AreaS-seminar : “Du må ikke sove. Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge.” En boksamtale med Håvard Friis Nilsen

 

AreaS-medlem Håvard Friis Nilsen høstet gode kritikker fra mange hold for sin nyeste bok, som kom ut før jul. Etter å ha vært rundt på mange scener og podcaster og pratet om boka, ble det endelig en presentasjon og samtale om boka på “hjemmebane”.

Boken har fattet bred interesse, og det er kanskje ikke så rart, da den utrolige historien om Wilhelm Reich samtidig forteller mye om verdenshistorien i det forrige århundre. I tillegg har han hatt stor betydning for psykologifaget, kanskje i Norge mer enn noe annet land.

Her følger en kort beskrivelse av boken, som er sakset fra forlaget Aschehoug:

Fra fronten i første verdenskrig kom Wilhelm Reich til Wien og ble legestudent – og elev av Sigmund Freud. Fra Norge kom professor Harald Schjelderup til Wien for å lære psykoanalyse. Interessen for psykoanalysen, det ubevisste og seksualiteten fenget hele verden.
Men de politiske spenningene var økende, og kampen om ledelsen i den unge analytikerprofesjonen sterk. Demonstrasjonstog og kamper mellom kommunister og nazister preget de tyskspråklige land, og situasjonen ble farlig. Etter Hitlers maktovertakelse inviterte Schjelderup Reich til Norge. Han skulle bli her i fem dramatiske år.
Blant de norske kulturpersonlighetene Wilhelm Reich hadde i analyse og knyttet seg til, var Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Harald Schjelderup, Nic Waal og Rolf Stenersen. Samtidig hadde han høye forskerambisjoner; Reich ville løse kreftens gåte og avdekke livsenergien som en medisinsk realitet. I hemmelighet møtte han Lev Trotskij, som befant seg i Norge som flyktning da Moskvaprosessene brøt ut. Vidkun Quisling angrep ham som «jødisk seksualpornograf». Snart eksploderte alt samtidig.

Det var mange som kom på dette seminaret ved biblioteket på HiØ/Halden mandag 27. februar 2023.

Arrangør

Biblioteket, forskningsgruppen AreaS

Håvard Friis Nilsen (til høyre) i boksamtale med leder for AreaS Franck Orban (til venstre)
Håvard Friis Nilsen (til høyre) i boksamtale med leder for AreaS Franck Orban (til venstre). Foto: Elin Strand Larsen