COLA-prosjektet

Velkommen til COLA-korpuset

Hovedmålsetningen med Cola-prosjektet er å tilby forskere et korpus med muntlig
ungdomsspråk (fra 13 til 19 år) fra Madrid og andre spansktalende hovedstader på nettet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Colakorpuset har muntlig, uformelt ungdomsspråk (fra 13 til 19 år) fra Madrid og andre spansktalende hovedstader. COLAm-korpuset (Madrid-delen) er under rettelse og beregnes bli ferdig juli 2018. De andre underavdelingene (untatt Managua) ferdigstilles i desember 2019. COLA-korpuset har fire underavdelinger:

fl COLAm: ungdomsspråk i Madrid

fl COLAba: ungdomsspråk i Buenos Aires

fl COLAs: ungdomsspråk i Santiago de Chile

COLAman: ungdomsspråk i Managua

Ved hjelp av COLA-korpuset kan man forske på ungdommenes talemåte, innflytelsen av andre språk på det spansk ungdomsspråket, kontrastere materialet fra de spansktalende hovedstader/metropoler med det materialet som allerede finnes i korpusene UNO (Oslo) og COLT (London). Se ‘lenker’ i menyen til venstre.

COLAkorpuset ligger under CLARINO med den nye plattformen korpuskel: http://clarino.uib.no/korpuskel/page

COLA-prosjektet er finansiert av det Humanistiske fakultet, Institutt for Fremmedspråk og Meltzerfondet ved Universitetet i Bergen, NFR (Norges Forskningsråd) og Høgskolen i Østfold.
De tekniske aspektene av korpuset utføres av Knut Hofland ved UniResearch

Deltagere i COLA prosjektet:

Prosjektleder: Professor Annette Myre Jørgensen. Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag, Høgskolen i Østfold

Transkripsjonskoordinator Esperanza Eguía Padilla

Professor Em. Anna-Brita Stenström, Engelsk Institutt, Universitetet i Bergen.

Professor Juan Antonio Martínez López, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Førsteamanuensis Eli Marie Drange Danbolt, Universitetet i Agder.

Professor Mariano Reyes Tejedor, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

 

Dra. Giovanna Angela Mura, Univ. de Alicante
Master Stine Huseby
Master Lise Holmvik
Master Solfrid Hernes
Master Evert Jakobsen
Master Kristine Eide
Master Maria Espeland