Konsept finalisering

Da har vi vært i møter med arbeidsgiver og målgruppe, hvor vi har diskutert konseptprototypene. I samsvar med arbeidsgiver gjennomførte vi en pugh-matrise for å evaluere konseptene. Basert på resultatene fra pugh-matrisen, er gruppen nå i prosessen med å ferdigstille konseptene. De siste ukene vil nå bli brukt til å ferdigstille prosjektrapporten. Per den 25. april har vi skrevet 37 sider uten å ha begynt på: resultat, diskusjon og konklusjon. Som resten av bachelor oppgavene, benytter vi oss av IMRAD-modellen. Prosjektrapporten leveres mandag 15.mai. Vi har derfor knappe 20 dager før innlevering. ALLE MANN PÅ DEKK!