Prosjektsider for IR

Historisk arkiv for alle nettsider til prosjektgrupper ved Avdeling for ingeniørfag.

2018

Bachelor i ingeniørfag – bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18B01  Implementering av overvannsstrategi for nedre del av Torshovbekken  Oslo kommune
B18B02  Kan solskjerming integrert i glasset erstatte utvendig solskjerming?  Veidekke
B18B03 Fleksible konstruksjoner som alternativ til stive konstruksjoner  Statens vegvesen
B18B04 Utbedring av bro over Krokstadelva (FV 116)  Statens vegvesen
B18B05  Identifisering av fremmedvann iavløpsnettet i Vikane  Fredrikstad   kommune
B18B06 Intern dokumentasjon av bæresystem ved bruk av 3D-skanning  IPOA
B18B07 Prosjektering og ombygging av krysset ved fv 119*118 i Moss, Melløskrysset  Statens vegvesen
B18B08  Flomsikring av utsatte områder i Leirsund  COWI
B18B09 Grønn byutvikling: Bærekraftige fasadesystemer på Cicignon Park  Nordic Group
B18B10 Sammenligning av nødvendig armeringsmengdeved bruk av ulike analyseverktøy  Rambøll

Bachelor i ingeniørfag – elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18E01  Trenings / prøvelab for El-montører  NELFO Østfold
B18E02  Mikrokraftverk  Smart Energi
B18E03  Testrigg for kommunikasjonsutstyr  Forsvaret
B18E04  Jordfeildeteksjon med AMS  NorgesNett
B18E05  Prosjektering av strømforsyning integrert med solcellanlegg  Multiconsult
B18E06  Set up of smart energy trainerBatteries in smart network  HiØ
B18E07  OBD2-løsning for Paxster Paxster AS
B18E08 Telemetry surveillance and signal processing
B18E09  Elbilens påvirkning på distribusjonsnettet i Fredrikstad  NorgesNett
B18E10  Elektrisk fremdrift av fritidsbåt  Sleipner

Bachelor i ingeniørfag – maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18M01 Foldemekanisme for Giraffe 8A  SAAB
B18M02  CO2 som fremtidens kuldemedium i maritim sektor Teknotherm Marine i Halden
B18M03 Saltvannsmotor  HiØ
B18M04 ≪Thruster Housing≫ i karbonfiber  Sleipner
B18M05 Selvforsterkende kjernematerialer for kompositt sandwichpaneler  HiØ
B18M06 Visualisering av maskinkonstruksjon i Virtual Reality  Goodtech
B18M07 Produksjon av ventilert fasadeelement  Glava
B18M08 Videreutvikling av Roof Rack  Loyds AS
B18M09 STIRLINGMOTOR FOR LABBRUK  HiØ
B18M10 Design and Calculation of a Wind Turbine of 250 kW in Hvaler, Norway

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18I01  Gjennomføre 5S ved BT-plast Halden AS
B18I02  Nullpunktsanalyse  Visit Fredrikstad & Hvaler
B18I03 Forretningsutvikling i Asamt  Asamt utvikling AS
B18I04 Analyse og forbedringsforslag av arbeidsprosess ved Aspire Brands AS  Aspire Brands
B18I05  Etablering av Forskningsstasjon for Hessdalen prosjektet  HiØ
B18I06 Effektivitet, innovasjon og vekst gjennom multilokasjonalt teamarbeid – en avstandsanalyse av SAAB Technologies Norway  SAAB Technologies Norway
B18I07  ARMA  Visit Fredrikstad og Østfold
B18I08  Kollektive arbeidsformer – et arbeidsfellesskap i endring.  Blender Collective
B18I09  Forretningsutvikling med Kuben  Fredrikstad Næringsforening

Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18BIO01  Utprøving av ulike molekylære hurtigtester for påvisning av influensa A, influensa B og Respiratory Syncytial virus (RSV) Sykehuset Vestfold
B18BIO02  Vil valg av materiale i matproduksjon ha betydning for bakteriers biofilmdannelse?  Veterinærinstituttet
B18BIO03  Antimikrobielle peptider fra bakterier  NMBU
B18BIO04  Stabilitet og holdbarhet av enterovirus – RNA  Sykehuset Østfold
B18BIO05  Validering av metoden for måling av aktivt vitamin B12 på analyseinstrumentet Architect i20000  Sykehuset Østfold
B18BIO06  Metodevalidering av total bilirubin  Høgskolen i Østfold

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18K01 NIR – Application in the detergent industry
B18K02 Kartlegging av vaskeeffektivitet for roterende vakuumtrommelfilter i celluloseblekeri  Borregaard AS
B18K03 Optimalisering av vannmengde og utnyttelse av TI02 i vaskevann på kjøletårn og scrubber  Kronos Titan
B18K04 Development of a Design Software Tool for a  Multi Zone Heat Storage System
B18K05 Phase change materials for thermal energy storage Universidad Politécnica de Cartagena
B18K06 Evaluation of waste as a geopolymer binder  Universidad Politécnica de Cartagena
B18K07 Sirkulærplast  HiØ
B18K08  Utvikling av metoder og kalibreringsmodeller for NIR-analyse av kvalitetsparametere i soyaolje  Denofa AS
B18K09  Avsalting av vann – Cryoflotasjon  HiØ

Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
INT01 Construction of LNG (Liquid Nature Gas) handling facilities
INT02  Electric power from the cold
INT03  LNG (Liquid Nature Gas) industrial and marketing access, a feasibility study on market openings
INT04  Design and calcultation of a wind turbine of 250 KW in Hvaler Norway
INT05  Solar panel fields monitoring
INT06 Modelling, simulation and testing of a distributed generator system with variable renewables and storage systems

2017

Bachelor i ingeniørfag – bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17B01 Digital eiendomsledelse med åpen BIM
B17B02 Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som BREEM-NOR bidra til færre byggskader?
B17B03 Reologiske og mekaniske egenskaper ved ulike kornfordelingskurver med vasket maskinsand Franzefoss Pukk AS
Norbetong AS
B17B04 Effekt av stålfiberarmering i normalbetong og SKB Mapei AS
B17B05 Reologiske og mekaniske egenskaper i selvkomprimerende betong
B17B06 Nedbøyning og langtidseffekter på betongkonstruksjon Rambøll
B17B07 Løsninger for fastlager på bru Multiconsult
B17B08 Rasjonalisering av bæresystem for offentlige bygg i massivtre Multiconsult
B17B09 Jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden Rambøll
B17B10 Jordnagling-sikring av høy skråning ved Fv 502 Bårlidalen i Eidsvoll Statens Vegvesen
B17B11 Overvannshåndtering langs Hogstvedtveien i Ås kommune  Ås kommune
Sweco
B17B12 Detaljer Nipa-prosjektet: dykkerledning og kryssing av Rv111 Cowi
Sarpsborg kommune
B17B13 Prosjektering av ombygging av krysset mellom fylkesvegene 120 og 115 i Våler kommune Statens Vegvesen
B17B14 Prosjektering av rundkjøring i Bergenhus-krysset i Rakkestad kommune Statens Vegvesen

Bachelor i ingeniørfag – elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17E01 Høyspentkabel betongelementer
B17E02 Koblingskodensator for støtanlegg Nexans
B17E03 Oppvarming av kabel under aldringsprøver Nexans
B17E04 Prosjektere leilighetsbygg i Oslo Installatørgruppen
B17E05 Hjemmeautorisasjon. Protokoller. Integrasjon. Smart Energi
B17E06 Elektrifisering av FB11: Fredrikstad – Gardermoen Nettbuss
Travel AS
B17E07 Mobilt tidtakersystem Båstad IL Skøyter
B17E08 Modus til Zigbee NxTech

Bachelor i ingeniørfag – maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17M01 Automatisk avemballering av pall Dynatec
B17M02 Opphenging av Umbilicals Nexans
B17M03 Energioptimalisering Brynildsen
B17M04 Nedbøing/skadeanalyse, kompositter Hydrolift
B17M05 Test and verification of Shell and Tube heat exchanger Eagleburgmann
B17M06 Herding av kompositter
B17M07 Industriell bruk av Edgecam Trygg Industri AS
B17M08 Optimalisering, videreutvikling og dimensjonering av MOTO RSM-1024 Østfold felgteknikk
B17M10 Paxter/Konstruksjon og styrkeberegning scooter for postlevering Paxter
B17M11 Korreksjonsverktøy for terminering Nexans

Bachelor i ingeniørfag – industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17ID01 Tobiasstol – barnestol for barn med nedsatt stabilitet/tonus Bardum AS
B17ID02 Smartfloor – smarte produkter for varebil Loyds Industri AS
B17ID03 Utvikling av elektrisk bysykkel NxTech AS
B17ID04 Paxster – generasjon 3 Paxter AS
Loyd Industri AS
B17ID05 NIR Spektron D20 måleinstrument 1 Predictor AS
B17ID06 Rulleskistav til Rollersafe rulleski Soon Design AS
B17ID07 NIR Spektron D20 måleinstrument 2 Prediktor AS

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17I01 Lean i Syklus AS Syklus materialgjenvinning AS
B17I02 Samarbeidsmodell for sentrumsutvikling – BID i Fredrikstad Fredrikstad Næringsforening
B17I03 Omdømmebygging hos Statens vegvesen Statens Vegvesen
B17I04 Konseptutvikling for Redesign QR Østfoldforskning
B17I05 Forskningsstasjon Hessdalen Høgskolen i Østfold
B17I06 Fremtidig flyplassdrift Luftforsvaret
B17I07 Produktutvikling og innovasjonsprosesser i praksis Nxtech AS
B17I08 Produktutvikling ved Jackon AS Jackon AS
B17I09 Verdistrømkartlegging ved Nexans Nexans
B17I10 Analyse og forbedringsforslag av Saab Technologies Norway AS sin innovasjon- og utviklingsevne Poseidon
B17I11 Lean som naturlig del av den daglige driften Dokka Fasteners AS
B17I12 Marketing strategy for Zapcharger, initiation on the French market Zaptec AS

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B17K01 Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, pH og turbiditet i vann Eurofins
B17K02 Polymerisasjonsgrad på isoleringspapir Nexans
B17K03 Stabilisering av raffinørlinje Norske Skog Saubrugs
B17K04 Analyse av korrosjon i varmeveksler Mjørud

 

2016

blogg.hiof.no/b16m01
blogg.hiof.no/b16m02
blogg.hiof.no/b16k04
blogg.hiof.no/b16k06
blogg.hiof.no/b16k05
blogg.hiof.no/b16m04
blogg.hiof.no/b16m05
blogg.hiof.no/b16m08
blogg.hiof.no/b16m09
blogg.hiof.no/b16k03″
blogg.hiof.no/b16b02
blogg.hiof.no/b16b03
blogg.hiof.no/b16b06
blogg.hiof.no/b16b07
blogg.hiof.no/b16k02
blogg.hiof.no/b16b08
blogg.hiof.no/b16b10
blogg.hiof.no/b16id04
blogg.hiof.no/b16id06
blogg.hiof.no/b16k01
blogg.hiof.no/b16id7
blogg.hiof.no/b16e01
blogg.hiof.no/b16e02
blogg.hiof.no/b16e03
blogg.hiof.no/b16e04
blogg.hiof.no/b16e06
blogg.hiof.no/b16e09
blogg.hiof.no/b16e10
blogg.hiof.no/b16e11
blogg.hiof.no/b16i04
blogg.hiof.no/b16i08
blogg.hiof.no/b16i10

2015

blogg.hiof.no/b15b02
blogg.hiof.no/b15b04
blogg.hiof.no/b15b05
blogg.hiof.no/b15b06
blogg.hiof.no/b15b08
blogg.hiof.no/b15b09
blogg.hiof.no/b15id01
blogg.hiof.no/b15id03
blogg.hiof.no/b15id04
blogg.hiof.no/b15id05
blogg.hiof.no/b15int02
blogg.hiof.no/b15m02
blogg.hiof.no/h15e01
blogg.hiof.no/h15e03
blogg.hiof.no/h15ipl02