AreaS-medlemmer

AreaS medlemmer.

Franck Orban (Leder), områdekunnskap, historie, EU
Elin Strand Larsen (Nestleder), medievitenskap, Norden
Andre Avias, litteratur, Fransk talende verden, Frankrike
Harald Borgebund, statsvitenskap, EU
Wladimir Alfredo Chavez Vaca, litteratur, Latin-Amerika
Daniel Lees Fryer, litteratur, Storbritannia
Marjo-Riitta Rynning, økonomi, Norden, Finland
Johanna Mary Wagner, kjønsforskning, USA
Håvard Friis Nilsen, statsvitenskap, psykologiens og pedagogikkens historie,
Rania Maktabi, Statsvitenskap, Midtøsten, Nord-Afrika
Anje Müller Gjesdal, filologi, diskursanalyse, Norge og Frankrike
Fred Carlo Anderssen, interkulturell forståelse, skole, Norden
Hélène Marie Celdran, fransktalende verden, Nord-Afrika
Sondre Lindahl, terrorismestudier
Ole Vanem, bibliotekar, seminarkoordinator
Robert M. Mikkelsen, historie, USA
Torgeir Landro, historie, Norge/Norden (NLA, Høgskolen Bergen)
Elisabetta Cassina Wolff, historie, Italia (IAKH, Universitet i Oslo)
David Mauk, USA, amerikansk historie (ILOS, Universitetet i Oslo)
Kai Heidemann, Maastricht University, Nederland (assosiert medlem)