Omvisning i produksjonen

Gjennom arbeidet med bachelorprosjektet i ARE Treindustrier, har en vesentlig del av vår prosess vært å bygge innsikt og kunnskap om bedriften, og hvordan de jobber sammen, for å best mulig kunne bistå dem med å nå sitt mål.

ARE Treindustrier har siden prosjektets oppstart ytret et behov, for bistand til å strukturere prosessene for idéutviklingsfasen, for nye produkter, og en kreativ tilnærming til dette, med utgangspunkt i samhandling på tvers av ulike roller og ansvarsområder internt.

For oss har en viktig faktor underveis i prosjektet vært å snakke med, og tilegne oss kunnskap underveis, gjennom å snakke med arbeiderne i de ulike sektorene, i ARE treindustrier.

For en tid tilbake var det gjengen på produksjonen i Askim,  som satte av god tid til en grundig omvisning, for en nysgjerrig student 🙂