - Publisert den 21. mai 2019 av marihel  Atter en gang feirer alle vi nordmenn 17. mai. 17. mai betyr familie, venner, is, bunad og godt humør for de fleste. Vår kjære grunnlovsdag er noe vi alle gleder oss til hvert år, det kan lett bli et av årets høydepunkter. Sånn er det i hvert fall for meg, selv om jeg akkurat nå er veldig langt unna gode gamle Norge.

  Så da spør du kanskje: hvordan kan man feire 17.mai selv på utveksling i utlandet? Jo, heldigvis for oss på BIK er høgskolen en del av noe som heter ANSA. ANSA er forening for norske studenter utenfor Norge. Du kjøper medlemskap og reiseforsikring fra ANSA gjennom utvekslingsordningen på BIK.

  ANSA arrangerer forskjellige turer til for eksempel Byron Bay der du lærer deg å surfe, Noosa Everglades Camp der du kan padle i kano og se kenguruer i sitt naturlige habitat, eller om du ønsker deg noe roligere, som en morsom quiz annenhver onsdag, arrangerer de også det. Her kan du bli kjent med masse nye folk fra hele Norge.  ANSA holder også den årlige 17. mai-feiringen i Brisbane for både norske studenter og andre nordmenn. Dagen starter vanligvis med champagnefrokost for de fleste i Norge, det samme gjør den i Australia! Uheldigvis for meg er jeg ikke en morgenperson, så det ble litt for tidlig for meg å stå opp.

  Men om du en person som klarer å våkne kl. 6, er dette perfekt for deg. Etter frokosten kan du da bli med 17. mai-toget som starter fra midt i Brisbane sentrum og videre til QUT-campusen. Her venter både pølser, vafler og kalde drikker.

  Under arrangementet kunne vi glede oss over sang av nasjonalsangen, Brisbanes beste norske manne-kor og mange flotte taler med mange smil.

  At universitetsbaren «Botanic Garden» var åpen for alle var heller ingen overraskelse. Her i baren kunne man mingle, synge, danse og le med alle studentene fra forskjellige høgskoler og universiteter i Norge til langt ut på ettermiddagen.

  Så selv om du er i utlandet på den mest spesielle dagen i Norge, trenger du ikke å få ekstremt hjemlengsel. Det finnes 17. mai-feiringer selv for nordmenn utenfor Norge og spesielt for BIK-studenter i Brisbane!

  Skrevet av Refel Abeid

 • Siste Intervjurunde

  Siste Intervjurunde

  En fremtid med 3D-armering - Publisert den mai 21, 2019 av madeleer

  Ørebekktunnelen er den konstruksjonen vi har armert i 3D, og denne tunnelen er en del av hele prosjektet Ørebekk-Simo som Statens vegvesen holder i. Ørebekktunnelen ble armert og kontrollert etter 2D-tegninger.

  Vi fikk møte to kontrollingeniører i Statens vegvesen på Ørebekk-Simo-prosjektet, og vi gledet oss veldig til å høre deres tilbakemelding på vår modell!

  Dette var den siste intervjurunden vår, og vi har nå vært i kontakt med tekniske tegnere, kontrollingeniører, prosjektleder, byggeleder, jernbinder-bas og oppdragsleder.

  Alt om deres synspunkter, erfaringer og innspill skal nå bearbeides og drøftes. Det er klart for siste innspurt!

 • Skummel og morsom forskning - test av hopping fra fly, med og uten fallskjerm

  Skummel og morsom forskning - test av hopping fra fly, med og uten fallskjerm

  Viten - kok - Publisert den mai 21, 2019 av Kjell Ove Kjølaas

  Det er ikke tidligere gjennomført tester som underbygger at bruk av fallskjerm forhindrer dødsfall når man hopper fra fly – dette er altså kun basert på antakelser. Tilhengerne av evidensbasert forskning vil selvsagt ikke akseptere dette, siden medisinsk forskning må være basert på randomiserte kliniske studier for at en skal kunne måle nytteverdi og dermed ta i bruk forskningen.

  En gruppe på 11 velrenommerte forskere ved Harvard Medical School, University of California og University of Michigan gjennomførte i 2017/18 en undersøkelse for å finne ut av dette. Resultatet av undersøkelsen ble publisert i desember 2018, i julenummeret til det velrennomerte medisinske tidsskriftet The BMJ.

  Årsaken til at dette ikke er undersøkt tidligere kan være mangel på forsøkspersoner. I denne amerikanske undersøkelsen gjennomførte man en bakgrunnssjekk av 92 potensielle deltakere, alle over 18 år. Av disse var 23 villige til å delta i undersøkelsen. 12 av disse skulle hoppe fra flyet med fallskjerm, mens 11 skulle hoppe uten fallskjerm. Ingen fikk på forhånd vite om «ryggsekken» de fikk utdelt inneholdt fallskjerm eller ikke.

  Konklusjon: Fallskjermbruk reduserte ikke sannsynligheten for å dø ved hopping fra fly.

  Dette funnet stemte altså ikke med den tidligere antakelsen om høy dødsrisiko når en hopper uten fallskjerm. Det må nevnes at deltakerne i studien hoppet fra et fly som sto i ro på bakken, og at høyden på hoppene var i gjennomsnitt 0,6 meter. Se bilde nedenfor.

  PDF av artikkelen finner du HER.

  Selv om det med stor sikkerhet kan anbefales at personer som hopper fra små stasjonære fly på bakken ikke trenger fallskjerm, bør individuell vurdering foretas ved anvendelse av disse funnene når høyden øker.

  Alle forskerne som deltok i prosjektet hadde betydelig buksmerter pga. latter i løpet av forskningsprosjektet.

  Bildet er fra nevnte artikkel

 • Seminar om EU-valget i Frankrike ved Litteraturhuset i Oslo

  Seminar om EU-valget i Frankrike ved Litteraturhuset i Oslo

  AreaS - Publisert den mai 21, 2019 av fro

  20. mai 2019 arrangerte HiØ/AreaS og UiO/ILOS et felles seminar om betydningen av EU-valget i Frankrike for fransk innenrikspolitikk og resten av EU. Seminaret fant sted ved Litteraturhuset i Oslo.

  Invitasjonen på seminaret lød som følgende:

  "Årets valg til Europaparlamentet 23.-26. mai omtales som en korsvei for EUs fremtid, der to ulike syn på unionen står opp mot hverandre. På den ene siden finner man de som vil ha mer samarbeid og integrasjon, på den andre de som er imot EU, som vil ha et mindre føderalt EU – eller som rett og slett vil ha et annerledes Europa.

  En slik verdikamp pågår i samtlige EU-land, men er enda mer spisset i Frankrike, der president Macron har slått fast at EU-valget blir et oppgjør mellom de progressive på den ene siden, og nasjonalistene på den andre. Men er det så enkelt? Vi har samlet et kvalifisert panel som skal drøfte den franske EU-valgkampen og hva valgresultatet i Frankrike om noen dager kan ha å si for resten av EU."

  Paneldebattantene:

  · Yngvild Gotaas Torvik, journalist i Klassekampen
  · Franck Orban, Høgskolen i Østfold
  · Kjerstin Aukrust, Universitet i Oslo
  · Simen Ekern, journalist og forfatter

  Tove Gravdal fra Morgenbladet var ordstyrer.

 • Det nærmer seg...

  Det nærmer seg...

  Incorporation of cellulose microfibrils in building materials - Publisert den mai 19, 2019 av markusgr

  Deadline kommer nærmere og nærmere, og i disse dager går det mye arbeid til skriving. Alle bidrar og gjør jobben sin så bra som mulig. Det som har vært krevende med denne oppgaven er å tolke resultatene vi får. Og det er veldig mange resultater å forholde seg til, mer enn vi hadde trodd på forhånd. Men, som sagt, deadline nærmer seg... • Where does the money go?

  Where does the money go?

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 16. mai 2019 av msnajdor

  The prototype of the app is still under development, but as soon as it is ready enough, there will be posted picture examples on our blog. This is our main task at the moment, as well as writing a report about our design process. Meanwhile we can spice up our blog a little with some sadfacts about the textile industry in this short infographic about where the money we pay, often end up.

  An infographic about where the money we pay for our clothes often end up

 • Hvor går pengene?

  Hvor går pengene?

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 16. mai 2019 av msnajdor

  Vi oppdaterer om at prototypen fortsatt er under bearbeiding, men så snart vi har den ferdig nok, så vil det også bli lagt ut bilder på bloggen. Det er dette som er hovedbeskjeftigelsen vår for øyeblikket, ved siden av å skrive en rapport om arbeidsprosessen vår. I mellomtiden kan vi krydre bloggen vår med litt sadfacts om klesindustrien i en liten infografikk om hvor pengene vi betaler for klærne ofte havner.

  En infografikk om hvor pengene vi betaler for klærne ofte havner   

 • Statusmøte

  Statusmøte

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 16. mai 2019 av iselinsv

  Mandag denne uken samlet gruppen seg for å se status på hvordan oppgaven. Plan for de siste ukene før levering ble satt opp for å ferdigstille alt. Det vil bli jobbet individuelt denne uken og deler av neste, før gruppen samles daglig med både korte og lange dager nærmere fristen.

  Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 • 134 personer vil ta doktorgrad innen "Det digitale samfunn"

  134 personer vil ta doktorgrad innen "Det digitale samfunn"

  Hva skjer'a? - Publisert den 16. mai 2019 av Trine Eker Christoffersen

  Høsten 2018 mottok høgskolens ledelse 23 prosjektforslag for mulige stipendiatprosjekter relevant for satsingen "Det digitale samfunn". Disse ble evaluert av eksterne ekspertkomiteer, og 7 stipendiatløp ble tildelt på grunnlag av dette og andre strategiske hensyn. Målrettet virksomhet fra toppledelsen resulterte deretter i at HIØ fikk midler fra Østfold Fylkeskommune for å delfinansiere enda et stipendiatløp. Så 7 ble til 8.

  Disse 8 stipendiatstillingene har blitt utlyst nasjonalt, internasjonalt og bl.a. blitt presentert med en halvsides innrykk i Aftenposten. Med dette har HIØ tiltrukket seg en god del oppmerksomhet. Vi markerer oss bedre som forskningsinstitusjon, noe som bl.a. har resultert i en spennende henvendelse fra OsloMet 🙂

  Hensikten med annonseringen, nemlig å tiltrekke oss søkere, har lyktes. Da søknadsfristen ble passert 10. mai kunne vi telle hele 134 søkere fra 35 forskjellige land.  Her ser dere en oversikt over søkerne fordelt på land.  Søkere fordelt på land
  Albania 2
  Bangladesh 1
  Bolivia 2
  Botswana 1
  Brasil 3
  Bulgaria 2
  De Franske Sørterritorier 1
  Egypt 1
  Etiopia 2
  Gahna 2
  India 5
  Iran 8
  Italia 1
  Jordan 4
  Kasakhstan 1
  Kina 5
  Marokko 1
  Myanmar 1
  Nepal 5
  Nigeria 1
  Norge 53
  Pakistan 12
  Portugal 1
  Russland 4
  Spania 1
  Sverige 4
  Sør Korea 1
  Sør-Afrika 2
  Tunisia 3
  Tyskland 1
  Uganda 1
  Ukraina 1
  USA 1
  Vietnam 1
  Zimbawe 1
  134

  Grovsortering og planlegging av intervju er i gang, og vi håper at stipendiatene kan starte opp så raskt som mulig etter sommerferien.

  Vi ivrer for å få disse på plass for å gi forskningsaktiviteten innen satsingsområdet en real boost. MEN (!) tempoet skal ikke gå på bekostning av kvalitet i prosessen og anstrengelsen for å identifisere best kvalifiserte kandidat. Lykke til med det.

 • Klar for levering

  Klar for levering

  Bachelor 2019 - Publisert den 16. mai 2019 av solgunnk

  Det er nesten ikke til å tro at tiden for innlevering av rapporten er nå. Tiden har gått fort, læringskurven har vært bratt og endelig er vi i mål!

  Rapporter

  Symbiose


  Vi har jobbet både med utreding og utvikling, og har opplevd at kombinasjonen har gitt prosjektet stor verdi. Prototypen alene er verdifull fordi dagens bestillingsløsning er av eldre årgang og behøver en oppgradering tilpasset dagens behov. Innspillene vi har fått under workshop og brukertesting har hatt stor betydning for sluttproduktet. Vi tror selv på at den nye løsningen kan bidra til å effektivisere hverdagen hos AMK og sykehusene, og komme pasientene til gode. Prototypen fungerer som tiltenkt og er klar til at CSAM kan overtar stafettpinnen med videre utvikling, testing og implementering. I slutten av mai skal prosjektgruppen inn til CSAM i Oslo for å holde en demonstrasjon, samt overlevere prototypen og dokumentasjon.

  Utredningen har på sin side bidratt til å gi forståelse av hvor viktig IKT-støtte av AMK sine kjerneoppgaver er. Det er også oppdaget at bestillingsløsning alene ikke vil være nok til å løse utfordringene AMK og Sykehuset i Østfold står ovenfor i forbindelse med grønn ambulansetransport. Det er et skrikende behov for differansiert transporttilbud i Østfold. Sykehuset har allerede satt inn to hvite biler for å avlaste de grønne turene, og det har vært ett hit. Sykehuset melder selv at de har hatt en god start, og forteller at de har kjørt over 600 turer med de hvite bilene siden september. Les mer på Sykehuset Østfold.

  http://www.ambulanseforum.no/wp-content/uploads/2014/12/IMG_0808.JPG.jpeg

  Hvit bil  Selv om de hvite bilene avlaster ambulansene, er det ikke tilstrekkelig. Resultatene viste at det ukentlig er flere pasienter som må overnatte en ekstra natt i korridorene på avdelingene, fordi ambulansene og hvite biler ikke hadde mulighet til å transportere alle den dagen. Dette påvirker mange og det kan derfor virke som om syketransporten er en propp i systemet. Det som er interessant i den forbindelse er at sykehusene i Oslo ikke har den samme utfordringen. Fordelen er at det kanskje går ann å lære av hverandre:). Vi har derfor stor tro på tverrfaglig samhandling.

  Tusen takk til alle som har bidratt


  Vi har fått lov til å være med på en utrolig spennende reise hvor mange har blitt involert i løpet av prosjektet. Alt fra kontaktpersoner på Oslo Universitets Sykehus og Sykehuset på Kalnes , til de som har bidratt i intervjuer, workshop og brukertest, oppdragsgiver og veileder. Alle sammen skal ha en stor takk! Prosjektet hadde ikke blitt det samme uten dere.

  Thank you- Solgunn

 • Do you need help to find a research partner for EU funded projects?

  Do you need help to find a research partner for EU funded projects?

  Hva skjer'a? - Publisert den 16. mai 2019 av Ivan Dragicevic

  My experience as a research adviser at Østofold University College has so far identified several challenges that some of our researchers come accross before starting a reserach proposal/project application. One of those challenges is: Where can I find a partner for my proposal? As most of you know, EU-funded projects are usually collaborative, with at least three organisations from different EU Member States or Associated countries taking part. The next question for you could be: Is there a way to get an institutional overview of potential partners that could be included in your project proposal? You as a partner? 

  THERE IS A WAY! 🙂

  There are several webistes that can help you with this and here I will list just a few of them that are closest to the ØUC reseach portfolio.

  1. CORDIS – EU Research Partners
  CORDIS is the European Commission's primary public repository and portal to disseminate information on all EU-funded research projects and their results in the broadest sense. It offers one of the largest databases of partner profiles (self-registered profiles).

  Source: CORDIS  2. Ideal-ist Partner Search
  Ideal-ist is an international ICT (Information and Communication Technologies) network, with more than 70 ICT partners from EU and non-EU countries. These include: Associated States, Eastern European Partner Countries, Mediterranean Partner Countries and emerging countries like China, Brazil, India, and South Africa.

  Source: IDEAL-IST  3. Partner Search for Nanosciences and Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies (NMP)
  The core objective of the ’Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP)’ theme is to improve the competitiveness of European industry, and generate the knowledge needed to transform it from a resource-intensive to a knowledge-intensive industry.

  Source: NMP TeA  4. NET4SOCIETY – Partner Search Support
  NET4SOCIETY presents international network of National Contact Points for Horizon 2020’s Societal Challenge 6 ("Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies") and Socio-economic Sciences and Humanities (SSH). The NET4SOCIETY database will offer both profiles of partners interested in becoming involved in existing or currently forming consortia as well as partner searches of research consortia looking for specific additional partners.

  Soucrse: Net4Society  5. Innovation Place – Find partners for research and innovation projects
  Innovation Place is a European consultancy organisation that advises on innovation management and grants. It can help you in connecting to the right organisations for your projects all around Europe, see how.

  Source: Innovation place  6. EUresearch – Swiss guide to European research and Innovation – Partner Search Platforms
  Euresearch is a Swiss network mandated by the State Secretariat for Education, Research and Innovation to provide targeted information, hands-on advice and transnational partnering for European research and innovation programmes.

  Source: EUresearch.ch

 • Opening of the exhibition 

  Opening of the exhibition 

  Blind Spot: Staring Down the Void - Publisert den 16. mai 2019 av HiØ-NTA

  Blind Spot Exhibition at Teknisk Museum in OSLO
     Teknisk museum/Håkon Bergseth
   Photo: Teknisk museum/Håkon Bergseth


  Do we see with our eyes or through them?


  This new exhibition - a collaboration between NTA - University College of Østfold and Teknisk Museum funded by DIKU (Artistic Research Programme) - explores the relationship between what you see and what you perceive. Through artistic installations, optical illusions, and ophthalmic artefacts from various times, BLIND SPOT will take you both to the blind spot of the eye and to our cultural blind spots.


  Exhibition period: 25 May 2019 to 1 March 2020


  The visit is an experience for body and mind

  Visiting the exhibition is an experience for both body and mind. You go through the exhibition, move your body and eyes and look for new perspectives and blind spots as part of the exhibition experience and in society.


   

  A unique collection of medical history items

  In the exhibition, you will see a number of objects from the museum's medical history collections. These ophthalmic aids helped scientists understand how and what we see. The National Medical Museum is central for cultural heritage in the field of health and medicine history in Norway.


   

  Opening on Friday 24. may at 18.00 at Teknisk museum

  Funded Høgskolen i Østfold, Teknisk Museum and by DIKU

  Logo og lenke til DIKU; Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

 • Sikkerhetstesting og analyse hos LogiQ

  Sikkerhetstesting og analyse hos LogiQ

  Forbedring av informasjonssikkerhet gjennom bruk av sikkerhetsstandarder - Publisert den 13. mars 2019 av danielch  Etter kontakt med LogiQ fikk gruppen utføre en begrenset sikkerhetstest og analyse hos dem.

  Hos LogiQ ble prosjekgruppen møtt av Thomas Nakken som er løsningsarkitekt. Der ble prosjekgruppen tildelt et møterom for dagen. Prosjektet ble presentert for LogiQ. Og prosjekgruppen fikk utføre en begrenset sikkerhetstest og National Institute of Standards and Technology (NIST) analyse hos LogiQ. Det ble avtalt at LogiQ skulle få en begrenset sikkerhetsprotokoll tilbake som produkt.

 • Prosjektbeskrivelse

  Prosjektbeskrivelse

  Forbedring av informasjonssikkerhet gjennom bruk av sikkerhetsstandarder - Publisert den 6. desember 2018 av expo19  eSmart Systems opplever at flere kunder spør om sikkerheten rundt deres systemer, hvordan sikkerheten håndteres i web applikasjonene, hvordan sikkerheten er rundt Azure og hvordan sikkerheten er ved innhenting av data fra sensorer (IoT).

  Oppdraget omhandler å utvikle et dokument som bidrar til å forbedre informasjonssikkerheten til bedrifter. Oppgaven legger vekt på å sette sammen et overordnet dokument av forskjellige internasjonale standarder som kan benyttes av flere bedrifter. Dokumentet navngis som en "sikkerhetsprotokoll" og består av en kartleggingsdel, analysedel og en del for planlegging og gjennomføring av tiltak. De forskjellige delene henger sammen og gir bedriftene en oversikt over deres nåværende datasikkerhet, og hvor de ønsker å ligge innen en gitt tidsperiode. Videre baseres dokumentet på en rekke sikkerhetsstandarder. Gjennom disse sikkerhetsstandardene opprettes det aktiviteter og beste praksis som en bedrift kan gjennomføre for å forbedre deres datasikkerhet. I tillegg holder dokumentet et fokus mot ISO 27001 standarden og kravene som stilles i standarden. Fordelen med dette er at bedrifter vil ha en grunnlinje for å kunne ISO sertifisere seg i fremtiden. For å kvalitetssikre og validere dokumentet, har prosjektgruppen implementert dokumentet i to bedrifter. Selv om dokumentet implementeres i bedriftene Logiq og eSmart, er det planlagt som en generell mal som flere bedrifter kan benytte seg av. Med dette dokumentet ønsker prosjektgruppen å besvare problemstillingen. "Hvordan kan bedrifter bruke sikkerhetsstandarder til å forbedre informasjonssikkerhet?"

  I prosjektperioden er det planlagt å utføre en rekke tester mot systemene til eSmart og Logiq. Testene fokuserer hovedsakelig på social engineering og nettverkstester. Formålet med testene er å kartlegge mulige svakheter i sikkerheten til bedriftene. Utføringen av testene avtales med bedriftene og godkjennes på forhånd før de gjennomføres. Resultatene presenteres i sikkerhetsprotokollen. Sikkerhetsprotokollen tar for seg eventuelle forbedringer av sikkerhetsrutiner, og er relevant for oppdragsgiver. Basert på denne informasjonen utarbeides en rapport som gir en oversikt over informasjonssikkerheten til bedrifter. I tillegg beskriver den eventuelle sårbarheter i bedriftens informasjonssikkerhet.

 • Tre på gaten: Hva skal du 17.mai?

  Tre på gaten: Hva skal du 17.mai?

  - Publisert den 16. mai 2019 av intkomm

  Nå nærmer det seg 17. mai, Norges grunnlovsdag. Mange er nok godt i gang med forberedelsene, bunadskjorter skal strykes, dressbukser skal presses og flagg må handles inn. Noen forbinder dagen med korps, glade barn i tog og spise hvor mange is man bare vil.

   Jeg har spurt tre bik-studenter om hva de skal på 17.mai:

  Jonas (21): 17.mai- årets beste dag, hvert eneste år. Dagen man tilbringer med gutta med Norge i hodet, Jesus i hjertet og alkohol i blodet. I år skal jeg på champagnefrokost klokken 07.30, så bærer det videre til byen for å se på toget rundt 10-tiden. Deretter er det 3-4 pils på brygga før jeg tar en liten familiepause hos mormor og morfar. Der skal jeg spise snitter, spesielt de med sånne deilige karbonader og stekt løk. Etter dette skal jeg på hundre meter fra besteforeldrene mine til en kamerat, hvor gutta samles på ny for en kveld fylt med deilig grillmat og fuktige varer. Jeg gleder meg!  Thomas(37): Jeg skal til Kløfta og besøke min bror, hans kone og mine to nieser. Jeg skal se de gå i tog. Jeg håper jeg ser flagg fra mange land, siden 17.mai handler om grunnlov og menneskerettigheter. Det er universelt.  Chalin(26): Jeg skal storkose meg hele dagen med verdens beste venninne, hun skal kjøpe ballong og is til meg.

  Er du enda ikke helt sikker på hva du skal 17. mai? Fortvil ikke:
  Studentrådet IT, samt andre frivillige, skal arrangere en 17.mai-feiring ved studentboligene på Remmen. Det vil bli servert pølser og brus, og arrangert tradisjonelle 17. mai aktiviteter som for eksempel sekkeløp. Link til arrangementet finner du ved å klikke her.

  Skrevet av: Ida Fossli Støten

 • Knapp for oppstart

  Knapp for oppstart

  Prosjekt robotvakthund - Publisert den 29. april 2019 av andregh

  Vi bestemte oss for å starte med å prøve å få en knapp til å kunne kjøre roboten. Viå finner frem et circuit board og tester det ved å bruke en buzzer vi vet fungerer for å sjekke at knappen kommer til å fungere. Buzzeren lagde lyd og fungerte bra, som vil si at vi kan fortsette på knappen vår. Vi tester pinsa på GoPiGo og får det til å fungere. Vi fant ut at knappen fungerte med bare input og ground. Nå skal Mats lage et script som får alt til å kjøre samtidig ved hjelp av knappen Vi har fått knappen til å kjøre et kjøre script, og fortsetter nå videre på å utvikle et script som kjører alle programmene samtidig.  Mens vi prøver på dette så jobber Harald med at roboten kan detektere trapper. Han gjør dette ved å bruke en distanse sensor som hele tiden sjekker om det plutselig kommer en bratt stigning slik at han ved at det er en trapp der han kjører. Nå måler den avstand fungerende ved hjelp av et script. Det har opstått et midlertidig problem, som er at distanse sensoren ikke detekterer svart? Dette hadde ikke vært optimalt så vi prøver med en utrasonic sensor. Den sender ut høyfrekvens lyder og ser hvor langt tid det tar før de kommer tilbake og utifra det så finner den ut av hvor langt ifra det er. Scriptet fungerer og vi får tilbake data om hvor lang distansen er i cm, noe som passer veldig for roboten. Vi tar å vurderer hvor på roboten distansen kan være og kommer frem til at det hadde vært best å ha en slags servo som gjør at hodet til roboten kan roteres.  Dette er hvor vi midlertidig plasserte knappen på roboten vår.

  Vi vil oppnå at roboten sine øyne lyser på start ved at bruker trykker på knappen.

 • Batteripakke kalkulasjoner

  Batteripakke kalkulasjoner

  Prosjekt robotvakthund - Publisert den 14. mai 2019 av andregh

  Informasjon samlet om de ulike komponentene roboten benytter seg av:

  12V
  Gopigo: 800 mA - 2000 mAh, så ish 1500 mA
  RpLidar: 400 mA
  Total: 1900 mA

  Formel for å kalkulere batteritid:  I denne utregningen tester vi med disse variablene:

  Kapasitet = 3 Ah
  Forbruk = 1.9A
  Utladningssikkerhet = 25% (Dette er prosent av batteri kapasiteten som aldri blir brukt)

  Med disse kalkulasjonene viser det at en batteripakke på 3000 mAh ville gitt oss litt over en time med en gjennomsnittlig forbruk på 1.9 A


 • Uke 19

  Uke 19

  Bachelor 2019 | BO19-G10 - Publisert den 15. mai 2019 av marthevp

  Tirsdag 07.05


  Tirsdagen jobbet vi individuelt med å skrive i dokumentet. Det ble også forberedt spørsmålsark til brukertesten som skal foregå i helgen.

  Onsdag 08.05


  Onsdagen fortsatte vi å jobbe individuelt med oppgaven. Målet var å bli ferdig med kapittel 1-4 innen torsdag da vi har møte med veileder og skrev i tillegg et dokument med spørsmål vi hadde til veileder generelt.

  Torsdag 09.05


  Torsdagen hadde vi møte med veileder og hun synes vi burde sette opp en micro:bit som fungerte som en knapp som vi kunne bruke under brukertesten utendørs (Wizard of Oz). Marthe satt opp en micro:bit for dette bruket og passet på å lade alle batteriene som var nødvendig for testen på fredag. Hun loddet også sammen micro:biten som var festet til LED-stripsen og modellen.

  Fredag 10.05


  Fredag utførte vi den første (av to) brukertester denne helgen. Vi hadde to deltagere for denne testen og den ble utført utendørs.


  Lørdag 11.05


  Lørdagen ble den andre brukertesten utført. Denne gangen hadde vi tre deltagere og denne testen ble utført innendørs. Fokuset her var å få testet sensoren. Vi brukte et klasserom på IT avdelingen og lukket for vinduene og skrudde av lyset for at det skulle bli så mørkt som overhode mulig.

  Søndag 12.05


  Søndagen ble fokuset å skrive inn brukertestene og resultatet inn i hoveddokumentet. Vi hadde blitt enig med veileder at vi skulle ha et ferdig utkast av hoveddokumentet til mandagen kl 14 slik at vi hadde bare små fiks igjen og kunne ta det rolig de siste dagene før innleveringen på torsdag.

 • Levert!

  Levert!

  Planleggingsverktøy for Strömstadmilen - Publisert den 14. mai 2019 av trulsmh

  Da har vi levert hoveddokumentet og vil bruke tiden frem til 04.06 på å forberede oss til presentasjon av prosjektet. Jeg og Zakarias er fornøyde med leveransen og ser tilbake på prosjektet som en positiv og lærerik opplevelse. Ferdig versjon av hoveddokument ligger under “Filer”. Stor takk til veileder Terje som har gjort en god jobb fra dag 1.

 • Navigasjon på generert kart

  Navigasjon på generert kart

  Prosjekt robotvakthund - Publisert den 19. april 2019 av andregh

  Vi har brukt mye tid på å skrive med tanke på at innlevering bachelorversjon nr 2 skal leveres inn snart. Vi må fortsatt huske at det er ting vi må få til å funke på roboten, akkurat nå har vi mye problemer med kartlegging igjen, selvom vi hadde det fungerende for noen dager siden. Vi har hatt fungerende kartlegging siden forrige måned, men vi klarer ikke å benytte oss av dataen sånn at roboten kan kjøre på dataen. Itilegg til dette vil vi fikse lydopptaks problemet, som kom fra lydkortet som vi fant ut sist.
  Vi har bestemt oss for å drive med feilsøking via PC isteden for på selve Raspberry Pien, fordi akkurat nå må vi bare finne ut av problemet før vi implementerer det på vår PI.
  Selvom kartet fungerer live og er helt perfekt, klarer den ikke å kjøre på det. Dette er utrolig dumt, med tanke på at det krever så mye feilsøking å løse. ROS består av ulike topics, feks left wheel skal han en verdi på 50 (Dette får roboten til å kjøre fremover). Vi har funnet ut at det er dette som er problemet, roboten vil rett og slett ikke kjøre via topics, som forteller oss at vi har sett på feil problem hele tiden (nemlig scriptet til Gmapping og settings til map). Vi fant ut at den kan kjøre lokalt, men når vi har prøvd å kjøre den fra pcen til Mats så klarer ikke roboten å kjøre. Dette er derfor vi tidligere har fått kjøring på kartet til å funke, men at det plutselig sluttet å fungere.
  Store fremskritt, den kjører på kartet selvom vi ikke fysisk kan se kartet. Vi prøver å sjekke om den kan detecte et hinder, selvom vi ikke kan se om den lager mappet med grunnlaget av hinderet. Vi lager en test for å sjekke om hindring fungerer.
  Robot før test start -  Kartet før kjøring  Testen var suksessful, den kjørte rundt hinderet.  Dette er det genererte kartet.

 • Lydopptak

  Lydopptak

  Prosjekt robotvakthund - Publisert den 5. april 2019 av andregh

  Altitec har sendt oss tilbake mail angående batterypack og sier de har flere 100 alternativer som er bra, men vi må være mer spesifikke. Vi kan ikke nok om akkurat batteripakker så vi venter med møte med veileder den 10’ende så vi kan spørre han.

  Vi starter dagen med å koble til mikrofon sensoren til Rasperry Pi’en. Vi fant ut at det vi trodde recordet lyd, egentlig bare detekterer lyd og sier hvor høyt det er. Alternativene er mellom USB mikrofoner eller kjøpe et soundcard slik at vi kan bruke en AUX in. Vi letter på markedet og ingen av USB mikrofonene i nærheten passet iforhold til størrelse. USB mikrofoner var som oftest litt dyre for oss itilegg. Harald har en ekstra mic hjemme hos seg, og et eget soundcard slik at vi kan bruke en aux mikrofon.  Dette er slik mikrofon oppsettet ser ut akkurat nå. Vi skal først prøve å få det til å fungere så kan vi gjøre selve oppsettet bedre. Vi møtet på et problem, som er at Rasperry Pi’en ikke vet at han skal bruke det lydkortet som vi tilbyr den. Derfor fanger den ikke opp noe lyd.

 • TF tre

  TF tre

  Prosjekt robotvakthund - Publisert den 3. april 2019 av andregh

  Dette er slik Ros Noden vår ser ut. Vi har klart å få opp kartet på en ekstern pc, som gjør det mulig at vi kan kjøre roboten og se på mappingen mens den beveger seg. Vi prøver å få TF treet til å være riktig, slik at ROS kan kommunisere med hverandre. Hvis dette fungerer så kan feks scan og odomotery være sammenkoblet.

  Vi prøver å fikse konfigurasjons filen slik at mappet som blir generert ikke kommer ut rotert. Dette er en ganske lang og vanskelig prosess så vi prøver å følge en tutorial på «https://www.robotigniteacademy.com/en/». Vi møter på en error som vi ikke finner ut av, men skal dedikere litt mer tid til å løse idag. Denne er løst og vi er nå på riktig retning for å gjøre ferdig Konfig filen til roboten. Nå kan vi lage former, som er viktig siden vi må lage hele setupet vi har på roboten med former. Vi har tatt målinger av robotten, for å kunne lage en presis replikasjon av roboten.


  Vi tok en liten pause fra jobbingen for å sjekke om vi kunne finne en bedre måte å kjøre roboten, fordi batteriene ble veldig fort tomme. Vi dro til Clas Ohlson og lette etter enten ladbare batterier eller en ny power pack. Dem hadde ikke akkurat det vi lette etter, men anbefalte at vi dro til Altitec og sjekka om de hadde det vi lette etter. Vi har planlagt å dra imorgen å spørre om de har noe tips til mer bærekraftige/miljøvennlige måter å løse problemet på. Vi sender først en mail slik at de er forstår hva vi trenger. Vi avslutter dagen og setter planer for å fokusere på Batteri og facial recognition for morgen dagen.

 • Implementasjon av SLAM metode

  Implementasjon av SLAM metode

  Prosjekt robotvakthund - Publisert den 2. april 2019 av andregh

  Vi skal teste en ny slam tilnærming som heter Gmapping . Hector slam mapper konstant, og bruker alltid RPLidaren. Gmapping scanner til alt er scannet ferdig, så kjører den basert på kartet.
  Vi har klart å lagre et map som ble generert ved hjelp av Gmapping. Nå skal vi klistre på RPLidaren og lage et midlertidig stand ved hjelp av boksen lidaren kom i. Vi prøver å kjøre mappingen mens vi manuelt kjører roboten. Første forsøk genererte ikke noe map så vi prøver å lete etter potensielle feil vi kan ha gjort. Vi tester prossesen på nytt etter vi tror vi har funnet feilen som ligger i at vi ikke har nok volt i batteriene. Vi erstatter batteripakken og prøver hele prossesen om igjen. Nå fungerer den, den genererte et map mens den kjørte! Det oppsto et problem derimot, og det er at mappet har blitt rotert mange ganger iforhold til når vi snur og beveger roboten.


  Vi vet allerede at problemet er at vi ikke har konfigurert roboten, vi starter konfigurasjonen.
  Harald prøver å finne en mer holdbar løsning for en stand enn det vi for øyeblikket har. Han prøver å bruke en av delene fra den andre roboten vi har, slik at vi kan lage en robot med 2 etasjer.

 • Alises gode Australia-tips

  Alises gode Australia-tips

  - Publisert den 14. mai 2019 av marihel

  Hallo igjen! Har du tenkt deg til Brisbane i nærmeste fremtid? Da har du flaks, for her kommer jeg med noen tips til hva du kan gjøre her.

  Jeg kommer fra en by i Norge med cirka 7000 innbyggere. Brisbane har omtrent 2,3 millioner innbyggere. Da jeg ankom fikk litt jeg sjokk, men jeg vente meg veldig fort til størrelsen. Vi bor litt i utkanten av byen i et rolig nabolag, så vi kjenner ikke så mye på «bykaoset». Likevel er det lett å komme seg inn til og rundt i byen, med busser som går konstant. Og siden det en nokså stor by, er det masse å se og gjøre.  Hvis du er som meg og elsker rolige dagsturer, anbefaler jeg deg å besøke Moreton Island. Øya ligger cirka en time utenfor Brisbane med ferge. Vi padla i kano og snorkla rundt noen skipsvrak i tre timer. Den eneste ulempen var at det var et godt stykke å gå fra utleie-sjappa. Jeg anbefaler deg å legge fra deg tingene dine i et skap der de leier ut, slik at du kan padle opp til vrakene. Vi hadde med oss alt, og måtte dra kanoen hele veien siden vil ikke ville risikere å falle uti vannet med mobilene på oss. Men strevet var verdt det, og vi så noen utrolige ting.  Vi traff et ektepar som hadde tatt med brød som de ga til fiskene. Jeg snorkla litt sammen med dem, og fiskene kom bort til meg for å se om jeg også hadde noe mat. Det var en ekstremt kul opplevelse som jeg aldri har sett maken til! Det var akkurat som du ser på reklameplakater eller filmer. Hvis du besøker øya, anbefaler jeg absolutt å ha med vanntett kamera så du kan se tilbake på minnene senere.
  Det er mye annet du kan gjøre på øya, inkludert sandsurfing, kjøre ATV, mate delfiner, fiske, eller oppleve forskjellige guidede turer. Dette er bare noen få ting, og du rekker nok ikke å gjøre alt på en dag. Heldigvis er det mulig å overnatte på øya hvis du føler for å gjøre mer ut av oppholdet ditt. For vår del holdt det med 3 timer aktivitet før vi la oss flate på stranda.  Tilbake på fastlandet er det også mye du kan finne på. Er du glad i å gå tur i skogen? Da bør du ta turen opp til Mt Coot-tha. Fjellet ligger i en nasjonalpark med flott natur og gode turstier. På toppen er det et kjent utsiktspunkt med fenomenal utsikt over byen. Vi var der på dagtid, men det skal visstnok være nydelig om kvelden også, for da ser du byen lyse opp. Vi hoppet av bussen på bunnen av fjellet, og gikk til fots resten av veien. I normalt tempo tar turen opp cirka en time. Hvis du ikke føler for å slite deg helt ut, går det busser fra byen og hele veien opp til toppen. Du kan også kjøre opp selv, eller ta taxi hvis du ønsker det.

  Kangaroo Point har også et fantastisk utsiktpunkt hvor du ser skyskraperne i byen. Jeg synes det er spesielt fint om kvelden. Det er flere sitteplasser og griller som er tilgjengelig for alle. Det eneste du trenger å ta med er det du vil spise og drikke. Om kvelden kan det være kjekt å ha med en jakke eller et pledd, for det kan faktisk bli kjølig i Australia også!  Jeg håper at noen av disse tipsene hjalp, og at du vet litt bedre hva du har lyst til å finne på når du besøker Brisbane. Uansett om du skal på ferie eller studere, er dette en by som passer for alle. Og hvis du føler du lurer på mer, frykt ikke! Jeg kommer snart tilbake med andre ting du kan finne på i denne storslagne byen. Vi snakkes!  Av Alise Zachrisson

 • Oppsummering uke 19

  Oppsummering uke 19

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den mai 14, 2019 av irmini

  Uke 19 (Mandag-Onsdag) var prosjektleder på kurs i Lean svart belte del 1 med Madisa Consulting. Det vil si at de resterende på gruppen har tilbrakt tiden på skolen, for å jobbe rundt rapporten som skal leveres til veileder 15.05-2019. Så og si hele uken ble brukt på rapporten. Ettersom vi går inn i den siste måneden med effektiv jobbing har dagene blitt lengre, og fokuset rundt rapporten blitt prioritert.

 • Choose reuse!

  Choose reuse!

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 10. mai 2019 av msnajdor

  We have now finished a phase of brainstorming, where we decided what functions to keep, throw out, or save for a later version. We did this by making a map over the infrastructure in the app, and by using the method of wireframing, where we made simple, undetailed sketches of the screens in the app. Here we figured out roughly where to put the different elements. After this, we were finally ready to start working on our prototype, but there is still much work left to do before it’s done.

   

  First infrastructure  Specified infrastructure  Wireframing  At the same time we have been writing chapters for our bachelor thesis. Among other subjects, we wrote a chapter about the environmental benefits linked to the reuse of clothes. It might be interesting to know that by reusing 1 kg of textiles, it saves the environment from 11 kg CO2, 2448 liters of water, and 589 milliliters of chemicals. This chapter was summarized in a short infographic.

  Infographic

 • Velg gjenbruk!

  Velg gjenbruk!

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 10. mai 2019 av msnajdor

  Vi har nå vært gjennom en grundig fase med idémyldring, der vi har bestemt oss for hvilke funksjoner appen skal ha, hvilke vi ønsker å sile ut, og hvilke funksjoner som er satt på vent til en eventuell neste versjon av appen. Dette gjorde vi ved å sette opp et kart over infrastrukturen i appen, og med wireframing, der vi lagde enkle udetaljerte skisser av skjermbildene i appen, med omtrentlig plassering av tenkte elementer. Etter dette var vi klare for å begynne med en prototype, men mye gjenstår før denne er ferdig.

  Første infrastruktur  Spesifisert infrastruktur  Wireframing  Parallelt med dette har vi skrevet en del teorikapitler for bacheloroppgaven, blant annet rundt miljøfordelene ved gjenbruk av klær. Det kan for eksempel være litt interessant å vite at ved gjenbruk av 1 kg tekstiler spares miljøet for 11 kg CO2, 2448 liter vann, og 589 milliliter kjemikalier.  Les mer om dette her. Teorien rundt dette temaet oppsummerte vi i en liten infografikk.

  Infografikk

 • Ny episode av Bare prat!

  Ny episode av Bare prat!

  - Publisert den 10. mai 2019 av intkomm  Har du savnet oss? Vel, ikke fortvil. Her er den fjerde episoden av Bare Prat og for en episode. Jonas har blitt Emma, Ida er nervøs for en date og Thomas.....han får endelig litt oppmerksomhet.


   

 • UKE 19 - Styrkeberegninger

  UKE 19 - Styrkeberegninger

  - Publisert den mai 10, 2019 av johannhe

  Denne uken har gruppen jobbet en god del med 3D-modellereing og styrkeberegninger. Vi startet med styrkeberegningene i Inventor, men vi fikk noen sinnssyke verdier, som var helt urealistiske. Vi fant derfor ut at styrkeberegninger i ANSYS var et mye bedre alternativ. Det er litt mer tungvindt, men vi kan ihvertfall stole på verdiene vi får.

 • UKE 18 - Skriveuke

  UKE 18 - Skriveuke

  - Publisert den mai 10, 2019 av johannhe

  Gruppen har jobbet hele uken med å teoretisk grunnlag. Vi har innsett at det å skrive teori ikke er det kjekkeste i verden, men teoretiske beregninger er mye mer givende.

 • EØS-midlene: Utlysninger kommer i år

  EØS-midlene: Utlysninger kommer i år

  Hva skjer'a? - Publisert den 9. mai 2019 av Øyvind Gjems Fjeldbu

  Vi har tidligere skrevet om EØS-midlene til forskning på denne bloggen, se f.eks. innlegg fra 4. april 2018Nå er det ikke lenge til nye utlysninger av disse midlene blir lansert, og Forskningsrådet holder i den forbindelse et informasjonsmøte i sine lokaler på Lysaker den 18. juni (se info om arrangementet her). Påmeldingsfrist er 16. juni. Hvis du ikke har anledning til å reise til Oslo denne dagen, kan du følge møtet via strømming.

  Det er EØS-midler til forskningssamarbeid med de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen) og med Polen, Portugal, Romania og Tsjekkia som skal lyses ut. Og det er altså  i år det skjer: I 2020 vil alle midlene være delt ut, og mulighetene for å søke vil ikke lenger være til stede.

  Det foreligger ennå ingen konkrete datoer for når utlysningene lanseres, men den foreløpige og omtrentlige oversikten er som følger:


  • Baltikum: Neste utlysning er i løpet av høsten 2019. Gjelder forskningsprosjekter som involverer partnere fra alle de baltiske landene samt Norge.

  • Polen: Basic Research Programme (utlysning i juni 2019) og Applied Research Programme (utlysning i løpet av høsten 2019).

  • Portugal: Utlysning er forventet i løpet av høsten 2019. Gjelder programmet Blue Growth - Programme for Innovation, Research and Education.

  • Romania: Utlysning forventet i løpet av høsten 2019. Gjelder forskningssamarbeid om energi, miljø, helse, samfunn, humaniora, IKT, bioteknologi, CCS.

  • Tsjekkia: Utlysning forventes i september 2019. Gjelder applied research, inkl. CCS.


  Litt generelt om EØS-midlene: EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til prosjekter som norske partnere kan delta i. Søker må være fra samarbeidslandet, men hvert prosjekt må ha minst én norsk partner. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Forskningsprogrammene følger retningslinjer som ligger tett opp til EUs rammeprogram Horisont 2020 og skal styrke deltakernes kompetanse på rammeprogrammet.

  Ta gjerne en titt på Forskningsrådets og regjeringens sider om EØS-midlene. Det fins også et eget nettsted for alle program innen EØS-midlene: eeagrants.org.

  Ta også kontakt med oss i forskningsenheten dersom du planlegger å søke EØS-midler. De kan være en god inngang til europeisk forskningssamarbeid! 🙂   

 • Forskningsetikk i vinden på HiØ

  Forskningsetikk i vinden på HiØ

  Hva skjer'a? - Publisert den 8. mai 2019 av Solveig Kristine Østby Vitanza  Torsdag 2. mai inviterte forskningsenheten til lunsjseminar om etikk og redelighet i forskning. Vi hadde gleden av å høre Ellen- Marie Forsberg sine erfaringer om tema i egne forskningsprosjekter. Ellen- Marie har vært administrerende direktør på Østfoldforskning siden oktober 2018. I tillegg til at seminarets tema var godt egnet for forskningen på HiØ, er det veldig inspirerende at vi kan utveksle nyttig erfaring og kunnskap med våre gode naboer.

  Fortvil ikke hvis dere gikk glipp av lunsjseminaret eller til dere som ønsker å lære enda mer om forskningsetikk, det vil bli Temadag om etikk «Etiske dimensjoner ved Plan S og spørsmålet om Åpen tilgang», 24. mai, kl. 10:00 – 15:00. Forskergruppen i psykososialt arbeid arrangerer for tredje år på rad en Temadag om etikk. Jeg hadde selv gleden av å delta på fjorårets arrangement og det var veldig lærerikt.

  Her er årets program:


  • Åpen forskning og forskningsetikk


  Vidar Enebakk, fra Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

  • Noen refleksjoner om finansiering av åpen tilgjengelighet og målene knyttet til såkalt folkeforskning


  Hadi Lile Strømmen, avd. for Helse og Velferd, HiØ

  • Who Pays? – Noen personlige erfaringer med akademisk publisering


  Fredrik Andersen, avd. for Helse og Velferd, HiØ

  • Öppen tillgång til forskningsresultat – möjligheter och utmaningar


  Sverker Holmgren, institut for informasjonsteknologi, Uppsala Universitet

  For mer informasjon og påmelding se her.

 • Fyll ditt sinn med kjærlighet (og Tinder)

  Fyll ditt sinn med kjærlighet (og Tinder)

  - Publisert den 8. mai 2019 av intkomm

  Generasjon hæ?  Anette er tilbake for å diskutere kjærlighetslivet sitt. Emma forteller om sin første kjærlighetssorg og begge er enige om at gutter er litt vanskelig å forstå.


   

 • Veiledningsmøter

  Veiledningsmøter

  En fremtid med 3D-armering - Publisert den mai 8, 2019 av madeleer

  Vi er så heldige å få tett oppfølging og veiledning med Bjørn i Multiconsult.

  Hver tirsdag møtes gruppen hos Multiconsult Fredrikstad og har morgenmøte der vi går gjennom siste status og veien videre. Dette er kjempenyttig for oss, og bidrar til at vi har en jevn og fin flyt i arbeidet vårt.

  Vi får også svar på spørsmål og diskutert utfordringer og løsninger i plenum.  På møtet i går diskuterte vi blant annet hvordan vi skal løse armeringsdetaljene rundt et sandfang i 3D.

  Joakim er også med oss, men denne gang over Skype:)

 • Uke 18

  Uke 18

  Bachelor 2019 | BO19-G10 - Publisert den 2. mai 2019 av marthevp

  Mandag 29.04


  Mandagen gikk til å skrive i hoveddokumentet om forskjellige metoder vi bruker gjennom prosjektet. Vi gjorde dette individuelt.

  Tirsdag 30.04


  Tirsdagen var fokuset på å ferdigstille programkodene for prototypen og passe på at disse fungerte som de skulle.

  Onsdag 01.05


  Onsdagen hadde vi et bachelormøte over telefon hvor vi diskuterte litt hva vi ønsket å gå gjennom med veileder da vi hadde møte med henne dagen etter. Vi diskuterte oss i mellom hvordan vi skulle jobbe de neste ukene fram til innlevering og hvordan vi skulle gjøre det med brukertesting.

  Torsdag 02.05


  Torsdagen hadde Marthe møte med veileder hvor vi gikk gjennom versjon 2 av dokumentet samt hvordan vi burde gå videre de neste ukene for å få mest ut av den korte tiden vi hadde igjen. Senere hadde vi et bachelormøte over telefonen igjen hvor vi gikk gjennom hoveddokumentet og hva som ble avtalt på møtet med veileder.

  Fredag 03.05


  Fredagen gikk fokuset på å fylle ut deler i hoveddokumentet.

  Lørdag 04.05


  Lørdagen hadde vi et gruppemøte hvor vi gikk gjennom hoveddokumentet sammen og diskuterte litt hvordan vi skulle sette opp strukturen når det kom til skisser og prototypene.

  Søndag 05.05


  Søndagen hadde vi også et gruppemøte hvor vi fokuserte mest på prototypen slik at denne var klar for brukertesting neste uke. Vi satt også opp en plan for hvordan vi skulle utføre brukertestingen og hvilke spørsmål vi ville stille.

 • Arnys beste eksamenstips

  Arnys beste eksamenstips

  - Publisert den 7. mai 2019 av marihel

  Arny Halldorsdottir (22) til venstre arbeider best sammen med andre klassekamerater. Her er hun og Kine Dahl (22) godt i gang med årets eksamener. (Foto: Caroline Hem).  Vårsemesteret nærmer seg slutten og eksamen er nå i alle studenters fokus. Arny Halldorsdottir (22) har nettopp fullført sitt andre semester som student på Høgskolen i Østfold. Hun studerer bachelorstudiet Internasjonal kommunikasjon, og har funnet tipsene som hjelper henne gjennom eksamensperioden.

  BIK-studenten Arny Halldorsdottir (22) er godt i gang med andre semesters eksamener. Selv om hun har jobbet godt med pensum gjennom hele semesteret, får hun ikke alltid like mye ut av å lese gjennom stoffet på egenhånd.

  - Ved å jobbe godt med pensumet gjennom hele semesteret, danner jeg et godt utgangspunkt til eksamen. Likevel fungerer det best for meg å forme spørsmål jeg kan diskutere i plenum, gjerne sammen med andre fra klassen, opplyser hun.

  For at Arny skal klare å holde fokuset gjennom eksamenstiden forteller hun at hun trenger tilstrekkelig med søvn og en god frokost, men det er noe annet som hjelper henne spesielt godt med å holde motivasjonen:

  - Mitt viktigste hjelpemiddel i en hektisk eksamenstid er et samhold med andre klassekamerater man arbeider godt med. Ved å studere i en gruppe, motiverer vi hverandre til å holde fokuset på topp, forteller hun.

  I følge Høgskolen i Østfolds hjemmesider, har høgskolen et system som tillater studenter å booke grupperom til en bestemt tid. Høgskolen har kun et visst antall grupperom fordelt på alle studentene. Et bookingsystem på HiØs hjemmesider gjør det derfor lettere å holde en oversikt, slik at alle har lik tilgang til grupperom. Arny benytter seg av grupperom opptil flere ganger i uken. Hennes beste råd for reservasjon av grupperom er å være tidlig ute.

  - Grupperommene blir fort opptatt, derfor er det lurt å bestille flere dager i forveien. Det er spesielt mange reservasjoner nå i eksamenstiden, kommenterer hun.

  Skrevet av Kine Dahl og Caroline Hem

 • Snart endelig levering

  Snart endelig levering

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 5. mai 2019 av chrisnol

  Det er nå under to uker igjen til prosjektet skal leveres. Tilbakemelding på hoveddokument versjon to var bra. Ved veiledning ga tilbakemeldingene oss noen pekepinner på hvordan det ferdige dokumentet burde se ut, spesielt når det gjelder struktur. Gruppen arbeider hardt for å ferdigstille og finpusse hoveddokumentet. Den praktiske biten, som er programmeringen er ferdig, og gruppen er godt fornøyd med slik programmet ble.
  Vi håper å levere et så godt som mulig prosjekt til slutt, så det er bare å stå på den siste tiden!

 • Oppdatering 05.05

  Oppdatering 05.05

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 5. mai 2019 av mariuka

  Nå er vi inne i siste innspurt! Produktet er så ferdig som det får blitt, og nå er det sluttføringen av rapporten som gjelder. Jeg skal ikke bruke for mye tid på å skrive her på bloggen, for vi skal fortsette med rapporten så det blir en god finish!

 • Oppdatering 15.04

  Oppdatering 15.04

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 15. april 2019 av mariuka

  Produktet begynner å ta god form, så vi splitter arbeidsoppgavene litt. En god periode nå så har begge to fokusert kun på programmeringen, men nå er det på tide å fokusere på hovedrapporten i tillegg. Derfor fortsetter Jørgen på programmeringen, mens Marius knekker i gang med skrivingen av hovedrapporten igjen. Hele prosjektet tar form, og vi tror det her kommer til å gå kjempebra!

 • Oppdatering 30.01

  Oppdatering 30.01

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 30. januar 2019 av jorgensa

  Analyse, analyse og mer analyse. Vi hadde ikke noe møte denne uken, da mye av tiden vil gå til analyse. Vi jobber for øyeblikket med å undersøke ulike teknologier som vi ønsker å benytte oss av under prosjektet. Vi regner med å holde på med dette ut uken og en del av neste uke. Forhåpentligvis er vi klar til å smått begynne på programmering og den mer tekniske biten i slutten av neste uke.

 • Oppdatering 10.02

  Oppdatering 10.02

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 11. februar 2019 av mariuka

  Fortsatt analyse som har vært på planen hele denne uken. Det viser seg å være en tidkrevende prosess og ikke så rett frem som man skulle trodd. Vi så for oss at vi skulle få programmert litt mot slutten av denne uken, men det ble det ikke noe av. Etter møte med veileder så fant vi ut at vi har et godt utgangspunkt for en god analyse, men må gjøre visse utbedringer. Disse utbedringene er fortsatt under arbeid, og forhåpentligvis klart neste uke.

 • Oppdatering 17.02

  Oppdatering 17.02

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 19. februar 2019 av mariuka

  Denne uken har vi hatt et nytt møte med Infotjenester. Et spesielt møte ettersom veilederen vår Lars Emil Knudsen skulle være med på dette møtet for å hilse på oppdragsgiverne våre i Infotjenester. Den tekniske spesialisten som vi har hatt i Infotjenester til nå skal slutte, og dermed fikk vi en ny teknisk spesialist.

  Videre i møtet gikk vi gjennom oppgaven en gang til for å passe på at vi har forstått riktig, og veilederen vår fikk høre det fra Infotjenester selv. Vi skal få tildelt Microsoft Azure lisens fra oppdragsgiver for å benytte det som server i prosjektet vårt. Vi fikk også høre om en ansatt i Infotjenester som skal hjelpe oss med designet til produktet utover i prosessen.

 • Møte med diskusjon av løsningsalternativer

  Møte med diskusjon av løsningsalternativer

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 5. mai 2019 av iselinsv

  Gjennom uken som har gått har gruppen fortsatt arbeidet med simuleringsprogrammet Mike Urban, samtidig som det diskuteres hvilke alternativer som kan være løsninger for problemområdene. For hvert området blir det satt opp ulike alternativer som blir sammenliknet og vurdert i en sammenlikningstabell. Alternativene har diskutert mellom gruppemedlemmene og veileder Torbjørn fra SWECO.

   

   

  Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 • 5 ferske fakta

  5 ferske fakta

  Bachelor 2019 - Publisert den 5. mai 2019 av schassel


  • Visste dere at ambulansene alltid kjører med 2 ambulansemedarbeidere?

  • Og at én ambulansetur koster ca. 4000 norske kroner?

  • Eller at det i 2016 ble kjørt gjennomsnittlig 37 grønne ambulanseturer hver dag i Østfold?

  • Vet dere at ved å snakke sammen og samarbeide øker innsikten i hverandres arbeidssituasjon?

  • For at vi skal møte den økende andelen eldre i de neste årene som kommer må ambulansetjenesten fungere som sykehusenes utstrakte arm, et slags mobilt sykehus, og det setter store krav til kompetanse og effektivitet i ambulansetjenesten


  Resultatuthenting er ingen liten jobb!  Vi dykker ned i resultater om dagen og lærer masse nytt. Det er et enormt hav av problemstillinger der ute (hot tips til neste års kull) og det er krevende å holde tunga rett i munnen og fokusere på vår problemstilling og den alene. Sånn her ser det ut når man prøver å lage en oversikt over vanvittig mye informasjon.

  Ha en super dag, vi snakkes!

  Caroline

 • Klesbibliotek

  Klesbibliotek

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 3. mai 2019 av msnajdor

  Plakat for arrangementet "Klesbibliotek".  Vi har nå satt opp et klesbibliotek på rom S-204 på høgskolen i Østfold. Her kan studenter og ansatte bare komme innom og forsyne seg med klær de ønsker å bruke, eller henge fra seg klær de ikke ønsker lenger. Klærne må være hele og rene, og i god nok stand til at du ville gitt det til en venn. Vi tar imot alt mulig av klær, sko og vesker så lenge det er gjenbrukbart. Bare ta en kleshenger og heng klærne på stativet, og forsyn deg med det du ønsker. Ta og/eller gi som du selv ønsker.

  For andre som er interesserte vil dette arrangementet også være tilgjengelig for personer utenfor høgskolen, på EXPO-utstillingen den 17-18. Juni i Smia på Høgskolen i Østfold.

  Dette er en god, gratis måte å fornye, garderoben din på med god samvittighet, eller få bedre plass i hjemmet. Klær som er til overs vil bli levert til innsamlingsbokser for tekstiler.

 • Clothing library

  Clothing library

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 3. mai 2019 av msnajdor

   

  Poster for the clothing library.  We have set up a clothing library at room S-204, Østfold University College. Students and employees can drop by and help themselves to clothes they wish to use, or hang out clothes they wish to give away. The clothes has to be whole and clean, in good condition, like if you would give them to a friend. We accept all kinds of clothes, shoes and bags, as long as they are reusable. Take a hanger, hang your clothes on the rack, and take the clothes you want. Give and/or take as you please.

  For anyone else who are interested, this event will be avaliable for everyone, at the EXPO-exhibition, 17th - 18th June in "Smia" at Østfold University College.

  This is a good and free opportunity  to renew your wardrobe with a good conscience, or make more space in your home. The clothes that are left at the end, will be delivered to textile collection.

   

 • Befaring

  Befaring

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 3. mai 2019 av iselinsv

  2. mai dro to av gruppemedlemmene ut på befaring rundt problemområdene. Det ble spesielt sett på takrennene i nedslagsfeltene, hvor mange som gikk til terreng og hvor mange som gikk ned i bakken. Det viste seg at mange takrenner gikk ned i bakken selv som terrenget tillot det å gå til terreng.

  Grøfter langs veiene ble sett på og størrelsen på tilgjengelig terreng.

   

  Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 • Oppsummering uke 18

  Oppsummering uke 18

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den mai 3, 2019 av irmini

  Da var vi kommet ut i Mai og vi nærmer oss den siste fulle måneden med bachelorjobbing. Denne uken har vi vist frem strategirommet (Big roomet) til "Lean Forum" for å få en tilbakemelding på hva vi kan jobbe videre med, og hva vi kan eventuelt fjerne.

  Vi har også jobbet videre med rapporten, introdusert en ny KPI tavle på Big roomet, som skal ta for seg nøkkeltall. Vi avsluttet uka med et veiledningsmøte med Gunnar.  Bilde er tatt etter kveldsmøte med Leanforum 30.04

 • Ph.d. på HIØ - "Hva skjer, a?" - VIII

  Ph.d. på HIØ - "Hva skjer, a?" - VIII

  Hva skjer'a? - Publisert den 2. mai 2019 av Trine Eker Christoffersen

  Styringsgruppen for etablering av en ph.d.-utdanning ved HIØ har endret arbeidsgruppens sammensetning. Den har til nå i stor grad bestått av studie- og FoU-ledere, noe som har vært formålstjenlig i en periode der man har definert aktuelle fagområder ut fra kartlegging av forskningsaktivitet.

  Disse utpekte fagområdene skal nå styrkes, emner skal utvikles, læringsutbytter skal defineres osv. Derfor er det på tide å inkludere fagpersoner med god kjennskap til aktuelle fagmiljø og evner til å koordinere slikt arbeid.

  Arbeidsgruppens fagpersoner blir nøkkelpersoner i satsingen som skal


  • inkludere aktuelle fagpersoner slik at krav til fagmiljø i en ph.d.-utdanning oppnås

  • fremme initiativ som skaper grobunn for relevant forskningsaktivitet av høy kvalitet

  • koordinere utviklingen av fagmodulene i samsvar med en utviklingsplan

  • ta ansvar for det faglige innholdet i akkrediteringssøknaden i samarbeid med øvrig relevant fagmiljø


  Så hvem er nå disse nøkkelpersonene? Det finner du HER.  I tillegg finner du arbeidsgruppens administrative halvdel og mandatet.

  De nevnte fagområdene er illustrert i en arbeidsmodell (se figur under). Eller "propellen", som den kalles.  Denne skal anses som et utgangspunkt, men samtidig en føring for videre arbeid.

  Det er definert fire tverrfaglige områder eller moduler; DigiTech, DigiLearn, DigiWork og DigiHealth. Nøkkelpersonene skal koordinere hver sin, og mer informasjon om dette kommer på nettsiden om "Det digitale samfunn" snart.

  Modulene skal betraktes som tverrfaglige fagområder der flere av våre fagavdelinger samarbeider, og ikke jamføres med fagavdelingenes inndelinger. Modulene, eller propellbladene, skal heller ikke anses som separate enheter, men kobles sammen til en tverrfaglig helhet som skal legge grunnlaget for ph.d.-utdanningen.  Helheten er forsøkt illustrert med piler, men det skal jobbes videre med illustrasjonen og den endelige utformingen skal lages av profesjonelle grafiske designere. 🙂


  Figur: En arbeidsmodell som utgangspunkt for videre arbeid. Revideringer kan komme etter hvert som arbeidet skrider frem.

 • Hjelp, det er eksamen!

  Hjelp, det er eksamen!

  - Publisert den 2. mai 2019 av intkomm

  Da er det igjen duket for en av de travleste månedene i året. Mai byr på hektiske 17. mai-forberedelser, hyggelige sammenkomster... og eksamener! Studentene balanserer tappert 17. mai-fest med pensum fra gjennomført semester.

  Det er imidlertid ikke bare studentene som kjenner presset under eksamenstiden. Jeg har snakket med Elise Jamissen, ansatt på HIØs eksamenskontor, om hvilke utfordringer denne perioden byr på, samt noen gode råd til studentene.

  - De beste rådene jeg kan gi til studenter som skal opp til eksamen er: PUST! Spis godt, ta deg pauser underveis. Møt opplagt, i god tid, og sjekk at du har alt av eventuelt utstyr. Skal du ha digital eksamen, sjekk at PC-en fungerer som den skal!

  Som svar på hvordan arbeidsdagen på eksamenskontoret oppleves under eksamenstiden sier hun:

  -Hektisk! Vi er hele tiden litt i alarmberedskap, det er høyt tempo og mye detaljarbeid. Det er mye og mange som skal på plass, praktiske tilrettelegginger, 66 eksamensvakter skal organiseres og fordeles, og det er bare noe av det.

  Foto: Veronica Sørum Kneppen  Videre, som svar på hvilket inntrykk hun har av studentene, sier hun:

  -På eksamensdagen er det mange følelser i sving. Mange er nervøse. Heldigvis er vaktene våre gode på sånt. De tar studentene med ut for å luftes om det trengs, og gir dem gjerne en trøstende klapp på skuldra, det tror jeg hjelper mye!

  Som student kan det være mye man lurer på når man står overfor en eksamen, og Elise svarer meg på hvilke spørsmål de oftest blir stilt og hvilke utfordringer de kan møte på:

  - «Hvor er rommet mitt?» Eller» PC-en har klikka, hva gjør jeg?» er nok de spørsmålene som går igjen oftest, sier hun, og smiler lurt. -Ellers handler mye om oppmeldinger til nye eksamener og spørsmål rundt legeerklæringer.

  Største skrekken for de ansatte på eksamenskontoret er utløsning av brannalarm, og strømbrudd. – Det er definitivt en worst case scenario!, sier hun, uten å nøle.

  Vi satser på at alle studenter kommer seg gjennom eksamen, uten verken strømbrudd eller brannalarmutløsning. Da gjenstår det å ønske alle BIK- og andre studenter masse lykke til med alle eksamener!

  Av Veronica Sørum Kneppen

 • Signert pilotavtale med Elsevier

  Signert pilotavtale med Elsevier

  Hva skjer'a? - Publisert den 2. mai 2019 av tsb  21.mars skrev vi her på bloggen om at det var brudd i forhandlingene med Elsevier om fornyelse av avtalen for tilgang til tidsskrifter. Etter dette gjenopptok

  Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og ledelsen ved de store universitetene forhandlingene, og 23.april kom beskjeden om at partene var enige om en ny avtale.

  Den nye avtalen blir betegnet som en pilotavtale fordi den er den første i sitt slag, og vil kunne påvirke hvordan andre aktører vil forhandle med Elsevier framover. Avtalen går over to år, og innebærer at full lesetilgang til Elseviers Science Direct Freedom Collection. Unit skriver på sine hjemmesider at artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med CC-BY-lisens fra januar 2019, og at piloten vil sørge for at ca. 90 % av artiklene fra norske institusjoner i Elsevier-tidsskrifter utgis med en åpen lisens i gull- og hybridtitler. Du kan lese mer om hovedtrekkene i avtalen her: https://www.openaccess.no/hva-er-hovedtrekkene-i-elsevier-avtalen.html.

  For deg som forsker betyr dette først og fremst at du beholder tilgangen til alle artiklene som du har tilgang via bibliotekets abonnement på Science Direct i dag. Videre betyr det at omtrent 90 prosent av alle artikler med norske korresponderende forfattere vil kunne publiseres åpent uten at du må betale publiseringsavgift (APC).

  Biblioteket veileder deg i spørsmål knyttet til Open Access og Plan S – ta kontakt hvis du lurer på noe. Du kan også lese mer her https://www.openaccess.no/

  (Skrevet av Unni Rønningen og Torunn Skofsrud Boger, biblioteket)

 • Siste måned! rapportskrivning og expo forberedelser

  Siste måned! rapportskrivning og expo forberedelser

  En Levende Bydel - Publisert den mai 2, 2019 av martno

  Etter 5måneder med bachelor og arbeid i gamlebyen Fredrikstad ser vi nå lyset i tunellen, og har kommet frem til en rapport vi kan være stolte av å levere til oppdragsgiver. Gjennom aksjonsforsking i gamlebyen har vi fått en utrolig god forståelse av hvordan situasjonen i gamlebyen faktisk er, hvordan dette stemmer med gamle data, og hva som skal til for å innovere i gamleyen.

  Denne måneden skal vi fokuserer på rapporten og få til noen siste intervjuer, vi håper kan forsterke oppgaven vår. Vi skal også forberede expo stand som det bare er å komme innom i Juni.

  Vi ser at  sosial psykolog Kurt Lewin har rett i sitt utsagn

  If you really want to understand something, try to change it

 • Uke 17

  Uke 17

  Bachelor 2019 | BO19-G10 - Publisert den 2. mai 2019 av marthevp

  Mandag 22.04


  Vi startet uken med å skrive på hoveddokumentet som skal leveres på tirsdag. Det ble også lagd illustrator fil for den store prototypen og trefoten til den lille prototypen.

  Tirsdag 23.04


  Tirsdag fikk vi laserkuttet ut trefoten for den lille prototypen og gravert den store pleksiplaten for den store prototypen. Vi gjorde de siste endringene på versjon 2 av hoveddokumentet også før vi leverte den.

  Onsdag 24.04


  Onsdagen hadde vi booket et grupperom som hadde en stolpe på innsiden av rommet. Vi ville bruke denne til å bøye den store pleksiplaten ved hjelp av varmepistol. Vi fikk ikke platen til å bøyes da pleksiplaten ble ikke varm nok og stolen inne på grupperommet var ikke bred nok til at det var store flater av pleksiplaten som ble lagt inntil den.

  Fredag 26.04


  Fredag hadde vi et kort gruppemøte hvor vi planla hvordan de neste ukene opp til 16.mai skulle utføres.

 • EU-valget i Frankrike – for eller imot Macrons Europa?

  EU-valget i Frankrike – for eller imot Macrons Europa?

  DIXIT TACITUS - Publisert den 1. mai 2019 av fro   

  Mandag 20. mai 2019, kl. 19:00 til kl. 20:30


  Litteraturhuset i Oslo
  Sal: Amalie Skram


  Arrangør: ILOS, UiO og Høgskolen i Østfold, AreaS


  Årets valg til Europaparlamentet 23.-26. mai omtales som en korsvei for EUs fremtid, der to ulike syn på unionen står opp mot hverandre. På den ene siden finner man de som vil ha mer samarbeid og integrasjon, på den andre de som er imot EU, som vil ha et mindre føderalt EU – eller som rett og slett vil ha et annerledes Europa. En slik verdikamp pågår i samtlige EU-land, men er enda mer spisset i Frankrike, der president Macron har slått fast at EU-valget blir et oppgjør mellom de progressive på den ene siden, og nasjonalistene på den andre. Men er det så enkelt? Vi har samlet et kvalifisert panel som skal drøfte den franske EU-valgkampen og hva valgresultatet i Frankrike om noen dager kan ha å si for resten av EU.

  Panel:

  · Yngvild Gotaas Torvik, journalist i Klassekampen
  · Franck Orban, Høgskolen i Østfold
  · Kjerstin Aukrust, Universitet i Oslo
  · Simen Ekern, journalist og forfatter

  Tove Gravdal fra Morgenbladet er ordstyrer.

  Navn på arrangør: Universitetet i Oslo/ILOS og Høgskolen i Østfold/AreaS​

  Lenke til Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/2259911504065986/

 • Fra ord til handling

  Fra ord til handling

  DIXIT TACITUS - Publisert den 1. mai 2019 av fro


  KRONIKK: I artikkelen publisert av Minerva 8. april så vi hvordan navnet til den franske forfatteren Renaud Camus dukket opp i forbindelse med attentatene i Christchurch, New Zealand. 15. mars 2019.


  Foto: I hvilken grad Christchurch vil skade Camus er ennå usikkert. Man kan derimot frykte at hans tankesett sprer seg. Fotoillustrasjon: Colourbox.com

  Foto: I hvilken grad Christchurch vil skade Camus er ennå usikkert. Man kan derimot frykte at hans tankesett sprer seg. Fotoillustrasjon: Colourbox.com  Over natten opplevde Camus det samme som bloggeren Peder Are Nøstvold Jensen, bedre kjent som Fjordman, opplevde med Anders Behring Breivik etter 22/7. Han ble omtalt i media som terroristens inspirator og ble pålagt et ansvar for terrorhandlingen begått av Brenton Tarrant. I hvilken grad Christchurch vil skade Camus er ennå usikkert. Man kan derimot frykte at hans tankesett sprer seg.


  DSFU som konspirasjonsteori


  Camus’ navn ble knyttet til Christchurch-attentatet som følge av at gjerningsmannen brukte uttrykket The Great Replacement i tittelen på manifestet han lastet opp på sosiale medier før terrorangrepet. Kommentatorer i Norge og utlandet understreket at Camus siden begynnelsen av 2010-tallet utviklet et tankesett basert på ideen om «Det store folkeutbyttet» (heretter DSFU).


  I sin litterære form handler DSFU om europeernes tap av identitet, kultur og språk og om en kritikk av modernisme og liberalisme, som bidrar til å de-humanisere mennesker. DSFU presenterer også et dystopisk scenario hvor «etnisk franske» og «etnisk europeere» byttes ut med ikke-europeisk innvandring i eget territorium.


  I likhet med Eurabia-teorien om en pågående islamisering av Europa, som den israelsk-britiske forfatteren Gisèle Littman forfattet så tidlig som i 2005 i boken Eurabia: The Euro-Arab Axis  ̶  og som inspirerte både Fjordman og Breivik, kan DSFU beskrives som en nativistisk konspirasjonsteori som forutsetter at en gruppe utenforstående truer de innfødtes samfunn og kultur (natives på engelsk) med hjelp av illojale allierte på innsiden.  Camus’ radikalisering


  Camus tok straks avstand fra terrorhandlingen i New Zealand på twitter, og slo fast at han var ikke-voldelig og aldri hadde hatt til hensikt å skade noen fysisk. Han valgte dermed den samme strategien om ansvarsfraskrivelse som Fjordman brukte ovenfor Breivik i 2011 da nordmannen benektet enhver kobling mellom ord og handling.


  Samtidig er han tvetydig når det gjelder bruk av vold når han sier følgende til Le Monde 9. april 2019: «Jeg oppfordrer til avkoloniseringen (av Europa). Avkoloniseringen kan være Gandhi eller Ben Bella. Jeg vil foretrekke Gandhi (…) Men når dette er sagt foretrekker jeg krig hvis det eneste alternativet står mellom underkastelse og krig.»


  Etter Christchurch blir det uansett vanskeligere for ham å fremstille DSFU som et ikke-voldelig prosjekt. På samme måte som Fjordman assosieres med Breivik, vil han alltid kobles til Tarrant. Tidligere har han hatt relativt lett tilgang til franske medier, selv om han har vært mest populær i islamofobiske og innvandrerfiendtlige miljøer. Han møtte bl.a. en viss suksess blant etablerte journalister og intellektuelle som Eric Zemmour, Alain Finkielkraut og Michel Houellebecq, som man vil kalle «reaksjonære», og som deler hans skepsis til Frankrikes fremtid som enhetlig nasjon.


  Det finnes selvsagt grader av tilslutning. Man kan enes med Camus i at innvandring utgjør en reell utfordring for de europeiske landenes kohesjon uten å gå så langt som å omfavne DSFU. Finkielkraut, som tidligere støttet Camus fordi han så på ham som én av Frankrikes mest begavede forfattere, har i senere tid beklaget Camus’ økende radikalisering.


  Camus blir ikke minst møtt med ironi av motstandere. I 2016 ble bl.a. DSFU-begrepet plagiert og brukt mot Camus av tre journalister med innvandrerbakgrunn med slagordet «Vi er det store folkeutbytte!»


  I tillegg har han fått problemer med det franske rettsvesenet. I 2000 ble han en første gang kritisert av sine meningsfeller for utsagn som kunne oppfattes som antisemittiske i boken Journal: La Campagne de France. I 2014 ble han dømt for hatdiskurs og stigmatisering av muslimer. Han står nå foran en potensiell ny rettssak etter at han i 2017 skrev twitter-meldinger som ble oppfattet som antisemittiske.  Satser på politikk


  De siste årene prøvde Camus seg i politikk. Han kommer i utgangspunktet fra litteraturverdenen og venstresiden. På 1970- og 80-tallet tilhørte han sosialistpartiet, før han i 2002 stemte på kandidaten for de grønne til presidentvalget. Etter år 2000 tok han mer avstand fra litteratur og skrev mer politiske tekster. Det førte ham til å klekke ut DSFU-ideen på begynnelsen av 2010-tallet.


  Parallelt stilte han opp til presidentvalget i 2012 og 2017, uten å oppfylle minimumskravene for å bli godkjent som kandidat. Han stiftet Parti de l’In-nocence i 2012 og Nei-partiet i 2013, og bidro til å etablere den islamfientlige organisasjonen Pegidas franske avdeling i 2015.


  Parallelt med at han ble medlem av det identitære partiet SIEL, støttet han Marine le Pen under presidentvalget i 2012 og 2017. Han ble da kritisert av de identitære for å være for forsiktig med islam og muslimer, kanskje på grunn av dommen fra 2014, og for å være for populær blant jøder. En slik eventuell støtte fra jøder mistet han imidlertid etter ovennevnte twitter-meldinger, hvor han hevdet at DSFU var et større fenomen i historisk omfang enn jødeutryddelsen.


  I november 2017 var han også sentral i stiftelsen av Det nasjonale rådet for europeisk motstand (CNRE) sammen med Karim Ouchikh, leder av det identitære partiet SIEL. CNRE vil forhindre DSFU i Frankrike og Europa.


  Overraskende nok står Václav Klaus, den tsjekkiske republikks president i perioden 2003-2013, oppført på medlemslisten. Mindre uventet er Filip Dewinters navn, som talsmann for Vlaams Belang.


  I mai 2019 stiller Camus opp til valget ved Europaparlamentet med en egen valgliste med navn «Den klare linjen» (La ligne claire). Partiprogrammet oppfordrer europeerne til å føre en «avkoloniseringskrig», dog ikke-voldelig, mot alle globalister og innvandringssupportere som president Macron, som støtter DSFU og ødeleggelsen av fransk og europeisk identitet. Trolig vil han ikke ha nok penger til å føre valgkamp.  DSFU spres i Frankrike …


  Camus har ikke gjort noen glimrende karriere i fransk eller europeisk politikk så langt. Det har DSFU derimot gjort. Flere politikere i Frankrike har gått i Camus’ ærend.


  Under et besøk til Saint-Etienne i oktober 2017 omtalte lederen for det konservative partiet Republikanerne Laurent Wauquiez DSFU som en realitet i landsdeler hvor han mente at republikkens lov ikke lenger gjaldt. Presidenten for det nasjonalistiske partiet Stå opp Frankrike! Nicolas Dupont-Aignan erklærte også i januar 2017 at: «(…) Folkeutbyttet skjer nå!»


  Niesen til Marine Le Pen, Marion Maréchal, hevdet likeledes i 2015 at DSFU var et faktum i flere franske landsdeler. Nasjonal Fronts grunnlegger og tidligere leder Jean-Marie Le Pen skrev i sine memoarer utgitt så sent som i 2018 at DSFU går raskere år for år. Marine Le Pen brukte lignende utsagn tidligere, samtidig som hun kalte DSFU en konspirasjonsteori, før hun avviste enhver kjennskap til DSFU etter massedrapet i New Zealand.


  DSFU ble også brukt i «mykere» former av politikere på venstre- og høyresiden som forfektet en hard linje mot innvandring og islam, gjerne like før et valg. En studie av konspirasjonsteorier utført av Conspiracy Watch og IFOP for Jaurès-stiftelsen i desember 2017, viste i tillegg at 48 prosent av de spurte støttet ideen om at ikke-europeisk innvandring var et politisk prosjekt tvunget gjennom av eliten ̶ dvs. politikere, intellektuelle og media, for å erstatte den franske befolkningen.


  Den typiske respondenten og DSFU-tilhenger var en mann over 45 år med lav utdanning og lav tillit til media, som stemte konservativt eller på ytre høyre. ​Spesielt oppsiktsvekkende var det likevel at også 32 prosent av venstrevelgerne og 30 prosent av sentrumsvelgerne støttet DSFU. Camus kan med andre ord godt være uglesett av den politiske og litterære eliten, men DSFU vinner faktisk terreng i Frankrike.  … og ellers i Europa


  Det gjelder også utenfor Frankrikes grenser. Flere innvandringskritiske og/eller islamfiendtlige grupper og partier anvender en retorikk som ligner på DSFUs.


  I Norge er bruken av DSFU fortsatt marginal. Man finner uttrykk som «folkeutskifting» og «folkeutbytte» langt ute på ytre høyre, i grupper som forherliger raserenhet og fordømmer innvandring og multikulturalisme, men uten direkte henvisning til Camus.


  Mange husker derimot at uttrykket «snikislamisering» dukket opp for alvor i norske medier etter at Siv Jensen brukte det i talen til landsstyret i Fremskrittspartiet i 2009. Begrepet har en kobling til Eurabia og er definitivt kompatibelt med DSFU.


  I andre land fikk DSFU-tankesettet vind i seilene under og etter flyktningkrisen i 2015. I Nederland varslet den anti-islamske politikeren Geert Wilders i november 2018 at europeerne vil bli byttet ut og islamisert hvis man ikke stanser masseinnvandringen. Han etterlyste en de-islamisering av Nederland.


  Under parlamentsvalget i Tyskland i 2017 anklaget det høyreradikale partiet AfD Merkels innvandringspolitikk for å utsette Tyskland for en ren kulturell utslettelse. Partiet oppfordret sine velgere til å lage «tyske barn» for å vinne landet tilbake.


  I Italia, Østerrike og Ungarn får også DSFU innpass i maktkorridorene. I 2016 anklaget Italias fremtidige visestatsminister Matteo Salvini paven for å støtte en innvandrerinvasjon uten sidestykke. I Ungarn erkjente Orbán i desember 2018 at han skjønte alvoret i krisetilstanden som rammer Afrika, men han tilføyde at man på ingen måte kunne legitimere en invasjon av EU og Ungarn.


  Til og med i Storbritannia viste studien utført av Cambridge University og YouGov i november 2018 at 18 prosent av de spurte støttet ideen om at muslimsk innvandring var en del av en større plan om å gjøre muslimer til et flertall i landet. Dette tallet steg til 27 prosent blant konservative velgere.


  DSFU  ̶  enten i Camus’ form eller i andre varianter  ̶  får ikke bare støtte blant høyreradikale og identitære grupper. Det er i ferd med å bli mer utbredt i den offentlige opinionen og bidrar trolig til å senke terskelen for fremtidige voldsepisoder.

  21. april 2019 publiserte AreaS medlem Franck Orban en kronikk i Minerva om spredningen av Renaud Camus' ideologi i det identitære miljøet både i Frankrike og i andre land. Kronikken er bak betalingsmur.

     Franck Orban
  Førsteamanuensis
  Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
  Leder av forskergruppen AreaS


  Se faglig profil

 • Creative design thinking

  Creative design thinking

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 30. april 2019 av aijotun

  After a lot of reading and theoretical work, it was nice to finally do something creative. We sent out a quantitative questionnaire with users over the internet, and we have selected which concept we wish to develop. Our concept is an application that gathers already existing reuse solutions like second-hand stores, clothes swapping, and rental services. The idéa is to filter them based on location, so the user easily can find used clothes nearby. Intentionally the app will be a motivation for reuse, by providing information around environmental issues, and working conditions linked to the textile industry, and by providing tips on how to extend the lifespan of the clothes, tips on how to repair, redesign, wash, etc.

  Peronas: Salgsglade Sarah, Unike Unni, Fashionable Fatima, Rettferdige Reidar, Miljøbevisste Milla  We also made “personas” based on the questionnaire. They represent the different types of personalities and motivations in the target group. We made two “storyboards”, that describe challenges the users experience, and how our concept comes into the picture.

  Milla needs new pants. She cares about the environment, but can't find a lot of info about the clothes in the store. On the web she finds an app with info about different reuse solutions, and directions. She finds a secondhand store, and shops with a good conscience.  Unni wants a unique skirt and goes to a second hand store. She finds several she likes, but gets frustrated from inconsistent sizes. She gives up and goes to shop at H&W   

 • Kreativ designtenkning

  Kreativ designtenkning

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 30. april 2019 av aijotun

  Etter mye teori og innsiktsarbeid, var det godt å komme i gang med noe kreativt. Vi har nå gjennomført en kvantitativ brukerundersøkelse på nett, og vi har valgt hvilket konsept vi ønsker å gå videre med. Konseptet vi har valgt er en applikasjon som kan samle eksisterende gjenbruksløsninger som bruktbutikker, byttearrangementer, klesutleie og lignende, filtrert på lokasjon, slik at man enkelt kan finne brukte klær i nærområdet. Appen tenkes å kunne motivere til gjenbruk med informasjon om for eksempel tekstilindustriens miljøpåvirkning og arbeidsvilkår, og tips til forlenget levetid, reparasjon, redesign, vask av klær osv.

  Personas: Slagsglade Sarah, Unike Unni, Fashionable Fatima, Rettferdige Reidar, Miljøbevisste Milla  I forbindelse med spørreundersøkelsene lagde vi også “personas” som skal representere noen av de ulike ytterpunktene i målgruppen vår. Vi lagde også to “storyboards” som beskriver utfordringer brukerne opplever, og hvordan vårt konsept kommer inn i bildet.

 • Ser mennesket bak karakterene

  Ser mennesket bak karakterene

  - Publisert den 30. april 2019 av intkomm

  Eksamenspresset henger over studentene på Høgskolen i Østfold. Uansett hvor du snur deg ser du slitne og stressede ansikter, og angsten er til å ta og føle på. Men ikke på kontoret til Marianne. Det er fylt med håp, positivitet og oransje stressballer. Og et stort ønske om å hjelpe.

  Marianne Klever Næss (55) er avdelingsleder på SIØ Råd og Helse, og har i over 20 år jobbet med å bistå frustrerte og rådville studenter. Planen var å bli siviløkonom etter videregående, men hun endte med å avbryte studiet – en erfaring hun mener er nyttig i møte med studentene.  Det er gjerne sånn at studentene oppsøker rådgivning rett etter skolestart, da de føler seg overveldet over alt som er nytt. Så kommer det en ny rush-tid rett før eksamensperioden begynner.

  -Mange har gjerne mye anger over alt de ikke har gjort, og angst for alt som skal gjøres, forklarer Marianne. Da er det viktig å bli bevisst hva man faktisk har fått til, og få støtte til å lage realistiske mål og planer. Her tar vi én uke av gangen, slik at vi kan tilpasse planene etter hva som har fungert og hva som ikke har gått like bra.

  Jeg spør Marianne om hun har noen tips til studentene som kjenner på at eksamensdatoen nærmer seg.

  -Hva er det verste som kan skje? spør hun. Veldig ofte er det nemlig slik at studentene kommer hit med katastrofetanker om dårlige eksamenskarakterer, som egentlig er en redsel om å ikke få jobb. Det viser at det er viktig å få hjelp til å organisere tankene, når det blir kaos i hodet. Karakteren sier ingenting om menneskets karakter, eller hvem du er som person. Den sier bare noe om hva du var i stand til akkurat da.  Mariannes råd til eksamensdagen:
  Du må slutte å lese på et visst tidspunkt og unne deg noe hyggelig. Og dersom du ikke får sove – ikke få panikk. Det er riktig at det kan være utmattende og ødeleggende å sove dårlig over lengre tid, men en natt er ikke noe problem. Legg gjerne klart både antrekk og det du skal ha med deg på skolen dagen før. Spis en så god frokost som du klarer, og ha med mat og drikke.

  -Husk at frukt gir lengre energi enn sjokolade, påminner hun. Og sjekk på forhånd hvor du skal ha eksamen, slik at du unngår unødvendig stress. Husk også at vi er her for deg, avslutter hun.

  Av Maria Madeleine Knutsen

 • Kjemiske analyser

  Kjemiske analyser

  Incorporation of cellulose microfibrils in building materials - Publisert den april 30, 2019 av markusgr

  Her skal vi måle Zeta potensialet, hydrodynamic radius og UV-Vis turbidity. Instrumentet på det første bildet er et instrument kalt Mobius, kommer fra Wyatt Technology, og på det andre bildet er et UV-Vis instrument, kommer fra Thermo Scientific. Mobius gjør at vi finner Zeta potensialet og hydrodynamic radius, mens UV-Vis-instrumentet brukes noe åpenbart til å finne UV-Vis turbidity.

 • EXPO

  EXPO

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 30. april 2019 av iselinsv

  Frist for å levere inn bilder og tekst til EXPO var den 26.04.19. Her oppga vi informasjon om gruppen, overskrift for bacheloroppgaven, en prosjektbeskrivelse på 100 ord, 50 ord som beskrev oppdragsgiveren.

  I prosjektbeskrivelsen fortelles det om prosjektområdene og fremtidens prognoser. Det fortelles også kort om simuleringen.

  Oppdragsgiveren er Fredrikstad kommune og eksterne veileredere hører til SWECO.

   

     Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 • Litteraturstudie

  Litteraturstudie

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 29. april 2019 av iselinsv

  Kunnskapsinnhentingen i denne bacheloroppgaven besto av dokument- og litteratur studie. Tidligere master- og bacheloroppgaver, fagbøker, artikler, organisasjoner, koder og standarder har blitt benyttet for å innhente kunnskap rundt temaene som var aktuelle.
  Kunnskap rundt programmer og simuleringsprogrammer ble også nyttig, her fikk gruppen mye hjelp av veiledere fra SWECO.

  Under litteraturstudiet delte gruppen seg, der to jobben med det teoretiske og selve skrivinger, og de to andre fordypet seg i simuleringsprogrammet, dette for å jobber mer effektiv med oppgaven som helhet.

  Det teoretiske grunnlaget startet med en presentasjon av dagens situasjon og klima, åpen overvannshåndtering var det gruppen ønsket å fokuserer på, derfor ble det gjort mye studie rundt dette og løsninger/mulige tiltak. Det ble sett på nedbørsdata, arealplan, byplan, verneområder, og det ble funnet noe informasjon rundt utbyggingen av det nye dobbelsporet fra BaneNor.

   

  Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 • Oppstartsamling for masterstudiet 29. og 30. august 2019

  Oppstartsamling for masterstudiet 29. og 30. august 2019

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 10. april 2019 av kjerstio

  Vi vil med dette invitere til oppstartsamling på Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden, 29. og 30. august 2019. Samlingen starter kl. 09.00 den 29. august og avsluttes senest kl. 18.00 den 30. august.
  Her finner du programmet for denne oppstartsamlingen.

  På denne samlingen presenteres emnene for alle fire språkene (engelsk, fransk, spansk og tysk):


  • Fokus på form (ikke spansk)

  • Kommunikasjon

  • Interkulturell læring

  • Litteratur i undervisningen II (ikke spansk)

  • Elevspråksanalyse (ikke spansk)

  • Språklig variasjon (ikke spansk)


  Ved deltid velger man noen av emnene.

  Transport og overnatting i Halden.

  Her kan dere finne presentasjonen fra tidligere student og tillitsvalgt My Leirvaag.
  «The road to hell or the pathway to glory?»

  Hilsen Angela, Eva, Guri, Kåre og Berit (kontaktpersoner)

  Angela Marx-Åberg, Linnéuniversitetet (angela.marx-aberg@lnu.se)
  Eva Lambertsson Björk, HiØ (eva.l.bjork@hiof.no)
  Guri Ellen Barstad, HiØ (guri.e.barstad@hiof.no)
  Kåre Solfjeld, HiØ (kaare.solfjeld@hiof.no)
  Berit Grønn, HiØ (berit.gronn@hiof.no)

 • Innleding og rammesetting for oppgaven

  Innleding og rammesetting for oppgaven

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 27. april 2019 av iselinsv

  Etter flere møter både med veileder, kommunen og gruppen seg imellom, kunne endelig skrivingen starte.

  Vi startet oppgaven med det teoretiske grunnlaget som lå bak, nemlig overvannsproblematikken ved de valgte områdene. Målene for oppgaven ble formulert, det samme gjorde problemstillingen: "Lokalisere områder langs FV 109 på Rolvsøy med større overvannsproblemer ved ekstremregn, og finne gode løsninger for å fordrøye og sikre gode flomveier over bakken.".

  For å sikre oss mot å ta vann over hodet, måtte vi sette klare avgrensinger. Videre ble fremgangsmåte, fremdriftsplan og valg av programmer og metode for løsning av oppgaven valg. For å løse denne oppgaven skal vi bruke simuleringsprogrammene Mike Urban og Mike Flood. Vi har også brukt SCALGOlive. Vi vil så studere og vurdere hvert enkelt område hver for seg for å finne alternativ til best mulig løsning, for så å se hvordan dette påvirker hele området i sin helhet.

   

   

  Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

   

 • Oppstart

  Oppstart

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 27. april 2019 av iselinsv

  Ved oppstart av arbeidet med bacheloroppgaven ble gruppen invitert til et møte med oppdragsgiveren, Fredrikstad kommune. Under dette møtet ble problemområdene presentert, Skallebakke avholdt et foredrag om overvannsproblematikken generelt og om flommen som fant sted i Fredrikstad i 2008.

  I etterkant av dette møtet konkluderte gruppen hvilke områder som vi ønsket å jobbe med, nemlig Vannskilleveien, Wilbergjordet og langs RV109 ved Leie. Det ble diskutert hva som trengtes av innhentet materiale og dokumenter for å kunne sette i gang med bacheloroppgaven. 

  Fredrikstad kommune sendte over det som trengtes av kartgrunnlag, informasjon om flommen i 2008.

   

  Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 • Alises første sak fra Australia!

  Alises første sak fra Australia!

  - Publisert den 26. april 2019 av intkomm

  Halla folkens! For øyeblikket chiller jeg i Australia, og tar livet stort sett med ro. Men det å komme seg hit var ikke så veldig chill.

  Det er mye man må tenke på før man skal på utveksling. For det første må du finne ut av hvilket land du vil bo i. Jeg valgte Australia fordi jeg hadde lyst til å få litt avstand til Norge, og også oppleve noe som virket fremmed. I tillegg ville jeg surfe og bli brun, så da ga jo Australia mening. Jeg har til nå fullført en surfe-trening, som innebar mange knall og fall.

  Når du endelig har funnet ut av hvor drømmene dine tar deg, må du bestemme deg for hvilke fag du vil ha. Vi har fått ganske frie tøyler på BIK, noe jeg har satt enormt stor pris på. BIK er jo et kommunikasjonsstudium, men her i Australia har jeg hatt muligheten til å fordype meg i både PR og spill-produksjon. Hvor kult er ikke det? Jeg hadde antakelig ikke hatt samme mulighet i Norge, og det har åpnet en helt ny verden for meg. Selv om man har frie tøyler, er det viktig å velge fag som komplementerer det du studerer i Norge. Prøv å velge fag som gir deg unik kunnskap, og som du synes er interessante.  Før vi kom ned hit var vi veldig usikre på hva vi skulle gjøre med bolig, for vi hadde fått så mange forskjellige råd. Noen sa vi burde finne noe før vi kom ned for hvis ikke, kom alle gode leiligheter til å være tatt. Andre mente vi måtte vente til vi ankom så vi kunne dra på visninger og dermed visste hva vi fikk. Vi endte opp med å bo på hotell de første to ukene, så vi fikk tid til å finne en passende bolig. Det er vi alle ekstremt glade for at vi gjorde! Vi dro på et par visninger først, men var ikke helt fornøyd med det vi så. På visning nummer fire merket eiendomsmegleren at vi var nokså fortapte. Vi var 4 stykker som ville bo sammen, og som studenter hadde vi jo et stramt budsjett. Han gjorde det til sitt personlige oppdrag å finne en perfekt bolig til oss. Han tok oss med til hovedkontoret, fant tre potensielle hus og tok oss med på visning. Vi ble forelsket i det siste huset han viste oss, og signerte kontrakten samme dag.  Så når det kommer til bolig, anbefaler jeg absolutt å dra på visning før du signerer en kontrakt. Men kontakt et byrå som Hive eller Iglu før du ankommer for å uttrykke interesse og be om hjelp. Det er jobben deres å sørge for at du er fornøyd med boligen din, de vil gjøre det de kan for å hjelpe. Fortell dem budsjettet ditt, hva du ser etter og når du ankommer. Du kan også se på boliger på nettet før du ankommer og avtale visning når du kommer ned.

  Før du drar, bør du spørre banken din om det er noen utgifter for å bruke kortet ditt i utlandet. Min bank har gratis minibankuttak, men trekker 2.5% hver gang jeg bruker kortet i butikken. Det høres ikke ut som mye, men hvis jeg bruker kortet mye taper jeg en del penger. Sjekk det før du drar, så er du forberedt på om du må legge om shoppingmønstrene dine.  Det var mine tips for forberedelse til Australia! Det høres ganske enkelt ut, men du skulle sett hvor mye jeg stressa før jeg kom ned. Heldigvis ordner alt seg for snille piker, men jeg skulle ønske jeg hadde fått noen av disse rådene. Jeg håper dette hjalp noen, og at du føler deg litt tryggere på hvordan du kan forberede deg til oppholdet i Brisbane. Jeg kommer snart tilbake med en artikkel om hva du kan gjøre rundt i byen. Vi snakkes!

 • Blind Spot: Staring Down the Void - Publisert den 26. april 2019 av HiØ-NTA

  Do we see with our eyes or through them? Explore the relationship between what we see and perceive through artistic installations and eye-related medical artifacts from diverse periods. The title, Blind spot, refers to both the eye’s blind spot and our cultural blind spots.

  The exhibition is a collaboration between the Norwegian Theatre Academy at Østfold University College and the National Medical Museum at The Norwegian Museum of Science and Technology. Funded by the Norwegian Artistic Research Programme.

 • Blind Spot invited to MONTREAL

  Blind Spot invited to MONTREAL

  Blind Spot: Staring Down the Void - Publisert den 26. april 2019 av HiØ-NTA

  Karen Kipphoff has been invited to participate as a speaker with Carole Nadeau to the SQET conference in Montreal on the artistic research BLIND SPOT. Carole NADEAU is one of the international artists that took part in the first part of the project (staged production performed in Fredrikstad and in Bergen in 2017).

   

  The title of the session is THE AUGMENTED OBJECT.

  You can find more information on the website of SQET. https://sqet2019.com/en/

  Follows here an extract taken from the website about the thematic of the conference.

  Until recently, thinking about the theatre revolved around its liveness, the co-presence of (human) actors and spectators in the same place at the same time. Increasingly, however, the discussion has broadened to include the role of technology, the environment and a wide variety of other factors. This shift accounts for the growing interest among practitioners and theoreticians alike in the other co-presences that make a performance and its effects possible. The series of “turns” in theatre studies of the past 20 years – performative, sound, non-human, intermedial, affective, postlinguistic, ecocritical, etc. – reflect this development. But theatre is not an isolated case. Those turns correlate with the emergence of a major new school of thought in the 21st century, new materialism, which cuts across the humanities and ties in with advances in the natural sciences, irrevocably transforming the way humans perceive their environment, their role in it, and the role of its other components.

  One thing that is “new” in the new materialisms is their rejection of traditional dualisms – dead/alive, animate/inanimate, energy/mass, immaterial/material, active/passive, human/non-human, intentional/non-intentional, presence/mediation, etc. – and of the anthropocentrism that dominated the humanities throughout the long 20th century. The new materialisms ascribe to “matter” a power of agency of which humans are neither the cause, nor the source, nor the beneficiaries. This is not to say they are anti-human, for humans are not outside matter, nature and the environment. They are part of it. Neo-materialist thinking replaces a vertical, one-way dynamic of agency, in which humans dominate the world (and exploit it), with a recursive, multidirectional dynamic in which humans, as agents among others, act on their environment but are also transformed by it.

  The stage, a site where humans face humans, is the quintessential anthropocentred space. It is also a fertile subject for neomaterialist investigation, for it constitutes a complex ecosystem where varieties of agency meet, powers collide, multiple vectors of meaning and affect emerge, and the physical, the discursive and the symbolic intertwine. The stage is therefore representative of complex forms of agency and promises to illuminate their operation.

  The “Theatre and New Materialisms” conference will examine live performance, past and present, through the lens of neomaterialist thinking, the schools of thought that animate it, and the aforementioned “turns” that have studded its development. Naturally, the discussion will not be confined to the traditional stage but will embrace live performance in all its forms.

  The topics for conferences are:

  1. Design and production:

  • Impact of human agents (director, set designer, sound designer, etc.) and non-human agents (backdrop, furniture, props, atmosphere, etc.) on theatrical processes;

  • Set design, stage devices, high tech / low tech, physical environments in the theatre, the borderless stage;

  • Intermediality, multimodality, interdisciplinarity, interarts;

  • The materiality of the script: publishing, distribution and conservation media; the immateriality or evanescence of the theatre;


  2. Reception modes and practices:

  • The spectator’s posture, practices and relationship to the physical environment;

  • New dissemination methods and channels;

  • The materiality of reviews and comments;


  3. Institutional dynamics and evolving values:

  • Political, ideological, historical and institutional aspects of theatre production and reception;

  • Funding and spending on facilities: material considerations in amateur and professional theatre;

  • The contribution of post-humanist sociology to reflections on new materialisms and theatre studies.


  Contributions to training: neomaterialist thinking and theatre training.

  Twenty minutes will be allocated to presenting papers, followed by ten minutes for audience discussion.   

   

 • Oppsummering uke 17

  Oppsummering uke 17

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den april 26, 2019 av irmini

  Da var påskeferien over, skiene er pakket vekk for i år, brunfargen er slikket og motivasjonen for å dra dette prosjektet i havn er tilbake.

   

  Tidlig i oppgaven bestemte vi oss for at vi ville kjøre på med en taktplan på tavle som skulle dekke en hel vegg på Lean strategirommet. Etter mye arbeid med taktplanen og endringer frem og tilbake fant vi ut at det kom til å bli i overkant krevende å få gjennomført dette og ikke minst få de ansatte til å forstå og bruke den. Vi så ikke nytteverdien den skulle ha for de ansatte når den var så teknisk komplisert at de hadde problemer med å forstå den. Baktanken med tavlen var at ALLE ansatte skulle ha god oversikt over prosjektet og bruke den som et verktøy. Nå ble det ikke slik vi først tenkte, men vi fullførte likevel en taktplan som vi ga til NGH som et verktøy de kunne bruke, i form av Excel.

  Videre har vi brukt uken på å "Catche up" for tapt tid i Påsken. Vi gjør oss klare til siste innspurt og avslutter uken med å sende inn nødvendig informasjon til de som skal arrangere EXPO om snaue 2 måneder.

 • Oppsummering uke 15

  Oppsummering uke 15

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den april 26, 2019 av irmini

  Da var vi inne i den siste uka med hard jobbing før vi tar en velfortjent påskeferie. Denne uken har blitt brukt til å justere rapporten, og å fjerne dødvekt etter tilbakemelding fra veileder. Vi har også vært på Cicignon Park for videreutvikling av prototypene på "Big roomet".

  Nå tar vi en velfortjent påskeferie i solsteiken med kvikk lunsj, turski og kakao.

 • UKE 17 - For det meste skriving

  UKE 17 - For det meste skriving

  - Publisert den april 26, 2019 av johannhe

  Gruppen er tilbake fra påskeferie og er i full gang med å få ned på papir hva vi har gjort til nå. Vi har også grovt kommet i mål med komplett sammensetting av veivaksel og stempel.

   

 • Dro på Østfoldbadet uten badetøy!

  Dro på Østfoldbadet uten badetøy!

  En fremtid med 3D-armering - Publisert den april 25, 2019 av madeleer

  Vi tok turen til Østfoldbadet i Askim i forbindelse med tilbygget som er prosjektert av Multiconsult og utføres av Askim Entreprenør. Det som gjør dette prosjektet spesielt interessant for oss er at det kjøres tegningsløst!

  Hele tilbygget er prosjektert med BIM og vi er nysgjerrige på hvordan det har gått med armering i 3D.

  Vi hadde et innholdsrikt intervju med både prosjektleder og jernbinder-bas , og fikk et godt innblikk i hvilke erfaringer de har gjort seg med sitt første tegningsløse armeringsprosjekt.

  Etter endt intervju fikk hele gruppa full omvisning i det nye tilbygget! Det blir morsomt å se det ferdige produktet! • Brukertesting neste!

  Brukertesting neste!

  Bachelor 2019 - Publisert den 24. april 2019 av hellemv

  Håper alle har hatt en fortreffelig påske!

  Vi har møtt vår veileder Marius Akerbæk i dag og fått tilbakemeldinger og andre inputs, noe vi alltid setter pris på og tar med oss! Bachelorprosjektet tar form og går i riktig retning. Likevel er det en god del å gjøre om dagen, og vi går ikke arbeidsledige.

  I tillegg til en del rapportskriving, planlegger vi også en spennende brukertest av vår prototype til uken! Brukertesten skal gjennomføres på fire helsepersonell ved Kalnes sykehus. Håper på matnyttig informasjon som kan bidra til framtidas bestillingssystem, vi gleder oss!

  Ønsker dere en fin kveld videre!

  - Helle

  En liten selfie til ære for alle våre kjære lesere!   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -Helle

 • Godt på vei - nærmer seg siste innspurt!

  Godt på vei - nærmer seg siste innspurt!

  Planleggingsverktøy for Strömstadmilen - Publisert den 24. april 2019 av trulsmh

  Vi vil i dette innlegget oppsummere hva vi har gjennomført siden forrige gang vi oppdaterte bloggen.

  8.03 leverte vi første utkast av hoveddokumentet til veileder og Gunnar. Sammen med veileder avklarte vi hvilke kapitler og temaer som skulle være tilnærmet ferdig. Hele kapittel 1 skulle være fullført, deler av kapittel 2 og en innledning til de kommende kapitlene.

  Tiden mellom innlevering av førsteutkast og andreutkast ble brukt på retting av første utkast, fortsettelse av analyse, design og utvikling av en wiki løsning. Ukentlige møter med veileder fortsatte som vanlig der vi viste frem en “backlog” med oversikt over kommende aktiviteter og gjøremål.

  23.04 leverte vi andreutkastet. Etter førsteutkastet jobbet vi med analyse rundt oppgaven. Alt i fra hva slags tjenester som finnes, fordeler og bakdeler ved disse, mot det å skreddersy programvare, forslag til løsninger og til slutt et løsningsforslag.

  Løsningsforslaget vi har kommet i gang med nå er kort fortalt en wiki-løsning for organisering og planlegging rundt Strömstadmilen.

  Her (link) kan man finne utkastene/innleveringene.

 • Påskeoppdatering

  Påskeoppdatering

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 18. april 2019 av chrisnol

  Påsken er her og gruppen har jobbet hardt for å kunne ta seg en dag eller tre velfortjent ferie. Versjon to av hoveddokumentet er så godt som ferdig. Det er blant annet jobbet med å få et program som fungerer til å kjøre i skyen. Dette viste seg å ha noen uforutsette hindringer, så måten dette gjøres på er endret. For testing av funksjonalitet er programmet derfor lagt på en virtuell maskin, og ikke direkte i en skyplattform.

  Det videre arbeidet er å få bildebehandlingsprogrammene til å fungere på riktig måte. Etter levering av hoveddokument versjon to vil det også være tilbakemeldinger på dette å jobbe med.

  God påske!

 • Hva er reologi?

  Hva er reologi?

  Incorporation of cellulose microfibrils in building materials - Publisert den april 4, 2019 av gardo

  Som en del av oppgaven skal vi se på reologiske egenskaper til sementpasta-prøver som er tilsatt ulike mengder med cellulose microfibrilis (CMF.) Reologi er vitenskapen om flyte- og deformasjonsegenskapene til materialer. Grovt sett innebærer dette vitenskapen rundt hvordan et materiale responderer når man tilfører ytre påkjenninger, som tøyning og spenning. For oss er dette viktig fordi de reologiske egenskapene til sementpasta kan direkte relateres til betong og mørtels støpelighet (workability)

  På laboratoriet analyserer vi flere forskjellige egenskaper, som viskositet, yield stress, og flyten i prøvene.

  Bilde av et reometer

  Reometeret brukt for prosjektet  Sementpastaprøve til reometeret

  Sementpastaprøve til reometeret

 • Hva er Kalorimetri

  Hva er Kalorimetri

  Incorporation of cellulose microfibrils in building materials - Publisert den april 16, 2019 av petterlg

  Kalorimetri betyr måling av varme. Varme er en energiform som er oppfattet som en endring i energi. Det moderne syn på energi er indre energi som er lagret i et legeme og i løpet av en ytre påvirkning vil da oppstå som f.eks. varme, kinetisk eller elektrisk energi. Varme er alltid assosiert med varmestrøm, dette betyr at varme er en energi utveksling innen en gitt tid i form av en varmestrøm. Kalorimetri er brukt i århundrer innen vitenskap og forskning. Kalorimetri gir presise målinger av varmekapasitet, reaksjonsvarme osv. som har vært basisen innen fremgangen for termodynamikk og fysikalsk kjemi . Moderne kalorimetri har vært vellykket brukt innen mange fagområder som material vitenskap, biologi og biokjemi.

  Bilderesultat for calorimeter TAM air

 • Ny episode av Generasjon Hæ?: Lik meg?

  Ny episode av Generasjon Hæ?: Lik meg?

  - Publisert den 17. april 2019 av intkomm  Emma er over gjennomsnittet opptatt av hva andre synes om henne. I denne episoden har hun derfor hentet inn Anette, hennes bestevenn. De har kjent hverandre siden videregående og skal prøve å komme til bunns i hvordan man skal bry seg litt mindre og like seg selv litt mer.
 • Web applikasjonen over all forventning!

  Web applikasjonen over all forventning!

  Styringsverktøy for prosjektoppfølging - Publisert den 15. april 2019 av kristhha

  Web applikasjonen blir i disse tider ferdigstilt. Det er veldig moro å kunne se at vi får til å implementere de funksjonene som vi ønsker i web applikasjonen. Det har vært en lang og tung vei, hvor vi har byttet ut hele applikasjonen og startet helt på nytt for å tilfredsstille oppdragsgivers krav. Nå har web applikasjonen blitt presentert for oppdragsgiver for tilbakemeldinger, hvor det viste seg at oppdragsgiver var strålende fornøyd med resultatet og ikke ville ha noen endringer. Det siste som gjenstår da er derfor en brukertest av det endelige resultatet av web applikasjonen nå som alt av funksjon og design er på plass.

  Her kan du se hvordan man kan sende inn en idé. Dersom du mener at du har en god innovativ idé, kan du benytte deg av web applikasjonen vår og sende inn nettopp denne idéen til Halden kommune.

  Bilde som viser nettsiden hvor brukere kan sende inn et prosjektforslag

  Web applikasjonen legger til rette for å kunne sende inn en idé.  Under kan du se resultatet av forsiden. Det er noen små endringer igjen her, men stort sett begynner den og bli ferdigstilt. Kanskje du kjenner igjen designelementet nederst på forsiden dersom du har vært en tur rundt Halden by?

  Forsiden til web applikasjonen

  Forsiden til web applikasjonen.   

   

   

  Mvh Kristine

 • Starten

  Starten

  Bygg 04: Konstruksjon hall - Publisert den mars 28, 2019 av jonji

  Vi brukte dagen til å tegne og utforme forskjellige mulige
  rammer ut ifra beregninger. Det vi kom fram til var forskjellige
  rammer som vi skulle fordele hver for oss (3 av de).
  Plan var å bruke de for å fordype oss og se hvordan de jobber mot krefter,
  og hvordan vi skal gå fram for å beregne og dimensjonere.
  Vår første utkast av de forskjellige rammene vi kan velge mellom etter våre beregninger.

 • Prosjektskisse i boks!

  Prosjektskisse i boks!

  Bygg 04: Konstruksjon hall - Publisert den mars 22, 2019 av jonji

  Første innleveringen vår i ''Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode''.
  Dette skulle bli gjort før vi startet.
  Inneholdt kontraktavtale, plan, ideer, mål, problemstilling.
  Forsiden vår i prosjektskissen.

 • AreaS seminar: Hvilken fremtid for den radikale venstresiden i EU? Det franske eksemplet

  AreaS seminar: Hvilken fremtid for den radikale venstresiden i EU? Det franske eksemplet

  DIXIT TACITUS - Publisert den 13. april 2019 av fro

  Franck Orban (AreaS/HiØ), Ingrid Grønli Åm (Morgenbladet) og Kjersti Aukrust (UiO)  Tirsdag, 2. april 2019, ble det arrangert et bokbad i høyskolens biblioteket hvor jeg og Kjersti Aukrust (UiO) snakket med Ingrid Grønli Åm (Morgenbladet) om hennes nye bok, «Hjelp, vi er i EU!».

  I boken tar hun for seg Jean-Luc Mélenchon, hans parti «France Insoumise» og stiller spørsmålet: Hvilken fremtid for den radikale venstresiden i EU?

  Hjelp, vi er i EU! av Ingrid Grønli Åm  Flere interessante poenger kom opp i løpet av samtalen mellom oss, slik som høyre-venstre-aksen i Frankrike, presidentvalget i 2017, "de gule vestene" og muligheten for et Frexit.

  Opptak fra seminaret kan hentes på AreaS TV.

  Herved følger en oversikt av spørsmålene som vi tok opp.

   

   

  Historiske rammer

  Venstresiden i Frankrike har vært i krisetilstand over en lengre periode. Delvis skyldes det globale forhold, delvis skyldes det òg mer nasjonale forhold. Hva mener du er årsaken(e) til splittelser på venstre side i Frankrike og når skjedde et slikt brudd på venstresiden?

  Kan du beskrive JPMs glidning ut av sosialistpartiet etter år 2000? Når mener du kom vippepunktet for ham?

  Kan du minner oss på i hvilken grad bl.a. EU har vært et problem for samlingen av venstrekreftene og mer spesifikt for JLMs alliansepolitikk med kommunistene og de grønne?


  Dynamikken ved president- og parlamentsvalget 2017


  Hvordan analyserer du årsakene bak JLMs valgsuksess i 2017 og samtidig nederlag når det gjelder å komme til 2. omgang?

  JLM nektet å velge mellom MLP og EM før andre omgangen av presidentvalget. Kan du forklare hva du tror motiverte dette valget og gå inn for konsekvensene av et slikt valgt for JLM i ettertid?


  Dynamikken i dag: europavalget og gule vester


  JLM og FI vant ikke noe særlig på krisen med de gule vestene som nå har pågått i 20 uker. Hva mener du er grunnen(e) til det?

  Mélenchon har vist en viss begeistring for en av de gule vestene Eric Drouet, som i desember oppfordret gule vester til å storme inn Elysee-palasset. Hva forteller en slik fascinasjon om JLMs forhold til de gule vestene som protest/opprør-" bevegelse?

  Du skriver at JLM og FI har befestet sin posisjon som det brede alternativet på den franske venstresiden. FI ligger nå relativt lavt i meningsmålingene før europavalget. Hvor sikker er FIs posisjon fremover og hva er faktorene som svekker og som styrker en slik påstand?

  Du skriver også at JLM etter presidentvalget i 2017 har befestet sin posisjon som reell utfordrer til Macron. Står du fast ved det i dag eller har han «mistet toget» og hvorfor?

 • Uke 15

  Uke 15

  Bachelor 2019 | BO19-G10 - Publisert den 12. april 2019 av anjahg

  Mandag 08.04


  Mandag møttes vi for å jobbe med lyden som skal få lyslenka til å reagere.

  Vi snakket også ved veiler om å sette opp en radio funksjon mellom micro:bitene.


  Tirsdag 09.04


  Vi var på møtet med veileder, gikk gjennom kodene vi hadde skrevet, krav til innlevering del2 og plan til etter påske.

  Onsdag 10.04


  Satt vi hjemme og skrev på hoveddokumentet hver for oss.

  Torsdag 11.04


  Testet vi lyden ute for å se frekvensene på stillelyd, gålyd, trampelyd og løpelyd. Fikk

  Fredag 12.04


  Fredag har vi sitti sammen på skolen og skrevet på hoveddokumentet.

 • 14 søknader fra HIØ til NFRs frist 10. april

  14 søknader fra HIØ til NFRs frist 10. april

  Hva skjer'a? - Publisert den 12. april 2019 av Trine Eker Christoffersen

  Den samlede NFR-fristen alle forskningsrådgivere og økonomicontrollere i Norges land har fryktet er historie. Den ble passert denne uken, nærmere bestemt klokken 13:00 på onsdag. Arbeidsoppgaver har blitt kategorisert som pre- eller post- 10.04. Det gjelder nok i høyeste grad forskerne også, som tross alt har skrevet disse søknadene.

  Det ble sendt hele 14 søknader fra HIØ denne uken. Bravo til våre forskere som har stått på døgnet rundt den siste tiden for å komme i mål. Men kvantitet er ikke avgjørende her, det er definitivt kvalitet.

  Det har blitt søkt om eksternfinansiering til flere av disse prosjektene tidligere, men uten tilslag. Så rapportering til KD om hvordan HIØ har lykkes med eksternfinansiering har vært litt utfordrerne arbeid i vinter. Men!  Nå har flere av våre forskere tatt frem tidligere skisser (som de tross alt fikk gode tilbakemeldinger på), og gitt de en real overhaling.

  Jeg møtte en slik arbeidsmaur (sorry, fagmann) i kantinen rett før fristen gikk ut. Han kom bort til meg med et bredt smil og fortalte at "Nå! Nå var det blitt en helt annen kvalitet på prosjektskissen". Det har gått flere slike meldinger om høy kvalitet på søknader på kryss og tvers i støtteapparatet også. Det lover godt.

  Så da er det bare til å ønske alle 14 lykke til. Synd ventetiden er så lang før man får tilbakemelding, men for en julegave det i så fall blir. Både for forskere og den som skriver om slik i Årsrapporten for 2019   😉

  Tvi, tvi!   

 • NVI-rapporteringen for 2018 er vel overstått

  NVI-rapporteringen for 2018 er vel overstått

  Hva skjer'a? - Publisert den 11. april 2019 av Else Helene Norheim

  1.april var datoen for rapportering av publiserte forskningsresultater i 2018, og vi har nå fått tall og statistikk som forteller litt mer om resultatene.

  Den viktigste meldingen er at de fleste pilene for HiØ peker oppover, og at vi har levert et godt resultat. Det er naturlig nok svingninger i resultatene på avdelingene, men det totale resultatet for HiØ viser at vi er på riktig vei.

  Ved utregning av poeng bruker man en formel hvor forfatterandeler, publikasjonsform, nivå (1 eller 2) og internasjonalt samarbeid inngår.

  Høgskolen i Østfold har i 2018


  • 194,9 publiseringspoeng - en økning på 18,6 i forhold til fjoråret

  • Poengene er fordelt mellom periodika-artikler (72,8%), kapitler i antologier (22,5%) og monografier (4,7%.)

  • Nivå 2: 20,3% av publiseringspoengene er på nivå 2, mot 10,35% i 2017

  • En drøy tredjedel av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid. Dette tallet har vært stabilt de tre siste årene

  • HiØ har 111,9 forfatterandeler, mot 100 i 2017


  Se NSD og CRIStin for statistikk og sammenligninger med andre institusjoner. Biblioteket vil legge ut mer statistikk for HiØ på nettsidene.

  LU: Det er Avdeling for lærerutdanning som har best produksjon hos oss i år: 55,7 poeng er en solid økning i forhold til fjoråret, da avdelingen fikk 27,9 poeng. GRATULERER.

  ØSS: Avdeling ØSS er nummer 2 med 46,3 poeng, til tross for en nedgang i forhold til 2017 (68,8 poeng). ØSS er imidlertid overlegen med hensyn til publisering på nivå 2: 42,1% av publiseringspoengene er på nivå 2. GRATULERER.

  Open access: Det er tidligere foreslått at Norsk Publiseringsindeks endres til også å omfatte open access publiseringer, blant annet som følge av implementeringen av Plan S. Fra informert hold har jeg fått signaler på at det ikke vil skje, men at man heller vil se på en egen komponent for å premiere/stimulere til åpen publisering.  Det gjenstår å se hva som blir bestemt. Statistikken viser at 20% av HiØs NVI-publiseringer i 2018 var helt åpne (gold open access). Det er ikke bra nok i forhold til hva myndighetene etter hvert vil kreve, men en kjapp sammenligning viser at vi ligger på samme nivå som flere andre i UH-sektoren. HiØ hadde samme andel open accesss også i 2017.

  Med dette vil jeg få takke for meg på denne bloggen og ønske HiØs forskere lykke til videre.

  Bilderesultat for cristin

 • Tur til Oslo

  Tur til Oslo

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 11. april 2019 av aijotun

  Den 2. april dro vi til Oslo på studietur. Vi dro til Fretex sine sorteringsfasiliteter for å få et innblikk i sorteringsprosessene deres, og hvordan de velger ut og kategoriserer klær som skal ut i butikkene deres. Vi fikk også se på Fretex sin redesignavdeling, der de lager produkter av gamle tekstiler.

  Utenfor Fretex sitt sorteringsfasilitet i Oslo  I Oslo er det også et stort utvalg av butikker og andre løsninger for gjenbruk av klær, derfor dro vi rundt for å se på ulike bruktbutikkers sortiment, priser, kategorisering og dekorasjoner. Vi tok en hyggelig prat med kundebehandlerne i butikkene, for å høre litt om den typiske kunden, og hva som gjør at mange velger å kjøpe brukt. Inntrykket vi fikk var at mange unge mennesker er svært miljøbevisste, i tillegg til at mange motiveres av å finne klær med unik stil.

  Velouria Vintage  Fjong  Ny York  Ma Vintage  Robot

 • Trip to Oslo

  Trip to Oslo

  A mountain of clothes - Reuse, the green solution - Publisert den 11. april 2019 av aijotun

  The 2nd of April we went to Oslo, on a study tour. We visited Fretex to have a look at their sorting facilities, and to study how they select and categorize the clothes that go into their stores. We also got the opportunity to see their department for redesign, where they create products of old garment.

  Outside Fretex's sorting facility in Oslo  Oslo also has a wide selection of stores and other solutions for reuse of clothes. We went around to look at the different second-hand stores, their assortment, prices, categorization, and decoration. We had a nice chat with the customer service representative in the stores, to hear about the typical customer and what might be the motivation for many people to buy second-hand. We got the impression that many young people are motivated because they  have a high awareness for the environment, as well as an interest with clothes of a unique style.

  Velouria Vintage  Fjong  Ny York  Ma Vintage  Robot

 • UKE 15 - Skriving og modellering

  UKE 15 - Skriving og modellering

  - Publisert den april 11, 2019 av johannhe

  En intensiv uke før påskeferien begynner!

  Etter turen i Hessdalen var gruppen godt motivert til å fortsette på oppgaven. Denne uken har vi lagt fokus på å skrive ned det vi har gjort til nå. I tilegg har vi startet med 3D-modellering av veivaksel og stempel. Det er meget spennende å se at ting faller på plass.

 • AreaS-seminar om Jean-Luc Mélenchon og hans parti «France Insoumise»

  AreaS-seminar om Jean-Luc Mélenchon og hans parti «France Insoumise»

  AreaS - Publisert den april 2, 2019 av elinsla

  Franck Orban (AreaS/HiØ), Ingrid Grønli Åm (Morgenbladet) og Kjersti Aukrust (UiO)  Tirsdag, 2. april, ble det arrangert et bokbad i høyskolens biblioteket hvor AreaS-leder Franck Orban og Kjersti Aukrust (UiO) snakket med Ingrid Grønli Åm (Morgenbladet) om hennes nye bok, «Hjelp, vi er i EU!».

  I boken tar hun for seg Jean-Luc Mélenchon, hans parti «France Insoumise» og stiller spørsmålet: Hvilken fremtid for den radikale venstresiden i EU?

  Hjelp, vi er i EU! av Ingrid Grønli Åm  Flere interessante poenger kom opp i løpet av samtalen mellom Orban, Aukrust og Grønli Åm, slik som høyre-venstre-aksen i Frankrike, presidentvalget i 2017, "de gule vestene" og muligheten for et Frexit.

  Opptak fra seminaret kan hentes på AreaS TV.

 • Annonse i Fredrikstad blad og Rebussuksess

  Annonse i Fredrikstad blad og Rebussuksess

  En Levende Bydel - Publisert den april 9, 2019 av martno

  Bachelorteamet fikk markedsført Rebusløypen i Fredrikstad blad. Om du vil lese artikkelen kan du gjøre det her. Dette ledet til at 14 barn tok turen til gamlebyen på 3 dager for å teste løypa. Vi anser dette som en suksess, alle som tok løypa var veldig fornøyde med tilbudet.

  VI har på den andre siden møtt mye kritikk for løypen også, det finnes mange sterke meninger i gamlebyen. Alt fra utsende til plassering. Og i etterkant ser vi at bakgrunnen til løypa var å få løftet frem disse stemmene, føle og se hvilke som kontrollerte gamlebyen, og skjønne hva som hindrer innovasjon og nytenkning slik andre rapporter har sagt det er.

  Veiene vider har vi en markedsføringsuke, hvor vi markedsfører aritsten MONNE. Som vi har invitert til å spille på Cafe magenta den 17.April. For å se hvilke tiltak Cafe magenta kan gjøre for å markedsføre seg lettere og bruke mindre tid på det.

  Siden til arrangemntet finner du her

  Vi skal også snakke med ulike interesse organisasjoner i gamlebyen, for å finne ut hvilke krav de har til rebusløypa, slik at den slipper å "forsvinne" igjen

 • Ko Tātou Tātou – We Are One

  Ko Tātou Tātou – We Are One

  AreaS - Publisert den april 9, 2019 av fro

  New Zealand’s Prime Minister, Jacinda Ardern referred to the terrorist attack in Christchurch as “one of New Zealand’s darkest days. Illustrasjon: Coulorbox.com  Areas medlem Robert Mikkelsen skrev denne oppdateringen om terrorepisoden i Christchurch til Cappelen secondary textbooks, 3. april 2019

  On March 15, 2019, in Christchurch, New Zealand, a lone gunman using a semiautomatic weapon attacked two mosques during Friday prayers. He killed 50 men, women and children and injured many more. The shooter was a white racist motivated by hatred of Islam (Islamophobia).


  His rampage left the small country of New Zealand stunned. They had never imagined such a horrendous event could happen on their peaceful shores. Thousands spontaneously went to the two mosques, laying down flowers to express their grief for the victims and their solidarity with the Muslim community that had been so viciously attacked.


  For its part, New Zealand’s tiny Muslim community – less than 1% of the nation’s population –  opened its mosques and it hearts to its grieving fellow countrymen in a display of forgiveness and unity that stood in stark contrast to the savage intolerance and hatred that had motivated the attack on its members.


  New Zealand’s Prime Minister, Jacinda Ardern, led the nation in this outpouring of sympathy and solidarity. She referred to this terrorist attack as “one of New Zealand’s darkest days.” Two weeks later, a memorial service for victims was held in Christchurch, near the site of the killings. An estimated 20,000 people attended. Prime Minister Ardern gave the following speech at that memorial. She received a standing ovation from the crowd. She began her speech in the language of the Maori, the native population of the country before colonization by Great Britain. That is why the memorial service was titled in two languages.


  “Ko Tātou Tātou – We Are One”

  Speech by Prime Minister Jacinda Ardern, March 29, 2019

  I acknowledge amongst us today our distinguished leaders, speakers and those who bear authority. My greetings to the whole of Ngāi Tahu. The tides of remembrance flow over Christchurch today. So let us gather with love, in peace, for this family, so that they may truly live again, so that we all may truly live again.


  We gather here, 14 days on from our darkest of hours. In the days that have followed the terrorist attack on the 15th of March, we have often found ourselves without words.


  What words adequately express the pain and suffering of 50 men, women and children lost, and so many injured? What words capture the anguish of our Muslim community being the target of hatred and violence? What words express the grief of a city that has already known so much pain?


  I thought there were none. And then I came here and was met with this simple greeting. As-salaam Alaikum. Peace be upon you.


  They were simple words, repeated by community leaders who witnessed the loss of their friends and loved ones. Simple words, whispered by the injured from their hospital beds. Simple words, spoken by the bereaved and everyone I met who has been affected by this attack.


  As-salaam Alaikum. Peace be upon you.


  They were words spoken by a community who, in the face of hate and violence, had every right to express anger but instead opened their doors for all of us to grieve with them. And so we say to those who have lost the most, we may not have always had the words.


  We may have left flowers, performed the haka, sung songs or simply embraced. But even when we had no words, we still heard yours, and they have left us humbled and they have left us united.


  Over the past two weeks we have heard the stories of those impacted by this terrorist attack. They were stories of bravery. They were stories of those who were born here, grew up here, or who had made New Zealand their home. Who had sought refuge, or sought a better life for themselves or their families.


  These stories, they now form part of our collective memories. They will remain with us forever. They are us.


  But with that memory comes a responsibility. A responsibility to be the place that we wish to be. A place that is diverse, that is welcoming, that is kind and compassionate. Those values represent the very best of us.


  But even the ugliest of viruses can exist in places they are not welcome. Racism exists, but it is not welcome here. An assault on the freedom of any one of us who practices their faith or religion, is not welcome here. Violence, and extremism in all its forms, is not welcome here. And over the last two weeks we have shown that, you have shown that, in your actions.


  From the thousands at vigils to the 95 year old man who took four buses to attend a rally because he couldn’t sleep from the sadness of seeing the hurt and suffering of others. Our challenge now is to make the very best of us, a daily reality.


  Because we are not immune to the viruses of hate, of fear, of other. We never have been. But we can be the nation that discovers the cure.


  And so to each of us as we go from here, we have work to do, but do not leave the job of combatting hate to the government alone. We each hold the power, in our words and in our actions, in our daily acts of kindness. Let that be the legacy of the 15th of March. To be the nation we believe ourselves to be.


  To the global community who have joined us today, who reached out to embrace New Zealand, and our Muslim community, to all of those who have gathered here with us, we say thank you.


  And we also ask that the condemnation of violence and terrorism turns now to a collective response. The world has been stuck in a vicious cycle of extremism breeding extremism and it must end.


  We cannot confront these issues alone, none of us can. But the answer to them lies in a simple concept that is not bound by domestic borders, that isn’t based on ethnicity, power base or even forms of governance. The answer lies in our humanity.


  But for now, we will remember those who have left this place. We will remember the first responders who gave so much of themselves to save others.


  We will remember the tears of our nation, and the new resolve we have formed.


  And we remember, that ours is a home that does not and cannot claim perfection. But we can strive to be true to the words embedded in our national anthem.


  Men of every creed and race,
  Gather here before Thy face,
  Asking Thee to bless this place
  God defend our free land


  From dissension, envy, hate
  And corruption, guard our state
  Make our country good and great
  God defend New Zealand


  Ko tātou tātou

  (We are one)


  As-salaam Alaikum

 • Fotsoldaten og inspiratoren

  Fotsoldaten og inspiratoren

  DIXIT TACITUS - Publisert den 8. april 2019 av fro

  Finnes det en kobling mellom terroristen fra Christchurch og den franske forfatteren Renaud Camus? Fotoillustrasjon: Colourbox.com  KRONIKK: Renaud Camus er en fransk forfatter som ble kjent i Norge etter at det ble hevdet at han inspirerte Brenton Harisson Tarrant, gjerningsmannen som angrep to moskeer 15. mars 2019 i Christchurch, New Zealand. 50 personer ble drept og like mange ble såret.

  Camus forfekter et ekstremt tankesett som i utgangspunktet ikke oppfordrer til vold, men som til syvende og sist har fått et radikalisert individ til å begå massedrap. Det mest urovekkende er at Camus’ ideologiske buskap blomstrer opp på begge sider av Atlanterhavet.

  Tarrant indikerte at han primært var inspirert av Anders Behring Breivik i et manifest som han lastet opp på sosiale medier kort tid før angrepet. Der omtalte han Breivik som «frihetskjemper», «motstandsmann» og «etno-soldat.» Han påstod også at han hadde vært i kontakt med Breivik og at han hadde fått godkjent terrorangrepet av såkalte «tempelriddere».

  Den første påstanden er usannsynlig, gitt soningsregimet den terrordømte er underlagt. Den andre er heller ikke troverdig. Rettssaken mot Breivik konkluderte i 2013 med at noe organisert miljø rundt ham ikke fantes, og at mannen bak 22/7 handlet alene. Med mindre et slikt organisert miljø har oppstått i mellomtiden, må man tro at Tarrant brukte Breivik for å påberope seg en form for legitimitet for angrepet.

  Det er derimot mulig at han leste Breiviks manifest, eller deler av det, og at han møtte individer som sympatiserte med Breiviks voldsunivers. I Tarrants tekst finner man for øvrig referanser til europeisk fascisme og til amerikansk hvit-makt-bevegelse. Det gjelder navn (Oswald Mosley og David Lane), begreper og sitater (Lanes slagord, Hvit folkemord) og symbolikk (Sonnenrad som korssymbol brukt av hvit-makt miljøet i USA).

  Ulike referanser til Breivik og til angrep begått av andre høyreekstremister i USA, Italia, Sverige og Storbritannia de siste årene plasserer Tarrant i et uformelt globalt nettverk av høyreekstremister som motiverer hverandre til å ty til terrorisme.

  Det store folkeutbyttet


  På første side av Tarrants manifest står The Great Replacement som hovedtittel. Sistnevnte henviser ikke til kjent ekstremistisk angelsaksisk litteratur, men til en relativt ukjent fransk forfatter, Renaud Camus.

  I Camus’ øyne er en slik elite totalitær og tvinger sin ideologi på uvitende europeere.

  Gjennom flere bøker (De l’innocence, 2010; Le Grand Remplacement; 2011; Le Changement de peuple, 2013 og Dernière chance avant le Grand Remplacement; Changer de peuple ou changer de politique?, 2017) har Camus forfektet en dystopisk visjon hvor «etnisk franske» og «etnisk europeere» byttes ut med ikke-europeiske innvandrere og muslimer på eget territorium. Han kaller dette «Le grand remplacement,» Det store folkeutbytte (heretter DSFU).

  Det skjer demografisk ved at ikke-hvite innvandrere og muslimer, og deres etterkommere, får flere barn enn hvite europeere, og ved at de nekter å ta innover seg europeiske verdier. De vil ta over Europa. Ifølge ham opptrer muslimer som femtekolonister og som DSFUs «bevæpnede arm».

  Det skjer også ideologisk ved at en politisk, intellektuell og økonomisk elite har som mål å skape et globalisert menneske løsrevet fra enhver form for nasjonal forankring. I Camus’ øyne er en slik elite totalitær og tvinger sin ideologi på uvitende europeere. Inntrengerne og eliten deler derfor ansvaret for at «ekte europeere» på sikt dømmes til å forsvinne.

  Den kommende sivilisasjonskollapsen


  Utover det er hele den vestlige sivilisasjonen i dødsfare. Camus’ forventede sivilisasjonskollaps kan kun forhindres ved at all ikke-europeisk innvandring stanses og ved at ikke-europeiske innvandrere og muslimer, samt deres etterkommere, sendes tilbake til Afrika og til muslimske land. DSFU ansees av ekstremismeforskningen som en konspirasjonsteori.

  Camus er langt fra å være den første som i fransk sammenheng forfekter et slikt apokalyptisk bilde. Allerede i 1883 fryktet forfatteren Paul Leroy-Beaulieu Frankrikes invasjon av utlendinger.

  DSFU-tankegangen spores også opp hos en av de mest sentrale grunnleggere av fransk nasjonalisme på slutten av det 19. århundre. I «Kallet til soldaten» fra 1900 advarte Maurice Barrès mot inntrengere som var i ferd med å overta franskmennenes plass i eget land. I tråd med datidens antisemittisme anså Barrès jøder som inntrengere, sammen med arbeidsinnvandrere. Barrès skal ha vært den første som oppfant uttrykket «Det store folkeutbytte.»

  Innvandringsdebatten skapte også skarpe politiske fronter i mellomkrigstiden mellom en elite som var kosmopolitisk, og høyreekstreme grupper som beskyldte sistnevnte for svik mot fedrelandet. I 1932 påpekte bl.a. Charles d’Héristal at inntrengernes invasjon var planlagt og organisert av eliten, og at målet var et bolsjevistisk kupp støttet av jøder, frimurere og tyskere, for ikke å nevne den jødisk-tysk-amerikanske finans.

  Den franske historikeren Ralph Schor noterte i denne sammenheng at høyreekstremister gjennom flere generasjoner har forsvart ideen om at innvandring fører til nasjonal desintegrering og ødelegger den kulturelle, historiske og nasjonale identiteten. En slik diskurs vinner fram i nedgangstider og i akutte kriser.

  I Frankrike var det tilfellet på 1880-tallet med Dreyfus-saken, så i 1930-årene med finanskrakket og igjen på 1970-tallet med to oljesjokk i 1973 og 1979. Finanskrisen i 2008 og flyktningkrisen i 2015 spilte trolig en lignende rolle. De åpnet et vindu for tilhengerne av en modernisert utgave av DSFU-ideen.

  Fransk kulturkamp


  Førti år før Camus’ bok om «Det store folkeutbytte» kom boken til en annen forfatter, Jean Raspail. I helgenes leir var en dystopisk roman utgitt i 1973 om hvordan innvandringen fra Asia traff Frankrikes kyst før den oversvømte landet og resten av Europa. Den politiske konteksten var da preget av båtflyktninger, men tankegangen bak forståelsen av denne krisen var lik Camus’. Raspails bok ble kjent i franske høyreekstreme miljøer, før den ble eksportvare. Den kom i norsk utgave i 2015.

  Men Raspail var ikke alene i Frankrike. Det fantes allerede et miljø på ytre høyre som siden begynnelsen av 1960-tallet reflekterte over bl.a. identitetsbegrepet. Tankesmien GRECE ble stiftet i 1968 som motpart til den nymarxistiske Frankfurtskolen, og samlet akademikere og journalister som hadde tatt innover seg erfaringene fra Algerie-krigen, og som forkastet bruk av vold – vurdert som ineffektivt, til fordel for en kulturkamp. En ny ideologisk plattform renskåret for raseteori skulle få innpass i partier på høyresiden for å påvirke dem.

  Det nye høyre


  Hjernene bak GRECE (Alain de Besnoist, Dominique Venner, Guillaume Faye) bygget opp en antiliberal og tradisjonalistisk kulturell bevegelse som av franske media ble kalt Det nye høyre. Den fordømte globalisme, multikulturalisme og parlamentarisme, og forsvarte ideen om at europeerne måtte kjempe for å bevare sin kultur og identitet.

  Club de l’Horloge sprang ut fra GRECE i 1974, med et mer liberalt profil og en ambisjon om å innta nøkkelstillinger i partier. I 1999 publiserte Alain Benoîst bl.a. et «Manifest for en europeisk renessanse» som ble lagt merke til i høyreradikale miljøer i Vest-Europa, USA og Russland.

  Det nye høyre lyktes med å spre et budskap som ikke lenger var fanget i randsonen. Det preget i økende grad den politiske debatten i Frankrike på høyresiden, før den fant veien ut til flere europeiske land. Etter 2010 begynte en langvarig satsing å gi uttelling, ved at ideen om DSFU spredte seg til nasjonalistiske og innvandrerskeptiske grupper og partier i andre europeiske land.

  Det vil trenges en ny, storslått og symbolsk aksjon for å vekke folk fra latskapen.

  Hjernene bak GRECE gikk i ulike retninger. Benoît godtok etter hvert at «ur-europeere» og innvandrerne kunne leve side om side, og rettet sin metakritikk mer mot USAs kulturimperialisme. Venner avlyste en politisk karriere for å fokusere på metapolitikk. I Det nye høyre forfektet han en antimodernisme og en rasebasert europeisme. I høyreradikale miljøer betraktes han som DSFUs første offer etter at han tok sitt liv 21. mai 2013 i Notre-Dame i Paris i politisk protest.

  Like før han begikk selvmord postet han et innlegg på sin blogg hvor han kalte Raspails I Helgenes Leir og Camus’ Det store folkeutbyttet to visjonære med tanke på faren for en afrikansk-islamistisk overtagelse av Frankrike. Venner beskyldte franskmenn for å være mer opptatt av å demonstrere mot homofilt ekteskap enn av å motsette seg DSFU, og etterlyste en intellektuell og moralsk reform som ville innlede en ny identitetskamp.

  Nødvendig vold


  Hans siste ord kunne forstås som en oppfordring til vold: «(..) Fredelige protester i gata vil ikke være nok til å forhindre dette. […] Det vil trenges en ny, storslått og symbolsk aksjon for å vekke folk fra latskapen […] Vi trer nå inn i en tid hvor ord må etterfølges av handling.»

  Faye ble kastet ut av GRECE i 1986 fordi han var ansett som for ekstrem og fokuserte på konfrontasjonen mellom europeerne og «den allogene befolkningen,» dvs. innvandrerne og muslimer. I 2008 ble han dømt i Frankrike for oppfordring til rasisme og vold etter publikasjonen av Europas kolonisering; den sanne diskursen om innvandringen og islam.

  I likhet med Camus og Venner så Faye på muslimer som femtekolonister som kjempet en erobringskrig i Frankrike og Europa. For ham var den høye kriminaliteten blant innvandrerne et bevis på at krigen allerede var i gang. Faye anklaget ikke minst eliten for landssvik.

  I lys av en katastrofe som for ham var verre enn alle epidemier og kriger Europa hadde opplevd hittil, oppfordret han europeerne til å igangsette Europas Reconquista. Fayes analyse er svært lik Venners og Camus.’ Derimot skiller han seg ut med tanke på legitimering av vold. Han døde av kreft 7. mars 2019. Hans militante budskap ble populært i den identitære bevegelsen som oppstod i Frankrike på begynnelsen av 2000-tallet, før den spredte seg til andre land.

  Idéfelleskap på nettet


  Hva er da koblingen mellom Tarrant og Camus? I likhet med Breivik er Tarrant en ensom mann som var oppslukt av internett, og som opplevde et idéfelleskap han ble sterkere knyttet til. Det ga ham tilgang til kilder.

  DSFU som frittstående uttrykk dukker opp bare en gang i manifestet. «Utbytte» nevnes derimot 28 ganger sammen med adjektiver som etnisk, raseaktig, kulturell og demografisk. Disse uttrykkene stammer fra hvit-makt litteraturen, kontrajihadismen og de identitære.

  Noen direkte referanser til Camus finnes dermed ikke i teksten, med unntak av en setning som kunne ha vært skrevet av Camus: This crisis of mass immigration and sub-replacement fertility is an assault on the European people that, if not combated, will ultimately result in the complete racial and cultural replacement of the European people.

  Det kan tyde på at han ikke kjente til franskmannen, og heller ikke til Venner og Faye. Det er ikke overraskende. Camus’ litterære produksjon på engelsk er begrenset. Men det finnes en boksamling på engelsk med utdrag av Camus’ bøker utgitt i 2018 med tittel «You Will Not Replace Us!», samt flere intervjuer på engelsk.

  I juli 2017 ble også en video med tittel “The Great Replacement” lag ut på Youtube av Alt-right miljøet. I løpet av bare noen få måneder fikk den 250.000 treff. Kanskje var Tarrant en av dem?

  Det ble også lagd en webside hvor Camus’ navn og DSFU ble introdusert for et nordamerikansk publikum, men uten nærmere beskrivelse av Camus’ tekster. Interessant nok var det anbefalt å erstatte «White Genocide» – kjent fra hvit-makt miljøet – med «Great Replacement» for å sikre bedre spredning utenfor USA. Websiden henviste også til to twitter-kontoer kalt etter DSFU.

  Benoist og Faye er derimot oversatt til engelsk av forlaget Arktos Media. Begge ble også invitert til USA av Robert Spencers National Policy Institute i henholdsvis 2013 og 2015. Tarrant har trolig ikke lest ovennevnte forfattere. Han kan derimot ha fanget opp hvordan DSFU brukes i USA av antisemitter som forfekter hvitt herredømme, som i Charlottesville i august 2017, hvor demonstranter skrek «You won’t replace us!»

  Tarrant i Frankrike


  Kan han ha blitt påvirket mer direkte? Han reiste til Vest- og Øst Europa i 2017 og var bl.a. i Frankrike. Hans familie fortalte at han var ugjenkjennelig etter dette oppholdet. Selv beskrev han besøket til Frankrike som en vekkelse, hvor han så kontrasten mellom en aldrende fransk befolkning i store og små byer og et vrimlende mangfold av yngre ikke-europeiske innvandre.

  Besøket til en militær kirkegård i nord-Frankrike skal ha gjort spesielt inntrykk på ham. Han skal ha vært rørt av synet på utallige hvite kors som stod på rekke og rad, og vedgikk at han ikke kunne la være å sammenligne europeiske soldaters heltemodige offer for sitt hjemland med det moralske og kulturelle forfallet i dagens Europas.

  Det er under dette besøket, og etter å ha sett debatten mellom Macron og Le Pen under presidentvalget i mai 2017, at han skal ha bestemt seg for å gjenreise «den hvite mannens ære» ved å slå tilbake mot dem som han systematisk kaller «inntrengerne».

  Ifølge ham skal også den utløsende hendelsen for å ta skrittet mot vold ha vært drapet på den unge Ebba Åkerlund under attentatet i Stockholm 7. april 2017. Tarrants kjenskap til DSFU kan ikke minst komme fra kontakter under oppholdet i Europa. Han ga i alle fall penger til Den østerrikskes identitære bevegelsen, en ungdomsorganisasjon som springer ut fra franske Identitærbevegelsen (Génération Identitaire, GI) og til GI-Frankrike.

  Génération Identitaire


  Sistnevnte ble stiftet i 2012 og spredte seg til et titalls andre europeiske land. Sommeren 2017 arrangerte GI en samling for sine europeiske avdelinger hvor også amerikanere var med. DSFU står sentralt i GIs propaganda (Camus/Venner), samt oppfordringen til alle hvite europeere til å gjenerobre sine land, med makt hvis nødvendig (Faye). Det er ikke usannsynlig at Tarrant traff identitære i minst et europeisk land, og at han ble nærmere kjent med DSFU.

  Franske GI hadde allerede I 2013 lagt ut en video ut på Youtube hvor målsettingen var klar: “We are the generation of ethnic fracture, total failure of coexistence, and forced mixing of the races (..) We are sick and tired of your cowardice (..) Don’t think this is simply a manifesto. It is a declaration of war.” Regjeringen i Frankrike vurderer nå å oppløse GI.

  Om Tarrant ble inspirert av Camus, Venner og Faye er vanskelig å stadfeste. Alle tre har brukt DSFU-begrepet. Camus står for en mer intellektualisert og ikke-voldelig formulering av DSFU, mens Faye og Venner er aksjonistiske. Alle har hatt betydning for identitarismens vekst i Europa, og for spredningen av DSFU over Atlanterhavet de siste årene.

  Men kom Tarrants kjennskap av DSFU-begrepet fra dem eller fra andre kanaler? Samtidig kan australieren ha møtt individer som introduserte ham for DSFU. Det siste er for øvrig kompatibelt med både hvit-makt ideologien og kontrajihadismen. Det kan fange opp yngre og rastløse individer som Tarrant, og motiverer dem til voldshandlinger.

  Dermed fremstår ikke koblingen mellom Camus, Venner og Faye på den ene siden og Tarrant på den andre, som så ulogisk. De er tvert imot komplementære i den forstand at de første fremstår som ideologer, mens den sistnevnte – i likhet med det Breivik var i sin tid – er fotsoldat.

  8. april 2019 publiserte AreaS medlem Franck Orban en kronikk i Minerva om koblingen mellom terroristen fra New Zealand Brenton Harisson Tarrant og den franske forfatteren Renaud Camus. Kronikken kan hentes her.

 • Fotsoldaten og inspiratoren

  Fotsoldaten og inspiratoren

  AreaS - Publisert den april 8, 2019 av fro

  Finnes det en kobling mellom terroristen fra Christchurch og den franske forfatteren Renaud Camus? Fotoillustrasjon: Colourbox.com  KRONIKK: Renaud Camus er en fransk forfatter som ble kjent i Norge etter at det ble hevdet at han inspirerte Brenton Harisson Tarrant, gjerningsmannen som angrep to moskeer 15. mars 2019 i Christchurch, New Zealand. 50 personer ble drept og like mange ble såret.

  Camus forfekter et ekstremt tankesett som i utgangspunktet ikke oppfordrer til vold, men som til syvende og sist har fått et radikalisert individ til å begå massedrap. Det mest urovekkende er at Camus’ ideologiske buskap blomstrer opp på begge sider av Atlanterhavet.

  Tarrant indikerte at han primært var inspirert av Anders Behring Breivik i et manifest som han lastet opp på sosiale medier kort tid før angrepet. Der omtalte han Breivik som «frihetskjemper», «motstandsmann» og «etno-soldat.» Han påstod også at han hadde vært i kontakt med Breivik og at han hadde fått godkjent terrorangrepet av såkalte «tempelriddere».

  Den første påstanden er usannsynlig, gitt soningsregimet den terrordømte er underlagt. Den andre er heller ikke troverdig. Rettssaken mot Breivik konkluderte i 2013 med at noe organisert miljø rundt ham ikke fantes, og at mannen bak 22/7 handlet alene. Med mindre et slikt organisert miljø har oppstått i mellomtiden, må man tro at Tarrant brukte Breivik for å påberope seg en form for legitimitet for angrepet.

  Det er derimot mulig at han leste Breiviks manifest, eller deler av det, og at han møtte individer som sympatiserte med Breiviks voldsunivers. I Tarrants tekst finner man for øvrig referanser til europeisk fascisme og til amerikansk hvit-makt-bevegelse. Det gjelder navn (Oswald Mosley og David Lane), begreper og sitater (Lanes slagord, Hvit folkemord) og symbolikk (Sonnenrad som korssymbol brukt av hvit-makt miljøet i USA).

  Ulike referanser til Breivik og til angrep begått av andre høyreekstremister i USA, Italia, Sverige og Storbritannia de siste årene plasserer Tarrant i et uformelt globalt nettverk av høyreekstremister som motiverer hverandre til å ty til terrorisme.

  Det store folkeutbyttet


  På første side av Tarrants manifest står The Great Replacement som hovedtittel. Sistnevnte henviser ikke til kjent ekstremistisk angelsaksisk litteratur, men til en relativt ukjent fransk forfatter, Renaud Camus.

  I Camus’ øyne er en slik elite totalitær og tvinger sin ideologi på uvitende europeere.

  Gjennom flere bøker (De l’innocence, 2010; Le Grand Remplacement; 2011; Le Changement de peuple, 2013 og Dernière chance avant le Grand Remplacement; Changer de peuple ou changer de politique?, 2017) har Camus forfektet en dystopisk visjon hvor «etnisk franske» og «etnisk europeere» byttes ut med ikke-europeiske innvandrere og muslimer på eget territorium. Han kaller dette «Le grand remplacement,» Det store folkeutbytte (heretter DSFU).

  Det skjer demografisk ved at ikke-hvite innvandrere og muslimer, og deres etterkommere, får flere barn enn hvite europeere, og ved at de nekter å ta innover seg europeiske verdier. De vil ta over Europa. Ifølge ham opptrer muslimer som femtekolonister og som DSFUs «bevæpnede arm».

  Det skjer også ideologisk ved at en politisk, intellektuell og økonomisk elite har som mål å skape et globalisert menneske løsrevet fra enhver form for nasjonal forankring. I Camus’ øyne er en slik elite totalitær og tvinger sin ideologi på uvitende europeere. Inntrengerne og eliten deler derfor ansvaret for at «ekte europeere» på sikt dømmes til å forsvinne.

  Den kommende sivilisasjonskollapsen


  Utover det er hele den vestlige sivilisasjonen i dødsfare. Camus’ forventede sivilisasjonskollaps kan kun forhindres ved at all ikke-europeisk innvandring stanses og ved at ikke-europeiske innvandrere og muslimer, samt deres etterkommere, sendes tilbake til Afrika og til muslimske land. DSFU ansees av ekstremismeforskningen som en konspirasjonsteori.

  Camus er langt fra å være den første som i fransk sammenheng forfekter et slikt apokalyptisk bilde. Allerede i 1883 fryktet forfatteren Paul Leroy-Beaulieu Frankrikes invasjon av utlendinger.

  DSFU-tankegangen spores også opp hos en av de mest sentrale grunnleggere av fransk nasjonalisme på slutten av det 19. århundre. I «Kallet til soldaten» fra 1900 advarte Maurice Barrès mot inntrengere som var i ferd med å overta franskmennenes plass i eget land. I tråd med datidens antisemittisme anså Barrès jøder som inntrengere, sammen med arbeidsinnvandrere. Barrès skal ha vært den første som oppfant uttrykket «Det store folkeutbytte.»

  Innvandringsdebatten skapte også skarpe politiske fronter i mellomkrigstiden mellom en elite som var kosmopolitisk, og høyreekstreme grupper som beskyldte sistnevnte for svik mot fedrelandet. I 1932 påpekte bl.a. Charles d’Héristal at inntrengernes invasjon var planlagt og organisert av eliten, og at målet var et bolsjevistisk kupp støttet av jøder, frimurere og tyskere, for ikke å nevne den jødisk-tysk-amerikanske finans.

  Den franske historikeren Ralph Schor noterte i denne sammenheng at høyreekstremister gjennom flere generasjoner har forsvart ideen om at innvandring fører til nasjonal desintegrering og ødelegger den kulturelle, historiske og nasjonale identiteten. En slik diskurs vinner fram i nedgangstider og i akutte kriser.

  I Frankrike var det tilfellet på 1880-tallet med Dreyfus-saken, så i 1930-årene med finanskrakket og igjen på 1970-tallet med to oljesjokk i 1973 og 1979. Finanskrisen i 2008 og flyktningkrisen i 2015 spilte trolig en lignende rolle. De åpnet et vindu for tilhengerne av en modernisert utgave av DSFU-ideen.

  Fransk kulturkamp


  Førti år før Camus’ bok om «Det store folkeutbytte» kom boken til en annen forfatter, Jean Raspail. I helgenes leir var en dystopisk roman utgitt i 1973 om hvordan innvandringen fra Asia traff Frankrikes kyst før den oversvømte landet og resten av Europa. Den politiske konteksten var da preget av båtflyktninger, men tankegangen bak forståelsen av denne krisen var lik Camus’. Raspails bok ble kjent i franske høyreekstreme miljøer, før den ble eksportvare. Den kom i norsk utgave i 2015.

  Men Raspail var ikke alene i Frankrike. Det fantes allerede et miljø på ytre høyre som siden begynnelsen av 1960-tallet reflekterte over bl.a. identitetsbegrepet. Tankesmien GRECE ble stiftet i 1968 som motpart til den nymarxistiske Frankfurtskolen, og samlet akademikere og journalister som hadde tatt innover seg erfaringene fra Algerie-krigen, og som forkastet bruk av vold – vurdert som ineffektivt, til fordel for en kulturkamp. En ny ideologisk plattform renskåret for raseteori skulle få innpass i partier på høyresiden for å påvirke dem.

  Det nye høyre


  Hjernene bak GRECE (Alain de Besnoist, Dominique Venner, Guillaume Faye) bygget opp en antiliberal og tradisjonalistisk kulturell bevegelse som av franske media ble kalt Det nye høyre. Den fordømte globalisme, multikulturalisme og parlamentarisme, og forsvarte ideen om at europeerne måtte kjempe for å bevare sin kultur og identitet.

  Club de l’Horloge sprang ut fra GRECE i 1974, med et mer liberalt profil og en ambisjon om å innta nøkkelstillinger i partier. I 1999 publiserte Alain Benoîst bl.a. et «Manifest for en europeisk renessanse» som ble lagt merke til i høyreradikale miljøer i Vest-Europa, USA og Russland.

  Det nye høyre lyktes med å spre et budskap som ikke lenger var fanget i randsonen. Det preget i økende grad den politiske debatten i Frankrike på høyresiden, før den fant veien ut til flere europeiske land. Etter 2010 begynte en langvarig satsing å gi uttelling, ved at ideen om DSFU spredte seg til nasjonalistiske og innvandrerskeptiske grupper og partier i andre europeiske land.

  Det vil trenges en ny, storslått og symbolsk aksjon for å vekke folk fra latskapen.

  Hjernene bak GRECE gikk i ulike retninger. Benoît godtok etter hvert at «ur-europeere» og innvandrerne kunne leve side om side, og rettet sin metakritikk mer mot USAs kulturimperialisme. Venner avlyste en politisk karriere for å fokusere på metapolitikk. I Det nye høyre forfektet han en antimodernisme og en rasebasert europeisme. I høyreradikale miljøer betraktes han som DSFUs første offer etter at han tok sitt liv 21. mai 2013 i Notre-Dame i Paris i politisk protest.

  Like før han begikk selvmord postet han et innlegg på sin blogg hvor han kalte Raspails I Helgenes Leir og Camus’ Det store folkeutbyttet to visjonære med tanke på faren for en afrikansk-islamistisk overtagelse av Frankrike. Venner beskyldte franskmenn for å være mer opptatt av å demonstrere mot homofilt ekteskap enn av å motsette seg DSFU, og etterlyste en intellektuell og moralsk reform som ville innlede en ny identitetskamp.

  Nødvendig vold


  Hans siste ord kunne forstås som en oppfordring til vold: «(..) Fredelige protester i gata vil ikke være nok til å forhindre dette. […] Det vil trenges en ny, storslått og symbolsk aksjon for å vekke folk fra latskapen […] Vi trer nå inn i en tid hvor ord må etterfølges av handling.»

  Faye ble kastet ut av GRECE i 1986 fordi han var ansett som for ekstrem og fokuserte på konfrontasjonen mellom europeerne og «den allogene befolkningen,» dvs. innvandrerne og muslimer. I 2008 ble han dømt i Frankrike for oppfordring til rasisme og vold etter publikasjonen av Europas kolonisering; den sanne diskursen om innvandringen og islam.

  I likhet med Camus og Venner så Faye på muslimer som femtekolonister som kjempet en erobringskrig i Frankrike og Europa. For ham var den høye kriminaliteten blant innvandrerne et bevis på at krigen allerede var i gang. Faye anklaget ikke minst eliten for landssvik.

  I lys av en katastrofe som for ham var verre enn alle epidemier og kriger Europa hadde opplevd hittil, oppfordret han europeerne til å igangsette Europas Reconquista. Fayes analyse er svært lik Venners og Camus.’ Derimot skiller han seg ut med tanke på legitimering av vold. Han døde av kreft 7. mars 2019. Hans militante budskap ble populært i den identitære bevegelsen som oppstod i Frankrike på begynnelsen av 2000-tallet, før den spredte seg til andre land.

  Idéfelleskap på nettet


  Hva er da koblingen mellom Tarrant og Camus? I likhet med Breivik er Tarrant en ensom mann som var oppslukt av internett, og som opplevde et idéfelleskap han ble sterkere knyttet til. Det ga ham tilgang til kilder.

  DSFU som frittstående uttrykk dukker opp bare en gang i manifestet. «Utbytte» nevnes derimot 28 ganger sammen med adjektiver som etnisk, raseaktig, kulturell og demografisk. Disse uttrykkene stammer fra hvit-makt litteraturen, kontrajihadismen og de identitære.

  Noen direkte referanser til Camus finnes dermed ikke i teksten, med unntak av en setning som kunne ha vært skrevet av Camus: This crisis of mass immigration and sub-replacement fertility is an assault on the European people that, if not combated, will ultimately result in the complete racial and cultural replacement of the European people.

  Det kan tyde på at han ikke kjente til franskmannen, og heller ikke til Venner og Faye. Det er ikke overraskende. Camus’ litterære produksjon på engelsk er begrenset. Men det finnes en boksamling på engelsk med utdrag av Camus’ bøker utgitt i 2018 med tittel «You Will Not Replace Us!», samt flere intervjuer på engelsk.

  I juli 2017 ble også en video med tittel “The Great Replacement” lag ut på Youtube av Alt-right miljøet. I løpet av bare noen få måneder fikk den 250.000 treff. Kanskje var Tarrant en av dem?

  Det ble også lagd en webside hvor Camus’ navn og DSFU ble introdusert for et nordamerikansk publikum, men uten nærmere beskrivelse av Camus’ tekster. Interessant nok var det anbefalt å erstatte «White Genocide» – kjent fra hvit-makt miljøet – med «Great Replacement» for å sikre bedre spredning utenfor USA. Websiden henviste også til to twitter-kontoer kalt etter DSFU.

  Benoist og Faye er derimot oversatt til engelsk av forlaget Arktos Media. Begge ble også invitert til USA av Robert Spencers National Policy Institute i henholdsvis 2013 og 2015. Tarrant har trolig ikke lest ovennevnte forfattere. Han kan derimot ha fanget opp hvordan DSFU brukes i USA av antisemitter som forfekter hvitt herredømme, som i Charlottesville i august 2017, hvor demonstranter skrek «You won’t replace us!»

  Tarrant i Frankrike


  Kan han ha blitt påvirket mer direkte? Han reiste til Vest- og Øst Europa i 2017 og var bl.a. i Frankrike. Hans familie fortalte at han var ugjenkjennelig etter dette oppholdet. Selv beskrev han besøket til Frankrike som en vekkelse, hvor han så kontrasten mellom en aldrende fransk befolkning i store og små byer og et vrimlende mangfold av yngre ikke-europeiske innvandre.

  Besøket til en militær kirkegård i nord-Frankrike skal ha gjort spesielt inntrykk på ham. Han skal ha vært rørt av synet på utallige hvite kors som stod på rekke og rad, og vedgikk at han ikke kunne la være å sammenligne europeiske soldaters heltemodige offer for sitt hjemland med det moralske og kulturelle forfallet i dagens Europas.

  Det er under dette besøket, og etter å ha sett debatten mellom Macron og Le Pen under presidentvalget i mai 2017, at han skal ha bestemt seg for å gjenreise «den hvite mannens ære» ved å slå tilbake mot dem som han systematisk kaller «inntrengerne».

  Ifølge ham skal også den utløsende hendelsen for å ta skrittet mot vold ha vært drapet på den unge Ebba Åkerlund under attentatet i Stockholm 7. april 2017. Tarrants kjenskap til DSFU kan ikke minst komme fra kontakter under oppholdet i Europa. Han ga i alle fall penger til Den østerrikskes identitære bevegelsen, en ungdomsorganisasjon som springer ut fra franske Identitærbevegelsen (Génération Identitaire, GI) og til GI-Frankrike.

  Génération Identitaire


  Sistnevnte ble stiftet i 2012 og spredte seg til et titalls andre europeiske land. Sommeren 2017 arrangerte GI en samling for sine europeiske avdelinger hvor også amerikanere var med. DSFU står sentralt i GIs propaganda (Camus/Venner), samt oppfordringen til alle hvite europeere til å gjenerobre sine land, med makt hvis nødvendig (Faye). Det er ikke usannsynlig at Tarrant traff identitære i minst et europeisk land, og at han ble nærmere kjent med DSFU.

  Franske GI hadde allerede I 2013 lagt ut en video ut på Youtube hvor målsettingen var klar: “We are the generation of ethnic fracture, total failure of coexistence, and forced mixing of the races (..) We are sick and tired of your cowardice (..) Don’t think this is simply a manifesto. It is a declaration of war.” Regjeringen i Frankrike vurderer nå å oppløse GI.

  Om Tarrant ble inspirert av Camus, Venner og Faye er vanskelig å stadfeste. Alle tre har brukt DSFU-begrepet. Camus står for en mer intellektualisert og ikke-voldelig formulering av DSFU, mens Faye og Venner er aksjonistiske. Alle har hatt betydning for identitarismens vekst i Europa, og for spredningen av DSFU over Atlanterhavet de siste årene.

  Men kom Tarrants kjennskap av DSFU-begrepet fra dem eller fra andre kanaler? Samtidig kan australieren ha møtt individer som introduserte ham for DSFU. Det siste er for øvrig kompatibelt med både hvit-makt ideologien og kontrajihadismen. Det kan fange opp yngre og rastløse individer som Tarrant, og motiverer dem til voldshandlinger.

  Dermed fremstår ikke koblingen mellom Camus, Venner og Faye på den ene siden og Tarrant på den andre, som så ulogisk. De er tvert imot komplementære i den forstand at de første fremstår som ideologer, mens den sistnevnte – i likhet med det Breivik var i sin tid – er fotsoldat.

  8. april 2019 publiserte AreaS medlem Franck Orban en kronikk i Minerva om koblingen mellom terroristen fra New Zealand Brenton Harisson Tarrant og den franske forfatteren Renaud Camus. Kronikken kan hentes her.

 • Uke 14 oppsummering

  Uke 14 oppsummering

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den april 8, 2019 av irmini

  Denne uken var prosjektlederen vår på Grønt belte-kurs i Lean av Madisa Consulting. Det var derfor opp til oss andre å holde skuta gående. Uken ble hovedsakelig brukt på å revidere og se over rapporten og tilbakemeldingene vi har fått fra veileder. Med 40 sider sålangt produsert er dette en tidskrevende oppgave som krever konsentrasjon og samarbeid. Vi har også slitt litt med sykdom internt i gruppa som gjorde uka litt utfordrende. Vi satser på at gruppen er fulltallig igjen til uke 15.

 • En kort oppdatering

  En kort oppdatering

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 7. april 2019 av chrisnol

  Det nærmer seg snart levering av hoveddokument versjon 2. Gruppen er godt på vei med dokumentet til dette. Begynner å bli ferdig med den analytiske og undersøkende delen av oppgaven, og er godt i gang med litt mer hands-on deler med koding og testing av programmer man lager. Fått gode tips av veileder i møtene om diverse verktøy og biblioteker som kan være nyttige å bruke i denne forbindelsen.

  Arbeidet fremover blir å rette og fullføre småoppgaver som gjenstår i hoveddokumentet, og å få ferdig programmer for bildebehandling for å teste disse grundigere. En viktig oppgave etterhvert er å teste hvordan løsningen fungerer i en skyplattform.

 • TEKLA

  TEKLA

  En fremtid med 3D-armering - Publisert den april 5, 2019 av joakimt

  Lars og Susanne har nå kommet seg godt inn i programmet TEKLA og har startet med armering av tunnelen.

  Legger ved bilder for å vise deler av fremgangen:

 • Innledende

  Innledende

  En fremtid med 3D-armering - Publisert den april 5, 2019 av joakimt

  Gruppen har nylig levert et relativt detaljert forprosjekt og henviser herved til deler av denne.

  Bakgrunn og teoretisk grunnlag 

  Gruppen tok kontakt med Multiconsult Fredrikstad og forhørte seg om mulighet for bacheloroppgave. Multiconsult laget i første omgang en oppgave som omhandlet knutepunkt i betong på tunnelkonstruksjon. Etter litt research og diskusjon kom vi frem til at vi ønsket en oppgave innenfor Building Information Modelling (BIM).

  Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å skrive om noe som er nytenkende og fremtidsrettet. Multiconsult besvarte vårt ønske, og laget en oppgave som omhandler 3D-armering.

  Hovedtemaet og teoretisk grunnlag for bacheloroppgaven ble til slutt Building Information Modelling (BIM) for en tunnelkonstruksjon, med fokus på 3D-armering.

  Den aktuelle tunnelkonstruksjonen vi skal ta for oss er Ørebekktunnelen på prosjektet Ørebekk-Simo. Armeringen i denne tunnelen ble utført med tegninger, og ikke 3D-modell. Vi ønsker dermed å se på hvilke konsekvenser det ville hatt dersom hele prosjektet ble utført i TEKLA. Med fokus på både prosjekteringsfasen og byggeprosessen tror vi at oppgaven kan gi utfyllende informasjon om BIM gjennom både positive og negative konsekvenser som kan oppstå i et prosjekt.

   

  Prosjektmål 

  3D-modellering er i vinden og vi ønsker å belyse prosessen rundt overgangen fra tegning til modell. Ved bruk av TEKLA som programvare vil to av oss prosjektere deler av Ørebekktunnelen. Dette gjøres for å få en bedre innsikt i hverdagen til de som prosjekterer, i håp om å kunne bruke denne kunnskapen videre i prosjektet.

  Vi ønsker at denne bacheloroppgaven skal gi innsikt i utfordringer og fordeler mot en fremtid med 3D-modeller.


  • Belyse effekten og eventuelt hindringer ved bruk av 3D-modellering i tunnelprosjekter

  • Skape et bedre bilde av hva bransjen, både prosjekterende og utførende, foretrekker i forbindelse med 2D og 3D

  • Lære mer om BIM og bruk av programvare som TEKLA

  • Gi støttende informasjon til de som vurderer å bytte ut tradisjonell metode til BIM

  • Belyse konsekvenser ved bruk av BIM, både positive og negative


   

  Problemstilling 

  Det er mange forskjellige områder å gå i dybden på i forbindelse med 3D-armering i tunneler. I første omgang ønsker vi å undersøke hvordan prosjektering og byggeprosess kan bli forbedret ved bruk av BIM. Ved å fokusere på hvordan 3D-armering påvirker framgangen i prosjektet og hvilke bidrag dette gir kan vi sammenlikne dette med et større helhetlig BIM-prosjekt.

  Vår midlertidig problemstilling blir derfor: Hvordan kan prosjektering og byggeprosess bli forbedret ved bruk av BIM og hvilke konsekvenser oppstår sett mot tradisjonell metode?

 • We got PES!

  We got PES!

  Hva skjer'a? - Publisert den 4. april 2019 av Trine Eker Christoffersen   

   

   

  Høgskolen har nettopp mottatt en rammebevilgning på 600.000,- fra Forskningsrådet i såkalt prosjektetableringstøtte (PES). Dette virkemiddelet i Forskningsrådet skal bidra til at norske institusjoner skal kunne posisjonere seg for EU-deltakelse, og gi våre forskere bedre betingelser for posisjonering og/eller søknadskriving.

  Ved HIØ er vi kjent med fire slike H2020-initiativ for 2019, og det kan dukke opp flere ila året. Vi har også budsjettert for deltakelse på såkalte «broker events» i PES-søknaden. Der kan man få informasjon om aktuell utlysning og møte potensielle partnere. Anyone?

  Seniorrådgiver Kjell Ove Kjølaas administrerer PES-rammebevilgningen, så ta kontakt dersom du har spørsmål eller planer om søknad eller "broaker events".

  Siden 2015 har HIØ mottatt mer enn to millioner PES-kroner, men ikke hentet inn de helt store EU-midlene. "Det er svært hard konkurranse om disse midlene og høgskolen har ikke lyktes i så stor grad som ønsket, til tross for gode evalueringer på enkelte av søknadene",  ble jeg sitert på i en artikkel i Khrono tidligere i år. Artikkelen formidlet at enkelte institusjoner får mer i støtte om å søke EU-midler fra NFR, enn de får i EU-midler. Og HIØ var i fokus.

  Tallene i artikkelen er riktige, men likevel verdt et skråblikk. Innstilte midler i H2020 til HIØ fra søknad i 2018 er ikke med i regnestykket, men PES-midler vi mottok i 2018 ble benyttet til dette. Da vil tallene endre seg en del i vår favør. Vel, nok om det. Vi ser fremover og satser på at neste gang det skrives om HIØ i denne sammenheng er det om en av våre forskere som har mottatt midler fra EU, og ikke en forskningsdirektør som må uttale seg.

  Mindre institusjoner uten et eget EU-apparat, eller så mye som en dedikert EU-rådgiver (men vi jobber med saken:-), har derimot meget god nytte av PES-midler for bl.a. kjøp av konsulenttjenester.  Det har NFR forstått. Det opplyses i kontrakten vi mottok at det ikke utelukkende har blitt lagt vekt på oppnådde resultater fra rammeprogrammet ved tildeling, men at institusjoner med relativ liten erfaring og lav deltakelse i Horisont2020-prosjekter tilgodeses med PES-milder. Fornuftig.

  Vi fikk like mye i PES-midler som i fjor (takk til Kjell Ove for en god søknad), og denne bevilgningen skal forvaltes etter beste evne.

 • Uke 13

  Uke 13

  Bachelor 2019 | BO19-G10 - Publisert den 28. mars 2019 av anjahg

  Tirsdag 26.03


  Tirsdag har vi testet ut det å kode lyset til lys lenken og vært på møte med veileder for å vise hvordan prosjektet går men også for å teste ut mikrofon/høytaler til micro biten. Dette skal vi bruke for å aktivere lyset ved at micro biten reagerer på en viss lyd frekvens.

  Onsdag 27.03


  Onsdag møttes vi for å teste ut hvilke farger vi ville ha på lyslenka men også hvordan farge frekvensen skulle gå. Vi diskuterte også hva som skal graveres inn på pleksiglasset.
  Torsdag 28.03


  Torsdag brukte vi dagen på å skrive litt i hoveddokumentet.

   

  Fredag 29.03


  Fredagen gikk vi gjennom hva vi ønsket å spørre veileder om på neste møte og jobbet videre med å skisse mønster idéer til pleksiplaten.

 • Uke 11

  Uke 11

  Bachelor 2019 | BO19-G10 - Publisert den 20. mars 2019 av marthevp

  Mandag 11.03


  Mandag hadde vi et nytt møte med veileder hvor vi gikk gjennom hoveddokumentet V1 sammen. Vi fikk også tips om å bruke Zotero til referanser i hoveddokumentet og hvordan bruke dette.

  Tirsdag 12.03


  Tirsdag brukte vi dagen på å diskutere hva som skulle inn i hoveddokumentet og satt opp Zotero. Vi hadde også fått svar fra eksperten vi hadde sendt mail til mandag kveld og sendte han et svar denne dagen.

  Onsdag 13.03


  Onsdag valgte vi å fylle ut hoveddokumentet individuelt da vi hadde diskutert hva vi ønsket å redigere dagen før.

  Torsdag 14.03


  Skrev på hoveddokumentet.


   

 • ReCap Uke 12 og 13

  ReCap Uke 12 og 13

  CapCount - Publisert den 2. april 2019 av jagunder

  Tjohei!

  De siste ukene har prosjektet virkelig falt på plass, og beta versjon er nå ferdig!

  På API fronten er det nå gjort endringer til måten klientene kan interagere med systemet, det kreves nå en hemmelig API nøkkel som må til for å kryptere og decryptere innhold som kommer fra serveren!

  Nettsiden har også blitt drastisk pusset opp med login-side, Capcount-Live, og Capcount-Feedback nå fungerende.  Nettsidene er begge offentlige og kan sees her:
  https://capcountportal.azurewebsites.net/capcountlive/?5c92683ee97316002be1051b
  https://capcountportal.azurewebsites.net/capcountfeedback/?5c92683ee97316002be1051b

  Sensor enheten er også nå fungerende, etter mye arbeid med å få til kommunikasjon med mmWave, er det nå laget en applikasjon som kan lese data fra den og sende til databasen når det kommer personer.  Sensor enhet fungerer nå ved at det er laget ett API i c++ hvor man kan kommunisere med sensor-enhet, dette c++ programmet er blitt kompilert til en node modul hvor all prosessering av posisjonsdata foregår og om noen paserer sensor vil en oppdatering bli sendt til databasen.

  Herman har også tegnet ett rikt bilde over hvordan systemet vil kunne komme til å fungere i ett reelt kontorlandskap.   

  Til neste uke blir prioritet å pusse opp det vi allerede har, samt å utvikle et grafpanel der man kan se statistikk fra de siste dagene/ukene grafisk.

   

  Gruppe 7

 • Aktivitetsløype for barn i gamlebyen

  Aktivitetsløype for barn i gamlebyen

  En Levende Bydel - Publisert den april 3, 2019 av martno

  I dag har vi lansert en prototype for gamlebyen i Fredrikstad, med en rebus/aktivitetsløype i sammarbeid med cafe Magenta. Kart og svarark får du kjøpt hos cafe magenta for 50kr, og alle barn vinner en is etter at løypa er gjennomgått. Vi tror dette vil bidra til økt aktivitet i gamlebyen og hos magenta. Vi er spente på resultatet fra løypen. Vi oppdaterer det her om 1 uke.

  aktivitet 12 aktivitetsløype fredrisktad

 • Første gjennomføring med ølkurs

  Første gjennomføring med ølkurs

  En Levende Bydel - Publisert den mars 28, 2019 av martno

  I går kveld gjennomførte bachelerogruppen i sammarbeid med Nøisom bryggerier ølkurs, for å trekke flere gjester til gamlebyen i Fredrikstad, og for å se hvilken effekt dette hadde for Magenta. Vi hadde i forkant 3 påmeldte deltagere. Men vi endte opp med totalt 7 gjester første gjennomføring.  Gjestene som deltok på arrangementet var veddig fornøyde og hadde følgende tilbakemeldinger

  Topp tiltak, 6 ut av 6, Jeg er veldig glad i nye opplevelser, dette var bra

  Vi samlet inn mye god data fra arrangementet som det nå jobbes videre med, for å lage nye arrangemeter som treffer bedre, og videre utvikle Ølkurset.

   Musikkvelden


  Musikkvelden hadde denne gangen full sal, og utrolig god stemning. Om det er bedre markedsføring, wordofmouth, eller bare et vårtegn at det ble fullt hus vet vi ikke. Men det var utrolig gøy å se en levende gamleby denne onsdagen.

 • Veiledning er topp

  Veiledning er topp

  Bachelor 2019 - Publisert den 22. mars 2019 av remir

  Etter en hektisk uke er vi på god vei til andre versjon av hovedrapporten. Tidligere i uken sendte vi inn utkastet til Veileder og vi fikk en gjennomgang på onsdag. Veilederen hadde gått grundig gjennom rapporten og kom med masse gode tilbakemeldinger. Nå skal innledning, domenebeskrivelse, teori, metode og resultater være ferdig. Videre følger fire dager med gjennomlesing og rettskriving slik at andre versjon skal være ferdig neste fredag.

  Prototypen begynner virkelig å ta form med nye skjermbilder og funksjonalitet klart. De neste ukene vil brukes til å få inn de siste funksjonene og klargjøre det for CSAM overtagelse.

  - Remi

 • Hovedrapport

  Hovedrapport

  Bachelor 2019 - Publisert den 15. mars 2019 av remir

  Bachelorgruppen har den siste uken brukt tiden på å jobbe mot versjon to av hovedrapporten. Domenebeskrivelse, innledning og metodekapittelet har blitt prioritert og vi begynner å se oss ferdig med disse. Prototypen begynner også å ta form og Marius har fått opp en fungerende database.

  - Remi

 • Uke 13 Oppsummering

  Uke 13 Oppsummering

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den mars 29, 2019 av irmini

  Denne uken har vært en hektisk og lærerik uke. - Vi har kommet godt igang med å videreutvikle tavlene i big roomet. På Onsdag hadde vi fremføring for medelever ved linja Innovasjon og prosjektledelse. Dette var svært nyttig i og med at vi tilbakemeldinger og gode tips fra lærere og medelever.

  Videre har vi også fått tilbakemelding på rapporten fra vår veileder, som har gitt oss mye å tenke på, på godt og vondt. Vi jobber iherdig videre med rapporten, men også på Cicignon Park med kontinuerlig videreutvikling av vårt strategirom. (Big room)

  Neste uke har vi planer om å bryte ned tilbakemeldinger vi har fått fra veileder, ta en ringerunde til flere organisasjoner som allerede er godt etablerte med Lean konstruksjon, dette gjør vi fordi vi ønsker å høre andres erfaringer og tilnærminger til lean. Vi har også et møte neste Fredag for videre diskusjon rundt Big Roomet.

 • Utvelgelse av beste løsning

  Utvelgelse av beste løsning

  - Publisert den mars 29, 2019 av mathiap

  For å velge den beste løsningen for å teste de aktuelle enheten blir Pugs metode brukt. Denne metoden er en strukturer og analytisk måte å vekte og bedømme forskjellige design.

  Først vektes egenskapene med tanke på designkravene:  Med gjennomførbarhet handler det om å få et fungerende anlegge innenfor gitt tidsplan. Det omhandler også tilgjengelig teknologi og utstyr.

  Presisjon handler om nøyaktighet på målinger, og hvilke slutninger man kan trekke fra forsøkende.

  Pris, hvor mye det koster.

  Kommersiell egenskap handler om hva som kan bidra til å øke interesse rundt produktene som blir brukt i anlegget, og hvor bra det viser produktets verdi.

  Derter settes alternativene opp mot hverandre og det gies en poengsum på hvert kriterier:  Her får fnokksensor alternativet den høyeste poengsum, og det er denne løsningen som blir arbeidet videre med

 • Brukertesting

  Brukertesting

  Bachelor 2019 - Publisert den 29. mars 2019 av schassel


  For litt siden gjennomførte vi brukertesting av skisser og og Beta-versjonen vår. Brukertestingen var med helsepersonell fra Sykehuset Østfold og ga verdifull innsikt i hvordan vi kunne forbedre og tilpasse løsningen ytterligere til deres hverdag. Vi er så takknemlige for at de setter av tid til oss og vi håper det vil gi de verdi på sikt.

  I tillegg til dette har det vært stort fokus på rapportskriving i det siste. Teori og metode har blitt jobbet mye med og vi kan begynne å se formen og helheten.

  Neste uke skal prototypen være ferdig og etter det er det forhåpentligvis en siste brukertestrunde før vi setter alle mann på rapportskriving!

  - Caroline

 • Utarbeiding av 4 alternative løsninger

  Utarbeiding av 4 alternative løsninger

  - Publisert den mars 29, 2019 av mathiap

  For å velge beste løsningen ble 4 alternative anlegg skissert med blokkdiagram:

  Alt.1

  Her går avløpsvannet gjennom et rør med hydroflow og polymer injeksjon, før det flokkulerer i en flokkuleringstank. Deretter bestemmer man tørrstoff verdien med en yar test.  Alt.2

  Her vil vannet strømme gjennom to løp, en med HydroFlow på og en av. En strømmingsmåler (flowmeter) måler vannstrømmen i røret og det man vil oppnå et sammenligningsgrunnlag for effekt av HydroFlow.  Alt.3

  Ved å la avløpsvannet gå gjennom en sentrifuge og ha montert en optisk TS måler etter vil man oppnå en sanntidsmåling av TS verdien og et sammenlignbart oppsett som på SFR  Alt.4

  Fnokksensoren gir en referanse på turbiditeten på avløpsvannet før noe ytre påvirkning. Det vil så gå gjennom en sløyfe med ny vannteknologi og fnokksensoren i sluttet av anlegget vil gi et resultat av det påmonterte utstyret

 • Kronikk i Klassekampen: Den lille muligheten

  Kronikk i Klassekampen: Den lille muligheten

  DIXIT TACITUS - Publisert den 29. mars 2019 av fro

  Hvordan vil det gå med Frankrike etter slutten på "Den store debatten" som begynte i januar 2019? Foto: Colourbox.com  19. mars 2019 publiserte jeg en kronikk i Klassekampen om slutten på "Den store debatten" som har pågått i Frankrike siden januar 2019. Kronikken heter "Den lille muligheten" og er bak betalingsmur. Her gjengis originalversjonen slik den ble sendt inn.

  Usikker debattslutt i Frankrike


  Frankrike opplever sin verste politiske krise siden mai 1968 med de gule vestene. For å komme ut av krisetilstanden og sette sluttstrek på kaoset og volden igangsatte president Macron i januar 2019 en landsdekkende konsultasjon hvor alle franskmenn ble invitert til å uttale seg. Folkemøtene ble avsluttet 15. mars, mens internettplattformen som tar imot innsendte bidrag stenges den 18. Utallige krav må nå omsettes i bærekraftige politiske tiltak. Er det mulig?

  Brudd med normal praksis

  Initiativet til «Den store debatten» sies å ha vært tatt av president Macron selv. På bakgrunn av krisen som rammet Frankrike siden november 2018 måtte noe drastisk gjøre for å dempe konfliktnivået og gi makthaverne tid til å samle seg. Ideen om en landsdekkende debatt var også en erkjennelse om at håndteringen av de gule vestenes krise krevde et brudd med normal politisk praksis. Den skadeskutte tilliten mellom velgerne og en regjering som en tid var truet av kollaps skulle repareres ved å gi det franske folk ordet. Mange kommentatorer sammenlignet Den store debatten med et lignende tiltak som ble brukt av Ludvig den 16. i begynnelsen av 1789. Franske borgere skulle da gis nye rettigheter mot deres aksept for økt beskatning, dette for å nedbetale statsgjelden. Historien tok en uventet og brå vending da det som skulle ha vært en ren konsultasjon utviklet seg til en full revolusjon som veltet Frankrikes tusenårige monarki med vold. Betydningen av en slik referanse kan ikke ha vært ukjent for en skolert og historieinteressert Macron som før presidentvalget i 2017 skrev en bok med tittel «Revolusjon».

  Relativ suksess

  Franskmenn flest har lenge vært skeptiske til «Den store debatten.» Man mistenkte et forsøk fra regjeringens side på å kjøpe seg tid. Det ble også rettet kritikk mot at diskusjonen var styrt via fire forhåndsbestemte områder: overgangen til en mer miljøbasert økonomi, beskatning, demokrati og organiseringen av staten og den offentlige sektoren. De gule vestene meldte seg ut fra starten av og varslet mobilisering både under og etter debatten. Mange franskmenn bestemte seg likevel for å delta. Debatten munnet ut i 10.000 møter arrangert i Frankrike og i redaksjonen av 16.000 klagebøker (mot 60.000 i 1789), hvor hvem som helst kunne fortelle om sine livsutfordringer og komme med endringsforslag. 1,4 million bidrag ble også levert inn på en internett-plattform som ble åpnet i denne anledningen, selv om reelle tall tyder på at bare 250.000 personer skrev innlegg. Totalt antar man at rundt 1% av Frankrikes befolkning har deltatt i prosessen. Det kan vurderes som relativt beskjedent i forhold til landets totale befolkning. Men prosessen blir stort sett vurdert som en sun utøvelse av demokratisk praksis i et land som lider av kronisk mangel på konsensus. Den produserte derimot en enorm mengde informasjon som nå skal behandles av algoritmer, så av utnevnte representanter for denne anledningen, før presidenten til slutt sitter med mer eller mindre konkrete tilbakemeldinger. Men tiden er knapp. Macron varslet om at han vil kunngjøre de første tiltakene inspirert av folkets røst i midten av april og utover våren. Mange stiller seg kritisk til gjennomførbarheten av prosessen. Håpet var beskjedent, men skuffelsen kan bli enorm.

  Sprikende forventninger

  Selv om det vil ta tid før man får oversikt over forslagene, viser allerede flere meningsmålinger interessante tendenser. Blant dem kan to trekkes fram. Den ene er motsetningen mellom det som er makthavernes reelle intensjon med denne prosessen, dvs. å forbedre statskassen ved å kutte ned på statsutgifter og/eller å øke beskatningen - altså den samme intensjonen som i 1789 -, og respondentenes tilbakemeldinger, som stort sett dreier seg om å bevare mest mulig av det som er igjen av den franske velferdsmodellen, samtidig som levestandarden skal heves for folk flest og de mest vanskeligstilte gjennom mindre direkte og indirekte beskatning og økt kjøpekraft. En slik forventningskløft mellom begge parter av forhandlingsbordet fremstår som en gordisk knute som Macron vil streve med å løsne. Igjen kan skuffelsen bli stor for mange. Spørsmålet er imidlertid hvor mange som blir skuffet og hvor jevnt fordelt skuffelsen blir. Den minste antydningen til ny urettferdig fordeling av byrden mellom «rike» og «fattige» vil neppe godtas av utålmodige franskmenn og vil kunne produsere en ny periode med uro med uante implikasjoner. Den andre tendensen som kan trekkes fram er forskjellen mellom tiltak som vektlegges i de øvrige forslagene og det som har stått sentralt blant de gule vestene. Riktignok må man skille mellom opprinnelige krav fra november 2018 fokusert på mer rettferdig og lavere beskatningsnivå og økt kjøpekraft, og senere mer politiserte og mer radikale krav. Eksempelvis vektlegges folkeavstemningen på borgernes initiativ, forkortet med RIC på fransk, i større grad blant de gule vestene, enn blant de som leverte inn bidrag til Den store debatten. Disse ser ut til å foretrekke økt bruk av presidentens mulighet til å kalle til folkeavstemning og en større andel av forholdstallsvalg. Det kan tyde på en reell forskjell mellom de to gruppene når det gjelder synet på direkte demokrati og representativt demokrati.

  Komplisert agenda

  For Macron er en fredelig utfasing av krisetilstanden avgjørende. Trolig vil han, i likhet med det Ludvig den 16. gjorde i sin tid, forsøke å fylle statskassen mot økte eller nye rettigheter som ikke vil være kostnadskrevende, men som vil ha symbolsk betydning for enkelte grupper. Spørsmålet er om dette vil holde. Nye gatekamper i Paris på Champs-Elysée siste helg viser at volden kan bluse opp når som helst og komme ut av kontroll. Opportunitetsvinduet er uansett smalt for Macron. 26. mai holder Frankrike valg til EU-parlamentet. Innenrikspolitisk er valget det første landsdekkende valg siden Macrons seier ved presidentvalget og parlamentsvalget i 2017. Igjen er Marine Le Pen hans klare utfordrer. Blir «Den store debatten» tross alt en suksess over tid, vil det kunne påvirke Macrons parti LREMs valgresultat positivt. En seier vil reversere resultatet fra forrige europavalg i 2014, da Nasjonal Front for første gang i sin snart femti års historie, vant et nasjonalt valg i Frankrike. Skulle debattprosessen derimot ende opp i generell skuffelse og mer sosial uro og vold før valget, blir Macrons posisjon nasjonalt og i EU ytterligere svekket. Han vil i enda mindre grad enn før kunne fremstå som en aktør bak EUs «gjenfødelse» og som en handlekraftig motmakt mot euroskeptiske og antiliberale krefter i fremgang.

  19. mars 2019 publiserte AreaS medlem Franck Orban en kronikk i Klassekampen om slutten på "Den store debatten" som har pågått i Frankrike siden januar 2019. Kronikken er bak betalingsmur. Her gjengis originalversjonen slik den ble sendt inn.

 • Kronikk i Dagbladet: Macron fremstår ikke lenger som en fryktløs fransk president

  Kronikk i Dagbladet: Macron fremstår ikke lenger som en fryktløs fransk president

  DIXIT TACITUS - Publisert den 29. mars 2019 av fro

  Fotoillustrasjon: Colourbox.com  11. mars 2019 hadde jeg en kronikk i Dagbladet om president Emmanuel Macrons siste utspill om EUs framtid i samtlige EU-land.

  5. mars 2019 publiserte Frankrikes president Macron en kronikk om EUs fremtid i samtlige EU-land og på 24 språk med tittel «For en europeisk gjenfødelse». Ifølge ham er det på tide at europeerne igjen begynner å tro på EU-prosjektet og kjemper mot negative krefter som vil undergrave Unionen. Kan dette budskapet snu en negativ trend foran Europavalget i slutten av mai?

  For kort tid siden kritiserte den franske regjeringen Italias viseminister Di Maios innblanding i fransk politikk da sistnevnte uten forvarsel til franske myndigheter krysset grensen for å møte selverklærte representanter for de gule vestene.

  På en måte gjorde Macron det samme ved å bruke den utenlandske pressen og henvende seg direkte til de han kalte «europeiske borgere». Det er første gang at en europeisk statsleder bruker en slik metode. I likhet med hans tidligere forslag om å stemme inn en andel av medlemmene i EU-parlamentet på transnasjonale lister ved årets EU-valg, stod han fram som president som vil gi EU-parlamentsvalget en klarere europeisk profil.

  Ved å ta et slikt initiativ viste han at Europapolitikken ikke lenger bare sees som et nasjonalt anliggende, men også noe transnasjonalt. I en tid hvor pressefriheten svekkes i flere land og hvor skepsisen ovenfor etablerte medier sprer seg blant tilhengere av alternative fakta er valget av en kronikk i store aviser heller ikke uten symbolsk betydning.

  Initiativet fikk så langt blandet respons i andre EU-land. Tradisjonelle sentrumsliberale pro-EU krefter i Benelux-landene reagerte positivt. Ungarns statsminister Orbán avfeide med en gang en Macron som ønsker alle ikke-europeiske innvandrere og flyktninger velkommen.

  At Merkel så langt ikke har ikke uttalt seg personlig, samtidig som CDUs nye leder Annegret Kramp-Karrenbauer 9. mars kom med et motsvar til Macrons forslag som ikke kom den franske presidenten i møte (Europa richtig machen), er mer urovekkende og viser hvor skadeskutt det tysk-franske paret er om dagen.

  Macrons kronikk sammenlignes gjerne med den to timer lange talen om EUs fremtid, som han holdt ved Sorbonne-universitetet i Paris i september 2017. Konteksten er riktignok svært forskjellig. For to år siden var Macron en nykommer i fransk politikk som hadde vunnet en brakseier mot etablerte partier ved presidentvalget.

  Han var ikke minst ansett som en potensiell ny leder for liberaldemokratiske krefter i EU og Vesten - og som en redningsplanke for proeuropeerne i en tid preget av populistenes fremgang, Brexit-skandalen og Merkels synkende popularitet. Talen fra Sorbonne var en brennende appell for en tettere integrasjon mellom EU-landene og for mer fransk-tysk lederskap i EU.

  To år senere er Macron betydelig svekket på hjemmebane med en oppslutning på rundt 30 prosent. Han er desperat opptatt med å slukke brannen som startet med de gule vestenes opprør høsten 2018. Entusiasmen som preget andre EU-land ovenfor Macron er også svekket.

  Det farger i stor grad tonen og innholdet i hans kronikk. Der fremstår han ikke lenger som en fryktløs fransk president som skal vise alle andre europeere den lysende stien, men heller som en eldre statsleder som sliter med populismens fremgang på egen baneandel og som varsler om at EU kan utsettes for en fatal splittelse.

  Kronikken fokuserer for øvrig ikke i samme grad som i 2017 på det tysk-franske paret og eurosonens potensiale. Det forsterker inntrykket av at Macron står ganske alene som representant for pro-EU krefter.

  I kronikken byttet Macron den store visjonen om et integrert EU ut mot en langt mer pragmatisk utgave. Han beskriver fortsatt en kamp mellom to motsatte syn på EU: tilhengerne av et åpent EU som er tuftet på liberaldemokratiske prinsipper og tilhengerne av et lukket EU som ikke nøler med å angripe sentrale deler av det liberale demokratiet. Selv om han varsler om at «man ikke kan la nasjonalister som ikke tilbyr løsninger, utnytte folks sinne», virker det som han tar innover seg sentrale dimensjoner i populistenes diskurs til velgerne. Hans plan for EU minner mye om president Sarkozys fremstilling av EU da Frankrike hadde EU-formannskapet i 2008.

  Dette EU må stå på to ben.

  For det første må Unionen sørge for å bli mer demokratisk og i større grad ivareta borgernes rettigheter. Det viser forslaget om et europeisk byrå for beskyttelsen av demokratiske prinsipper i medlemslandene mot nettangrep og manipulasjon i valgprosesser og forslaget om forbud mot utenlandsk finansiering av europeiske politiske partier. Slike tiltak rettes mot russisk påvirkning av nasjonale valg eller private aktører som Steve Bannons nye høyrepopulistisk nettverk.

  For det andre må europeerne beskyttes bedre mot ulike trusler. Det dekker økonomi, med bl.a. innføringen av en garantert europeisk minstelønn tilpasset nasjonale forhold og innføringen av likelønn på samme arbeidsplass.

  Det handler også om miljøpolitikk, med en europeisk bank for klimaet som vil finansiere miljøvennlige prosjekter eller grensekontroll, med en innstramning av Schengens ytre grenser, en felles asylpolitikk for migranter og et felles kontor for asylsøknader, samt en felles grensestyrke.

  Sikkerheten forutsetter også mer satsing på sikkerhets- og forsvarspolitikk via en ny europeisk forsvars- og sikkerhetstraktat og et europeisk sikkerhetsråd. Forslagene legger opp til en viss maktforflytting til fordel for mellomstatligheten gjennom byråer som vil kunne gi stater mer innflytelse.

  Macron er ikke blitt «populist,» men han tar i bruk en kjent aikido-teknikk: bruk motstanderens styrke mot ham. Her brukes populistenes retorikk tuftet på frykt og behov for anerkjennelse mot dem selv, samtidig som han «europeiserer» deres budskap. Suverenisme og nasjonalisme smeltes sammen i en form for europeisk suverenisme blandet med en dose proteksjonisme.

  Tilhengere av hans forslag vil si at Macron har fått en realitetsorientering med de gule vestene og fremmer en diskurs som kan fange en del EU-skeptikere som i utgangspunktet ikke vil ha mindre EU, men «et annerledes EU» som ivaretar dem.

  De vil med andre ord tilbake til EU før Maastricht, dvs. før overgangen til liberalismen. Skeptikere hevder derimot at forslagene er for vage og at Macron driver et dobbelt spill hvor han forfekter proteksjonisme for EU, men hans politikk hjemme er liberal. Andre roper varsko mot at Macron løper ærend for populister. Jean-Marie Le Pen, tidligere leder for Nasjonal Front, pleide å si at velgerne alltid foretrekker originalen fremfor kopien. I så fall kan aikido-trikset vende seg mot Macron.

  Kan Macron overbevise? Han får drahjelp av britene. En håpløs Brexit-debatt i Storbritannia oppfordrer ikke andre europeere til å drømme om Exit-varianter. En ting er å gå løs på EU, en annen er å forlate Unionen.

  Brexit er et paradoks. Det er det verste Unionen kunne oppleve. Man mister over 60 millioner innbyggere, en av verdens største økonomi og et land med fast sete i FN og vetorett.

  På en annen side er Brexit kanskje for det bedre hvis man får bevist hvor sammensveiset EU-landenes økonomi er. Europeerne er kanskje ikke så opptatt av grunnleggende rettigheter som undergraves i østeuropeiske stater, men de skjønner veldig godt at prisen kan bli høy hvis euroskeptiske politiske krefter kommer til makten og går inn for å hoppe av Unionen.

  Macron har en fransk og europeisk agenda. Tradisjonelt har franske presidenter reparert et skadet forhold til franske velgere ved å ta et skritt tilbake fra innenrikspolitikken og fokusere på utenrikspolitikken.

  President Mitterrand gjorde det med hell. Han ble gjenvalgt i 1988 til tross for elendig oppslutning årene før. Jacques Chirac var også en upopulær president i 2003 da han stod på barrikadene og nektet å støtte USAs invasjonsplaner i Irak. Det hjalp ham fram til fiaskoresultatet ved folkeavstemningen om EUs grunnlovstraktat i 2005.

  Macrons kronikk er et ledd i forsøket på å heve presidenten over den partipolitiske debatten. Han vil styrke sin lederrolle i en situasjon fortsatt preget av kritikk mot ham, demonstrasjoner hver helg og stor usikkerhet rundt det som vil skje når «Den store debatten» som har vart siden januar og som avsluttes med utallige forslag fra franskmenn flest, skal omsettes i konkrete tiltak som bør sette sluttstrek på det politiske kaoset.

  Parallelt finner valget til EU-parlamentet sted 26. mai i Frankrike. På nasjonalt plan har valget stor betydning. Det er det første nasjonale valg etter presidentvalget og parlamentsvalget i 2017 og Marine Le Pen er fremdeles Macrons største utfordrer i år. Macrons parti, LREM og Le Pens Nasjonal Samling ligger langt foran i meningsmålinger.

  En seier for Macron ville sende signalet om at krisetilstanden er på bedringens vei og vil kunne reversere resultatet fra forrige Europavalg i 2014, da Nasjonal Front kom på første plass.

  På europeisk plan forventer man at populistiske og euroskeptiske partier ikke vil få flertall i parlamentet, selv om de kan få økt oppslutning. En slik tyngde vil kunne gjøre det lettere å blokkere forslag om mer integrasjon og påvirke EUs agenda mot renasjonalisering.

  I tillegg forventes det at de to største partiene, sosialdemokratene fra S&P og konservative fra EPP, ikke lenger vil ha flertall alene og vil trenge støtte fra andre

  Det åpner et rom for europeiske grønne og for liberaldemokratene fra ALDE, som LREM trolig vil slutte seg til. ALDE og LREM kan få en rolle som tunga på vektskålen i det nye parlamentet.

  Macron fører altså en dobbel kamp nasjonalt og europeisk. Skal han vinne begge, trenger han flere allierte.

 • UKE 14 - Vi er fortsatt på fjellet :)

  UKE 14 - Vi er fortsatt på fjellet 🙂

  - Publisert den april 5, 2019 av johannhe

  Gruppen koser seg med forskning på fjellet. Her går dagene ut på å ta bilder og målinger av fenomenet. På natten tar vi bilder og på dagtid er det skigåing og isfisking. Greit med et lite avbrekk fra hverdagen.

 • UKE 13 - Schmidt analyse og dimensjonering.

  UKE 13 - Schmidt analyse og dimensjonering.

  - Publisert den mars 29, 2019 av johannhe

  Dette har vært en krevende, men samtidig morsom uke. Vi har tatt for oss Schmidt analyse, dimensjonering av stempler og veivaksel.

  Ettersom vi ikke har tilgang på veldig mye litteratur med detaljerte beskrivelser av en Schmidt analyse, krevde det endel samarbeid for å komme frem til en fornuftig analyse. Det gikk til slutt!

  Når det gjaldt dimensjonering og geometri til stempel og veivaksel, var det meget nyttig med fysikk- og matematikkunnskapene våres. Det er nå vi forstår hvor mye vi får bruk for det vi har lært.  På lørdag reiser gruppen til Trønderlag for å bidra med forskningen på lys-fenomenet som forekommer i Hessdalen.

   

   

   

 • Introduksjon

  Introduksjon

  - Publisert den januar 30, 2019 av expo19

  Hei

  Denne bloggen handler om bachelor prosjektet som jeg gjennomfører våren 2019.

  Prosjektet går ut på å utarbeide et demonstrasjonsanlegg for ny vannteknologi for Eik Ideverksted ved NMBU, og tolke resultatene som anlegget gir. Ideen om et slikt anlegg ble skapt av at Søndre Follo Renseanlegg har fått tilgang på en ny slamforbedrende enhet, som de ønsker at blir verifisert.

 • Oppdatering 27.03

  Oppdatering 27.03

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 27. mars 2019 av jorgensa

  Da er det lenge siden siste oppdatering og mye har skjedd siden sist. For øyeblikket er vi i full gang med programmeringen!

  Vi har fullt testmiljø i Azure som er oppe og går som blir jevnlig oppdatert etterhvert som vi legger til mer funksjonalitet. Du kan se vår progresjon her: https://bo19webapp.azurewebsites.net/. Det er verdt å ta seg en titt på /survey, selv om vi ikke linker til den for øyeblikket fra hovedapplikasjonen.

 • Introduksjon av oppgaven

  Introduksjon av oppgaven

  Bacheloroppgave 2019 - VA - Publisert den 26. mars 2019 av julieso

  I vår bacheloroppgave skal vi gjennomføre en analyse av overvannsstrømmer under ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger for problemområder langs FV109 på Rolvsøy.

  Det er per dags dato en del overvannsproblematikk i området langs FV109 på Rolvsøy i Fredrikstad. Disse problemene vil trolig forverres ved bygging av ny jernbanetrase i sentrum. I tillegg viser prognoser at regnbørsintensiteten vil øke betraktelig i kommende år, som dermed vil føre til at problemene med tiden bare vil bli enda større.

  Vi vil se på nedslagsfeltet rundt FV109, som er Fredrikstads mest trafikkerte vei. Det er dermed spesielt viktig å håndtere overvannet på en god måte for å unngå at veien blir skadet eller må stenges ved framtidige ekstremregn.

  Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke mulighetene for å avlaste ledningsnettet ved å håndtere overvannet over bakken og sikre å trygge flomveier ved framtidige ekstremregn. Vi vil at våre simuleringer, beregninger og forslag til løsninger skal kunne være til hjelp for kommunen ved eventuelle framtidige utbedringer i området.

  14. august 2008 opplevde Fredrikstad opptil 70 mm regn på seks timer, noe som forårsaket store skader. Det er også målingene fra dette regnet vi vil bruke i våre simuleringer og beregninger.

  Vi vil se på et begrenset geografisk område som er naturlig avgrenset av nedslagsfeltet. Ved bruk av blant annet programmene MIKE Urban og MIKE Flood vil vi analysere hvor vannet strømmer og hvor det vil samle seg opp når ledningsnettet blir overbelastet. Vi vil bruke disse verktøyene til å lokalisere de største problemområdene innenfor avgrensningene vi har gjort, og så vil vi prøve å finne gode lokale løsninger for å håndtere overvannet.

  På forhånd har vi brukt SCALGOlive for å gjøre et grovt overslag på hvilke områder som er verst belastet. Vannskilleveien, rundkjøringen ved Wilbergjordet og grøntområdet ved siden av Blå Kors boligene er områdene vi på forhånd har utpekt oss. SCALGOlive er et online simuleringsprogram som kun analyserer hvor vannet strømmer over bakken. Det er altså ingen data i programmet som beskriver eller tar hensyn til ledningsnettet og fordrøyningsmagasiner under bakken, så det vil kunne komme endringer når vi kommer ordentlig i gang. Vi vil så studere og vurdere løsninger for hvert enkelt område, for så å se hvordan dette påvirker hele området i sin helhet.

   

  Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff


   

   

 • Musikk konsert den 27.02.2019

  Musikk konsert den 27.02.2019

  En Levende Bydel - Publisert den februar 28, 2019 av husseia

  Denne onsdagen var annerledes enn den forrige. Masse gode og flinke artister som deltok på konserten.
  Musikken var råbra, og det var veldig god stemning blant gjestene.

  Denne gangen var det variasjon av musikk fra både kvinnelige og mannlige artister. Alle hadde herlige stemmer!!

  Det var en slags åpen scene også da frivillige kunne komme opp å delta, og det gjorde de fleste. Så definitivt skal gruppen delta neste gang, og det burde dere også gjøre!

  Vi var til stede og inervjuet gjester om intrykket fra konserten, hva de hadde av froventninger, hvordan de kom seg dit, hva de drakk etc...

 • Musikk konsert onsdag den 20.02.19

  Musikk konsert onsdag den 20.02.19

  En Levende Bydel - Publisert den februar 21, 2019 av husseia

  Det var spennende å høre på Jazz for første gang. Det var en rolig stemning og fine kunstbilder som henger på veggen. Det var grei oppmøte med både unge og eldre folk som pratet, spiste og drakk vin/øl.
  Prosjektgruppen deltok på konserten for å observere hvordan miljøet og stemmningen var i Cafe Magenta.
  Deltakende observasjon var en av metodene som skal brukes i dette prosjektet, og en viktig del for å kunne samle data fra det man opplever.

  Vi har tenkt å være med på alle onsdags konsertene fremover og intervjue kundegruppene som deltar i konsertene og vil derfor holde dere oppdatert med alt som foregår under prossessen.

   

  Neste konsert er den 27.02.19 så vær klare for spenning!

 • Ølkurs hos cafe magenta

  Ølkurs hos cafe magenta

  En Levende Bydel - Publisert den mars 26, 2019 av martno

  Etter å ha utført flere situasjonsanalyser hos konserter utført hos cafe magenta, har bachelorteamet levert en rapport inneholdene kjappe og langsiktige tiltak. Situasjonsanlysene gjorde at vi flyttet synet ut mot hele gamlebyen i Fredrikstad.

  Et av spørsmålene rapporten rapporterte var "Hvordan trekke flere gjester før konserten starter?"

  Vi har derfor i sammarbeid med Nøisom bryggerier og Cafe magenta fått til et Ølkurs før konserten på Onsdag. For å se hvilken effekt et event før eventet kan ha. Ønsker du å delta? Kjøp bilett her!

  Vi holder dere oppdatert på resultatet!

 • Oppsummering Uke 11/12

  Oppsummering Uke 11/12

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den mars 25, 2019 av irmini

  I uke 11 deltok vi på et presentasjon/workshop med Nordic Group Holding og studenter fra andre universiteter som også jobber med prosjektet på Cicignon Park. Her var både byggledere, prosjektledere, byggherren, studenter og arbeiderne samlet for å drøfte og dele informasjon. Resten av uka ble brukt for å ferdigstille midtveisvurdering som skal bli vurdert av vår veileder Gunnar.

  Uke 12 har vært en kombinasjon av teori innhenting og videreutvikling av prototypetavlene vi har på Big roomet på Cicignon Park. 

 • En liten oppdatering

  En liten oppdatering

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 24. mars 2019 av chrisnol

  Denne uken har gruppen fått unna en del småoppgaver tilknyttet hoveddokumentet. Det ble gjort en del finpuss og rettinger. I veiledningsmøtet fikk vi tips om en annen type tilkobling til skyplattform vi burde undersøke for videre arbeid.

  Hele gruppen tar valgfaget bildebehandling og var heldige å kunne vinkle hovedoppgaven der mot en oppgave som også er relevant for bruk i bacheloroppgaven. Denne oppgaven vil da gå parallelt med arbeidet videre i bacheloroppgaven.

 • UKE 12 - Oppstartvansker

  UKE 12 - Oppstartvansker

  - Publisert den mars 22, 2019 av johannhe

  Denne uken har vi forstått hvordan det er å jobbe som ingeniører.

  Oppgaven tar for seg mange nye utfordringer. Så for å komme skikkelig igang med oppgaven, trengte vi litt hjelp fra veileder. Møtet ga mye nyttig informasjon om hvordan vi skulle komme igang, men forstod fort at motordesign er et krevende fagområdet. Heldigvis er vi tre hoder med innstillingen om at ingenting er umulig!

  Målet for neste uke er å få på plass de grunnleggende parametrene for dimensjonering av motoren.

 • Velkommen til vår blogg!

  Velkommen til vår blogg!

  - Publisert den mars 14, 2019 av johannhe

  Da er vi igang med bacheloroppgaven!

  Oppgaven går ut på å konstruere en stirlingmotor, som videre ønskes å plasseres i et anlegg for å produsere strøm. Grunnet en konfidensiellavtale med oppdragsgiver vil det dessverre være begrenset med informasjon om selve prosjektet i denne bloggen. Men vi ønsker fortsatt å dele mest mulig rundt arbeidet med oppgaven.

   

 • ReCap Uke 11

  ReCap Uke 11

  CapCount - Publisert den 19. mars 2019 av jagunder

  Hei bloggen!

  Forrige uke har gått med på å pusse opp litt rundt det vi alt har.
  På API har vi nå implementert muligheten til å legge til brukere i systemet og skru av og på underseksjoner.
  Det er også nå nødvendig med en hemmelig API nøkkel for å gjøre noen som helst forespørsler til API.

  Med nettsiden er det også gjort arbeid for å få på plass ett graf-panel, hvor brukere kan se historikk grafisk fremstilt.

  Med sensoren er det forsøkt å gjøre arbeid med kommunikasjon, planlagt for sensor enheten er å modifisere koden som er produsert av TexasInstruments for persontelling.

  Texas Instruments har produsert kode for mmWave, hvor sensoren detekterer mennesker og sender denne informasjonen over USB til et Matlab program, vår plan fremover er å ta imot denne strømmen ment for matlab programmet og tyde dette.
  Vi har tenkt til å gjøre dette på Raspberry Pi ved hjelp av C++, de tidligere ukene har vi forsøkt med Node, uten noen serlig hell.

  Gruppe 7

 • Dektektivene - Teorijakten

  Dektektivene - Teorijakten

  Bachelor 2019 - Publisert den 19. mars 2019 av solgunnk

  Caroline og Helle på teorijakt

  Caroline og Helle på jakt etter teori  Bachlorgruppen har jaktet på hva som skjer innenfor veggene hos AMK og på sykehuset når det gjelder bestilling av ambulansetransport. Så var det tid for dektektivene å gjøre et dypdykk innen for teorien som omhandler det samme. Områder som ble utforsket var mange. Vi fant mye spennede teori om kommunikasjon og samhandling mellom ulike helseforetak som stemmer overens med en del av funnene vi har gjort. Vi jobbet også med å finne en vinkling inn imot digitalisering i offentlig sektor. Passientsikkerheten måtte jo også ivaretas. Det er jo et eget tema i seg selv, men var det noen forhold ved bestillingsløsningen som kunne ha betydning for passientsikkerheten? Vi forsøkte å finne noen svar.

  Nå var også tiden inne for å skrive teori knyttet til metodikken vi ønsker å benytte i utviklingsdelen. Det var viktig for å oss å sette fokus på praticipatory design, brukeropplevelse og designprinsipper. Like viktig er det også å belyse teori knyttet til smidig metode og webapplikasjoner. Alle 5 bidro i teoriarbeidet, og i løpet av denne perioden ble dektektivene litt klokere på en del av disse områdene.

  Caroline og Helle i gang med å lese

  Caroline og Helle på teorijakt 1

  Teorikapitlet var en del av 1. utkastet som nå har blitt levert.

  -Solgunn

 • Kronikk: Den lille muligheten

  Kronikk: Den lille muligheten

  AreaS - Publisert den mars 19, 2019 av fro

  Hvordan vil det gå med Frankrike etter slutten på "Den store debatten" som begynte i januar 2019? Foto: Colourbox.com


  Usikker debattslutt i Frankrike


  Frankrike opplever sin verste politiske krise siden mai 1968 med de gule vestene. For å komme ut av krisetilstanden og sette sluttstrek på kaoset og volden igangsatte president Macron i januar 2019 en landsdekkende konsultasjon hvor alle franskmenn ble invitert til å uttale seg. Folkemøtene ble avsluttet 15. mars, mens internettplattformen som tar imot innsendte bidrag stenges den 18. Utallige krav må nå omsettes i bærekraftige politiske tiltak. Er det mulig?

  Brudd med normal praksis

  Initiativet til «Den store debatten» sies å ha vært tatt av president Macron selv. På bakgrunn av krisen som rammet Frankrike siden november 2018 måtte noe drastisk gjøre for å dempe konfliktnivået og gi makthaverne tid til å samle seg. Ideen om en landsdekkende debatt var også en erkjennelse om at håndteringen av de gule vestenes krise krevde et brudd med normal politisk praksis. Den skadeskutte tilliten mellom velgerne og en regjering som en tid var truet av kollaps skulle repareres ved å gi det franske folk ordet. Mange kommentatorer sammenlignet Den store debatten med et lignende tiltak som ble brukt av Ludvig den 16. i begynnelsen av 1789. Franske borgere skulle da gis nye rettigheter mot deres aksept for økt beskatning, dette for å nedbetale statsgjelden. Historien tok en uventet og brå vending da det som skulle ha vært en ren konsultasjon utviklet seg til en full revolusjon som veltet Frankrikes tusenårige monarki med vold. Betydningen av en slik referanse kan ikke ha vært ukjent for en skolert og historieinteressert Macron som før presidentvalget i 2017 skrev en bok med tittel «Revolusjon».

  Relativ suksess

  Franskmenn flest har lenge vært skeptiske til «Den store debatten.» Man mistenkte et forsøk fra regjeringens side på å kjøpe seg tid. Det ble også rettet kritikk mot at diskusjonen var styrt via fire forhåndsbestemte områder: overgangen til en mer miljøbasert økonomi, beskatning, demokrati og organiseringen av staten og den offentlige sektoren. De gule vestene meldte seg ut fra starten av og varslet mobilisering både under og etter debatten. Mange franskmenn bestemte seg likevel for å delta. Debatten munnet ut i 10.000 møter arrangert i Frankrike og i redaksjonen av 16.000 klagebøker (mot 60.000 i 1789), hvor hvem som helst kunne fortelle om sine livsutfordringer og komme med endringsforslag. 1,4 million bidrag ble også levert inn på en internett-plattform som ble åpnet i denne anledningen, selv om reelle tall tyder på at bare 250.000 personer skrev innlegg. Totalt antar man at rundt 1% av Frankrikes befolkning har deltatt i prosessen. Det kan vurderes som relativt beskjedent i forhold til landets totale befolkning. Men prosessen blir stort sett vurdert som en sun utøvelse av demokratisk praksis i et land som lider av kronisk mangel på konsensus. Den produserte derimot en enorm mengde informasjon som nå skal behandles av algoritmer, så av utnevnte representanter for denne anledningen, før presidenten til slutt sitter med mer eller mindre konkrete tilbakemeldinger. Men tiden er knapp. Macron varslet om at han vil kunngjøre de første tiltakene inspirert av folkets røst i midten av april og utover våren. Mange stiller seg kritisk til gjennomførbarheten av prosessen. Håpet var beskjedent, men skuffelsen kan bli enorm.

  Sprikende forventninger

  Selv om det vil ta tid før man får oversikt over forslagene, viser allerede flere meningsmålinger interessante tendenser. Blant dem kan to trekkes fram. Den ene er motsetningen mellom det som er makthavernes reelle intensjon med denne prosessen, dvs. å forbedre statskassen ved å kutte ned på statsutgifter og/eller å øke beskatningen - altså den samme intensjonen som i 1789 -, og respondentenes tilbakemeldinger, som stort sett dreier seg om å bevare mest mulig av det som er igjen av den franske velferdsmodellen, samtidig som levestandarden skal heves for folk flest og de mest vanskeligstilte gjennom mindre direkte og indirekte beskatning og økt kjøpekraft. En slik forventningskløft mellom begge parter av forhandlingsbordet fremstår som en gordisk knute som Macron vil streve med å løsne. Igjen kan skuffelsen bli stor for mange. Spørsmålet er imidlertid hvor mange som blir skuffet og hvor jevnt fordelt skuffelsen blir. Den minste antydningen til ny urettferdig fordeling av byrden mellom «rike» og «fattige» vil neppe godtas av utålmodige franskmenn og vil kunne produsere en ny periode med uro med uante implikasjoner. Den andre tendensen som kan trekkes fram er forskjellen mellom tiltak som vektlegges i de øvrige forslagene og det som har stått sentralt blant de gule vestene. Riktignok må man skille mellom opprinnelige krav fra november 2018 fokusert på mer rettferdig og lavere beskatningsnivå og økt kjøpekraft, og senere mer politiserte og mer radikale krav. Eksempelvis vektlegges folkeavstemningen på borgernes initiativ, forkortet med RIC på fransk, i større grad blant de gule vestene, enn blant de som leverte inn bidrag til Den store debatten. Disse ser ut til å foretrekke økt bruk av presidentens mulighet til å kalle til folkeavstemning og en større andel av forholdstallsvalg. Det kan tyde på en reell forskjell mellom de to gruppene når det gjelder synet på direkte demokrati og representativt demokrati.

  Komplisert agenda

  For Macron er en fredelig utfasing av krisetilstanden avgjørende. Trolig vil han, i likhet med det Ludvig den 16. gjorde i sin tid, forsøke å fylle statskassen mot økte eller nye rettigheter som ikke vil være kostnadskrevende, men som vil ha symbolsk betydning for enkelte grupper. Spørsmålet er om dette vil holde. Nye gatekamper i Paris på Champs-Elysée siste helg viser at volden kan bluse opp når som helst og komme ut av kontroll. Opportunitetsvinduet er uansett smalt for Macron. 26. mai holder Frankrike valg til EU-parlamentet. Innenrikspolitisk er valget det første landsdekkende valg siden Macrons seier ved presidentvalget og parlamentsvalget i 2017. Igjen er Marine Le Pen hans klare utfordrer. Blir «Den store debatten» tross alt en suksess over tid, vil det kunne påvirke Macrons parti LREMs valgresultat positivt. En seier vil reversere resultatet fra forrige europavalg i 2014, da Nasjonal Front for første gang i sin snart femti års historie, vant et nasjonalt valg i Frankrike. Skulle debattprosessen derimot ende opp i generell skuffelse og mer sosial uro og vold før valget, blir Macrons posisjon nasjonalt og i EU ytterligere svekket. Han vil i enda mindre grad enn før kunne fremstå som en aktør bak EUs «gjenfødelse» og som en handlekraftig motmakt mot euroskeptiske og antiliberale krefter i fremgang.

  19. mars 2019 publiserte AreaS medlem Franck Orban en kronikk i Klassekampen om slutten på "Den store debatten" som har pågått i Frankrike siden januar 2019. Kronikken er bak betalingsmur. Her gjengis originalversjonen slik den ble sendt inn.

 • Møte hos Borregaard

  Møte hos Borregaard

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 16. mars 2019 av chrisnol

  Denne uken har gruppen hatt et møte med Borregaard for å oppdatere de med hva vi har gjort hittil i prosjektet. Før selve møtet fikk vi en omvisning på fabrikken der syklonanlegget er. Her fikk vi en generell gjennomgang over hvordan fabrikken fungerer, hvilken oppgave syklonanlegget har og sett hvordan dette fungerer. Under er et bilde av syklonanlegget.  Gruppen har også hatt veiledningsmøte der vi fikk tilbakemelding på hoveddokument versjon en. Endringer som burde gjøres i dokumentet går på strukturen og oppsettet. Ellers var det å skrive mer om det vi alerede har skrevet noe om.

  Videre arbeid er å lage og implementere en egen løsning for bildeanalysen og en løsning for å analysere data som kommer fra bildeanalysen.

 • Første versjon unnagjort

  Første versjon unnagjort

  Styringsverktøy for prosjektoppfølging - Publisert den 17. mars 2019 av kristhha

  Første versjon har nå blitt levert inn. Det føles deilig å kunne levere første utgave av oppgaven. Vi har enda lenge igjen før den endelige versjonen er ferdig. Men vi er godt i gang, og motivasjonen er fremdeles på topp. Det har skjedd mye for denne gruppen den siste tiden. Til tross for det er motivasjonen for å levere et supert resultat fremdeles på topp.

  Eierskapet for oppgaven blir stadig større og større, og følelsen av eierskap for oppgaven føles bra. Men også litt ydmyk da den stadig blir evaluert med tips til forbedringer. Men det er jo en del av prosessen - det er bare å ta med tilbakemeldingene videre slik at resultatet blir enda bedre, og eierskapet enda større. Det er i alle fall gøy, og den følelsen holder vi på!  Godt det enda er et par måneder igjen til innlevering!

   


  • Kristine

 • Endring av oppgaven

  Endring av oppgaven

  En Levende Bydel - Publisert den mars 15, 2019 av husseia

  Etter en samtale med veilederen vår Bjørn Gitle Hauge så skal prosjektet endres fra å komme med forbedringsforslag til Magenta til å utvikle hele gamlebyen generelt.

  Dette var fordi Magenta blir ganske smalt til å være en bachelor prosjekt, og vi ser derfor at det er masse muligheter man kan gjøre for hele gamlebyen.

  Selv om prosjektet har endret seg så har vi levert noen tiltak og forbedringsforslag til Cafe Magenta for å forbedre oppmøte på onsdagskonsertene deres.

   

  Mvh
  Bachelor-teamet

 • Uke 10

  Uke 10

  Bachelor 2019 | BO19-G10 - Publisert den 7. mars 2019 av marthevp

  Mandag 04.03


  Mandag hadde vi møtet med veileder om noen spørsmål vi hadde til hoveddokumentet. Vi var også innom oppdragsgivers sitt kontor for å vise det vi hadde gjort hittil.

  Tirsdag 05.03


  Tirsdag har vi jobbet med hoveddokumentet, både struktur og innhold.

  Onsdag 06.03


  Onsdag har vi jobbet hver for oss, og vi begge har skrevet på hoveddokumentet.

  Torsdag 07.03


  Torsdag møttes vi for å skrive på hoveddokumentet. Vi passet på å fylle ut de punktene som det står på wiki-siden og leverte samme dag.

 • Forprosjektrapport

  Forprosjektrapport

  - Publisert den mars 13, 2019 av olehl

  Ferdig med siste eksamen -> Fult fokus på forprosjektrapport. Går med noen kanner kaffe iløpet av en dag. Møtt Paxster og fått ferdig standardavtale mellom studenter og bedrift.

 • ReCap Uke 9 og 10

  ReCap Uke 9 og 10

  CapCount - Publisert den 11. mars 2019 av jagunder

  Hei og hopp!

  De siste to ukene har gått mye med på ferdigstilling av første utkast av hoveddokument.
  Det er derfor forrige ukes ReCap slås samen med denne da vi ikke hadde så mye å vise til.

  På nettside-fronten har vi kommet opp med mer plantegninger for hvordan nettsiden vil se ut.


  Her ser dere en oppdatert versjon av UX-kartet som ble publisert i forrige ReCap.


  Vi har også kommet med en wireframe, og oppdatert design til capcount-portalen som dere kan se over.

  For mmWave sensoren er det gjort en del arbeid for å forstå hvordan den opererer og hvordan vi kan utvikle på den.
  mmWave har en innebygd prosessor som kommer til å gjøre mesteparten av jobben med å detektere menneskene, mens raspberryPi, vil hovedsaklig fungere som ett mellomledd til API'et.
  Her er en liten demo av mmWave som sporer ett menneske:   

  API'et er det også gjort arbeid på, tidligere har alle operasjoner til API'et medført ett kall til databasen, dette gjorde at vi endte opp med en del pengeforbruk på backendløsningen  vår.
  Så hver gang sanntidspanelet skulle spørre API'et om hvor mange som befant seg i underseksjonen måtte API'et gjøre ett kall til databasen.
  Nå har vi implementert en cache som sparer på den nyeste verdien, så sålenge en sensor-enhet ikke har økt antallet i underseksjonen vil API'et hente informasjonen fra cache i stedet for dataabasen.
  Tidligere har vi vært veldig usikre på hvordan vi skulle løse det med å hente informasjonen til sanntidspanelet, man kunne ha satt opp at nettsiden spør API'et hvert minutt om hvor mange som befinner seg i underseksjonen, men dette ville tatt bort mye av hensiktet med ett sanntidspanel, at det skal være i sanntid.
  Vi hadde også tenkt at nettsiden kunne spørre hver sekund eller mindre, men dette ville da medført skyhøye kostnader på databasen.
  Løsningen vi hadde endt på var oprette en socket forbindelse mellom API'et og nettsiden, noe som gjorde at det er API'et som informerer nettsiden om oppdateringer, vi vil nok fortsatt gå for denne løsningen, men inntil videre vil vi kunne spørre API'et hver sekund uten nevneverdig økte kostnader!

  Gruppe 7

 • Macron fremstår ikke lenger som en fryktløs fransk president

  Macron fremstår ikke lenger som en fryktløs fransk president

  AreaS - Publisert den mars 11, 2019 av fro

  26. mai 2019 er det valg til EU-parlamentet i Frankrike  KRONIKK: 5. mars 2019 publiserte Frankrikes president Macron en kronikk om EUs fremtid i samtlige EU-land og på 24 språk med tittel «For en europeisk gjenfødelse». Ifølge ham er det på tide at europeerne igjen begynner å tro på EU-prosjektet og kjemper mot negative krefter som vil undergrave Unionen. Kan dette budskapet snu en negativ trend foran Europavalget i slutten av mai?

  For kort tid siden kritiserte den franske regjeringen Italias viseminister Di Maios innblanding i fransk politikk da sistnevnte uten forvarsel til franske myndigheter krysset grensen for å møte selverklærte representanter for de gule vestene.

  På en måte gjorde Macron det samme ved å bruke den utenlandske pressen og henvende seg direkte til de han kalte «europeiske borgere». Det er første gang at en europeisk statsleder bruker en slik metode. I likhet med hans tidligere forslag om å stemme inn en andel av medlemmene i EU-parlamentet på transnasjonale lister ved årets EU-valg, stod han fram som president som vil gi EU-parlamentsvalget en klarere europeisk profil.

  Ved å ta et slikt initiativ viste han at Europapolitikken ikke lenger bare sees som et nasjonalt anliggende, men også noe transnasjonalt. I en tid hvor pressefriheten svekkes i flere land og hvor skepsisen ovenfor etablerte medier sprer seg blant tilhengere av alternative fakta er valget av en kronikk i store aviser heller ikke uten symbolsk betydning.

  Initiativet fikk så langt blandet respons i andre EU-land. Tradisjonelle sentrumsliberale pro-EU krefter i Benelux-landene reagerte positivt. Ungarns statsminister Orbán avfeide med en gang en Macron som ønsker alle ikke-europeiske innvandrere og flyktninger velkommen.

  At Merkel så langt ikke har ikke uttalt seg personlig, samtidig som CDUs nye leder Annegret Kramp-Karrenbauer 9. mars kom med et motsvar til Macrons forslag som ikke kom den franske presidenten i møte (Europa richtig machen), er mer urovekkende og viser hvor skadeskutt det tysk-franske paret er om dagen.

  Macrons kronikk sammenlignes gjerne med den to timer lange talen om EUs fremtid, som han holdt ved Sorbonne-universitetet i Paris i september 2017. Konteksten er riktignok svært forskjellig. For to år siden var Macron en nykommer i fransk politikk som hadde vunnet en brakseier mot etablerte partier ved presidentvalget.

  Han var ikke minst ansett som en potensiell ny leder for liberaldemokratiske krefter i EU og Vesten - og som en redningsplanke for proeuropeerne i en tid preget av populistenes fremgang, Brexit-skandalen og Merkels synkende popularitet. Talen fra Sorbonne var en brennende appell for en tettere integrasjon mellom EU-landene og for mer fransk-tysk lederskap i EU.

  To år senere er Macron betydelig svekket på hjemmebane med en oppslutning på rundt 30 prosent. Han er desperat opptatt med å slukke brannen som startet med de gule vestenes opprør høsten 2018. Entusiasmen som preget andre EU-land ovenfor Macron er også svekket.

  Det farger i stor grad tonen og innholdet i hans kronikk. Der fremstår han ikke lenger som en fryktløs fransk president som skal vise alle andre europeere den lysende stien, men heller som en eldre statsleder som sliter med populismens fremgang på egen baneandel og som varsler om at EU kan utsettes for en fatal splittelse.

  Kronikken fokuserer for øvrig ikke i samme grad som i 2017 på det tysk-franske paret og eurosonens potensiale. Det forsterker inntrykket av at Macron står ganske alene som representant for pro-EU krefter.

  I kronikken byttet Macron den store visjonen om et integrert EU ut mot en langt mer pragmatisk utgave. Han beskriver fortsatt en kamp mellom to motsatte syn på EU: tilhengerne av et åpent EU som er tuftet på liberaldemokratiske prinsipper og tilhengerne av et lukket EU som ikke nøler med å angripe sentrale deler av det liberale demokratiet. Selv om han varsler om at «man ikke kan la nasjonalister som ikke tilbyr løsninger, utnytte folks sinne», virker det som han tar innover seg sentrale dimensjoner i populistenes diskurs til velgerne. Hans plan for EU minner mye om president Sarkozys fremstilling av EU da Frankrike hadde EU-formannskapet i 2008.

  Dette EU må stå på to ben.

  For det første må Unionen sørge for å bli mer demokratisk og i større grad ivareta borgernes rettigheter. Det viser forslaget om et europeisk byrå for beskyttelsen av demokratiske prinsipper i medlemslandene mot nettangrep og manipulasjon i valgprosesser og forslaget om forbud mot utenlandsk finansiering av europeiske politiske partier. Slike tiltak rettes mot russisk påvirkning av nasjonale valg eller private aktører som Steve Bannons nye høyrepopulistisk nettverk.

  For det andre må europeerne beskyttes bedre mot ulike trusler. Det dekker økonomi, med bl.a. innføringen av en garantert europeisk minstelønn tilpasset nasjonale forhold og innføringen av likelønn på samme arbeidsplass.

  Det handler også om miljøpolitikk, med en europeisk bank for klimaet som vil finansiere miljøvennlige prosjekter eller grensekontroll, med en innstramning av Schengens ytre grenser, en felles asylpolitikk for migranter og et felles kontor for asylsøknader, samt en felles grensestyrke.

  Sikkerheten forutsetter også mer satsing på sikkerhets- og forsvarspolitikk via en ny europeisk forsvars- og sikkerhetstraktat og et europeisk sikkerhetsråd. Forslagene legger opp til en viss maktforflytting til fordel for mellomstatligheten gjennom byråer som vil kunne gi stater mer innflytelse.

  Macron er ikke blitt «populist,» men han tar i bruk en kjent aikido-teknikk: bruk motstanderens styrke mot ham. Her brukes populistenes retorikk tuftet på frykt og behov for anerkjennelse mot dem selv, samtidig som han «europeiserer» deres budskap. Suverenisme og nasjonalisme smeltes sammen i en form for europeisk suverenisme blandet med en dose proteksjonisme.

  Tilhengere av hans forslag vil si at Macron har fått en realitetsorientering med de gule vestene og fremmer en diskurs som kan fange en del EU-skeptikere som i utgangspunktet ikke vil ha mindre EU, men «et annerledes EU» som ivaretar dem.

  De vil med andre ord tilbake til EU før Maastricht, dvs. før overgangen til liberalismen. Skeptikere hevder derimot at forslagene er for vage og at Macron driver et dobbelt spill hvor han forfekter proteksjonisme for EU, men hans politikk hjemme er liberal. Andre roper varsko mot at Macron løper ærend for populister. Jean-Marie Le Pen, tidligere leder for Nasjonal Front, pleide å si at velgerne alltid foretrekker originalen fremfor kopien. I så fall kan aikido-trikset vende seg mot Macron.

  Kan Macron overbevise? Han får drahjelp av britene. En håpløs Brexit-debatt i Storbritannia oppfordrer ikke andre europeere til å drømme om Exit-varianter. En ting er å gå løs på EU, en annen er å forlate Unionen.

  Brexit er et paradoks. Det er det verste Unionen kunne oppleve. Man mister over 60 millioner innbyggere, en av verdens største økonomi og et land med fast sete i FN og vetorett.

  På en annen side er Brexit kanskje for det bedre hvis man får bevist hvor sammensveiset EU-landenes økonomi er. Europeerne er kanskje ikke så opptatt av grunnleggende rettigheter som undergraves i østeuropeiske stater, men de skjønner veldig godt at prisen kan bli høy hvis euroskeptiske politiske krefter kommer til makten og går inn for å hoppe av Unionen.

  Macron har en fransk og europeisk agenda. Tradisjonelt har franske presidenter reparert et skadet forhold til franske velgere ved å ta et skritt tilbake fra innenrikspolitikken og fokusere på utenrikspolitikken.

  President Mitterrand gjorde det med hell. Han ble gjenvalgt i 1988 til tross for elendig oppslutning årene før. Jacques Chirac var også en upopulær president i 2003 da han stod på barrikadene og nektet å støtte USAs invasjonsplaner i Irak. Det hjalp ham fram til fiaskoresultatet ved folkeavstemningen om EUs grunnlovstraktat i 2005.

  Macrons kronikk er et ledd i forsøket på å heve presidenten over den partipolitiske debatten. Han vil styrke sin lederrolle i en situasjon fortsatt preget av kritikk mot ham, demonstrasjoner hver helg og stor usikkerhet rundt det som vil skje når «Den store debatten» som har vart siden januar og som avsluttes med utallige forslag fra franskmenn flest, skal omsettes i konkrete tiltak som bør sette sluttstrek på det politiske kaoset.

  Parallelt finner valget til EU-parlamentet sted 26. mai i Frankrike. På nasjonalt plan har valget stor betydning. Det er det første nasjonale valg etter presidentvalget og parlamentsvalget i 2017 og Marine Le Pen er fremdeles Macrons største utfordrer i år. Macrons parti, LREM og Le Pens Nasjonal Samling ligger langt foran i meningsmålinger.

  En seier for Macron ville sende signalet om at krisetilstanden er på bedringens vei og vil kunne reversere resultatet fra forrige Europavalg i 2014, da Nasjonal Front kom på første plass.

  På europeisk plan forventer man at populistiske og euroskeptiske partier ikke vil få flertall i parlamentet, selv om de kan få økt oppslutning. En slik tyngde vil kunne gjøre det lettere å blokkere forslag om mer integrasjon og påvirke EUs agenda mot renasjonalisering.

  I tillegg forventes det at de to største partiene, sosialdemokratene fra S&P og konservative fra EPP, ikke lenger vil ha flertall alene og vil trenge støtte fra andre

  Det åpner et rom for europeiske grønne og for liberaldemokratene fra ALDE, som LREM trolig vil slutte seg til. ALDE og LREM kan få en rolle som tunga på vektskålen i det nye parlamentet.

  Macron fører altså en dobbel kamp nasjonalt og europeisk. Skal han vinne begge, trenger han flere allierte.

  11. mars 2019 publiserte AreaS medlem Franck Orban en kronikk i Dagbladet om president Emmanuel Macrons siste utspill om EUs framtid i samtlige EU-land.

 • Oppsummering uke 10

  Oppsummering uke 10

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den mars 11, 2019 av irmini

  Uke 10 startet med en tur til Larvik som vi tidligere har skrevet et eget innlegg om, deretter brukte vi uken på å få hengt opp de første prototypene på Big Roomet vi er i gang med å etablere på Cicignon Park. Utenom dette har dagene blitt brukt til å finne og bearbeide god teori. Dette har blitt prioritert i og med at vi 15.Mars skal levere inn det vi har gjort sålangt til veileder for tilbakemelding.

 • Hoveddokument versjon 1

  Hoveddokument versjon 1

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 9. mars 2019 av chrisnol

  Endelig var hoveddokument versjon 1 ferdig. Det har vært mye hard jobbing opp mot leveringen av denne. Gruppen fikk ferdigstilt dokumentet etter kravene. Dette var å ha innleding og analyse delen av dokumentet ferdig, og ha klar en generell struktur med forklaringer på kapitlene.

  Hoveddokument versjon 1 kan du finne her.

  Vi har nå fått en videostream som vi kan hente ut data fra selv. Dette lover godt for det videre arbeidet som krever mye forskjellig data. De kommende oppgavene er blant annet å lage programmet for klassifisering av data og hvordan man skal analysere resultatene av dette.

 • Midt i smørøyet

  Midt i smørøyet

  Bachelor 2019 - Publisert den 9. mars 2019 av solgunnk

  NRK rapporterte 14. februar om at arbeidstilsynet mener ambulansearbeidere er systematisk nedprioritert. Det skjer etter en gjennomgang blant 108 ambulansestasjoner i Norge. Blant annet settes det fokus på risiko knyttet til smitte. Utfordringen er blant annet at de ansatte ikke får beskjed ved smitte slik at de kan gjøre forebyggende tiltak både for seg selv og ambulansen. Selv om dette er skremmende i seg selv, så viser det seg å være midt i smørøyet for prosjektet. Via intervjuene avdekket vi at dette er en utfordring som ikke blir godt nok ivaretatt i dagens bestillingssystem, og er et punkt vi kommer jobbe videre med.

  Ambulansearbeider i ambulanse

  Arbeidstilsynet med kritikk av ambulansearbeiderenes arbeidsforhold  - Solgunn

   

   

 • Møtereferat 06.03

  Møtereferat 06.03

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 7. mars 2019 av jorgensa

  Møte med veileder Lars Emil Knudsen (06.03.19)

  På fredag 08.03.19 er det innlevering for første versjon av hoveddokumentet så da er det på tide med et siste møte før den tid.

  Mye av møtet handlet naturligvis om å gå gjennom hoveddokumentet for å finne ut ting som burde endres.

  Etter innleveringen på fredag, kommer det til å være fullt fokus på selve programmeringsbiten. Vi har allerede et enkelt Web API satt opp, men ønsker å flytte dette til Azure. Vi har også fått tilgang til Azure via oppdragsgiver Infotjenester, slik at vi kommer til å bruke det som et produksjonsmiljø, mens Azure fra skolen blir brukt som et utviklingsmiljø.

 • Om oss

  Om oss

  MakerSpace Management System - Publisert den 7. mars 2019 av celinamk

  Morten Offerdal Kvigne


  • Linje: Informatikk

  • Epost: morten.o.kvigne@hiof.no

  • Telefonnummer: 46888028


  Magnus Klerck

  • Linje: Informasjonssystemer

  • Epost: magnus.w.klerck@hiof.com

  • Telefonnummer: 93889830


  Celina Marie Kristiansen

  • Linje: Informatikk

  • Epost: celina.m.kristiansen@hiof.com

  • Telefonnummer: 91995997


  Andreas Harnes

  • Linje: Informatikk

  • Epost: andreas.harnes@hiof.no

  • Telefonnummer: 98473369

 • Program for mastersamlingen 8. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-062

  Program for mastersamlingen 8. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-062

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 4. mars 2019 av kjerstio

  Hver deltager har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjon og tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle power-point-presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk, fransk eller tysk.

   

  09.00-                  Velkommen (kaffe og te)

  09.00-09.30                  Lene Bogen

  09.30-10.00                  Berit Müller

  10.00-10.30                  Elise Nordgaard

  10.30-11.00                  Malin Bergmann

   

  11.00-12.00                  lunsj (vi inviterer)


  12.00-12.30
            Michaela Bara

   

  12.30-12.45          praktisk informasjon – veien videre fram mot ferdig masteroppgave

  12.45-16.00          tid til å diskutere arbeidet med veileder(e) og andre

   

  Med forbehold om forandringer hvis vi får flere påmeldinger fra studenter. Vi vet at det i tillegg til de som skal presentere, kommer til å være noen flere studenter til stede.

 • Idèmylding og endringer

  Idèmylding og endringer

  Styringsverktøy for prosjektoppfølging - Publisert den 6. mars 2019 av kristhha

  Det er ingen hemmelighet at noe av det første som blir blir tenkt på når dagene starter, men også noe av det siste som går gjennom hodet før dagen er omme, er bacheloroppgaven. Det har blitt en veldig morsom oppgave å holde på med, spesielt siden vi er så godt i gang.

  Vi har møtt på mange utfordringer, men vi har gitt oss tiden til å utforske problemer og diskutere de sammen. Vi kaller det for idémyldring, og det er en sekvens som gruppen har vært gjennom mange ganger allerede.

  Sent forrige måned besluttet gruppen å endre hele oppsettet for applikasjonen som var igang, når gruppen støtte på nye ønsker fra oppdragsgiver. Gruppen bestemte seg for å sette en tidsfrist for å se hvor langt vi kom på ny applikasjon, for å se om det var verdt å endre applikasjon, eller om gruppen var nødt til å se bort fra et par ønsker om funksjoner. Etter en intens periode med jobb dag og natt sto ny applikasjon på samme sted som forrige applikasjons status innen tidsfristen. Det ble en selvfølge å fortsette med den nye applikasjonen da den inneholdt flere muligheter for funksjoner som var ønsket.

  Bilde av idémyldring

  Det har skjedd mye, det har blitt jobbet enda mer, men det er veldig gøy å se at oppgaven finner struktur. Nå nærmer første innlevering seg, og strukturen står klar for første utfordring.

   

  Mvh Kristine

 • Kronikk i Dagsavisen: Vi må bry oss om fremmedkrigerne.

  Kronikk i Dagsavisen: Vi må bry oss om fremmedkrigerne.

  AreaS - Publisert den februar 22, 2019 av fro

  22. februar 2019 skrev Paris-journalisten Vibeke Knopp Rachline og AreaS leder Franck Orban en kronikk i Dagsavisen om hvordan det norske samfunn bør håndtere norske jihadister mot slutten av kamphandlingene i Syria. Kronikken kan du hente her. Nedenfor følger teksten.

  Fotoillustrasjon: Colourbox.com  Siden desember 2018 skal 37.000 IS-jihadister, koner og barn ha flyktet til områder som den USA-støttede kurdiske militsen SDF kontrollerer. SDF hevder at den har innledet den siste kampen mot IS, og at Kalifatets dager er talte. SDFs offensiv mot IS foregår nær Deir-al-Zor, der IS ikke lenger kontrollerer mer enn en fire kvadratkilometer stor lomme rundt landsbyen Murashoda. Ifølge SDF befinner fortsatt rundt 600 opprørere seg der. De fleste er fremmedkrigere og deres familier. Hva skjer med dem som er igjen? USA og kurderne oppfordrer alle til å hente egne fremmedkrigere og deres familier som sitter i fengsler eller i midlertidige leire hjem igjen. Dette må også Norge forholde seg til.

  To avgjørelser endret drastisk forutsetningene for debatten om vi må bry oss om fremmedkrigerne, som allerede gikk høyt for ett år siden og som vi har tatt opp før. Den ene er president Trumps beslutning om å kalle «gutta» hjem. Ifølge Wall Street Journal planlegger den amerikanske presidenten å trekke ut USAs 2.000 soldater av Nord-Irak innen utgangen av april. Avgjørelsen ble møtt med kraftig kritikk på øverste militære nivå i USA og snur opp ned på hele sikkerhetsbildet i Irak og Syria. Den amerikanske tilbaketrekkingen, skulle den bekreftes, vil føre til at det blir mye vanskeligere å drive jakten på utenlandske jihadister fra luften og bakken. Hittil har USA hatt avgjørende betydning for identifisering, lokalisering og nøytralisering av blant annet såkalte «High Value Individuals (HVI)». Uten amerikansk logistikk og kompetanse er det stor fare for at europeerne er blinde.

  Den andre avgjørelsen har kurderne tatt. Det er de som i stor grad har påtatt seg oppgaven med å eliminere, pågripe og fengsle IS-fremmedkrigerne i Syria. Det høstet de lite anerkjennelse for fra alle berørte land, samtidig som de samme landene for ingen pris ville få hjem igjen kjempende menn eller kvinner og deres barn. En slik holdning kan forstås ut fra synet på at fremmedkrigere som vervet seg til IS er landssvikere, men holder likevel ikke lenger. Kurderne gjorde det klart at de ikke lenger har kapasitet til å holde fremmedkrigere fanget over tid og varslet om at disse vil kunne løslates. Dette har flere land som Indonesia og Russland tatt innover seg. De henter familier.

  For tre uker siden snudde også Frankrikes innenriksminister og påpekte at det viktigste nå var å forhindre at fremmedkrigerne forduftet under jorda. Det er ikke barmhjertighet eller naivitet som står bak beslutningen om å bringe fremmedkrigere og deres familier hjem igjen, men realismen som tilsier at risikoen for mer vold ikke vil være mindre ved å la være å hente dem. Fra et moralsk ståsted er likegyldigheten også vanskelig å forsvare. Situasjonen er dramatisk for kvinner som kan dømmes uten rettferdig rettssak eller brukes som brikker mot Tyrkias militære inntog i regionen. Barn er heller ikke ansvarlig for foreldrenes valg og blir dratt med i dragsuget. Belgia er ikke så mye større enn Norge, men har begynt å hente belgiske barn etter at den føderale staten mot slutten av 2018 ble dømt til å hente hjem barn hvis mødre sitter fengslet i Syria.

  Norge er en del av det globale sikkerhetsbildet. I desember 2018 mente PST at om lag 100 norske statsborgere hadde reist ned til konfliktområdene. 30 var drept, 40 var kommet hjem og 30 ble antatt å befinne seg i Syria. Halvparten var kvinner. I tillegg kom over et tyvetalls barn. Hvor mange som vil komme tilbake er uklart. I forrige uke slo statsminister Erna Solberg fast at nordmenn som har dratt til Syria for å krige for IS, skal få reise tilbake til Norge med barna sine, men må regne med å bli straffeforfulgt. Dette utgjør ingen ny vending i praksisen så langt. Fra norsk side vil man heller forholde seg til rettsinstansene i Syria og Irak og bidra til å bygge sivile institusjoner der. Norge sitter på gjerdet. Hvorfor? Har man gjort seg en nøktern vurdering om at det lave antallet individer det er snakk om er en akseptabel pris å betale av hensyn til sikkerheten her til lands? I sin trusselvurdering for 2018 påpekte PST følgende: «Dersom personer som har oppholdt seg i Syria eller Irak, vender tilbake til Norge for å gjenoppta kontakten med ekstreme islamister her i landet, vil dette kunne påvirke trusselen i negativ retning.»

  USA har tilbudt hjelp med transport av fremmedkrigerne og deres familier. Et slikt tilbud bør tas på alvor. Å ha erfarne fremmedkrigere som fortsatt kan hate Norge, med koner som kan ha hatt uklare roller i IS og med barn som vil kreve tett og langsiktig oppfølging, hjemme igjen er ingen drømmeløsning. Det vil bli en krevende og ikke risikofri prosess. Likevel er en slik utfordring håndterbar for vårt rettssystem og vårt samfunn. Den er også i tråd med den moralske forpliktelsen som Norge har om ikke å eksportere mer terrorisme andre steder.

  Nesten alt er bedre enn å snu ryggen til, lukke øynene og la terrorister og deres familie fordufte i Syria eller Irak i dag for å begå mer terror andre steder i morgen.

 • Colab Larvik

  Colab Larvik

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den mars 5, 2019 av irmini

  Mandag 4.Mars deltok vi på en konferanse som omhandlet det å være en Lærende organisasjon. Det ble holdt et foredrag av Snorre Smith som var av høyeste kaliber, og det handlet i stor grad om hvilke faktorer som er viktig for å skape en Lærende kultur. Selskapet Eramet startet å jobbe med kontinuerlig forbedring allerede i 2016, og har frem til nå hatt stor suksess med dette. På konferansen deltok også selveste Bjarne Berg Wig - forfatteren av boken Lærende organisasjoner og en guru innenfor organisjonsutvikling og Lean.

 • Oppsummering uke 9

  Oppsummering uke 9

  Lean Construction // Nordic Group Holding - Publisert den mars 5, 2019 av irmini

  Denne uken ble den praktiske og teoretiske jobbingen rundt "Big roomet" satt i fokus. Første prototype er etablert på selve byggeplassen. Parallelt med dette, har vi nå begynt å innse at vi straks nærmer oss midt prosjektet! Førstkommende Mandag skal vi delta på en forelesning som omhandler det å være en Lærende organisasjon på Colaben i Larvik. Dette er da spesielt relevant for oss, siden organisasjonsutvikling teorien går hånd i hånd med det vi ønsker å oppnå på Cicignon Park. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til sukess når man jobber med Lean.

 • ReCap uke 8

  ReCap uke 8

  CapCount - Publisert den 25. februar 2019 av jagunder

  Jippi!

  Fungerende Alpha versjon nå oppe og kjøre.
  Nå er alle komponenter fungerende og kommuniserer sammen.
  Det er satt opp en enkel nettside som viser hvor mange mennesker som befinner seg i underseksjonen.   

  Sensor-enhet er også satt opp til å kunne øke antallet som befinner seg i underseksjonen fra raspberry pi zero.  Her kan dere se at på raspberry pi enheten sender vi en "increment" kommando til databasen, og nettsiden automatisk oppdaterer antallet i underseksjonen.

   

  For fremtiden har vi laget ett UX-kart over hvordan vil vil at brukeren skal interagere med nettsiden.  Som dere kan se vil funksjonaliteten foregå på en hovedside som vi kaller CapCount-portalen, her vil man få litt forskjellige valg utifra om man er administrator eller vanlig bruker.
  Alle valgene dere kan se under adminpanel vil være forbeholdt administratorer.

  For å sette opp ett feedback panel eller ett live panel, vil man muligens måtte generere en nøkkel som vil brukes for å autentisere enheten som applikasjonen skal være på.
  Dette er for å unngå at en enhet som står uten oppsyn skal være logget inn på noens brukerkonto, da vil enheten ikke ha mulighet til å endre noe i databasen, kun oppdatere eksisterende tilfredshet og telle-data.
  Dette er noe vi er ekstremt usikre på hvordan vi bør løse og skal ta en prat med Tom-Heine Nätt i løpet av uka.

  Til neste uke vil målet være å få opp ett skjelett på nettsiden, man skal kunne navigere seg gjennom UX-kartet, og vi vil gjerne ha historikkpanelet oppe og kjøre.
  På databasen skal det settes opp mulighet for tilfredshetdata.
  Og på sensor-enheten skal det uforskes mer rundt dette med kommunikasjon med mmWave sensoren.

  Gruppe 7

 • Møtereferat 27.02

  Møtereferat 27.02

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 27. februar 2019 av jorgensa

  Møte med veileder Lars Emil Knudsen (27.02.19)

  Etter møte med infotjenester var det endelig på tide og starte med programmeringen av selve prosjektet. Vi har fått tilgang til en Windows Server 2019 fra skolen som vi har brukt mye til testing. Web Serveren i Django har vært enkelt å få oppe og gå, men Web API har vi ikke vært like heldige med. Etter møte med Lars Emil, ble vi enige om at vi skal fokusere på å få Web Api og Web Serveren til å kjøre på Azure istedenfor. Derfor kommer vi til å ignorere Windows Serveren og fokusere fullt på å få alt opp i Azure.

 • Wladimir Chávez winner of the National Literary Award Miguel Rofrío

  Wladimir Chávez winner of the National Literary Award Miguel Rofrío

  AreaS - Publisert den februar 28, 2019 av fro

  AreaS member Wladimir Chávez won the National Literary Award Miguel Riofrío (Ecuador) for his novel El olor de las flores quemadas. According to the judges' citation, "This novel's narrative takes place over three days. Collected in flashbacks and alternating between memories, emails and reports, the narrator relives the Yugoslav Wars and remember a frustrated love for a young Bosnian refugee. This work maintains interest through a concise, accurate and sensitive writing style”. AreaS sincerely congratulate Wladimir on his hard-earned success!

 • ReCap uke 6

  ReCap uke 6

  CapCount - Publisert den 11. februar 2019 av jagunder

  Hei, her er en liten statusoppdatering på gruppa!

  De siste ukene har vi arbeidet med kravspesifikasjon til prosjektet, samt å utarbeide user-stories og use-cases.
  Her er funksjonaliteten gruppen mener prosjektet skal inneholde.  Mye av tiden går med å å definere hvordan dashbord og systemet skal fungere.

  Dette er en skisse på hvordan telle-funksjonaliteten vil fungere i praksis   

  Vi har også endelig mottatt mmWave sensoren, så fremover vil det forhåpentligvis komme blogginnlegg med noen kule demonstrasjoner om hva denne sensoren er kapabel til.

  Fremover vil det komme ukentlige bloggoppdateringer hvor vi gir en liten ReCap av hva som ble gjort den forrige uken, og hva målet for uken vil være.

  Til neste uke er planen å ha en grovskisse for webpanelene, og forhåpentligvis på Azure, og ha grunnleggende funksjoner for database-operasjoner. Målet fremover de neste 3 ukene er å få til ett system hvor alle komponentene(database,API,nettside, og sensor-enhet), kan kommunisere sammen.

  Gruppe 7

 • ReCap uke 7

  ReCap uke 7

  CapCount - Publisert den 19. februar 2019 av jagunder

  Forrige uke ble det jobbet mye med databaseoppsett, nå har vi en fungerende database med enkle CRUD operasjoner på det meste av innhold. Man kan oprette seksjoner og underseksjoner, og man kan incremente antall mennesker som befinner seg i disse seksjonene.

  For nettsidene vi skal lage har vi kommet opp med en liste over hva vi skal lage.
  Planen er å ha ett hovedpanel, som vi har kalt Capcount portal, hvor ansatte kan logge inn og få opp en rekke funksjoner de kan gjøre på databasen.
  For eksempel oprette underseksjoner, legge til sensorer, hente ut historiske data og skru av og på systemet. Disse funksjonene vil bli delt opp i forskjellige rettighetsnivåer, hvor det er kun administratorer som har lov til å gjøre visse funksjoner.
  Her en en skisse på hvordan dette panelet skal se ut.

  Utenom dette skal vi ha ett sanntidspanel, hvor man kan spesifisere en underseksjon og deretter få oversikt over hvor mange som befinner seg i den underseksjonen i sanntid.
  En skisse på dette lagde vi for noen uker siden og du kan se den i blogginnlegget, capcount en prosjektfødsel.

  Den siste nettsiden som skal lages er en side hvor ansatte skal kunne rapportere sin tilfredshet med arbeidsdagen, denne kommer mest sansynlig til å være på ett nettbrett ved en av utgangene til lokalet. Planen nå er at denne skal ha fem knapper hvor hver av dem representerer ett tilfredshetnivå fra ikke tilfreds til veldig tilfreds.  Denne har vi ikke enda kommet med noe utkast til.

   

  Siden sist uke har vi også vært i kontakt med statens strålevern angående helserisikoene ved en mmWave sensor. Her er hva de hadde å si.

  Grenseverdien for frekvensene du viser til er 10W/m2. Det betyr at effekten ikke skal være høyere der mennesker blir eksponert. Eneste dokumenterte helseeffekt ved denne frekvensen er oppvarming av vev. Denne frekvensen vil ha liten gjennomtrengningsevne, så det er overflateoppvarming (hud og øyne) som er aktuelt .

  Heldigvis for oss har en mmWave sensor en effekt på max ca 16mW, dette tilsvarer ca 1/1000000 av grenseverdien, noe som er godt innenfor hva vi ser som akseptabelt.

  mmWave er også oppe og kjører, vi traff på en liten hindring da det ikke fulgte med strømforsyning i developer settet, men 45 minutter på makerspace løste dette da vi lagde vår egen strømforsyning.

   

  Til neste uke er planen å prøve å få en fungerende alpha sammen, i det ligger at vi vil få kommunikasjon mellom alle leddene i systemet, raspberry pi skal kunne sende til databasen at noen har gått inn i lokalet, databasen skal oppdatere dette, og en enkel nettside skal vise hvor mange som befinner seg i lokalet.

  Gruppe 7

 • Uke 8

  Uke 8

  Mood Check - Publisert den februar 22, 2019 av narinr

  Vi startet uken med å planlegge vår første sprint. Vi hadde sprint planning der vi så hvilke oppgaver fra product backloggen vi mener er viktigst å gjøre og satte de i sprint 1. Deretter fant vi ut hva som skal til for å bli ferdige med de forskjellige oppgavene (sprint backlog). Vi fordelte ut arbeidsoppgaver til hvert gruppemedlem, slik at alle har noe de kan jobbe selvstendig med. Vi har nå begynt på den tekniske delen av oppgaven som er å kode webapplikasjonen, mens vi fortsetter å jobbe med design og den akademiske delen, som å innhente og lese på relevant litteratur. Vi har nå bestemt at vi skal ha daily scrum hver dag, og begynte med det i dag. Dette er for å opprettholde god kommunikasjon innad i gruppen, som vil føre til bedre koordinering og backup behaviour innad i gruppen.

 • En kort oppdatering

  En kort oppdatering

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 25. februar 2019 av chrisnol

  Hoveddokument versjon 1 skal være ferdig om et par uker og gruppen er godt i gang med arbeidet til det. De siste ukene har gått med til mye research. Alle i gruppen har oppgaver tilknyttet skyløsninger, og dermed gjort seg kjent med hvordan disse fungerer. De oppgavene vi gjør nå er omtrent det siste vi gjør i analyse delen av hoveddokumentet

  Det jobbes fremdeles med å få opp en videostream av syklonene, slik at gruppen selv kan ta opptak og få mer data til å teste maskinlæring på.

 • Kjære lesere!

  Kjære lesere!

  Bachelor 2019 - Publisert den 23. februar 2019 av hellemv

  Vi står i en travel fase med mye å gjøre i flere ender. Det er likevel godt å kjenne at prosjektet er skikkelig i gang! Vi jobber oss gradvis framover og gjør en innsats for å nå milepælene som er satt for prosjektet.


  Prosjektgruppen er blant annet godt i gang med utredningsdelen og har landet fire intervjuer med totalt syv intervjuobjekter. Det ble to intervjuobjekter på AMK-sentralen og fem intervjuobjekter bestående av helsepersonell på Sykehuset Østfold Kalnes. Intervjuene er smekkfulle av matnyttig informasjon til vårt prosjekt. Nå gjelder det bare å transkribere ferdig alle intervjuene. Solgunn og jeg har forsøkt å få tak i et verktøy som kan transkribere intervjuer på norsk. Dersom dere kjenner til ett som fungerer godt og som vi har tilgang til, så rop gjerne ut.


  Utredningsdelen står også i en fase hvor vi henter inn relevant teori og data til vårt prosjekt. Det er mye spennende å sette seg inn i og man merker at Dunning-Kruger effekten slår inn for fullt (se modell)! Det å gå fra å vite lite og tro at ting er nogenlunde enkelt å sette seg inn i (altså at man befinner seg på toppen av Mt. Stupid) - til å få mer kunnskap og til slutt ende opp i forstå hvor lite man faktisk forstår! Man finner seg selv midt i "Valley of Despair". Men! Da gjelder det å ikke gi seg, fortsette å lære og forstå så vil kunnskapsnivået øke. Og godt er det!
  Dunning Kruger effekten


  Med det vil jeg ønske dere en fortsatt strålende helg!


  -Helle

 • Uke 7

  Uke 7

  Mood Check - Publisert den februar 15, 2019 av benjamim

  Denne uken har gruppen kommet frem til tema for problemstilling. Vi har sammen med veileder funnet ut at problemstillingen skal handle om hvordan scrum sammen med “the big 5”  rammeverket for team effectiveness kan øke effektiviteten i en liten prosjektgruppe. Vi har søkt etter mer litteratur, og begynt på planlegging av sprint 1 som skal begynne på mandag. Vi har satt opp Azure DevOps, så alle har tilgang til backlog, sprinter og repositories.   

  Over og ut

   

 • Workshop!

  Workshop!

  Bachelor 2019 - Publisert den 18. februar 2019 av hellemv

  I dag hadde vi vår andre Workshop på Kalnes! Vi har valgt å benytte oss av en metode som heter Participatory Design (PD) i ønske om å involvere brukernes meninger og ønsker i designprosessen av det nye systemet. Hensikten med dette er å skape et sluttprodukt som tilfredsstiller stakeholdernes behov!


  Marius, Caroline og jeg (Helle) møtte opp på sykehuset klokken 10.15 med tusjer, lim, teip, saks og andre godsaker som skal til for å vekke kreativiteten!


  Det var et hyggelig helsepersonell  - Elvira, Henriette og Linda som til tross for sin travle hverdag tok seg tid til å diskutere bestillingssystemet med oss. Disse tre damene har også blitt intervjuet i forbindelse med utredniningsdelen til vår Bachelor oppgave.  Workhopen var delt inn i forskjellige faser. Vi begynte med å gå inn i en kritisk fase, hvor helsepersonellet gikk gjennom bestillingssystemet slik det ser ut i dag med et våkent blikk for alt som kan pekes på. De bemerket for eksempel punkter som ikke opplevdes nødvendig eller hvordan elementer ved systemet kunne blitt gjort annerledes.


  Deretter gikk vi over i en kreativ fase. Caroline dro frem tusjer og ark! Helsearbeiderne tok seg god tid og var engasjerte i å plassere bokser og felter slik de opplevde var mest praktisk. Underveis i prosessen fikk vi mulighet til å stille spørsmål til deres forslag.
  Vi opplevde at PD metoden gir oss mer innsikt og forståelse. Vi ble klokere og satt igjen med nye aspekter som må tas hensyn til i det nye systemet. På fredag skal vi ha en workshop med AMK sentralen. Det skal bli veldig spennende å se hvordan resultatene blir fra deres ståsted!  Vi holder dere oppdatert!

  - Helle

 • Kronikk i Dagbladet om unge sårbare innsatte og rekruttering til voldelig ekstremisme

  Kronikk i Dagbladet om unge sårbare innsatte og rekruttering til voldelig ekstremisme

  DIXIT TACITUS - Publisert den 18. februar 2019 av fro

  Fotoillustrasjon: Colourbox.com  18. februar 2019 publiserte AreaS medlem Franck Orban en kronikk i Dagbladet om mentorordningen i Kriminalomsorgen. Den er en lengre utgave av en annen kronikk som ble nylig publisert i Forskning.no. Kronikken kan hentes her.

  Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, som ble fremlagt 10. juni 2014, ga kriminalomsorgen ansvar for å utvikle og prøve ut en mentorordning rettet mot identifiserte innsatte som var sårbare for å bli rekruttert til voldelig ekstremisme.

  Prosjektet, som nå har blitt et tiltak i kriminalomsorgen, er nå evaluert for første gang. Evalueringen tyder på at tiltaket har mye bra å bidra med, samtidig som det kan gjøres enda bedre.

  Evalueringen tar for seg prosjektets treårs levetid i tidsrommet 2015-18 og bygger på innsyn i prosjektets dokumenter og dybdeintervjuer med ansatte som utarbeidet prosjektet og som drev det, fengselsansatte som jobbet med innsatte som deltok i programmet, 9 mentorer og 8 «mentorerte».

  Den første delen ser på hvordan prosjektet startet og gir status for hvordan tiltaket praktiseres i dag. Den andre delen belyser mentorprosjektet fra fengslene, mentorene og mentorerte.

  Gitt prosjektets korte levetid valgte man å ha en prosessevaluering framfor en produktevaluering. Forskningen internasjonalt er generelt svært forsiktig med å trekke endelige konklusjoner om hvorvidt slike tiltak klarer å avradikalisere innsatte. For å komme til en slik konklusjon trenger man uansett et større volum - dvs. et større antall innsatte som følger tiltaket - og et lengre tidsperspektiv etter at de første innsatte som deltar i programmet, løslates.

  Andre land som Storbritannia og Danmark har bygget seg opp et bedre grunnlag for å drive slike evalueringer. Det denne evalueringen kan fortelle er hvor langt man har kommet og hva som ser ut til å være erfaringene så langt.

  Den kan også si noe om i hvilken grad mentorordningen har blitt det man forespeilet i begynnelsen, påpeke eventuelle mangler og foreslå utbedringer. Først om noen år vil man ha et bedre grunnlag for å utale seg mer konkrete om tiltaket.

  Bestillingen som kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fikk i juli 2014 lød som følgende: «Det skal utvikles og prøves ut en mentorordning i kriminalomsorgen. Ordningen skal primært rettes mot identifiserte innsatte som forstås å være sårbare for å bli rekruttert til voldelig ekstremisme, spesielt unge innsatte.»

  Forebygging og unge innsatte stod dermed sentralt. Det utelukket ikke at domfelte og varetektsinnsatte som var siktet for eller hadde begått kriminalitet relatert til ekstremisme, kunne være med i prosjektet.

  En annen dimensjon var prosjektets mål. Forebygging av radikalisering i fengsel handler generelt om bl.a. å sikre høy kvalitet i innsattes straffegjennomføringsvilkår. Prosjektets spesifikke mandat ga to alternativer.

  Det ene var å prioritere ideologisk påvirkning, mens det andre var å prioritere fraværet av tilbakefall til et kriminelt liv. I dette prosjektet ble påvirkningen av ekstremistisk tankesett i praksis tonet ned til fordel for rehabiliteringsarbeidet, samtidig som deltakelsen i prosjektet ble gjort frivillig.

  Tidlig i 2015 foreslo KDI å forankre mentorordningen som et lokalt tiltak i Region øst og at mentorarbeidet i fengsel skulle fortsette ute i kommuner etter soning, noe som forutsatte at flere instanser skulle dele ansvar med kriminalomsorgen for å sikre et helhetlig tilbud for deltakerne i prosjektet. Med tanke på mentorer gikk man inn for å bygge opp en mentorpool, slik at man kunne koble en aktuell kandidat for mentorering til mentoren som der og da passet best.

  Mentorene skulle ha høy grad av teoretisk eller praktisk kompetanse og skulle avspeile mangfoldet i samfunnet med tanke på alder, etnisitet, utdanning, jobberfaring og kjønn. Mentorer med langt opphold i Norge som kunne ha samme språklig, etnisk og kulturell bakgrunn som mentorerte ble særlig vektlagt. Rekrutteringen av familiemedlemmer eller venner, slik man har gjort i andre land, ble derimot lagt til side.

  Kriminalomsorgen kom under økende press etter hvert som utviklingen i Midtøsten tilspisset seg og spørsmålet om hvordan hjemvendte jihadister skulle håndteres, kom på dagsorden.

  En mer anspent sikkerhetssituasjon på hjemmebane førte at Justis- og beredskapsdepartementet gikk inn for at mentorordningen skulle gjelde for hele landet fremfor begrenset til Region øst. Parallelt med overgangen til en landsdekkende løsning valgte man en organisatorisk struktur hvor man skulle følge «linja» i kriminalomsorgen (fengsel-region-sentralt) og hvor KDI fikk styring på mentorprosjektet.

  Sentraliseringen i KDI gjorde det lettere å ivareta hensynet til sikkerheten. Til gjengjeld ble ordningen mer byråkratisk. Overgangen til en landsdekkende løsning svekket dessuten prosjektaspektet og gjorde det i praksis til et nytt tiltak i kriminalomsorgen før man rakk å evaluere den første versjonen:

  Det skjedde uten at midlene til prosjektet økte noe særlig.

  En annen følge var at forebygging og unge - pga. politiske prioriteringer og kapasitetsutfordringer ble nedprioritert i forhold til kravet om å håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre islamistiske innsatte i Norge som kunne utgjøre en sikkerhetstrussel.

  Det ble mindre fokus på andre grupper som også var en del av prosjektet, som for eksempel høyreekstreme innsatte. Kombinasjonen av disse faktorene påvirket de opprinnelige ambisjonene for prosjektet.

  I dag har mentorordningen ennå ikke mentorer i alle landsdeler. Det skyldes at det ikke har vært behov for det tidligere og budsjettbegrensninger.

  Det er også en kjensgjerning at det er krevende å finne, ansette og lære opp mentorer i en situasjon hvor rekrutteringen helst skjer ved anbefaling og kontakt med KDIs samarbeidspartnere og kommuner.

  Til gjengjeld blir alle bekymringer registrert og behandlet i påvente av å skaffe mentor. I juni 2018 var det rekruttert 18 mentorer, hvorav 10 fra region øst og 3 fra region sør, 4 fra region sørvest og 1 fra region nord. Mot evalueringens slutt samarbeidet man med kommuner om å følge opp deltakere som skulle fortsette med samme mentor etter løslatelse.

  Evalueringen av prosjektet tar opp flere forhold som kan utbedres når det gjelder blant annet organisasjonsstruktur, samarbeid mellom mentordningen og «linja» i kriminalomsorgen, utvelgelse av deltakere, evaluering av mentorforløp, samt rekruttering og opplæring av mentorer.

  En effektivisering av tiltaket vil kunne sørge for at flere innsatte som burde få mentor får tilbud om det og at de får det raskere enn før.

  Samtalene med fengselsansatte, mentorer og mentorerte tyder på sin side at målrettet tillitsbygging og bevisstgjøring ser ut til å hjelpe mentorerte med å takle soningen bedre, reflektere over tidligere og nåværende valg og forberede seg til en gradvis tilbakeføring til samfunnet, uten at ordningen alene kan utgjøre en absolutt garanti om endelig suksess for denne type innsatte.

  Slike tilbakemeldinger gir grunnlag for å kunne hevde at ordningen har sin relevans til tross for barnesykdommer.

  Disse må adresseres, samtidig som tiltaket bør strebe etter å finne veien tilbake til sitt opprinnelige mandat om å ivareta forebyggingsarbeidet i fengsel og vektlegge arbeidet opp mot unge som kan være sårbare for radikalisering.

  Et slikt behov blir ikke mindre i fremtiden.

 • Januar 2019 - Oppstart -> Godt i gang

  Januar 2019 - Oppstart -> Godt i gang

  Planleggingsverktøy for Strömstadmilen - Publisert den 17. februar 2019 av zarose

  Vi vil i dette innlegget oppsummere hva vi har gjennomført siden oppstart 7. januar og til nå. Begge som er i gruppen befant seg i California på utveksling høsten 2018, og var dypt begravd i skolearbeid helt frem til 22. desember, da med både prosjekter og eksamener helt frem til ferien startet. Vi fikk derfor ikke gjort stort annet enn å begynne å tenke smått på hva vi ville gjennomføre.

  Vi har kommet veldig langt siden det! Det ble først gjennomført noen Skype-møter i dagene før jul, både med veilederen vår og prosjekteieren. Dette ser vi på som introduksjonsmøter, men vi fikk mye ut av dem. Disse møtene gjorde det klart at både prosjekteieren og veilederen var veldig engasjerte, noe som har kommet godt med videre. Når vi kom tilbake til Halden var det første vi gjorde å sluttføre og levere gruppekontrakt og prosjektkontrakt.

  Arbeidet med forprosjektrapporten startet rett etter jul, riktignok med en del tenking i juleferien. Vi fikk opprettet en mappestruktur i Google Drive med en gang, og planlagt hvordan vi skulle jobbe sammen. Verktøyet som blir brukt til kladd er Google Dokumenter og Regneark, og for offisielle dokumenter som forprosjektrapporten og hovedrapporten opprettet vi LaTeX dokumenter ved hjelp av Overleaf som verktøy. Overleaf gjør det veldig enkelt å samarbeide om et dokument, og LaTeX gjør formateringen av dokumentene til en lek. For løpende arbeidsoppgaver benytter vi en backlog lagd i Excel.

  Det er veldig klokt å ha regelmessige veiledningstimer, så vi avtalte å ha det ukentlig. Denne veiledningen har vi sett på som uvurderlig. Etter mange gode veiledningstimer ble forprosjektet levert, og sammen med en ukentlig backlog hadde vi da en god plan for videre arbeid.

  - T og Z

 • Første brukertest er forbi

  Første brukertest er forbi

  Styringsverktøy for prosjektoppfølging - Publisert den 16. februar 2019 av kristhha

  Første runde med testing av prototype er fullført. En lærerik prosess som får oss til å tenke på alle parter i et prosjekt. Det er ved hjelp av tilbakemeldinger man blir bedre, så nå blir det å jobbe videre med tilbakemeldinger vi fikk i vår første brukertest. Det blir spennende å se hvordan neste test utvikler seg og hvordan prototypen vil ta form når den tid kommer.

  Vi har lært masse allerede. Å jobbe tverrfaglig øker kunnskap - det er ingenting å si på det!

   

  Mvh Kristine

 • Kronikk i Forskning.no om evalueringen av mentorprogrammet for radikale innsatte i kriminalomsorgen

  Kronikk i Forskning.no om evalueringen av mentorprogrammet for radikale innsatte i kriminalomsorgen

  DIXIT TACITUS - Publisert den 14. februar 2019 av fro

  14. februar 2019 hadde jeg en kronikk i Forskning.no. Kronikken presenterer funnene fra rapporten til Justis- og beredskapsdepartementet om mentorprogrammet for radikale innsatte i fengsel. Rapporten kan hentes her.

   

  Fotoillustrasjon: Colourbox.com  KRONIKK: De som går gjennom programmet sier det hjelper, men det er fortsatt forbedringspotensial.


  Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble fremlagt våren 2014 ga kriminalomsorgen ansvar for å utvikle og prøve ut en mentorordning rettet mot identifiserte innsatte som var sårbare for å bli rekruttert til voldelig ekstremisme.

  Prosjektet, som siden har blitt et tiltak i kriminalomsorgen, . Evalueringen konkluderer med at tiltaket har mye bra å bidra med, samtidig som det kan gjøres enda bedre.

  Ville nå dem som sto i fare for å bli rekruttert til voldelig ekstremisme


  Bestillingen som kriminalomsorgsdirektoratet fikk i 2014 lød som følgende: «Det skal utvikles og prøves ut en mentorordning i kriminalomsorgen. Ordningen skal primært rettes mot identifiserte innsatte som forstås å være sårbare for å bli rekruttert til voldelig ekstremisme, spesielt unge innsatte.»

  Domfelte og varetektsinnsatte som var siktet for eller hadde begått kriminalitet relatert til ulike former for ideologisk motivert vold var da ikke eksplisitt nevnt, men var også en opplagt målgruppe for prosjektet.

  Prosjektets mandat gjorde at man stod foran to valg. Det ene var å prioritere ideologisk påvirkning av innsatte, mens det andre var å prioritere fraværet av tilbakefall til kriminalitet. Prosjektet tonet ned den ideologiske påvirkningen til fordel for rehabilitering, samtidig som deltakelsen i prosjektet ble frivillig.

  Det var også tenkt at mentorordningen skulle forankres i Østlandet og at mentorarbeidet skulle kunne fortsette ute i kommuner etter endt soning. Det forutsatte at flere offentlige parter skulle dele ansvar med kriminalomsorgen for å gi innsatte et helhetlig tilbud. Kriminalomsorgsdirektoratet gikk også inn for å bygge opp et mentorteam, slik at en kandidat skulle kobles til mentoren som passet best.

  Mentorene skulle ha høy kompetanse og skulle i størst mulig grad avspeile mangfoldet i det norske samfunnet med tanke på alder, etnisitet, utdanning, jobberfaring og kjønn. Mentorer med samme språklige og kulturelle bakgrunn som de prosjektet skulle nå og som var godt etablert i Norge, ble spesielt vektlagt. Derimot ble ikke familiemedlemmer eller nære venner brukt som mentorer.

  Gjorde mentorordningen landsdekkende


  Kriminalomsorgen kom under økende press ettersom utviklingen i Midtøsten tilspisset seg. Spørsmålet om hvordan hjemvendte fremmedkrigere skulle håndteres ble prioritert. En mer anspent sikkerhetssituasjon på hjemmebane førte til at Justis- og beredskapsdepartementet raskt gikk inn for at mentorordningen ble landsdekkende.

  Parallelt valgte Kriminalomsorgsdirektoratet en organisatorisk struktur hvor man skulle følge «linja» i kriminalomsorgen (fengsel-region-sentralt). Sentraliseringen i Kriminalomsorgsdirektorat gjorde det lettere å ivareta hensynet til sikkerheten.

  Til gjengjeld skapte den mer byråkrati, noe som rammet prosjektets effektivitet. Overgangen til en nasjonal løsning svekket dessuten prosjektaspektet og skjedde før man i det hele tatt rakk å evaluere en første versjon. Utvidelsen av mandatområdet skjedde i tillegg uten en økning av midlene.

  En annen følge av sikkerhetspresset var at fokuset på forebygging og unge ble nedprioritert i forhold til håndteringen av hjemvendte jihadister og andre radikale islamister som ble ansett som en sikkerhetstrussel. Det ble mindre fokus på andre grupper som var en del av prosjektet, som for eksempel høyreekstreme innsatte. Kombinasjonen av disse faktorene påvirket de opprinnelige ambisjonene for prosjektet.

  De som deltar i programmet sier det hjelper


  Mentorordningen har ennå ikke mentorer i alle landsdeler. Det kan skyldes at det ikke har vært behov for det tidligere og budsjettbegrensninger. Det er også krevende å ansette og lære opp nye mentorer når rekrutteringen som regel ikke skjer på åpent anbud.

  Til gjengjeld blir alle bekymringsmeldinger registrert og behandlet i påvente av å skaffe mentor. Man har også begynt å samarbeide med kommuner om å sørge for at deltakere i prosjektet som etter hvert løslates, kan fortsette med en annen eller samme mentor. Dette tiltaket alene utgjør selvsagt ingen garanti om endelig suksess med denne type innsatte. Men det kan gjøres mer effektivt, slik at flere innsatte som burde få mentor faktisk får tilbud om det og får det raskere.

  Det er spesielt viktig når innsatte som deltar i programmet selv forteller at tillitsbygging og bevisstgjøring gjennom samtaler med en mentor hjelper dem med å takle soningen bedre, reflektere over egne handlinger og forberede seg til tilbakeføring til samfunnet.

  Slike tilbakemeldinger gir grunnlag for å hevde at ordningen har sin relevans tross svakheter. Disse må adresseres, samtidig som tiltaket etter hvert bør finne veien tilbake til sine opprinnelige ambisjoner om å ivareta forebyggingsarbeidet, inkludere flere grupper innsatte og vektlegge arbeidet opp mot unge som er sårbare for radikalisering. Et slikt behov blir ikke mindre i fremtiden.

 • Velkommen

  Velkommen

  En Levende Bydel - Publisert den januar 24, 2019 av expo19

  Velkommen til vår nettside.

  Her deler vi gjerne med deg hva som foregår under prosjektet og ting vi gjør underveis i prosessen.

 • Intervju med oppdragsgiver

  Intervju med oppdragsgiver

  En Levende Bydel - Publisert den februar 12, 2019 av husseia

  Den 31.01.19 hadde vi et møte med oppdragsgiver for å ta et lite intervju. Intervjuet var viktig for oss for å kunne vite nå-situasjonen deres og få mer oversiktlig og helhetlig bilde av virksomheten vi skal gjøre prosjektet for.

  Intervjuet varte ca en time og ble gjennomført i Cafeen Magenta som ligger i Fredrikstad Gamlebyen.

  Alle gruppemedlemmene var til stedet på intervjuet og vi fikk smake på deilige vaffler med en varm og god kopp te ved siden av.

 • Møtereferat 06.02

  Møtereferat 06.02

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 11. februar 2019 av mariuka

  Møte med veileder Lars Emil Knudsen (06.02.19)

  Vi har opparbeidet en type første versjon av analyse-delen, og det var derfor på tide med et nytt møte med veileder. Her fikk vi beskjed om at vi har et godt utgangspunkt, og for å gjøre analysen komplett må vi utbedre det vi allerede har tatt med. Noen av delene vi må forandre på er:


  • analysen skal kun omhandle analysering, og dermed kan vi ikke veie fakta i analyse-delen opp mot vårt tiltenkte produkt

  • bruke et par forskningsbaserte artikler fra f.eks Google Scholar

  • vise hva som skiller deler av systemet, applikasjon => webserver => webtjeneste, og beskrive rollene de har


  Etter vi har rettet på analyse-delen så starter utviklingen av selve produktet.

 • Uke 6

  Uke 6

  Mood Check - Publisert den februar 8, 2019 av narinr

  Denne uken ble mye arbeid gjort, og vi avklarte mange tanker rundt prosjektet. Vi har sett tilbake på forprosjektrapporten, og kommet til en enighet om at vi ikke ønsker å jobbe i en plandrevet metode, men ønsker en mer smidig løsning, så vi bestemte oss for å gå for SCRUM. Benjamin hadde en kort presentasjon om hvordan man skal bruke scrum til produktutvikling.

 • Uke 5

  Uke 5

  Mood Check - Publisert den februar 8, 2019 av narinr

  Denne uken ble mye tid benyttet for informasjonsinnhenting og analyse. Her fikk vi et godt innblikk i hvordan teknologiene vi skal benytte snakker sammen, og for å forstå flere konsepter.  Mer tid ble også benyttet til å prøve å fastslå en problemstilling for prosjektoppgaven.

  Etter at gruppen brukte tid på å utarbeide et kravspesifikasjon sammen med arbeidsgiver, fikk et stort overblikk over hvordan vi vil at systemt skal se ut og hva den skal inneholde. Anders har jobbet med å  skissere brukergrensesnittet og begynner å bli ferdig med et 1. utkast. Brukergrensesnittet blir derfor utviklet samtidig som vi utfører andre oppgaver.

 • Uke 4

  Uke 4

  Mood Check - Publisert den februar 7, 2019 av narinr

  Gruppen startet uken med et møte med veileder for å gjennomgå forprosjektrapporten, og ble deretter enige om å lage et førsteutkast av kravspesifikasjonen, for å så ta dette med videre til arbeidsgiver Capgemini. Her ble det også opprettet et møte med Ricardo for å høre om tips til valg av metode og relevant litteratur for problemstilling.

  Tirsdag kom vi godt igang med kravspesifikasjonen slik at vi kunne få et godt grunnlag for hvordan webapplikasjonen skal se ut og hva slags krav vi stiller. Her ble det mye diskutering da gruppemedlemmene var uenige i valg som skulle tas. Vi bestemte derfor å opprette en liste med uenigheter som måtte avklares med arbeidsgiver.

  Onsdagen ble møtet med Ricardo gjort. Her ga han oss informasjon om metodevalg for et lite prosjekt. Videre arbeid blir å ferdiggjøre kravspek og lese seg opp på de rapportene Ricardo ga.

  På torsdag hadde vi et møte med arbeidsgiver, her fikk vi tilbakemeldinger angående kravspesifikasjonen. Arbeidsgiver så på utkastet av kravspesifikasjonen, der vi la frem alle problemer og ønsker, slik at arbeidsgiver kunne bekrefte spørsmål vi hadde og komme med forslag.

  Fredagen ble brukt til å utføre endringer som var nødvendig for kravspesifikasjonen etter arbeidsgivers ønsker. Kravspesifikasjonen ble laget i henhold til hva som er prioritert og hva som er et ønske. 

 • Milepælene våre 🗓

  Milepælene våre 🗓

  Wireless Electric Vehicle Charger - Publisert den februar 7, 2019 av luxshanm

  Her er liste over milepælene våre fremover: ⏳
  05.04.2019: Frist for å opprette webside/blogg ‼️

  26.04.2019: Frist for å sende inn tekst og bilder til EXPO-katalogen‼️

  28.04.2019: Frist prosjektskisse‼️

  29.04.2019: Frist for å melde inn spesielle behov ved EXPO-stand‼️

  31.05.2019: Frist for å sende pressemelding‼️

  07.06.2019: Frist for å ferdigstille webside/blogg ‼️

  07.06.2019: Frist for å levere bacheloroppgave (alle) i Inspera. Ved fortrolige oppgaver ‼️

  07.06.2019: Frist for å registrere tittel på bacheloroppgave i Studentweb‼️

  17.-18.06.2019: EXPO‼️

 • Uke 3

  Uke 3

  Mood Check - Publisert den januar 18, 2019 av narinr

  Bachelorgruppen har jobbet med å ferdiggjøre forprosjektrapporten i uke 3. Etter flere møter med veileder bestemte vi oss for å utføre dette prosjektet som et software engineering (system utvikling) prosjekt i stedet for et designbasert prosjekt som tidligere planlagt. Dette gjorde at vi måtte se etter ny litteratur for prosjektet. Gruppen har diskutert mye metode og metodikk for hvordan gjennomførelse av prosjektet skal bli. I løpet av uken har gruppen hatt god kontakt med både arbeidsgiver og veileder. Det har blitt satt opp ukentlig møter med veileder og arbeidsgiver. Dette er fordi vi ønsker tett kontakt med veileder for å få så bra resultat som mulig. Neste steg i prosjektet blir å utarbeide en kravspesifikasjon og lese/finne relevant litteratur for tema. Begynne å skisse design, og begynne på kodingen av webapplikasjonen.

 • Uke 2

  Uke 2

  Mood Check - Publisert den januar 11, 2019 av expo19

  Prosjektgruppen har brukt denne uken på å skape et rammeverk på hvordan arbeidet fremover skal gjennomføres. På  tirsdag hadde vi også et møte med arbeidsgiver, hvor vi diskutere ulike softwares. Videre har vi lagd timelister, timeplaner og tenkt ut ulike software. Prosjektgruppen har også arbeidet med forprosjektrapporten slik at den blir klar til levering.

 • Oppgaven begynner og ta form!

  Oppgaven begynner og ta form!

  Styringsverktøy for prosjektoppfølging - Publisert den 5. februar 2019 av larsmara

  Hei!

  Nå har vi kommet til februar og gruppen er godt igang med prosjektet!
  Vi hadde et litt lenger møte med oppdragsgiver i slutten av januar hvor gruppen fikk mer avklaring i oppgaven og hva det er kommunen ønsker. I tillegg har vi hatt samtale med en tredjepart som kommer inn i bildet etterhvert, selvom dette ikke er før etter at gruppen har levert oppgaven.

  Vi er inne i en veldig spennende periode med mye jobbing nå. Neste steg blir å brukerteste et LowFi design på nettsiden som skal utvikles. Vi merker at det viktig og gjøre et godt forarbeid til dette for at jobben videre med design skal bli enklere for oss.

  Så i ukene som følger nå er det brukertesting av design og deretter funksjonalitet som står i fokus!

  Høy arbeidsinnsats på "kontoret"!   

  Mvh Lars-Martin

 • Mye gjort i analysedelen

  Mye gjort i analysedelen

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 3. februar 2019 av chrisnol

  Denne uken har vi fortsatt jobbingen med hoveddokumentet. Mye av analyse delen er gjort ferdig, men en del gjenstår. I veiledingsmøtet fikk vi mye god tilbakemelding på det nesten ferdige  arbeidet vi sendte til veilder, og som han hadde gått gjennom. Her fikk vi tips om deler vi burde ha med og hva vi ikke burde ha i dokumentet. Endringer ble gjort i hoveddokumentet ut i fra tilbakemeldinger.

  Neste uke starter vi på nye oppgaver. Det blir å finne ut hvilken, hva og hvorfor om skyløsninger som prosjektet skal kobles opp mot. Det blir også i disse oppgavene mye rapport lesing for å finne ut hvordan andre har løst lignende problemstilling og lære fra dette.

 • Ide skissering

  Ide skissering

  - Publisert den januar 30, 2019 av bendikfs

  30.01.2019 - Laget til noen skisser for Paxster og se på slik at vi kan få tilbakemelding om hva tanker de kan ha.

 • Møte for valg av oppgave.

  Møte for valg av oppgave.

  - Publisert den januar 28, 2019 av olehl

  25.01.2019 - gruppemedlemmene la frem ideer og skisser om de aktuelle oppgavene så vi fikk mer grunnlag for å gjøre et smart valg.

 • Møte med Paxster

  Møte med Paxster

  - Publisert den januar 28, 2019 av olehl

  23.01.2019 Møte med ansatte hos Paxster. Gjennomgått alternative oppgaver og avtalt at vi tar kontakt når vi har valgt oppgave. Fikk også omvisning som var meget nyttig og interessant.

 • I gang med hoveddokumentet

  I gang med hoveddokumentet

  Automatisert visuell kontroll ved hjelp av maskinlæring - Publisert den 25. januar 2019 av chrisnol

  Enda en uke over og vi har kommet i gang med hoveddokumentet. En generell struktur for hovedpunktene vi trenger å ha med er laget, og vi er i gang med å skrive om disse. I møte med veileder, som vi har hver onsdag, fikk vi god tilbakemelding på forprosjektrapporten. Vi fikk også flere gode tips om hvordan vi bør gå fram med hoveddokumentet. De generelle møtene gruppen har i løpet av uken går mye på planlegging. Dette gjør så vi slipper å bruke mye tid seinere på å finne ut av ting.

  Videre arbeid vi skal starte med er å finne ut hvilken, hva og hvorfor om skyløsninger som prosjektet skal kobles opp mot.

   

   

 • Møtereferat 23.01

  Møtereferat 23.01

  Bacheloroppgaven 2019 - Publisert den 23. januar 2019 av jorgensa

  Møte med veileder Lars Emil Knudsen (23.01.19)

  Siden vi ikke hadde møte forrige uke, var det på tid med et nytt møte. Siden sist har vi hovedsaklig jobbet med bruksmønster, hovedrapporten og tanker rundt databasemodeller og hvordan det skal fungere rent teknisk. Det vi skal jobbe med fremover blir i all hovedsak analyse og introduksjon. Vi skal gjøre en grundig analyse av hva slags teknologier som er relevant til prosjektet for å finne ut hvilken av de som passer best til vårt behov.

 • Prosjektbeskrivelse

  Prosjektbeskrivelse

  Planleggingsverktøy for Strömstadmilen - Publisert den 22. januar 2019 av zarose

  Prosjektet går ut på å lage et nettbasert organiseringsverktøy til Strömstadmilen. Gruppen ønsker også å gi Strömstad Löparklubb bedre kontroll og oversikt.  Organiseringsverktøyet må være tilgjengelig på ulike plattformer slik at alle enkelt har tilgang til filene og dokumentene uavhengig av enhet. Brukervennligheten er høyt prioritert da brukerne av programmet vil inneha varierende grad av datakunnskaper.

 • Masteroppgave - éndagssamling 8.mars ved HiØ

  Masteroppgave - éndagssamling 8.mars ved HiØ

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 22. januar 2019 av kjerstio

  Kjære studenter!

  Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler, rom E1-062, på Remmen i Halden fredag 8. mars 2019. Vi starter klokken 09:00 og holder på til ca. klokken 16:00.  Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

  På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og det må også være noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk, engelsk eller fransk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne eller egen bærbar PC.

  Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber dere sende en epost til én av adressene nedenfor innen 25.2, hvis dere vil være med.

  Hilsen koordinatorene Eva, Guri og Kåre

  (eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no, guri.e.barstad@hiof.no)

 • Design sketches

  Design sketches

  Værstasjon - Publisert den 21. januar 2019 av fredrifo

  Ulike design idéer:


  Design 1
   

  Beskrivelse


  En portabel værstasjon som installeres direkte på en koffert.

  Design 2
   

  Beskrivelse


  En portabel værstasjon som installeres direkte på en mast.

  Design 3


  Beskrivelse

 • Kick-off hos eSmart

  Kick-off hos eSmart

  Mulig bruksområder for Microsoft Azure Sphere i nettbransjen - Publisert den 11. januar 2019 av ulrikl

  Oppdragsgiver eSmart Systems inviterte oss, og de andre gruppene som skal ha bacheloroppgave hos dem i vår, til kick-off. Her fikk vi et dypere innblikk i bedriften, hva de jobber med og omvisning i deres lokaler. Under bacheloroppgaven vil vi få et ledig lokale hos dem hvor vi kan jobbe. Dette setter vi veldig pris på da et godt arbeidslokale er nødvendig for å yte sitt beste.

 • Da var vi godt i gang da!

  Da var vi godt i gang da!

  Styringsverktøy for prosjektoppfølging - Publisert den 17. januar 2019 av kristhha

  Heihei

  Da har dagen for å levere inn forprosjektrapporten nesten kommet, og vi føler gruppen har kommet godt i gang. Det som er fint med en sånn forprosjektrapport er at vi som gruppe har blitt bedre kjent med hverandre og hva slags plass vi tar i gruppen. Ikke alle på gruppen kjenner hverandre fra før, og dermed har vi funnet ut hvilke roller og egenskaper vi sitter inne med alle mann. Eller mannen og to damer som vi da består av.

  Vi har vært på et par møter med oppdragsgiver og prosessen med å definere oppgaven kan være et mysterium. Dette fordi i IT verden går all ting så fort og ting forandrer seg hele tiden. Vi jobber kontinuerlig med oppdragsgiver og er på vei til å definere formålet med bacheloroppgaven vår.

  Til uken blir det flere møter med både en ekstern som skal introdusere oss for prosjektstyringsverktøyet som Kommunen vil ta i bruk for vårt prosjekt, og et møte vi er blitt invitert til av Kommunen for å bli bedre kjent med området vi beveger oss inn på.

   

  Dette blir spennende - vi er klare!

   

  Mvh Kristine

   

   

 • Møtereferat 17.01.19 - Veileder Terje Samuelsen

  Møtereferat 17.01.19 - Veileder Terje Samuelsen

  Værstasjon - Publisert den 17. januar 2019 av iasandvi

  Tilbakemelding på førprosjektrapport


  1. Ordentlig navn på forside

  2. Ikke noe innrykk på paragrafer

  3. Begynn med sekvensielle. Hold en rød trå igjennom personbeskrivelsen.  • Litt på bosted på erlestras skriv der han bor nå


  Oppdragsgiver

  • Referanse på påstander i oppdragsgiver.

  • Bruk samme begrep (oppdragsgiver og ikke arbeidsgiver)

  • Skriv litt om Erling


  Oppdraget

  Finn essensen i oppdraget.

  • Referers til forskjellige ting om oppdraget eks. Tv dekning med ordentlige referanser

  • Ikke duplikater av overskrifter.

  • Skriv om tidligere arbeid på stedet

  • Et mål utvikle en værstasjon.

  • Innledende tekst til mål.

  • Mål med dokumentasjon

  • Kun et hovedmål og et delmål.


  Krav

  • Trenger kanskje ikke å være med. Lag en kravspesifikasjon separat og skal utarbeides.

  • Standard for kravspesifikasjon.


  Oppdrag

  • Hva finnes i dag.


  Metode

  • Hvilke undersøkelser skal dere gjøre.

  • Hvordan testing skal foregå

  • Undersøkingsmetoder

  • Intervju metode

  • Hvordan vi skal teste produktet.  Prosjektplan

  • Gant diagram

  • Aktivitet deles opp i flere aktiviteter

  • Oversikt over aktiviteter. Kort linjeavstand.

  • ”Analysere” ordet isteden for ”undersøke” og ”sjekke ord”.

  • Beskrive eventuelle avvik når vi kommer i


  Gjennomføring

  • Hvordan skal sambarbeidet være

  • Hvor ofte snakke med oppdragsgiver og andre vi trenger

  • Hvordan skal vi møte og hvor ofte etc.


  • Erfaringer med hvordan gjennomføring fungerte og hva vi lærte (skal i endelig rapport viktig for sensor)

  • Samarbeidsformer og kommunikasjon.


  Møtetider

  før. Kl 12 torsdag

  Kl. 10:30-11:30 Onsdag

  Tirdag fleksibelt

 • Juli 2017: Drone fløy for nærme fly i Israel

  Juli 2017: Drone fløy for nærme fly i Israel

  Bachelor 2019 | BO19-G33 - Publisert den 15. januar 2019 av gjermuno

  I juli 2017 ble en 21 år gammel mann arrestert etter å ha fløyet for nærme ett passasjer fly, og filmet flere andre fly som landet ved Sde Dov Airport i Tel Aviv, Israel.

  Dronen som ble brukt var en DJI Mavic Pro. DJI påstår att dronen var utstyrt med programvare som skulle forhindret dronen å fly innen 8km av flyplassen ved mindre denne funksjonen ble deaktivert. Israel rapporterer at han ble satt under hus arrest i fem dager, og politiet har konfiskert dronen og mobiltelefonen som ble brukt.

  Youtube klippet som ble lagt ut viste at dronen hadde flydd så nærme som 90ft (27m) fra passasjer flyet, men mannen hevdet senere at avstanden var mer enn tre ganger så mye. Mannen lastet opp videoen på Youtube, Facebook og Twitter, hvor den ganske fort ble tatt ned. Videoen under er av Jeremy Judkins som reagerer på filmopptaket.  Link til BBC NEWS sin artikkel om saken:  https://www.bbc.com/news/technology-40633913

 • Kick-Off hos eSmart

  Kick-Off hos eSmart

  KPI dashboard for eSmart Systems - Publisert den 10. januar 2019 av stiangu

  I dag deltok gruppen på en presentasjon om eSmart. Det viser seg at eSmart har mange pågående prosjekter innen både helsesektoren og blant annet har hjulpet til med kartlegging av områder i USA etter orkaner.
  Veldig spennende presentasjon, som gir oss et mye bedre bilde av alt eSmart faktisk gjør! Gruppen ble svært imponert over den smarte bruken av droner for å hjelpe til med oppbygning av f.eks strømnett etter naturkatastrofer.

  Vi møtte også veilederen vår hos eSmart i dag, samtidig som vi fikk et eget kontor vi kan jobbe på fra 8-16 hver ukedag, utrolig kult!
  Vi deler en etasje med de 4 andre gruppene som har bacheloroppgave hos eSmart, som gjør det enkelt å samarbeide mellom gruppene.
  Forprosjekt rapporten begynner også å ta form, så vi begynner å bli veldig klare til å lage grunnsteinene i dashboardet.

  I morgen er det tid for det første møtet vårt med både eSmart og veileder fra høgskolen, så vi er spente på å få på plass blant annet hvilke konkrete rammer vi skal forholde oss til!

  - Stian

 • Introduksjon til prosjektarbeid og ukentlige veiledningstimer

  Introduksjon til prosjektarbeid og ukentlige veiledningstimer

  KPI dashboard for eSmart Systems - Publisert den 8. januar 2019 av Odd Martin

  Gruppen har idag deltatt på en presentasjon kalt Introduksjon til prosjektarbeid.

  Det ble gitt gode tips og råd til hvordan en best kan utføre et prosjektarbeid i grupper.

  Gruppen kom frem til at jeg (Odd M) skulle fungere som leder og kontaktperson for gruppen. Det er ikke avklart enda, men det vurderes å bytte på lederskapet underveis slik at alle får prøvd seg.

  Ukentlige veiledningstimer


  Etter presentasjonen om prosjektarbeid tok gruppen kontakt med Tom Heine (veileder). Det ble da avtalt å avholde ukentlige veilednignsmøter, samt at det ble gitt gode råd om gjennomføring av prosjektet.

  Gruppen setter allerede stor pris på veilederen!

  - Odd M.

   

   

 • The boys know how to React!

  The boys know how to React!

  KPI dashboard for eSmart Systems - Publisert den 8. januar 2019 av Odd Martin

  Prosjektet skal som nevnt i prosjektbeskrivelsen utvikles ved hjelp av JavaScript rammeverket React.js.

  I løpet av de siste ukene har gruppemedlemmene satt seg inn i hvordan et React prosjekt skal bygges opp.

  Gruppen er ivrig etter å komme igang. Sålangt  virker React som et meget kraftfullt og morro rammeverk og jobbe med.

  - Odd M.

 • Da er vi i gang

  Da er vi i gang

  Bacheloroppgave 2019 - Publisert den 8. januar 2019 av Ole Martin Tellefsen

  Da er vi i gang med bachelorprosjektet. I dag hadde vi første forelesning med en liten intro til emnet. Github er satt opp, bloggen er nå klar til bruk, veiledningstime er booket. Vi har smått begynt på ideer og tanker rundt hvordan vi skal gå frem og tenker å booke møte sammen med oppdragsgiver. Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med dette prosjektet.

 • Prosjektbeskrivelse

  Prosjektbeskrivelse

  MES – MakerSpace Event System - Publisert den 7. januar 2019 av anderstn

  MakerSpace avholder en rekke større arrangementer som skolebesøk og sommeråpent, samt flere mindre arrangementer som temakvelder, hvert år. I den forbindelse er det behov for et solid påmeldings- og eventorganiseringssystem som fyller de behovene de forskjellige arrangementene har for dette.

  Per nå blir Google Forms brukt som påmeldingssystem, men av hensyn til nye personvernlovgivning i Norge kan ikke dette lenger brukes. Denne oppgaven vil bestå av å analysere behovet på MakerSpace for påmeldings- og event system i samarbeid med arbeidsgiver og utvikling av et system som fyller de behovene som kommer frem i analysen.

  Det er ønskelig at systemet er modulært så at det senere kan utvides med mer funksjonalitet og at det baserer seg på en moderne teknologi stack. Selve teknologivalget vil gruppen i stor grad få ta selv men arbeidsgiver må involveres.

 • Om oss

  Om oss

  Forbedring av informasjonssikkerhet gjennom bruk av sikkerhetsstandarder - Publisert den 7. januar 2019 av erhanms

  Erhan Mikael Sanlioglu er født 8. Desember 1994 og studerer informasjonssystemer på Høgskolen i Østfold hvor han skal avlegge bacheloroppgaven våren 2019. Erhan har studert IKT på videregående og har fagbrevet i dette faget, som fagarbeider har han fått et innblikk i hvordan ulike IT-systemer kommuniserer med hverandre. Erhan tok et utvekslingsår i USA som blant annet resulterte i en dypere forståelse for datasikkerhet og testing, dette vil komme godt med i bachelorperioden.

  Mostafa Aziz er født den 1.november 1997. Han studerer informasjonssystemer på Høgskolen i Østfold og skal avlegge bacheloroppgaven våren 2019. Mostafa har tidligere hatt IT1 og IT2 fag på videregående og har en stor interesse for programmering, webutvikling og sikkerhet. Han har arbeidet med utvikling og vedlikehold av nettsider, og har fått bred kunnskap innen sikkerhet og testing av nettsider.

  Thomas Ellingsen er født den 22.Juni 1995. Thomas har vært ett år i forsvaret og tatt utdanning som brannkonstabel. I dag jobber han i Norskbrannvern hvor mesteparten av jobben går ut på kontroll og service av alarmanlegg. Dette er en 25% stilling han har  ved siden av en bachelor i informasjonssystemer ved Høgskolen i Østfold.

  Begynte sin sommerjobb hos Braathe gruppen den 25.05.2018 og jobbet 100% stilling til 30.08.2018, derfra skal han jobbe en gang i uken ut studieperioden. Hos Braathe jobber han som driftsingeniør på Support-avdelingen.

  Daniel Chen er født den 28.Juli 1996. Han studerer informatikk - design og utvikling av IT-systemer ved Høgskolen i Østfold, hvor han skal avlegge bacheloroppgaven våren 2019. Daniel har tatt et utvekslings semester i Australia ved QUT. Han har interesse innenfor programmering, linux, mikrokontrollere og 3d printing.

  Anders Kjølberg er født den 27. September 1997. Han er fotballdommer ved Østfold fotball krets, og dømmer for Greåker IF. Anders er også vikar som servicemedarbeider ved Sykehuset Østfold Kalnes. Våren 2019 avlegger han bacheloroppgave for å fullføre informasjonssystemer studiet ved Høgskolen i Østfold. Anders har i våren 2018 utvekslet til universitetet Monterey Bay i California.

 • Robotvakthund

  Robotvakthund

  Prosjekt robotvakthund - Publisert den 3. januar 2019 av andregh

  GoPiGo er et lite robot kjøretøy som styres av Raspberry Pi. Prosjektet går ut på gjøre GoPiGo til en vakthund i en leilighet. Følgende gir noen ideer om hva en vakthund kan gjøre. Vakthunden skal kunne bevege seg omkring i leiligheten på best mulig måte, men samtidig spare energi. Vakthunden skal bli kjent i leiligheten og kunne lage et kart av leiligheten. Hvis en inntrenger i
  leiligheten skal vakthunden ta et bilde av inntrengeren og varsle om innbruddet for eksempel ved å sende en SMS til eieren eller ringe politiet. Målet med prosjektet er å lage en best mulig vakthund.

 • MMS - MakerSpace Management System

  MMS - MakerSpace Management System

  MakerSpace Management System - Publisert den 2. januar 2019 av andrhar

  Vår bacheloroppgave er i samarbeid med HiØ MakerSpace. Prosjektet går ut på å lage et inventar system som gjør det lettere å organisere alt av inventar som er på MakerSpace, og et system for å kunne håndtere utlån av utstyr.

  For øyeblikket er det ikke noe system som har oversikt over utstyret som finnes på MakerSpace, og det eneste systemet for utlån er kun en bok som henger inne på laben. Uten et system for å holde oversikt over inventaret er det umulig å vite akkurat hva slags utstyr som er tilgjengelig og hva som er på utlån. Dette prosjektet tar for seg å løse dette problemet. Med en oversikt over hva slags utstyr som finnes vil MakerSpace ansatte lettere hjelpe folk som kommer me spørsmål og lettere kunne vite hva som må bestilles inn. Med utlåns systemet vil man også kunne vite hvem som har lånt hva og hvor det er til en hver tid.

  Prosjektet vil være delt opp i tre deler; Et web interface, et backend system koblet opp mot en database og et system for utlån. Vi har ikke bestemt oss for hvilke teknologier skal ta i bruk enda, men vi har noen tanker. For front-end har vi vurdert å bruke et JavaScript rammeverk, for eksempel React eller Vue.js. Hvis det blir tatt i bruk et JavaScript rammeverk for front-end vil vi kunne ha et JavaScript rammeverk for back-end også, slik at vi har en full JavaScript Stack. For utlån må vi finne en måte for å kunne identifisere hver enkel ting i inventaret slik at det registreres at det har blitt utlånt. En måte å gjøre dette på er å bruke strekkoder.

 • Bloggen er oppe og vi er igang

  Bloggen er oppe og vi er igang

  KPI dashboard for eSmart Systems - Publisert den 2. januar 2019 av Odd Martin

  Første innlegg på bloggen!

  Kort beskrivelse av oppgaven:

  Utvikling av KPI (Key Performance Indicators) dashboard for eSmart Systems.

  Dette innebærer å utvikle en nettside som kan vises på en infoskjerm på produkt avdelingen til eSmart. Denne nettsiden kan vise informasjon som:


  • Antall daglige innlogginger.

  • Hvilke moduler som brukes

  • Hvor i landet data er innhentet fra

  • o.l


  Målet med oppgaven er å lage et grensesnitt som skal kunne være med på å forbedre eSmarts programvare for nettleverandører.

  - Odd M.

 • Prosjektbeskrivelse

  Prosjektbeskrivelse

  Instruksjonsvideoer for Sykehuset Østfold - Publisert den 27. desember 2018 av martiab

  Oppdraget er for fagkompetanseavdelingen ved Sykehuset i Østfold, gjelder opplæring av nyansatte prosjektledere.

  Det skal leveres et sett med korte instruksjonsvideoer som forklarer de forskjellige prosessene ved arbeidsoppgaven deres. Vi skal produsere video fra manus og storyboard til ferdig produkt. Målet er å produsere videoer av profesjonell kvalitet som kan brukes over lengere tid. Dette var en oppgave de skulle sette bort men ble omgjort til et studentprosjekt.

  Kravene satt av oppdragsgiver er at instuksjonsvideoene skal inneholde video, illustrasjon og voiceover.

  Videre detaljer og hvordan prosjektet skal gjennomføres blir opplyst til oss i Januar måned da vi har vårt første møte med dem.

 • Capcount, en prosjektfødsel

  Capcount, en prosjektfødsel

  CapCount - Publisert den 10. desember 2018 av jagunder

  Da var nettside oppe og går, og prosjektet smått begynt.

  Vårt bachelorprosjekt i samarbeid med capgemini Fredrikstad vil gå i hovedsak ut på å telle antall mennesker som kommer og går på kontoret.
  Prosjektet er i hovedsak tredelt, men en sensorordning som ligger backend for å telle menneskene, en database med ett API interface, og ett frontend dashboard.  Fremover de neste ukene vil det bli gjort research av hvilke teknologier som kunne vært fornuftig å bruke på disse postene.

  En løsning vi har sett på for detektering av menesker er en veldig kul  sensor fra Texas Instruments, AWR1642BOOST. Denne fungerer ved hjelp av 80GHz frekvenser som da tilsvarer radarbølger. Dette er en veldig liten sensor og siden den fungerer på såpass høye frekvenser vil den kunne "se" mennesker gjennom tynn plastikk om vi vil 3d printe en slags boks til sensoren. Her er en liten oversikt over hva denne sensoren kapabel til å gjøre http://www.ti.com/sensors/mmwave/iwr/applications/applications.html

  Backend er planen å kjøre en node server, sette opp muligheten for API calls for foreksempel å incremente og decremente telleren, gjøre spørringer på hvor mange mensker som er på kontoret nå, og hvor mange som har vært der innenfor en spesifik tidsperiode. Dette må selfølgelig krypteres i trafikken og settes opp så det krever API nøkler for å kunne forespørre data.

  På frontend vil vi ha ett simpelt dashboard hvor det skal være lett å se hvor mange som befinner seg på kontoret, her er planen å utforske litt nye web teknologier som React eller Vue. Her er en tidlig sketch av hvordan dashboardet kan se ut:

 • Program för uppstartseminarier 18–19 januari 2019

  Program för uppstartseminarier 18–19 januari 2019

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 12. september 2018 av kjerstio

  Allmän information

  Plats: Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
  Besöksadress: Renströmsgatan 6,
  Karta: http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
  http://kartor.eniro.se/
  Lokaler: Gemensamma moment och engelska: C364; tyska: C450; franska: C454
  Kontaktperson: Monika Mondor (monika.mondor@sprak.gu.se)

  Fredag 18/1: Metod och projekt: vetenskapligt skrivande (språkvetenskap,
  interkulturellt lärande/film och litteratur) samt litteratursökning

  OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.
  08.30 – 08.55 Gemensam samling och allmän information
  09.00 – 10.00 Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap med didaktiskt perspektiv
  10.00 – 10.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
  10.30 – 12.30 Litteratursökning - universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)
  12.30 – 13.30 Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)
  13.30 – 15.15 Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
  15.15 – 15.30 Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
  15.30 – 16.30 Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
  16.45 – 17.45 Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
  18.00 – 21.00 Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Vi kan komma att behöva ta ut en avgift så ta med ca 150–200 svenska kronor för säkerhets skull.)

  Lördag 19/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

  09.00 – 11.30 Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
  11.30 – 12.00 Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
  12.00 –14.00 Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

  Varmt välkomna!

 • Program for mastersamlingen 9. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-037

  Program for mastersamlingen 9. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-037

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 5. mars 2018 av kjerstio

  Program for mastersamlingen 9. mars, HiØ, Remmen, Halden, rom E1-037

  Hver deltager har en halvtime til disposisjon. Denne halvtimen skal omfatte både presentasjon og tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen bør helst være på svensk eller norsk, men eventuelle power-point presentasjoner og hand-outs kan gjerne være på engelsk, fransk eller tysk.

   

  09.00-                            Velkommen (kaffe og te, og det blir småpauser i løpet av formiddagen)

   

  09.00-09.30                  Astrid Bøhn-Abrahamsen

  09.30-10.00                  Gunhild Langøien

  10.00-10.30                  Adriana Prada

  10.30-11.00                  Elise Forøysund

  11.00-11.30                  Lisbeth Lindquist

  11:30-12.00                  Elisabeth Eriksen

  12.00-12.30                  Kim Rognerudengen

   

  12.30-13.00                  Lunsj (vi inviterer)

   

  13.00-13.15                   Praktisk informasjon – veien videre fram mot ferdig masteroppgave

  13.15-16.00                   Tid til å diskutere arbeidet med veileder(e) og andre

   

  Med forbehold om forandringer hvis vi får flere påmeldinger fra studenter.

   

 • Éndagssamling i masteroppgaveskriving fredag 9. mars 2018

  Éndagssamling i masteroppgaveskriving fredag 9. mars 2018

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 16. januar 2018 av kjerstio

  Kjære studenter!

  Alle dere som er i gang med å skrive masteroppgave eller som er er i ferd med å starte opp arbeidet med masteroppgaven, inviteres hermed til en éndagssamling i HiØs lokaler, rom E1-037, på Remmen i Halden fredag 9. mars 2018. Vi starter klokken 09:00 og holder på til ca. klokken 16:00.  Vi spanderer lunsj og kaffe/te.

  På denne samlingen vil vi at dere skal presentere det prosjektet dere arbeider med i forbindelse med masteroppgaven, og alle er velkomne – uansett stadium i prosessen, alt fra skisser/løse tanker til mer eller mindre ferdige produkt kan legges fram. Her vil dere få respons og inspirasjon fra både lærere og medstudenter. Hver deltaker får en halv time til disposisjon. Innenfor denne halvtimen skal prosjektet presenteres, og det må også være noe tid til diskusjon og spørsmål. Presentasjonen må holdes på norsk eller svensk, men eventuelle powerpoint-presentasjoner og hand-outs kan godt være på tysk, engelsk eller fransk. Ønsker dere å bruke powerpoint, ta med PP-presentasjonen på en minnepinne eller egen bærbar PC.

  Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber dere derfor – innen 26. februar – sende en e-post enten til Kåre Solfjeld (kaare.solfjeld@hiof.no) eller Eva L. Björk (eva.l.bjork@hiof.no), hvor dere sier fra at dere vil være med.

  Hilsen koordinatorene Eva, Guri og Kåre

  (eva.l.bjork@hiof.no, kaare.solfjeld@hiof.no, guri.e.barstad@hiof.no)

 • Program för uppstartseminarier 12–13 januari 2018

  Program för uppstartseminarier 12–13 januari 2018

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 20. november 2017 av kjerstio

  Allmän information 

  Plats:                   Humanisten, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
  Besöksadress:   Renströmsgatan 6,
  Lokaler:               Gemensamma moment och engelska: D404; tyska: C454; franska: H737

  Kartor:
  http://hum.gu.se/digitalAssets/1508/1508198_lorensberg_a4.jpg
  http://www.hum.gu.se/digitalAssets/1353/1353214_orienteringstavla-ht2011_sv.pdf  

  Fredag 12/1: Metod och projekt: vetenskapligt skrivande (språkvetenskap, interkulturellt lärande/film och litteratur) samt litteratursökning
  OBS! För momentet Litteratursökning ses vi i foajén på Universitetsbiblioteket för vidare guidning.

  08.30 – 08.55                     Gemensam samling och allmän information
  09.00 – 10.00                     Vetenskapligt skrivande: metod och teori inom språkvetenskap

  med didaktiskt perspektiv

  10.00 – 10.30                     Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
  10.30 – 12.30                     Litteratursökning - universitetsbiblioteket informerar (plats: UB, Seminarium 3)

  12.30 – 13.30                     Lunch (kan t.ex. köpas i Humanistens café)

  13.30 – 15.15                     Vetenskapligt skrivande: den vetenskapliga texten
  15.15 – 15.30                     Fika och mingel (kaffe/te kan t.ex. köpas i Humanistens café)
  15.30 – 16.30                     Vetenskapligt skrivande: interkulturellt lärande och/eller film
  16.45 – 17.45                     Vetenskapligt skrivande ur ett litterärt perspektiv
  18.00 – 21.00                     Gemensam kvällsbuffé på Humanisten. (Ta med ca 50 SEK till avgift för dryck.)

  Lördag 13/1: Litteratur i undervisningen I & projektarbetet

  09.00 – 11.30                    Uppstartseminarium för Litteratur i undervisningen I
  11.30 – 12.00                    Fika och mingel (kaffe/te serveras på plats)
  12.00 – 14.00                    Diskussion kring ämnesval för metod och projekt (alla deltagande lärare)

  Varmt välkomna!

  Institutionen för språk och litteraturer
  Göteborgs universitet
  Monika Mondor/Christine Fredriksson/Christina Lindqvist

  NB! Vi gjør oppmerksom på at norske studenter som har disse kursene i sin utdanningsplan for våren 2018, automatisk er påmeldt. Har du spørsmål om untdanningsplanen, ta kontakt med studiekonsulent for nettstudier Kjersti O'Callaghan (kjersti.ocallaghan@hiof.no)

  Svenske studenter som har spørsmål omkring påmeldingen til disse kursene, ta kontakt med programkoordinator Angela Marx-Åberg (angela.marx-aberg@lnu.se)

 • Plan for samlinger 2018

  Plan for samlinger 2018

  Fremmedspråk i skolen - Publisert den 10. oktober 2017 av kjerstio

  12. og 13. januar: Samling i Göteborg med oppstart av emnene Metode og prosjekt og Litteratur i undervisningen 1

  9. mars: Seminar i Halden for dem som begynner på eller er i ferd med å skrive masteroppgave

  30. og 31. august: Samling i Halden med oppstart av emnene:
  • Fokus på form,
  • Kommunikasjon
  • Interkulturell læring
  • Litteratur i undervisningen II
  • Elevspråksanalyse
  • Språklig variasjon

  Program og mer informasjon om disse samlingene kommer på denne nettsiden etter hvert.