AreaS-medlemmer

Per 1. november 2018 hadde AreaS 13 medlemmer.