Om AreaS

Forskergruppen for områdestudier AreaS er stiftet i juni 2016 og er organisert ved Avdeling for Økonomi, Språk og Samfunnsfag ved HiØ har for tiden medlemmer både fra ØSS og LU. Gruppen er åpen for kolleger fra andre avdelinger ved høyskolen og eksterne institusjoner. Gruppens fokalpunkt er analysen av materielle og immaterielle områder.

Med «materielle områder» menes territorier med en kontinental, subkontinental, nasjonal eller subnasjonal dimensjon.

«Immaterielle områder» kan forstås som politiske, kulturelle, økonomiske, historiske eller språklige konstruksjoner som på en eller annen måte har vært eller er knyttet til og interagerer med territorier.

AreaS prioriterer en tverrfaglig tilnærming til studien av områder som trekker på fag som statsvitenskap, økonomi, historie, geografi, kulturkunnskap, sosiologi og språk. AreaS legger stor vekt på språkmangfold.

Gruppen publiserer primært på norsk og engelsk, samtidig som andre språk som er aktuelle for analysen av et bestemt område vil tas i bruk. Dette gjenspeiles i gruppens bloggside.

AreaS har særkompetanse på følgende områder. Se medlemsliste for kontakt.

  • Vest- og Øst-Europa (EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Polen, Ungarn)
  • Midtøsten
  • Øst- og Vest-Norden (Norge, Sverige, Finland)
  • Det arktiske området og Island.
  • Russland/Sovjetunionen
  • USA
  • Latin-Amerika