COLA-Prosjektet

Velkommen til COLA-prosjektet:

COLA=Corpus Oral de Lenguaje Adolescente

COLA-prosjektet er et samarbeid mellom UiB og HiOf. Målsetningen med Cola-prosjektet er å tilby forskere et korpus med muntlig ungdomsspråk (fra 13 til 19 år) fra Madrid og andre spansktalende hovedstader på nettet.

 

 

 

 

 

 

 

COLAkorpuset består av muntlig, uformelt ungdomsspråk  fra Madrid og andre spansktalende hovedstader. COLAm-korpuset (Madrid-delen) er under rettelse og beregnes bli ferdig juli 2021. De andre underavdelingene (untatt Managua) ferdigstilles i desember 2021. COLA-korpuset har fire underavdelinger:

   COLAm: ungdomsspråk i Madrid
   COLAba: ungdomsspråk i Buenos Aires
   COLAs: ungdomsspråk i Santiago de Chile
   COLAman: ungdomsspråk i Managua

Ved hjelp av COLAkorpuset kan man forske på ungdommers særegne talemåte, innflytelsen av andre språk på det spansk ungdomsspråket, man kontrastere materialet fra de spansktalende hovedstader/metropoler med det materialet som allerede finnes i korpusene UNO (Oslo) og COLT (London). Se ‘lenker’ i menyen til venstre.

COLAkorpuset ligger under CLARINO med den nye plattformen korpuskel: http://clarino.uib.no/korpuskel/page

COLA-prosjektet er finansiert av det Humanistiske fakultet, Institutt for Fremmedspråk og Meltzerfondet ved Universitetet i Bergen, NFR (Norges Forskningsråd) og Høgskolen i Østfold.
De tekniske aspektene av korpuset utføres av Knut Hofland ved UniResearch

Deltagere i COLA prosjektet:

Prosjektleder: Professor Annette Myre Jørgensen. Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag, Høgskolen i Østfold
Transkripsjonskoordinator Esperanza Eguía Padilla
Professor Em. Anna-Brita Stenström, Engelsk Institutt, Universitetet i Bergen.
Professor Juan Antonio Martínez López, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Førsteamanuensis Eli Marie Drange Danbolt, Universitetet i Agder.
Professor Mariano Reyes Tejedor, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Dra. Giovanna Angela Mura, Univ. de Alicante
Master Stine Huseby
Master Lise Holmvik
Master Solfrid Hernes
Master Evert Jakobsen
Master Kristine Eide
Master Maria Espeland