Prosjektsider for IR

Historisk arkiv for alle nettsider til prosjektgrupper ved Avdeling for ingeniørfag.

2020

Bachelor i ingeniørfag – bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20B01

Fiberarmert betong i bærende dekkekonstruksjoner

COWI
B20B02

Vurdering av volumstabil betong ved bruk av ekspansivt tilsetningsmateriale, svinnkompenserende tilsetningsstoff og stålfiber

AF Gruppen, Betong Øst
B20B03

Mer tilpasningsdyktige bygg ved bruk av etterspente dekker»

Fabeko
B20B04

Undersøkelse av Foamrox komposittprodukt som byggematerialet i tunnel

Foamrox AS
B20B05

Analyse av overvannsproblematikken i krysset Brochs gate / Glemmengata ved ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger

Fredrikstad kommune
B20B06

Treverk som fuktbufring

Splitkon
B20B07

Geopolymerbetong som inneholder faseovergangsmaterialer i mikrokapsler med høy energibesparing og fasthet

Solid Entreprenør AS
B20B08

Dimensjonering og prosjektering av et nytt boligfelt i Vestby kommune

COWI
B20B09

Vurdering av undersøkelsesmetoder for identifisering av kilder til fremmedvann i avløpsnettet i Skivika, Fredrikstad

Driftsassistansen i Østfold IKS

Bachelor i ingeniørfag – maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20M01 Utvikling av testrigg og metodikk som verktøy for å bestemme friksjonsverdier i tetninger Seal Engineering
B20M02

Development of Mounting Solution for Sensor on Offshore Container Modules

Bartec Technor
B20M03

Føringsinnretning for røravvikling ved produksjon av umbilicals

Nexans

B20M04

Bacheloroppgave hos Paxter (KON)

Paxter AS
B20M05

Sandwichpaneler med re-entrant struktur

Høgskolen i Østfold

Bachelor i ingeniørfag – elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20E01

Simulation of energy management system for residential buildings

Høgskolen i Østfold
B20E02

Statistikk og forbruk på strømnettet i Fredrikstad

Norgesnett
B20E03

Overbelastning, skeivbelastning og støy i strømnettet: Problemer med økt andel elbilladere

Valdres Energinett AS
B20E04

Power Electronic Converters For Renewable Energy Systems

Høgskolen i Østfold
B20E05

Ladestrømbegrenser for LiFePO4-batterier

Nxtech
B20E06

Spenningsheving fra 18 til 22kV

Norgesnett
B20E07

Automatisering AV DESTILLASJONSKOLONNE

Høgskolen i Østfold
B20E011

Simulated operative process: Monitoring of tank level

IUT I’Indré, University of Orleans

Bachelor i ingeniørfag – industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20ID01

Tjenesteutvikling for Easypick AS (KON)

Easypick
B20ID02

Databaseløsning for bedre forvaltning av ressurser mellom bedrifter

Norwegian Centre of Circular Economy (NCCE) i samarbeid med Østfoldforskning
B20ID03

Design av medisinsk sug for det sivile marked (KON)

Excitus AS
B20ID04

Reduction of food waste in private households

Hochschule 21

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20IPL1

5S River boats

Rotostøp AS
B20IPL02

Verdistrømskartlegging Skolt

Skolt Pukkverk AS
B20IPL03

Lean i daglig drift

Contiga AS
B20IPL04

Green & Smart Living

Høgskolen i Østfold
B20IPL05

Gevinstpotenisal ved digitalisering av kommunale utleietjenester

Halden kommune
B20IPL06

Redesign

Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral
B20IPL07

Smartere parkering med direkte kobling til kollektivtilbud – tjenesteutvikling på parkeringsmuligheter i og rundt sentrum av Fredrikstad

Fredrikstad kommune
B20IPL08

Smartby prosjekt Marker

Marker kommune og eSmart Systems
B20IPL09

Tangen – et attraktivt friluftsområde

Marker Kommune
B20IPL10

Brukerdreven utvikling av Fredrikstad Aktivitetsråd

Fredrikstad Aktivitetsråd
B20IPL11

Increo

Increo Interactive Creations AS
B20IPL12

Elv møter hav 2.0

Høgskolen i Østfold
B20IPL13

River Føniks

Rotorstøp AS
B20IPL15

Reell-Redesign. Redesign for innvandrerkvinner

Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral

Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20BIO01 Metronidazolresistens hos anaerobe bakterier Høgskolen i Østfold
B20BIO02 Kompendium i nukleærmedisin Høgskolen i Østfold
B209BIO03

Metodevalidering av løselig transferinreseptor på analyseinstrumentet Siemens Prospec

Sykehuset Østfold, spesialanalyse
B20BIO04 Kartlegging av metoder og analyser for påvisning av koronavirus Høgskolen i Østfold
B20BIO05 Hvordan bedre fremmøteprosent blant givere som har fått timeavtale/innkalling til å gi blod? Sykehuset Østfold, blodbank
B20BIO06 Kartlegging av presisjon ved måling av laktat Olympiatoppen
B20BIO07 Analytiske feil ved måling av laktat Olympiatoppen
B20BIO08 Helgenomsekvensering Høgskolen i Østfold
B20BIO09 In vitro studies revealing immune stimulating properties of aluminum adjuvants used in vaccines Malmø Universitet
B20BIO10 Sammenligne labrutiner mellom Madagaskar og Norge Høgskolen i Østfold

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20K01 Lunar geopolymer Høgskolen i Østfold

Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20INT01

Simulation and construction of an induction machine (generator) for high RPM

Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University( LETI)
B20INT02 Simulation and construction of an inverter for high RPM induction machines Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI)
B20INT03 Theoretical study of possible benefits and high RPM generators Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI)

 

2019

Bachelor i ingeniørfag – bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19B01 Oppbygging av det vertikale bæresystemet i høye bygninger med krysslaminert massivtre Pro Consult
B19B02 En fremtid med 3D-armering  Multiconsult Fredrikstad
B19B03 Sammenligning av forskjellige avstivingssystemer for fleretasjes stålbygg
B19B04 Utforming av en idrettshall med hovedbæresystem i limtre mot LVL
B19B05

Energiabsorpsjonsprøving av fiberarmert sprøytebetong

Høgskolen i Østfold
B19B06 Bøyestrekk-kapasitet og fiberorientering i selvkomprimerende betong AF-Gruppen AS / Mapei AS
B19B07 Utrede en potensiell bærekraftig avløpsløsning for pumpeledning med elvekrysning og trasé i marin COWI
B19B08 Analyse av overvannsstrømmer under ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger for problemområder langs FV109 i Fredrikstad Fredrikstad kommune
B19B09 Undersøkelsesmetoder for å finne fremmedvann i Skivika Fredrikstad kommune
B19B10 Effektbruk og varmetilskudd i boliger Norconsult AS avd. Lillestrøm
B19B11 Planlegge ny bru for gående og syklende over Kanalen i Moss Statens vegvesen

Bachelor i ingeniørfag – maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19M01 LNG- Stirling straight-six

Enerin AS

B19M03 iBøye NxTech
B19M05 AR-assister tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul Slåttland
B19M06 Saltvannsmotor HiØ
B19M07

Automatisering av prosess for påføring av bindemiddel på metallinnlegg

Seal Engineering AS
B19M08 Lastemekanisme for Paxster

Paxster AS

B19M09 Utvikling av produksjonspall for Husqvarna Husqvarna
B19M10

Produksjonsmetoder og materialsystem for kompositt-girhus

B19M11 Kartlegging av varmeoverføring og optimalisering av avriming

Teknotherm marine AS

B19M12 Utarbeidelse av demonstrasjonsanlegg for innovativ vannteknologi Eik Ideverksted

Bachelor i ingeniørfag – elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19E01

Undersøkelse av ulike metoder for støtprøving av HVDC-kabler

Nexans
B19E02 Temperaturmåling av kabel basert på lederresistivitet Nexans Norway AS
B19E03 Tenning av kulegap ved hjelp av laser og/eller mikrobølger + optisk måling av kulegap Nexans
B19E04 Rutinetesting av høyspenningskabel Nexans
B19E06 Senssoranlegg for fritidsbåter Nxtech
B19E11 Utlader til Nexans høyspentlab Goodtech/Nexans
B19E12 Fornyelsesvurdering av Kleivi transformatorstasjon Hallingdal Kraftnett
B19E13

Static and dynamic inductive wireless chargers

HiØ
B19E14

Effektutjevning ved hjelp av fornybar energilagring

Smart energi
B19E15

Study and Research on PV Systems with MPPT and Grid Synchronization Control Algorithms

HiØ
B19E16 Styring av destillasjonskolonne HiØ

Bachelor i ingeniørfag – industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19ID01 AR-assistert tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul Slåttland
B19ID02

Design av tjeneste og grensesnitt for økt gjenbruk av klær

Østfoldforskning

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19IPL01 AR-assister tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul Slåttland
B19IPL02

Attraktiv og bærekraftig mobilitet

Fredrikstad kommune
B19IPL04 Smart Inkubator: Gründernes fremste medhjelper. En studie av gründernes behov og beste praksis blant Siva-inkubatorer Smart Innovation Norway
B19IPL05 LEAN-KONSTRUKSJON
En implementeringsguide for innføring av Lean-metoder og Lean strategirom i bygg- og anleggsbransjen
Nordic Group Holding AS
B19IPL06 Elv møter hav Kystlotteriet
B19IPL07 Forretningsutvikling for Holli Mølle AS
B19IPL08 Smart innovation lab Fredrikstad Fredrikstad kommune
B19IPL09 Gamlebyen i Fredrikstad (En levende bydel) Cafe Magenta
B19IPL10 Innovasjonsprosesser og faktorer ved digitalisering Fredrikstad kommune

Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19BIO01 Utprøving og sammenligning av ulike kommersielle dyrkningsmedier som erstatning for eksisterende egenproduserte medier. Sykehuset Vestfold (Tønsberg
B19BIO02 Antibiotika-resistente bakterier kan overleve i miljøet ved å danne biofilm. Kan samarbeid mellom ulike bakterier gjøre biofilmen bedre? Veterinærinstituttet (Oslo)
B19BIO03

Endret metode for direktepåvisning av bakterier i blodkultur ved hjelp av MaldiTOF

Sykehuset Østfold Mikrobiologi bakteriologi
B19BIO04 Kartlegging av avvik av blodvolumet i blodkulturflaskene ved sykehuset Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes, Seksjon for medisinsk mikrobiologi

B19BIO05 Innvirkning av hemolyse på barneprøver der det skal analyseres BiliT og ev. BiliD Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for automasjon
B19BIO06 Holdbarhet for analytter utover 2 timer fra prøvetaking til sentrifugering

Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for automasjon

B19BIO07 Informasjonsvideo om blodtransfusjon Sykehuset Østfold, Transfusjonsmedisin-blodbank
B19BIO08 Utprøving av multiblokker for immunhistokjemi Sykehuset Østfold, Seksjon for patologi

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19K01

Incorporation of Exilva in Building Materials

Borregaard AS

B19K02

Hydrogenproduksjon

Nel Hydrogen

Electrolyser AS

B19K03

Modifisering av vedheftsegenskaper i epoksy med mikrofibrillær cellulose

Re-Turn AS

B19K04

Utvikling av geopolymerbetong for bruk på månen

HiØ
B19K05

Optimalisering av fett- og lipidmetoder for makroalger

Havforsknings-

instiuttet

B19E16
Tverrfaglig

Styring av desillasjonskolonne

HiØ

 

2018

Bachelor i ingeniørfag – bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18B01  Implementering av overvannsstrategi for nedre del av Torshovbekken  Oslo kommune
B18B02  Kan solskjerming integrert i glasset erstatte utvendig solskjerming?  Veidekke
B18B03 Fleksible konstruksjoner som alternativ til stive konstruksjoner  Statens vegvesen
B18B04 Utbedring av bro over Krokstadelva (FV 116)  Statens vegvesen
B18B05  Identifisering av fremmedvann iavløpsnettet i Vikane  Fredrikstad   kommune
B18B06 Intern dokumentasjon av bæresystem ved bruk av 3D-skanning  IPOA
B18B07 Prosjektering og ombygging av krysset ved fv 119*118 i Moss, Melløskrysset  Statens vegvesen
B18B08  Flomsikring av utsatte områder i Leirsund  COWI
B18B09 Grønn byutvikling: Bærekraftige fasadesystemer på Cicignon Park  Nordic Group
B18B10 Sammenligning av nødvendig armeringsmengdeved bruk av ulike analyseverktøy  Rambøll

Bachelor i ingeniørfag – elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18E01  Trenings / prøvelab for El-montører  NELFO Østfold
B18E02  Mikrokraftverk  Smart Energi
B18E03  Testrigg for kommunikasjonsutstyr  Forsvaret
B18E04  Jordfeildeteksjon med AMS  NorgesNett
B18E05  Prosjektering av strømforsyning integrert med solcellanlegg  Multiconsult
B18E06  Set up of smart energy trainerBatteries in smart network  HiØ
B18E07  OBD2-løsning for Paxster Paxster AS
B18E08 Telemetry surveillance and signal processing
B18E09  Elbilens påvirkning på distribusjonsnettet i Fredrikstad  NorgesNett
B18E10  Elektrisk fremdrift av fritidsbåt  Sleipner

Bachelor i ingeniørfag – maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18M01 Foldemekanisme for Giraffe 8A  SAAB
B18M02  CO2 som fremtidens kuldemedium i maritim sektor Teknotherm Marine i Halden
B18M03 Saltvannsmotor  HiØ
B18M04 ≪Thruster Housing≫ i karbonfiber  Sleipner
B18M05 Selvforsterkende kjernematerialer for kompositt sandwichpaneler  HiØ
B18M06 Visualisering av maskinkonstruksjon i Virtual Reality  Goodtech
B18M07 Produksjon av ventilert fasadeelement  Glava
B18M08 Videreutvikling av Roof Rack  Loyds AS
B18M09 STIRLINGMOTOR FOR LABBRUK  HiØ
B18M10 Design and Calculation of a Wind Turbine of 250 kW in Hvaler, Norway

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18I01  Gjennomføre 5S ved BT-plast Halden AS
B18I02  Nullpunktsanalyse  Visit Fredrikstad & Hvaler
B18I03 Forretningsutvikling i Asamt  Asamt utvikling AS
B18I04 Analyse og forbedringsforslag av arbeidsprosess ved Aspire Brands AS  Aspire Brands
B18I05  Etablering av Forskningsstasjon for Hessdalen prosjektet  HiØ
B18I06 Effektivitet, innovasjon og vekst gjennom multilokasjonalt teamarbeid – en avstandsanalyse av SAAB Technologies Norway  SAAB Technologies Norway
B18I07  ARMA  Visit Fredrikstad og Østfold
B18I08  Kollektive arbeidsformer – et arbeidsfellesskap i endring.  Blender Collective
B18I09  Forretningsutvikling med Kuben  Fredrikstad Næringsforening

Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18BIO01  Utprøving av ulike molekylære hurtigtester for påvisning av influensa A, influensa B og Respiratory Syncytial virus (RSV) Sykehuset Vestfold
B18BIO02  Vil valg av materiale i matproduksjon ha betydning for bakteriers biofilmdannelse?  Veterinærinstituttet
B18BIO03  Antimikrobielle peptider fra bakterier  NMBU
B18BIO04  Stabilitet og holdbarhet av enterovirus – RNA  Sykehuset Østfold
B18BIO05  Validering av metoden for måling av aktivt vitamin B12 på analyseinstrumentet Architect i20000  Sykehuset Østfold
B18BIO06  Metodevalidering av total bilirubin  Høgskolen i Østfold

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18K01 NIR – Application in the detergent industry
B18K02 Kartlegging av vaskeeffektivitet for roterende vakuumtrommelfilter i celluloseblekeri  Borregaard AS
B18K03 Optimalisering av vannmengde og utnyttelse av TI02 i vaskevann på kjøletårn og scrubber  Kronos Titan
B18K04 Development of a Design Software Tool for a  Multi Zone Heat Storage System
B18K05 Phase change materials for thermal energy storage Universidad Politécnica de Cartagena
B18K06 Evaluation of waste as a geopolymer binder  Universidad Politécnica de Cartagena
B18K07 Sirkulærplast  HiØ
B18K08  Utvikling av metoder og kalibreringsmodeller for NIR-analyse av kvalitetsparametere i soyaolje  Denofa AS
B18K09  Avsalting av vann – Cryoflotasjon  HiØ

Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
INT01 Construction of LNG (Liquid Nature Gas) handling facilities
INT02  Electric power from the cold
INT03  LNG (Liquid Nature Gas) industrial and marketing access, a feasibility study on market openings
INT04  Design and calcultation of a wind turbine of 250 KW in Hvaler Norway
INT05  Solar panel fields monitoring
INT06 Modelling, simulation and testing of a distributed generator system with variable renewables and storage systems

2017

Bachelor i ingeniørfag – bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17B01 Digital eiendomsledelse med åpen BIM
B17B02 Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som BREEM-NOR bidra til færre byggskader?
B17B03 Reologiske og mekaniske egenskaper ved ulike kornfordelingskurver med vasket maskinsand Franzefoss Pukk AS
Norbetong AS
B17B04 Effekt av stålfiberarmering i normalbetong og SKB Mapei AS
B17B05 Reologiske og mekaniske egenskaper i selvkomprimerende betong
B17B06 Nedbøyning og langtidseffekter på betongkonstruksjon Rambøll
B17B07 Løsninger for fastlager på bru Multiconsult
B17B08 Rasjonalisering av bæresystem for offentlige bygg i massivtre Multiconsult
B17B09 Jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden Rambøll
B17B10 Jordnagling-sikring av høy skråning ved Fv 502 Bårlidalen i Eidsvoll Statens Vegvesen
B17B11 Overvannshåndtering langs Hogstvedtveien i Ås kommune  Ås kommune
Sweco
B17B12 Detaljer Nipa-prosjektet: dykkerledning og kryssing av Rv111 Cowi
Sarpsborg kommune
B17B13 Prosjektering av ombygging av krysset mellom fylkesvegene 120 og 115 i Våler kommune Statens Vegvesen
B17B14 Prosjektering av rundkjøring i Bergenhus-krysset i Rakkestad kommune Statens Vegvesen

Bachelor i ingeniørfag – elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17E01 Høyspentkabel betongelementer
B17E02 Koblingskodensator for støtanlegg Nexans
B17E03 Oppvarming av kabel under aldringsprøver Nexans
B17E04 Prosjektere leilighetsbygg i Oslo Installatørgruppen
B17E05 Hjemmeautorisasjon. Protokoller. Integrasjon. Smart Energi
B17E06 Elektrifisering av FB11: Fredrikstad – Gardermoen Nettbuss
Travel AS
B17E07 Mobilt tidtakersystem Båstad IL Skøyter
B17E08 Modus til Zigbee NxTech

Bachelor i ingeniørfag – maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17M01 Automatisk avemballering av pall Dynatec
B17M02 Opphenging av Umbilicals Nexans
B17M03 Energioptimalisering Brynildsen
B17M04 Nedbøing/skadeanalyse, kompositter Hydrolift
B17M05 Test and verification of Shell and Tube heat exchanger Eagleburgmann
B17M06 Herding av kompositter
B17M07 Industriell bruk av Edgecam Trygg Industri AS
B17M08 Optimalisering, videreutvikling og dimensjonering av MOTO RSM-1024 Østfold felgteknikk
B17M10 Paxter/Konstruksjon og styrkeberegning scooter for postlevering Paxter
B17M11 Korreksjonsverktøy for terminering Nexans

Bachelor i ingeniørfag – industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17ID01 Tobiasstol – barnestol for barn med nedsatt stabilitet/tonus Bardum AS
B17ID02 Smartfloor – smarte produkter for varebil Loyds Industri AS
B17ID03 Utvikling av elektrisk bysykkel NxTech AS
B17ID04 Paxster – generasjon 3 Paxter AS
Loyd Industri AS
B17ID05 NIR Spektron D20 måleinstrument 1 Predictor AS
B17ID06 Rulleskistav til Rollersafe rulleski Soon Design AS
B17ID07 NIR Spektron D20 måleinstrument 2 Prediktor AS

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17I01 Lean i Syklus AS Syklus materialgjenvinning AS
B17I02 Samarbeidsmodell for sentrumsutvikling – BID i Fredrikstad Fredrikstad Næringsforening
B17I03 Omdømmebygging hos Statens vegvesen Statens Vegvesen
B17I04 Konseptutvikling for Redesign QR Østfoldforskning
B17I05 Forskningsstasjon Hessdalen Høgskolen i Østfold
B17I06 Fremtidig flyplassdrift Luftforsvaret
B17I07 Produktutvikling og innovasjonsprosesser i praksis Nxtech AS
B17I08 Produktutvikling ved Jackon AS Jackon AS
B17I09 Verdistrømkartlegging ved Nexans Nexans
B17I10 Analyse og forbedringsforslag av Saab Technologies Norway AS sin innovasjon- og utviklingsevne Poseidon
B17I11 Lean som naturlig del av den daglige driften Dokka Fasteners AS
B17I12 Marketing strategy for Zapcharger, initiation on the French market Zaptec AS

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17K01 Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, pH og turbiditet i vann Eurofins
B17K02 Polymerisasjonsgrad på isoleringspapir Nexans
B17K03 Stabilisering av raffinørlinje Norske Skog Saubrugs
B17K04 Analyse av korrosjon i varmeveksler Mjørud

 

2016

blogg.hiof.no/b16m01
blogg.hiof.no/b16m02
blogg.hiof.no/b16k04
blogg.hiof.no/b16k06
blogg.hiof.no/b16k05
blogg.hiof.no/b16m04
blogg.hiof.no/b16m05
blogg.hiof.no/b16m08
blogg.hiof.no/b16m09
blogg.hiof.no/b16k03″
blogg.hiof.no/b16b02
blogg.hiof.no/b16b03
blogg.hiof.no/b16b06
blogg.hiof.no/b16b07
blogg.hiof.no/b16k02
blogg.hiof.no/b16b08
blogg.hiof.no/b16b10
blogg.hiof.no/b16id04
blogg.hiof.no/b16id06
blogg.hiof.no/b16k01
blogg.hiof.no/b16id7
blogg.hiof.no/b16e01
blogg.hiof.no/b16e02
blogg.hiof.no/b16e03
blogg.hiof.no/b16e04
blogg.hiof.no/b16e06
blogg.hiof.no/b16e09
blogg.hiof.no/b16e10
blogg.hiof.no/b16e11
blogg.hiof.no/b16i04
blogg.hiof.no/b16i08
blogg.hiof.no/b16i10

2015

blogg.hiof.no/b15b02
blogg.hiof.no/b15b04
blogg.hiof.no/b15b05
blogg.hiof.no/b15b06
blogg.hiof.no/b15b08
blogg.hiof.no/b15b09
blogg.hiof.no/b15id01
blogg.hiof.no/b15id03
blogg.hiof.no/b15id04
blogg.hiof.no/b15id05
blogg.hiof.no/b15int02
blogg.hiof.no/b15m02
blogg.hiof.no/h15e01
blogg.hiof.no/h15e03
blogg.hiof.no/h15ipl02