Algerie, Tunisia og Marokko. Samfunn, politikk og kvinner etter 2011

Hva er likhetene og forskjellene mellom de nord-afrikanske statene? Illustrasjon: Colourbox

11. desember arrangerer forskningsgruppen Areas i samarbeid med Deichman bibliotek Majorstua og Mosaic følgende panelsamtale: «Algerie, Tunisia og Marokko. Samfunn, politikk og kvinner etter 2011».

De tre nord-afrikanske statene – Algerie, Marokko og Tunisia – er medlemmer av Den arabiske liga sammen med 19 andre arabiske stater. De har mange likheter. Blant annet har kvinner bedre rettigheter i disse statene enn i andre land i Midøsten. Samtidig er de tre statene påfallende ulike.

Innledere:

  • Ragnhild Johnsrud Zorgati (Universitetet i Oslo) introduserer Tunisia
  • Sara Merabti Elgvin (Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI) introduserer Algerie
  • Rania Maktabi (HiØ) introduserer Marokko
  • Houmad Achour, leder av Mosiac er ordstyrer

Arrangementet finnes her.