AreaS-seminar: Kampen mot terrorisme: strategier for bekjempelse. En boksamtale med Sondre Lindahl

Helt siden terrorangrepet den 11. september 2001 har bekjempelse av terrorisme stått øverst på lista over sikkerhetspolitiske spørsmål. Tiltak for å bekjempe terrorisme har påvirket både livene og samfunnene våre i svært stor grad, og i boken “Kampen mot terrorisme: strategier for bekjempelse” diskuterer forfatter Sondre Lindahl hvordan ulike perspektiver på fenomenet påvirker hvilke strategier stater velger å bruke i kampen mot terrorisme. 

I dette AreaS-seminar, som fant sted 22. mai 2023 snakker Sondre om sin bok med Elin Strand Larsen, nestleder for forskergruppen AreaS.

Du kan nå få tilgang til både podcast og video av seminaret på AreaS’ webside.