Bokbad med Fanny Duckert: I medienes søkelys

Elin Strand Larsen og Fanny Duckert. Foto: Franck Orban

Tirsdag 17. oktober besøkte Fanny Duckert biblioteket på HiØ for å snakke om sin nye bok: I medienes søkelys. Nestleder i AreaS, Elin Strand Larsen, ledet samtalen.

Opptaket fra boksamtalen finner du her

Duckert er norsk psykolog og professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Hennes forskningsfelt er innen organisasjonspsykologi og rusbruk. Sammen med psykolog og forfatter Kim Edgar Karlsen, har Duckert nylig gitt ut boken: «I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring».

For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes opplevelser ved kritisk medieomtale.

Denne boken er resultatet av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Psykologiske dybdeintervjuer gir innsikt i mediaeksponertes opplevelser av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene og omgivelsene rundt.

Nestleder i AreaS, Elin Strand Larsen, ledet samtalen hvor de tok for seg opplevelse av å bli hengt ut i mediene, strategier i møte med journalistene, hvilken rettigheter man har knyttet til medieeksponeringen og betydningen av sosiale medier når det stormer som verst. Strand Larsen har selv forsket på kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bokbad med Fanny Duckert: I medienes søkelys

Videoopptaket av AreaS-seminar med Elin Sørsdahl om Marine Le Pen og høyrepopulisme i Europa nå tilgjengelig

28. mars 2017 inviterte AreaS til et seminar med Elin Sørsdahl (journalist i TV2) på biblioteket ved HiØ i Halden.

Elin og Alf Ole Ask (journalist i Aftenposten) skrev sammen boken “Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa.”

Etter en presentasjon av boken snakket Sørsdahl og AreaS medlem Franck Orban om forholdet mellom Nasjonal Front i Frankrike og andre høyrepopulistiske krefter i Europa. Deretter ble en diskusjon mellom forfatteren og publikum.

Seminaropptaket er nå tilgjengelig og kan sees her.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Videoopptaket av AreaS-seminar med Elin Sørsdahl om Marine Le Pen og høyrepopulisme i Europa nå tilgjengelig

Videoopptaket av AreaS-seminar med Åsne Seierstad om jenteradikalisering nå tilgjengelig

13. februar 2017 arrangerte AreaS et seminar i HiØs bibliotek om fenomenet “jenteradikalisering,” og Åsne Seierstad bok “To søstre.”

Etter Seierstads presentasjon av boken og en samtale med AreaS-medlem Franck Orban rundt tematikken ble publikum invitert til en samtale med bokforfatteren.

Seminaropptaket er nå tilgjengelig å kan sees her.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Videoopptaket av AreaS-seminar med Åsne Seierstad om jenteradikalisering nå tilgjengelig

Foredragsrekke om kvinner, makt og politikk

Mandag 25. september gikk forskergruppene «Politikk, Økonomi og Filosofi» og «Områdestudier–AreaS» sammen om foredragsrekken Kjønnsmakt og politikk på Litteraturhuset i Fredrikstad. To uker etter Stortingsvalget gav medieviter Elin Strand Larsen (HiØ), historiker Elisabeth Lønnå og statsviter Rania Maktabi (HiØ) tre ulike innfallsvinkler til temaene kvinner, makt og politikk.

Elin Strand Larsen stilte spørsmålet: Hvorfor går langt flere kvinnelige statsråder av som følge av politiske skandaler? Strand Larsen har intervjuet åtte kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler i Skandinavia mellom 1978 og 2010, og spurt de om hvordan de opplevde mediedekningen, deres retoriske forsvar og betydningen av kjønn.

 

Elisabeth Lønnå gav oss et historisk innblikk i kvinners indirekte makt på 1950-tallet. Gjennom sine nettverk og utstrakt lobbyvirksomhet var de med på å fremme kvinners sak i det offentlige rom. Lønnå benyttet samskatten som et eksempel på kvinners indirekte makt.

 

Rania Maktabi tok oss med til Kuwait og viste oss hvordan og hvorfor mannlige islamister ble motvillige feminister i møte med kvinners tilstedeværelse i parlamentet. Islamistene fremmet kvinnevennlige forslag, især i perioden da fire kvinnelige parlamentarikere ble valgt inn mellom 2009 – 2011.

 

De tre korte foredragene ble etterfulgt av spørsmål fra salen og vi fikk en spennende diskusjon i plenum. Arrangementet var en del av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Foredragsrekke om kvinner, makt og politikk

Forskergruppene AreaS og Tekst-i-Kontekst med felles seminar om nasjonal identitet

26. september 2017 arrangerte forskergruppene AreaS og Tekst-i-Kontekst et seminar ved biblioteket i HiØ/Halden.

Temaet for seminaret var den nasjonale identitetens forhold til språk i samklang kultur, litteratur, politikk og historie. Et slikt forhold varierer fra land til land i Europa gjennom tidene.

Forskere ved høyskolen har ledet et internasjonalt prosjekt om hvordan nasjonal identitet best kan analyseres ved å trekke veksler på forskjellige fag og fagtradisjoner.

Prosjektet ble initiert og ledet av Sigmund Kvam, leder av forskergruppen Tekst-i-Kontekst og AreaS-medlem.

Arrangementet var en del av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

Innledere :

  • Nasjonal Front og lepéno-gaullismen etter presidentvalget i Frankrike: fortsatt veien å gå? ved Franck Orban
  • Brexit narratives – what happened during the referendum and how are these narratives shaping the negotiations? ved John Todd
  • Språk, nasjon og identitet i to romaner fra Québec ved Guri Barstad
  • DDR – fra tysk til sosialistisk identitet? ved Sigmund Kvam

Seminarets presentasjonsside

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskergruppene AreaS og Tekst-i-Kontekst med felles seminar om nasjonal identitet

Kvinner i maktens korridorer

Nestleder i AreaS, Elin Strand Larsen, har skrevet en kronikk for Forskning.no om kvinnerekorden på Stortinget etter valget. Den ble publisert 19. september og er blant de mest leste og kommenterte artiklene på Forskning.no. Kronikken ble også trykket i Fredriksstad Blad og Moss Avis den 25. september. Kronikken i fulltekst finner du her.   

Faksimile: Forskning.no

«Kvinnerekord på Stortinget» kunne man lese på NRK.no og i andre medier etter forrige ukes Stortingsvalg. For første gang i historien ville andelen kvinner på tinget være over 40 prosent – 41,4 prosent for å være eksakt. Mandatfordelingen viste at 70 av de 169 representantene i det nye Stortinget ville være kvinner.

Kun 2 av 9 representanter på Østfoldbenken er kvinner – Høyres Ingjerd Schou som tar en ny periode på tinget og nykommeren fra Arbeiderpartiet Elise Bjørnebekk-Waagen.

En gladnyhet for hele det politiske spekteret. Andelen kvinner på tinget har ikke vært høyere enn – nettopp forrige Stortingsvalg. Et bilde av Miljøpartiets kvinnelige talsperson, Une Aina Bastholm, toppet saken. Hennes parti har fått 100 prosent kvinnerepresentasjon på Stortinget – av den enkle grunn at Bastholm er MDGs eneste representant.

Norge er langt fra best i klassen

Kronikk i F-B 25. september

Fordelingen viser også at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter er kvinner, mens regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har bare 28 kvinner på sin liste med til sammen 73 mandater.

Spesielt ille er det for Frp hvor man kun finner 8 kvinner blant 28 representanter. Tallet på kvinner i regjeringsposisjon er altså ikke like imponerende som den samlede kvinneandelen på Stortinget.

Norge er dessuten langt fra best i klassen når vi sammenligner med de andre nordiske landene. Tall fra «Women in national parliaments» viser at både Island (47.6 prosent), Sverige (43.6 prosent) og Finland (42.0 prosent) har flere kvinner i sine parlamenter enn Norge. I en internasjonal sammenheng når Norge bare opp til 11. plass etter Stortingsvalget – rangert under land som Rwanda, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Senegal, Mexico og Sør-Afrika.

Ingen selvfølge at kvinnelige politikere løfter kvinnesaker

Hvorfor er det å ha en høy kvinnerepresentasjon på Stortinget et mål i seg selv? Dersom tanken er at flere kvinnelige politikere i Stortinget vil bidra til å fremme en mer kvinnevennlig politikk eller løfte likestillingsspørsmål, så vil vi nok bli skuffet.

Våre erfaringer fra norske redaksjoner viser at flere kvinnelige journalister langt ifra bidrar til en høyere kvinnerepresentasjon i mediene eller til å løfte mykere historier på nyhetsplass. De har heller tilpasset seg det mannsdominerte miljøet i redaksjonen.

Det er heller ingen selvfølge at kvinnelige politikere på Stortinget ønsker å sette kvinnesaker spesielt på dagsordenen. De kan ha andre og kanskje motstridende politiske interesser som de vil kjempe for gjennom sitt politiske mandat. Flere kvinner på tinget betyr ikke nødvendigvis en endring av politisk kurs – selv ikke med kvinner i topp-posisjoner som statsminister og finansminister.

Kan ikke stirre oss blinde på kjønn

Dersom kvinnerepresentasjonen på tinget derimot er viktig for å bedre speile det norske samfunnet, kan vi ikke stirre oss blinde på kjønn. Vel så viktig er blant annet alder og etnisitet. Det er få godt voksne personer på tinget til å representere en stadig aldrende befolkning i Norge. Andelen representanter av en annen etnisitet er også forsvinnende liten på tinget – til tross for at den har økt siden forrige Stortingsvalg.

Selv om det er flere kvinner i maktens korridorer, er fortsatt korridoren dekorert med bilder på bilder av gamle politikere – hovedsakelig menn – som skuer ned på dem.

Så før vi jubler over kvinnerekord på Stortinget bør vi ta inn over oss at vi er langt fra best i klassen – verken i Norden eller verden for øvrig – og spørre oss selv hvorfor vi nettopp trenger en høy kvinnerepresentasjon i Norges nasjonalforsamling.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kvinner i maktens korridorer

Nonviolence Ain’t What It Used to Be: A Conversation with Shon Meckfessel

Shon Meckfessel og Daniel Lees Fryer

Fredag 25. august arrangerte AreaS boksamtale med Shon Meckfessel, forfatteren av boka Nonviolence Ain’t What It Used to Be: Unarmed Insurrection and the Rhetoric of Resistance. Boka tar for seg debatten om voldelig og ikkevoldelige aksjoner i ulike sosiale og politiske bevegelser, fra Indias frigjøringskamper og USAs borgerrettighetsbevegelse til dagens Occupy og Black Lives Matter.

Shon presenterte og oppsummerte hovedtemaene fra boka. Etterpå diskuterte vi bl.a. forholdet mellom opprør og kapital, begrepene vold/ikkevold, og rollen av sosiale medier i ulike sosiale og politiske bevegelser.

Hele samtalen kan du se/høre her

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nonviolence Ain’t What It Used to Be: A Conversation with Shon Meckfessel

En kritisk analyse av Trumps Amerika

AreaS-medlem Robert Lewis Mikkelsen skrev nylig en analyse av Donald Trump for Cappelen Damn: President Trump: Riding the Tiger.

Analysen tar for seg et meget enkelt og grunnleggende spørsmål: hvordan kunne verdens største supermakt og et av verdens eldste og stabile demokrati ende opp med å produsere en administrasjon som i best fall ligner på et reality TV-show? Robert gir et tilbakeblikk på presidentvalget-2016, utforsker de bakenliggende årsakene som skapte Trump som politisk fenomen og valgmaskin og skisserer noen politiske linjer for en fremtid som mer enn noensinne preges av usikkerhet.

Artikkelen er primært rettet mot lærere og studenter i engelsk og kan hentes her i PDF-versjon.

Posted in Uncategorized | Comments Off on En kritisk analyse av Trumps Amerika

AreaS med analyse av meningsmålinger rundt Stortingsvalget

30. august 2017 var AreaS-medlem Harald Borgebund på NRK Østfold for å snakke om Stortingsvalget og om faktorene som kan påvirke velgernes avstemning.

Radioinnlegget med Harald finner du her.

Posted in Uncategorized | Comments Off on AreaS med analyse av meningsmålinger rundt Stortingsvalget

NordMedia-paper om gravende journalistikk

NordMedia-mottakelse på Tampere Rådhus

AreaS-medlem, Elin Strand Larsen, deltok på NordMedia-konferanse i Tampere, Finland 17-19. august med paperet: “A Justification and Celebration of Investigative Journalism. An analysis of four political scandals nominated to SKUP between 2010 and 2014”.

Her er en kort introduksjon til paperet:

Each year the investigative journalism association in Norway – SKUP – hands out a SKUP award and several SKUP diplomas to news stories for excellence in investigative reporting. To nominate a story for the Norwegian SKUP award, the responsible journalists have to write a methods report describing how they worked, problems they encountered and the consequences of the story.

The methods reports can be seen as both a justification and an argument for why exactly that specific news story deserves to win an award for best investigative report. The methods reports also serve as examples of what the journalists themselves think of as “best practice” when it comes to investigative journalism. Last, but not least, the nominations lead up to an award ceremony and a celebration of so-called “muckraker” journalism in Norway.

In this paper, I will use qualitative textual analysis to analyze a selection of methods reports concerning political scandals in Norway between 2010 and 2014. What is considered a political scandal in this context is based on an earlier register of political scandals in the Nordic countries (Allern, Kantola, Pollack, & Blach-Ørsten, 2012; Allern & Pollack, 2016). By comparing the methods reports and the scandal register, I found four cases both considered political scandals and nominated to SKUP – The Embassy Case 2010, The Gift Case 2010, The Self-Defense Case 2012 and The Vimpelcom Case 2014. Analyzing the four methods reports, I have chosen to focus on three of the aspects the SKUP jury takes into account when evaluating the quality of investigative journalism – resistance, ethics and consequences.

In the discussion and conclusion, you will find a table summing up my analysis of the four methods reports. The table gives an overview of the mediums nominating their investigative stories to SKUP, what kind of scandals are nominated, the discussion of resistance, ethics and consequences in the methods report, as well as the awards received.

Link til tabellen:

A justification and celebration of investigative journalism

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on NordMedia-paper om gravende journalistikk