COLA-korpuset

Velkommen til COLA-korpuset, Corpus Oral de Lenguaje Adolescente

Cola-korpuset tilbyr forskere muntlige samtaler mellom ungdommer (13-19 år) fra Madrid og andre spansktalende hovedstader.
COLA-korpuset er kommet til ved et samarbeid mellom UiB og HiOf.

 

 

 

 

 

 

 

 

COLA-korpuset har fire underavdelinger:

   COLAm: ungdomsspråk i Madrid
   COLAba: ungdomsspråk i Buenos Aires
   COLAs: ungdomsspråk i Santiago de Chile
   COLAman: ungdomsspråk i Managua

COLAm-korpuset (Madrid-delen) er under rettelse og beregnes bli ferdig juli 2022. De andre underavdelingene (unntatt Managua) ferdigstilles i desember 2022.
Ved hjelp av COLA-korpuset kan man forske på ungdommers særegne talemåte, innflytelsen av andre språk på det spansk ungdomsspråket. Man kontrastere materialet fra de spansktalende hovedstader/metropoler med det materialet som allerede finnes i korpusene UNO (Oslo) og COLT (London).

COLAkorpuset ligger under CLARINO med den nye plattformen korpuskel: http://clarino.uib.no/korpuskel/page

COLA-prosjektet er finansiert av det Humanistiske fakultet, Institutt for Fremmedspråk og Meltzerfondet ved Universitetet i Bergen, NFR (Norges Forskningsråd) og Høgskolen i Østfold.
De tekniske aspektene av korpuset er utført av Knut Hofland ved forhenværende UniResearch

Deltagere i COLA prosjektet:

Prosjektleder: Professor Annette Myre Jørgensen. Institutt for Språk, litteratur og kultur, Høgskolen i Østfold
Transkripsjonskoordinator Esperanza Eguía Padilla. Institutt for Språk, litteratur og kultur, Høgskolen i Østfold
Professor Em. Anna-Brita Stenström, Engelsk Institutt, Universitetet i Bergen.
Professor Juan Antonio Martínez López, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Førsteamanuensis Eli Marie Drange Danbolt, Universitetet i Agder.
Professor Mariano Reyes Tejedor, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Dra. Giovanna Angela Mura, Univ. de Alicante, Master Stine Huseby
Master Lise Holmvik, Master Solfrid Hernes, Master Evert Jakobsen
Master Kristine Eide, Master Maria Espeland