Innlevert rapport —- Expo Next!

Da har gruppen levert prosjektrapporten. Det krevde sitt å skrive 19800 ord, men vi klarte det! Nå er det EXPO som venter og planleggingen er godt i gang. Opprigging starter 13.juni som gir oss nok tid til å planlegge årets beste stand!

Til informasjon, er EXPO et event / utsilling av årets master- og bacheloroppgaver ved institutt for ingeniørfag. EXPO går over 2 dager fra 14-15.juni. For nærmere informasjon se HER! 

 

 

Konsept finalisering

Da har vi vært i møter med arbeidsgiver og målgruppe, hvor vi har diskutert konseptprototypene. I samsvar med arbeidsgiver gjennomførte vi en pugh-matrise for å evaluere konseptene. Basert på resultatene fra pugh-matrisen, er gruppen nå i prosessen med å ferdigstille konseptene. De siste ukene vil nå bli brukt til å ferdigstille prosjektrapporten. Per den 25. april har vi skrevet 37 sider uten å ha begynt på: resultat, diskusjon og konklusjon. Som resten av bachelor oppgavene, benytter vi oss av IMRAD-modellen. Prosjektrapporten leveres mandag 15.mai. Vi har derfor knappe 20 dager før innlevering. ALLE MANN PÅ DEKK!

 

 

Verdenscafe med 1., 2. og 3. klasse ved IPL!

Ideate 

PÅ grunn av workshopen befinner nå gruppen seg i ideate i Design thinking prosessen og her gjelder det å komme med så mange ideer som overhodet mulig. Slik at vi har et bredt spekter og velge i når vi skal spisse det inn.
Vi har så langt gjennomført to prosesser som handler om å produsere mange ulike ideer. Brainstorming og ideutviklingskart, men gruppen har valgt å kjøre en hybrid løsning av disse de går veldig inn i hverandre.  Begge har som fokus og være positiv til den andres ideer slik at det er lettere å bygge videre på ideene som kommer opp. 

 

Six thinking hats er noe vi brukte i etterkant for å evaluere ideene som dukket opp for å finne ut av hva som er realistisk og hva som ikke er realistisk og gjennomføre. Evalueringsmetoden deles opp i seks ulike faser: prosess, kreativitet, fakta, følelser, fordeler og negativitet. Det er ikke noe spesifikk rekkefølge dette må gjennomføres i. Gjennomføringen hjalp oss å få et bedre innblikk i hva som manglet på ideene våre og hva vi må finne mer ut av for å realisere de ulike konseptene.  

Planen fremover er nå å fortsette med å utvikle ideene vi har kommet frem til å gjøre enda mer søking for å finne ut av hva som allerede eksisterer, slik at vi skaper enda mer troverdighet og realisme rundt konseptene vi utvikler.  

 

Define 

For å få bedre forståelse av hvilke behov, ønsker og spørsmål vi skal bygge ideene og konseptene på, var det imperativt at vi utviklet og konstaterte problemstillinger som definerte den videre rollen i prosjektet.  Enkelte kontrollspørsmål vi stilte oss selv i denne prosessen var å kartlegge om prosessen beveger seg i riktig retning: «Forstår vi hva kunden spør om?», «Vet kunden hva de vil ha?» og «Kan vi levere etter kundens forventninger?». Om disse spørsmålene kan besvares vil resultatet trolig bli optimalt og skreddersydd til kunden (Brondy & Kaźmierczak, 2017, s. 250).

Workshop.

I samarbeid med studenter fra 1,2 og 3. klasse ved innovasjon og prosjektledelse har vi nå gjennomført en kreativ workshop. Workshopen ble gjennomført for å danne en bedre forståelse av studentenes ønsker, behov, tanker og ideer, vedrørende utviklingen av Fredrikstad.

Vi benyttet oss av den sosiale og kreative metoden, Verdenscafe. Metoden legger til rette for dialog og diskusjon rundt ønskede problemstillinger. Metoden ga oss innsikt og perspektiver, som var nødvendig for gjennomføring av ideutviklingsfasen. Vi gjennomførte verdenscafeen med tre bord, fordelt på 12 studenter. På hvert av bordene satt en «bordleder» fra prosjektgruppen som noterte og støttet diskusjonen. Problemstillingene ble deretter diskutert i intervaller på 15 minutter. Selve verdenscafeen varte i 1 time, hvor 45 minutter ble satt av til å arbeide. For å ivareta «cafestemningen», ble det servert saft, kake og vafler, i og mellom rundene. Ideen stammer fra metoden, hvor vi gjennom cafeens gode smaker, lave forventinger og trygge rammer styrker den psykologiske tryggheten til deltakerne. (Klev & Levin, 2021, s. 196).

For å maksimere effekten av verdenscafeen valgte vi å gjennomføre metoden med en ny vri. Istedenfor å kun belage oss på en overordnet problemstilling, valgte vi å bruke tre ulike problemstillinger, fordelt på tre ulike bord. Dette gjorde vi i håp om å bygge et sterkere datagrunnlag. Denne endringen ga både positive og negative konsekvenser for resultatet av workshopen. På den ene siden fikk vi muligheten til å hente inn en større differerende mengde data, men på den andre siden var studentene nødt til å sette seg inn i/ forstå nye problemstillinger på kort tid. Mer tid til forståelse, førte til mindre tid til metodeutførelse, som kan ha resultert i lavere kvalitet.

Hva hadde vi gjort annerledes hvis vi kunne gjort det igjen?

Ved en ny gjennomføring verdenscafeen, burde vi legge inn lengre pauser og sette av mer tid til forståelse av hver problemstilling.

For å ikke sette rammer på kreativiteten til deltakerne valgte vi å ikke gi en detaljrik presentasjon av prosjektet. Introduksjonen ble derfor litt vel kort, som resulterte i at vi brukte en del tid i oppstarten av diskusjonen på å svare på en del byggetekniske spørsmål. I retrospekt er det ikke sikkert at rammene for kreativitet hadde vært påvirket, hvis vi fremført en mer detaljert presentasjon om oppgaven og de byggetekniske funksjonene. Kan hende dette hadde økt verdien av resultatet.

 

Innformasjonsinnhenting via workshop.

 

Yes! Da har vi endelig gjennomført workshop nr.2. Takk for innsatsen! Vi setter uendelig stor pris på alle som tok seg tid til å delta på workshopen. Dataene vi nå besitter vil være avgjørende for videre konseptutvikling.

 

Teamet!

Hei!
Mitt navn er Simon Kjølberg, jeg er 26 år gammel og er en lokal Fredrikstadgutt med røtter på Hvaler. Jeg er student innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold og jobber nå med bachelorprosjekt med en gruppe motiverte gutter. På fritiden finner du meg enten på golfbanen eller i skibakken.
Jeg ser for meg en jobb innenfor eiendomsutvikling da jeg synes dette er veldig spennende og helt i tråd med vårt bachelorprosjekt.
Hei,
Jeg heter Elias Sætevik er 23 år gammel og kommer fra kystbyen Sandefjord. Store deler av fritiden min brukes på å løfte døde metallgjenstander på et helsestudio og alt som medfølger den livstilen på hjemmebane. Dette prosjektet var mildt sagt en no-brainer for meg ettersom at jeg ønsker å jobbe innenfor eiendomsutvikling og derav ha en finger med i spillet innen infrastruktur. Jeg har fra tidligere bakgrunn innen eiendomsmegling og nå prosjektledelse, så eiendomsutvikling ble av den grunn en naturlig overgang og spisse seg inn mot. Et prosjekt av den denne størrelsen vil gi meg relevant erfaring innen det respektive «yrket» og potensielt åpne opp dører inn til det fremtidige arbeidslivet.
Hei!
Mitt navn er Michael Lundgaard Simensen 24 år, og kommer fra Fredrikstad. Jeg studerer Innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold. På fritiden liker jeg å trene og holde meg i form. Jeg føler at dette bachelor prosjektet er midt i blinken for meg. For dette feltet er noe jeg har lyst til å jobbe videre med etter studie. Jeg ser frem til en spennende og krevende prosjektperiode, og gleder meg til å se hva vi som gruppe ender opp med som sluttresultat.
Hei!
Jeg heter Tord Oscar Bognæs Magnusson. Jeg er 24 år og kommer fra «Østfolds» perle Jeløy, Moss. Som prosjektleder er det spennende å lede et prosjekt av denne størrelsen. Denne oppgaven er svært relevant for meg siden alt innen eiendom er en sterk lidenskap. Det er også artig at jeg kan sette prosjektet i en historisk kontekst ettersom min morfar startet sin karriere som sivilingeniør hos Fredrikstads Mekaniske Verksted. Selv har jeg brukt utallige timer på å studere eiendom, så når vi fikk muligheten til å jobbe med eiendomsutviklergigantene Selvaag Bolig og Jotne Eiendom, falt valget naturlig. De er med på å gjøre «fremtidens byer bedre» og «speiler og fremhever byen innen bærekraft». Oppgaven bidrar til å gi meg en bredere forståelse og innsyn for prosjektlederrollen, samtidig som det er spennende å ta del i et eiendomsutviklingsprosjekt av denne størrelsen

 

Prosjekt Bindeverft Blogg

Av Tord Oscar Bognæs Magnusson, Michael Lundgaard Simensen, Simon Kjølberg og Elias Sætevik.

Hei og velkommen til bloggen Prosjekt Bindeverft. Dette er en blogg, der vi skal diskutere og informere om prosessen i bachelor oppgaven. Bacheloren blir skrevet i løpet av første og andre kvartal 2023.

Oppgaven skrives av et team på fire studenter fra innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold avd. Fredrikstad. Vi er: Tord Oscar Bognæs Magnusson, Michael Lundgaard Simensen, Elias Sætevik og Simon Kjølberg.

Bachelor oppgaven er utviklet i samarbeid med arbeidsgiver FMV Vest. FMV Vest er et samarbeidsprosjekt mellom Jotne Eiendom AS og Selvaag Bolig ASA. Oppgaven går ut på å utvikle 1-3 konsepter som har som formål å gjøre FMV Vest mer attraktivt. Vi ønsker at konseptene skal være et bindeledd mellom utbygger og by. Konseptene skal modelleres mot et tidligere industribygg med navnet Modellageret. Modellageret ligger sentralt på gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV).

Problemstillingen som vi har utformet i samsvar med FMV Vest står som følgende: Hvordan utvikle Modellageret på FMV Vest som et bindeledd mellom utbygger og by?

Vi startet prosjektet med å gjennomføre en lengre planleggingsfase, som tok for seg alle delene av et konseptutviklingsprosjekt. Her utviklet vi planer, bestemte og gjennomførte metoder og utviklet en SoMe profil (sosiale medier). Som en del av planleggingsfasen gjennomføre vi et litteraturstudie slik at vi kunne danne et godt grunnlag for prosjektet.

Som en del av litteraturstudie, har vi via faglærer og forskning konstatert at filosofien «Design Thinking» er svært relevant for prosjektet. Vi anser derfor Design Thinking som en av de faglige hovedpilarene i bacheloren.

Design Thinking baserer seg på følgende pilarer: Empethize, define, iterate, prototype, testing og implement.

The 6 Design Thinking Phases: empathize, define, ideate, prototype, test, and implement

Gibbons, T. (2016, 31. juli). Design Thinking 101. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

For å skape et best mulig grunnlag for idemyldringsfasen (iterate), er vi i gang med en prosess (empathize) hvor vi prøver å forstå forbrukeren/målgruppen. For å få en bredere forståelse benytter vi oss av spørreundersøkelse og intervjuer av næringsliv, kommunale tilbud og privatpersoner.