Presentasjon av prosjektgruppen

Vår prosjektgruppe er en liten men hardtarbeidende duo på to studenter, bestående av  Marthe «Maskin» Staw Lindberg (26), en rå dame og student med en stå på vilje av stål og en arbeidsmoral utenom det vanlige.  Marte har i bachelor prosjektet vårt rollen som prosjektleder på gruppen vår og har på bakgrunn av at hun i fjor gjennom studiene gjennomførte en tilstandsanalyse hos ARE treindustrier som i stor grad har gitt hun en innsikt og bidratt til grunnlaget for utformingen av bachelor prosjektet vårt.  Foruten Marthes faglige kompetanse er hun også en person som besitter de mellommenneskelige og helt sentrale egenskapene  som i et samarbeidsprosjekt er helt essensielle.

Jon (33) er teamets andre medlem. Jons rolle i bachelor prosjektet er assisterende prosjektleder, samt marked og prosessansvarlig. Jon har i likhet med Marthe de samme egenskapene hva gjelder å jobbe hardt over tid, men med et familieliv ved siden av studiene bestreber derfor Jon seg på  å finne de smutthullene i timeplanen som gjør at han kan holde seg ajour med den evigproduserende prosjektlederen.  Jons styrke i forbindelse med prosjektet er hans sosiale kompetanse og evne til å komme i prat med mennesker og knytte dialog og skaffe seg innsikt gjennom relasjonsbygging.

 

«the little engine that could»

 

Som en liten enhet bestående av to, er den nedre grense for å i det hele tatt kunne kalle seg et team nådd og for gjennomføringen av prosjektet og samarbeidet innad i teamet ble det for oss helt essensielt å utnytte hverandres styrker og egenskaper. Å bruke mye tid i prosjektets startfase på å lære hverandre å kjenne både hva gjelder faglig kompetanse, men også de ulike mellommenneskelige kvalitetene har gjort at vi med utover i samarbeidet har utviklet forståelsen for hvordan vi kan bruke disse egenskapene til å spille hverandre gode, noe som så langt har høstet resultater både hva gjelder det konkrete arbeidet vi utfører i forbindelse med bachelor prosjektet, men også prosessen og samarbeidet innad i teamet. Vi gleder oss til veien videre og å dele erfaringene våre med dere.