Prosjektsider for IR

Historisk arkiv for alle nettsider til prosjektgrupper ved Avdeling for ingeniørfag.

2017

Bachelor i ingeniørfag – bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17B01 Digital eiendomsledelse med åpen BIM
B17B02 Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som BREEM-NOR bidra til færre byggskader?
B17B03 Reologiske og mekaniske egenskaper ved ulike kornfordelingskurver med vasket maskinsand Franzefoss Pukk AS
Norbetong AS
B17B04 Effekt av stålfiberarmering i normalbetong og SKB Mapei AS
B17B05 Reologiske og mekaniske egenskaper i selvkomprimerende betong
B17B06 Nedbøyning og langtidseffekter på betongkonstruksjon Rambøll
B17B07 Løsninger for fastlager på bru Multiconsult
B17B08 Rasjonalisering av bæresystem for offentlige bygg i massivtre Multiconsult
B17B09 Jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden Rambøll
B17B10 Jordnagling-sikring av høy skråning ved Fv 502 Bårlidalen i Eidsvoll Statens Vegvesen
B17B11 Overvannshåndtering langs Hogstvedtveien i Ås kommune  Ås kommune
Sweco
B17B12 Detaljer Nipa-prosjektet: dykkerledning og kryssing av Rv111 Cowi
Sarpsborg kommune
B17B13 Prosjektering av ombygging av krysset mellom fylkesvegene 120 og 115 i Våler kommune Statens Vegvesen
B17B14 Prosjektering av rundkjøring i Bergenhus-krysset i Rakkestad kommune Statens Vegvesen

Bachelor i ingeniørfag – elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17E01 Høyspentkabel betongelementer
B17E02 Koblingskodensator for støtanlegg Nexans
B17E03 Oppvarming av kabel under aldringsprøver Nexans
B17E04 Prosjektere leilighetsbygg i Oslo Installatørgruppen
B17E05 Hjemmeautorisasjon. Protokoller. Integrasjon. Smart Energi
B17E06 Elektrifisering av FB11: Fredrikstad – Gardermoen Nettbuss
Travel AS
B17E07 Mobilt tidtakersystem Båstad IL Skøyter
B17E08 Modus til Zigbee NxTech

Bachelor i ingeniørfag – maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17M01 Automatisk avemballering av pall Dynatec
B17M02 Opphenging av Umbilicals Nexans
B17M03 Energioptimalisering Brynildsen
B17M04 Nedbøing/skadeanalyse, kompositter Hydrolift
B17M05 Test and verification of Shell and Tube heat exchanger Eagleburgmann
B17M06 Herding av kompositter
B17M07 Industriell bruk av Edgecam Trygg Industri AS
B17M08 Optimalisering, videreutvikling og dimensjonering av MOTO RSM-1024 Østfold felgteknikk
B17M10 Paxter/Konstruksjon og styrkeberegning scooter for postlevering Paxter
B17M11 Korreksjonsverktøy for terminering Nexans

Bachelor i ingeniørfag – industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17ID01 Tobiasstol – barnestol for barn med nedsatt stabilitet/tonus Bardum AS
B17ID02 Smartfloor – smarte produkter for varebil Loyds Industri AS
B17ID03 Utvikling av elektrisk bysykkel NxTech AS
B17ID04 Paxster – generasjon 3 Paxter AS
Loyd Industri AS
B17ID05 NIR Spektron D20 måleinstrument 1 Predictor AS
B17ID06 Rulleskistav til Rollersafe rulleski Soon Design AS
B17ID07 NIR Spektron D20 måleinstrument 2 Prediktor AS

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17I01 Lean i Syklus AS Syklus materialgjenvinning AS
B17I02 Samarbeidsmodell for sentrumsutvikling – BID i Fredrikstad Fredrikstad Næringsforening
B17I03 Omdømmebygging hos Statens vegvesen Statens Vegvesen
B17I04 Konseptutvikling for Redesign QR Østfoldforskning
B17I05 Forskningsstasjon Hessdalen Høgskolen i Østfold
B17I06 Fremtidig flyplassdrift Luftforsvaret
B17I07 Produktutvikling og innovasjonsprosesser i praksis Nxtech AS
B17I08 Produktutvikling ved Jackon AS Jackon AS
B17I09 Verdistrømkartlegging ved Nexans Nexans
B17I10 Analyse og forbedringsforslag av Saab Technologies Norway AS sin innovasjon- og utviklingsevne Poseidon
B17I11 Lean som naturlig del av den daglige driften Dokka Fasteners AS
B17I12 Marketing strategy for Zapcharger, initiation on the French market Zaptec AS

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17K01 Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, pH og turbiditet i vann Eurofins
B17K02 Polymerisasjonsgrad på isoleringspapir Nexans
B17K03 Stabilisering av raffinørlinje Norske Skog Saubrugs
B17K04 Analyse av korrosjon i varmeveksler Mjørud

 

2016

blogg.hiof.no/b16m01
blogg.hiof.no/b16m02
blogg.hiof.no/b16k04
blogg.hiof.no/b16k06
blogg.hiof.no/b16k05
blogg.hiof.no/b16m04
blogg.hiof.no/b16m05
blogg.hiof.no/b16m08
blogg.hiof.no/b16m09
blogg.hiof.no/b16k03″
blogg.hiof.no/b16b02
blogg.hiof.no/b16b03
blogg.hiof.no/b16b06
blogg.hiof.no/b16b07
blogg.hiof.no/b16k02
blogg.hiof.no/b16b08
blogg.hiof.no/b16b10
blogg.hiof.no/b16id04
blogg.hiof.no/b16id06
blogg.hiof.no/b16k01
blogg.hiof.no/b16id7
blogg.hiof.no/b16e01
blogg.hiof.no/b16e02
blogg.hiof.no/b16e03
blogg.hiof.no/b16e04
blogg.hiof.no/b16e06
blogg.hiof.no/b16e09
blogg.hiof.no/b16e10
blogg.hiof.no/b16e11
blogg.hiof.no/b16i04
blogg.hiof.no/b16i08
blogg.hiof.no/b16i10

2015

blogg.hiof.no/b15b02
blogg.hiof.no/b15b04
blogg.hiof.no/b15b05
blogg.hiof.no/b15b06
blogg.hiof.no/b15b08
blogg.hiof.no/b15b09
blogg.hiof.no/b15id01
blogg.hiof.no/b15id03
blogg.hiof.no/b15id04
blogg.hiof.no/b15id05
blogg.hiof.no/b15int02
blogg.hiof.no/b15m02
blogg.hiof.no/h15e01
blogg.hiof.no/h15e03
blogg.hiof.no/h15ipl02