Hannah Arendt og rettssaken mot Adolf Eichmann: Onskapens banalitet

Adolf Eichmann administrerte Nazi-Tysklands deportering av jøder til utryddelsesleire, og sto i 1961 tiltalt for “forbrytelser mot det jødiske folk og mot menneskeheten”. Arendt, som selv hadde sittet i Gestapos fengsel, dekket rettssaken i Jerusalem som reporter for magasinet The New Yorker. Foredraget fokuserer på Hannah Arendts klassiker publisert i 1963: Eichmann in Jerusalem: The Banality of Evil.Tid og sted: 22. aug. 2019 10:1511:00Biblioteket Remmen

Illustrasjon: Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han gjester Remmen med et foredrag om den tysk-amerikanske statsviteren og politiske filosofen Hannah Arendt (1906 – 1975). Foredraget fokuserer på Hannah Arendts klassiker publisert i 1963: Eichmann in Jerusalem: The Banality of Evil.

Hagtvet skrev forordet til den norske oversettelsen av Arendts bok, utgitt av Bokklubbene i 2000. Han møtte Hannah Arendt som student ved Yale University på 1970-tallet, og har skrevet og forsket på Arendts teori om totalitarianisme.

Hagtvet har utgitt Intellektuelle og det proletære. Pervertert idealisme? (redigert sammen med Øystein Sørensen og Nik. Brandal, Dreyer, 2014); Dannelse: tenkning, modning, refleksjon – Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning» (redigert sammen med Gorana Ognjenovic, Dreyer, 2011); og Folkemordenes Svarte Bok (red., Universitetsforlaget, 2008). Han var redaktør for standardverket om og av statsviter og politisk sosiolog Stein Rokkan (1921 – 1979) Stein Rokkan: Stat, nasjon og klasse (Universitetsforlaget, 1987).

Arrangør

Rania Maktabi ved AreaS, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og Biblioteket på Remmen

Hagtvet på AreaS-seminaret ved HiØ biblioteket, 22. august 2019. Illustrasjon: Franck Orban