Om bloggserveren

blogg.hiof.no er Høgskolen i Østfold sin egen bloggplattform. Hvis du ønsker tilgang Kontakt IT-Vakta . Kriterier for opprettelse av blogg

Oversikt over aktuelle blogger

Avdelinger og enheter

Forskergrupper

Ansatte og andre blogger

Har du forslag til aktive blogger som bør nevnes her? Ta kontakt med noen i Markeds- og kommunikasjonsenheten.