Om hvordan norske hjemvendte fremmedkrigere skal behandles på P2

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

21. februar 2019 var AreaS leder Franck Orban gjest på Studio 2 på P2 sammen med prof. Tore Bjørgo for å snakke om hvordan norske hjemvendte fremmedkrigere skal mottas og behandles av rettssystemet og om hvilke muligheter som finnes for deres reintegring i samfunnet.  Podcasten av programmet finnes her.