“Don’t Shoot! The Plague of Guns in America.” Om debatten rundt skyteepisoder på skoler i USA.

AreaS-medlem Robert Mikkelesen skrev en oppdateringsartikkel til Cappelen Damms nye lærebok Access to English, Social Studies.

Denne online-artikkelen, som kom ut 24. april,  handler om debatten rundt skoleskyting på amerikanske skoler. Artikkelen kan hentes her.